Szociális és Gyámügyi Osztály

Szociális és Gyámügyi Osztály, 2019-01-07 15:21

Tájékoztató idősek otthona jogszabálynak megfelelő működtetéséhez

Tájékoztató - Idősek otthona jogszabálynak megfelelő működtetéséhez -   Jogszabályok:   Rövidítés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény Ákr. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény Szt. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet Sznyr. a személyes gondoskodást nyújtó szociális inté...
Szociális és Gyámügyi Osztály, 2018-03-08 12:40

Tájékoztatás engedély nélküli szociális szolgáltatásnyújtásról

Életkorunk előrehaladtával  egyre inkább felmerül a kérdés, hogyan tudunk gondoskodni ápolásunkról, gondozásunkról, ha arra rászorulunk, de fontos és súlyos probléma ez akkor is, amikor egy hozzátartozónk kerül, sok esetben váratlanul állandó felügyeletet és ellátást igénylő állapotba.   A váratlan helyzet bekövetkeztekor gyakran nincs idő kellő körültekintéssel dönteni, a döntéshez szükséges információkat megismerni,  s részben ezt a helyzetet kihasználva jelennek meg engedély nélkül szolgáltatást nyújtók, akik az  azonnali ellátás felvállal...
Szociális és Gyámügyi Osztály, 2018-03-08 11:49

Új bölcsődék létesítése kistelepüléseken

kep_3212.jpg Minden szülő számára fontos, hogy munkavégzésük idején vagy tanulmányaik folytatásakor biztonságban tudják gyermekeiket. A gyermekek napközbeni gondozását elsősorban bölcsődék igénybevételével lehet biztosítani. Ezt az igényt támogatja a jogalkotás is azzal, hogy az önkormányzatokat kötelezi bölcsődei szolgáltatás megszervezésére, melynek határideje 2018. december 31. Ennek alapján több településen folyamatban van már a bölcsődei ellátás előkészítése.   Nem minden települési önkormányzat köteles azonban bölcsődét létesíteni. A feladatellátás...
Szociális és Gyámügyi Osztály, 2018-03-08 11:43

Vörös kód

kep_3211.jpg A szociál- és nyugdíj politikáért felelős miniszter a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a -10°C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, tartósan 27°C feletti napi középhőmérséklet vagy egyéb időjárási körülmények esetén a meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzése esetén a regionális diszpécserközpontokon keresztül vörös kód figyelmeztetést ad ki. A vörös kód figyelmeztetés ideje alatt a bentlakásos intézmények – a diszpécserközpont előzetes jelzése alapján – a s...