Szociális és Gyámügyi Osztály

Szociális és Gyámügyi Osztály, 2020-03-17 14:13

Elektronikus ügyfélszolgálat

kep_4315.jpg A koronavírus-fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya a következő módon korlátozza ügyfélfogadásukat:   Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen lefoglalt időpontban van lehetőség Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát.   Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben érkezzen kísérővel!   Elkerülhetetlen személyes ü...
Szociális és Gyámügyi Osztály, 2019-01-07 15:21

Tájékoztató idősek otthona jogszabálynak megfelelő működtetéséhez

Tájékoztató - Idősek otthona jogszabálynak megfelelő működtetéséhez -   Jogszabályok:   Rövidítés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény Ákr. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény Szt. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet Sznyr. a személyes gondoskodást nyújtó szociális inté...
Szociális és Gyámügyi Osztály, 2018-03-08 12:40

Tájékoztatás engedély nélküli szociális szolgáltatásnyújtásról

Életkorunk előrehaladtával  egyre inkább felmerül a kérdés, hogyan tudunk gondoskodni ápolásunkról, gondozásunkról, ha arra rászorulunk, de fontos és súlyos probléma ez akkor is, amikor egy hozzátartozónk kerül, sok esetben váratlanul állandó felügyeletet és ellátást igénylő állapotba.   A váratlan helyzet bekövetkeztekor gyakran nincs idő kellő körültekintéssel dönteni, a döntéshez szükséges információkat megismerni,  s részben ezt a helyzetet kihasználva jelennek meg engedély nélkül szolgáltatást nyújtók, akik az  azonnali ellátás felvállal...
Szociális és Gyámügyi Osztály, 2018-03-08 11:49

Új bölcsődék létesítése kistelepüléseken

kep_3212.jpg Minden szülő számára fontos, hogy munkavégzésük idején vagy tanulmányaik folytatásakor biztonságban tudják gyermekeiket. A gyermekek napközbeni gondozását elsősorban bölcsődék igénybevételével lehet biztosítani. Ezt az igényt támogatja a jogalkotás is azzal, hogy az önkormányzatokat kötelezi bölcsődei szolgáltatás megszervezésére, melynek határideje 2018. december 31. Ennek alapján több településen folyamatban van már a bölcsődei ellátás előkészítése.   Nem minden települési önkormányzat köteles azonban bölcsődét létesíteni. A feladatellátás...
Szociális és Gyámügyi Osztály, 2018-03-08 11:43

Vörös kód

kep_3211.jpg A szociál- és nyugdíj politikáért felelős miniszter a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a -10°C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, tartósan 27°C feletti napi középhőmérséklet vagy egyéb időjárási körülmények esetén a meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzése esetén a regionális diszpécserközpontokon keresztül vörös kód figyelmeztetést ad ki. A vörös kód figyelmeztetés ideje alatt a bentlakásos intézmények – a diszpécserközpont előzetes jelzése alapján – a s...