Ügykatalógus Kunszentmiklós

Ügykatalógus
Földhivatali Osztály 8. (Kunszentmiklós)  
Ügyleírás Elérhetőség
Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre)  76/795-097, 76/795-093 
 Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (belterületi ingatlanra)  76/795-097, 76/795-093
Haszonélvezeti jog bejegyzésre, törlésére irányuló eljárás    76/795-097, 76/795-093
Használati jog, használat joga bejegyzésére irányuló eljárás 76/795-097, 76/795-093
Jelzálogjog bejegyzésre, törlésére irányuló eljárás 76/795-097, 76/795-093
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom feljegyzésére, törlésére irányuló eljárás 76/795-097, 76/795-093
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog bejegyzésére, törlésére irányuló eljárás 76/795-097, 76/795-093
Tartási és életjáradéki jog bejegyzésére, törlésére irányuló eljárás 76/795-097, 76/795-093
Telki szolgalmi jog bejegyzésére irányuló eljárás 76/795-097, 76/795-093
Végrehajtási jog bejegyzésére, törlésére irányuló eljárás 76/795-097, 76/795-093
Tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzésére irányuló eljárás 76/795-097, 76/795-093
Árverés kitűzése tényének feljegyzésére és törlésére irányuló eljárás 76/795-097, 76/795-093
Jogi jelleg feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 76/795-097, 76/795-093
Épület feltüntetésére és bontására irányuló kérelem 76/795-097, 76/795-093
Épület rendeltetésének átvezetésére irányuló kérelem 76/795-097, 76/795-093
Társasház nyilvántartásba vétele iránti kérelem 76/795-097, 76/795-093
Szövetkezeti ház nyilvántartásba vétele iránti kérelem 76/795-097, 76/795-093
Művelési ág változás átvezetése iránti kérelem 76/795-097, 76/795-093
Önálló épület feltüntetése iránti kérelem 76/795-097, 76/795-093
Jogosult adataiban történt változás átvezetése iránti kérelem 76/795-097, 76/795-093
Hiteles tulajdoni lap másolat szolgáltatás iránti kérelem 76/795-097
Kérelem a tulajdoni lap adataiba történő betekintéshez 76/795-097
Iratmásolat szolgáltatás iránti kérelem 76/795-097
Hiteles térképmásolat (helyszínrajz) szolgáltatás iránti kérelem 76/795-095
Hiteles földhasználati lap szolgáltatás iránti kérelem 76/795-096
Földhasználati összesítő szolgáltatása iránti kérelem 76/795-096
Földkönyv szolgáltatás iránti kérelem 76/795-100
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavételi iránti kérelem 76/795-096, 76/795-097
Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem 76/795-096, 76/795-097
Földművesként és mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartottak adataiban történt változás bejelentése 76/795-096, 76/795-097
Földhasználati nyilvántartás 76/795-096, 76/795-097
Termőföld időleges és végleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás 76/795-096, 76/795-097
Engedély nélküli más célú hasznosítással kapcsolatos eljárás 76/795-096, 76/795-097
Újrahasznosítási eljárás megindítása 76/795-096, 76/795-097
Művelési ág változás bejelentése 76/795-096, 76/795-097
Földminősítési eljárás megindítása 76/795-096, 76/795-097
A föld haszonbérletének és egyéb jogcímen történő használatának hatósági jóváhagyására irányuló eljárás 76/795-096, 76/795-097
Őstermelői igazolvány jogszerű használatával kapcsolatos eljárás 76/795-096, 76/795-097
Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, törlése iránti eljárás 76-795-097
Felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására indult eljárás 76-795-094, 76-795-097
Telekalakítási engedélyezési eljárás 76-795-095, 76-795-097
Földmérési és térképészeti adatok szolgáltatása iránti kérelem 76-795-095, 76-795-097
Változási vázrajz vizsgálata és záradékolása iránti eljárás 76-795-094, 76-795-097
Osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos eljárás 76-795-094, 76-795-097