Pro Familiis-díj - Pankotainé dr. Fazekas Andrea

Kimagasló elismerésben volt része a Szociális és Gyámhivatal gyámhatósági ügyekkel foglalkozó munkatársának, egyben jogtanácsosának 2014. május 28-án. Pankotainé dr. Fazekas Andrea egyike volt annak a négy díjazottnak, akik az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárától Soltész Miklóstól Pro Familiis-díjat vehetett át a gyermekvédelemben nyújtott példaértékű közszolgálati tevékenysége elismeréseként.

Kolléganőnk közel tíz év óta végzi II. fokú gyámhatósági ügyek elbírálását a lehetőségek tárházát alaposan ismerő, higgadt, pártatlan jogalkalmazóként. A vonatkozó jogszabályi környezetet az odavágó szakirodalmi ismeretekkel és a bírósági gyakorlattal együttesen szemlélve alkalmazza az egyes ügyekben, melyek közül elsősorban a kvázi bíráskodás körébe tartozó kapcsolattartási ügyek specialistájává nőtte ki magát. Rendkívüli alapossággal jár el, mindezt nagyfokú önfegyelemmel végzi, ennek érdekében túlmunkát is készséggel vállal. Mindezen tulajdonságok birtokában nemzetközi vonatkozású, országos hírű ügyben is higgadtságát megőrizve hoz döntéseket, nem engedve megtéveszteni magát.

Az elmúlt években az Emberi Erőforrások Minisztériumának jogszabály egyszerűsítési munkacsoportjaiban a kiskorúak házasságkötése, és az örökbefogadás területeken alapozta meg javaslataival a munkacsoport eredményes működését. Majd a kapcsolattartási szabályok korszerűsítésére, egyszerűsítésére szerveződött munkacsoportban tevékenykedett, ahol hamar megmutatkozó szaktudása alapján a munkacsoport központi szereplőjévé vált.

 

Alapossága, körültekintése a bírósági megmérettetésen szinte 100%-ban igazolást nyer, jogtanácsosként pedig a perköltség megítélésében játszik jelentős szerepet.

 

A közösségben meghatározó szerepet tölt be, minden korosztályba tartozó kollégája szívesen kéri ki véleményét, hallgatja meg túlzásoktól mentes álláspontját, véleményét akár szakmai, akár az élet más területeit érintően.

 

Pankotainé dr. Fazekas Andrea hivatalban eltöltött ideje alatt egyre magasabb színvonalon megvalósuló, kiegyensúlyozottan kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársként, fentiekben részletezett tulajdonságaival és tevékenységével hosszú ideje szolgálja a Szociális és Gyámhivatal, szélesebb értelemben pedig az egész Kormányhivatal szakmai és társadalmi elismerését.

 

Sikeréhez gratulálunk!