Ügykatalógus Kiskunhalas

 

Ügykatalógus
Földhivatali Osztály 7. (Kiskunhalas) kép
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 29. Googlemaps
Intézhető ügyek Elérhetőség

Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre)

77/795-045,  77/795-037, 77/795-030 

Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (belterületi ingatlanra) 77/795-045,  77/795-037, 77/795-030 
Vagyonkezelői jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Haszonélvezeti jog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre)  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Haszonélvezeti jog törlésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Használati jog, használat joga bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Földhasználati jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Jelzálogjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Jelzálogjog törlésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom feljegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom törlésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog törlésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Tartási és életjáradéki jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Tartási és életjáradéki jog törlésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Telki szolgalmi jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Végrehajtási jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Végrehajtási jog törlésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
A föld átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Árverés kitűzése tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Árverés kitűzése tényének törlésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Jogi jelleg feljegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Épület feltüntetésére irányuló kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Épület bontás átvezetésére irányuló kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Épület rendeltetésének átvezetésére irányuló kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Társasház nyilvántartásba vétele iránti kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Szövetkezeti ház nyilvántartásba vétele iránti kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére irányuló eljárás megindítása  77/795-047,  77/795-031
Művelési ág változás átvezetése iránti kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Önálló épület feltüntetése iránti kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Jogosult adataiban történt változás átvezetése iránti kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Hiteles tulajdoni lap másolat szolgáltatás iránti kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Kérelem a tulajdoni lap adataiba történő betekintéshez  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Iratmásolat szolgáltatás iránti kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Hiteles térképmásolat (helyszínrajz) szolgáltatás iránti kérelem  77/795-031,  77/795-047
Hiteles földhasználati lap szolgáltatás iránti kérelem  77/795-036,  77/795-029,
Földhasználati összesítő szolgáltatása iránti kérelem 77/795-036,  77/795-029,
Földkönyv szolgáltatás iránti kérelem  77/795-045,  77/795-042
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavételi iránti kérelem szakirányú képzettségen alapulóan  77/795-036,  77/795-029
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem őstermelői tevékenységen alapulóan  77/795-036,  77/795-029
Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem  77/795-036,  77/795-029
Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem 77/795-036,  77/795-029
Földművesként nyilvántartott személy adataiban történt változás bejelentése  77/795-036,  77/795-029
Mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartásba vett szervezet adataiban történt változás bejelentése  77/795-036,  77/795-029
Földhasználati nyilvántartásba vétel iránti kérelem  77/795-036,  77/795-029
Földhasználati nyilvántartásból törlés iránti kérelem  77/795-036,  77/795-029
Földhasználóként nyilvántartásba vett személy adataiban történt változás bejelentése  77/795-036,  77/795-029
Termőföld végleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás megindítása  77/795-036,  77/795-027
Termőföld időleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás megindítása   77/795-036,  77/795-027
Engedély nélküli más célú hasznosítási eljárás megindítása  77/795-036,  77/795-027
Újrahasznosítási eljárás megindítása  77/795-036,  77/795-027
Művelési ág változás bejelentése   77/795-036,  77/795-027
Földminősítési eljárás megindítása   77/795-036,  77/795-027
A föld haszonbérletének hatósági jóváhagyására irányuló eljárás megindítása  77/795-036,  77/795-027, 77/795-029
Hatósági jóváhagyás iránti eljárás megindítása a haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződésnek, a haszonbérleti szerződés módosításának, valamint az olyan haszonbérleti szerződésnek, melynek létestése során nem áll fenn előhaszonbérleti jog  77/795-036,  77/795-027, 77/795-029
Őstermelők nyilvántartásba vétele iránti eljárás  77/795-045
Őstermelő nyilvántartásból törlése iránti eljárás  77/795-045
Családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti eljárás  77/795-029
Családi gazdaság nyilvántartásból törlése iránti eljárás  77/795-029
Felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására indult eljárás

 77/795-031,  77/795-047, 77/795-048, 77/795-041

Telekalakítási engedélyezési eljárás   77/795-031,  77/795-047, 77/795-048, 77/795-041
Földmérési és térképészeti adatok szolgáltatása iránti kérelem   77/795-031,  77/795-047, 77/795-048, 77/795-041
Változási vázrajz vizsgálata és záradékolása iránti eljárás   77/795-031,  77/795-047, 77/795-048, 77/795-041