Ügykatalógus Kiskőrös

Ügykatalógus
Földhivatali Osztály 5. (Kiskőrös)

6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út 16. Googlemaps
Intézhető ügyek Elérhetőség

Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre)

78/795-060
78/795-061
78/795-063

Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (belterületi ingatlanra) 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Vagyonkezelői jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Haszonélvezeti jog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre) 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Haszonélvezeti jog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Használati jog, használat joga bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Földhasználati jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Jelzálogjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Jelzálogjog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Tartási és életjáradéki jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Tartási és életjáradéki jog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Telki szolgalmi jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Végrehajtási jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Végrehajtási jog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
A föld átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Árverés kitűzése tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Árverés kitűzése tényének törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Jogi jelleg feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Épület feltüntetésére irányuló kérelem 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Épület bontás átvezetésére irányuló kérelem 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Épület rendeltetésének átvezetésére irányuló kérelem 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Társasház nyilvántartásba vétele iránti kérelem 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Szövetkezeti ház nyilvántartásba vétele iránti kérelem 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Művelési ág változás átvezetése iránti kérelem 78/795-067
Önálló épület feltüntetése iránti kérelem 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Jogosult adataiban történt változás átvezetése iránti kérelem 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Hiteles tulajdoni lap másolat szolgáltatás iránti kérelem 78/795-072
Kérelem a tulajdoni lap adataiba történő betekintéshez 78/795-072
Iratmásolat szolgáltatás iránti kérelem 78/795-072
Hiteles térképmásolat (helyszínrajz) szolgáltatás iránti kérelem 78/795-071
Hiteles földhasználati lap szolgáltatás iránti kérelem 78/795-072
Földhasználati összesítő szolgáltatása iránti kérelem 78/795-072
Földkönyv szolgáltatás iránti kérelem 78/795-058
78/795-063
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavételi iránti kérelem szakirányú képzettségen alapulóan 78/795-073
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem őstermelői tevékenységen alapulóan 78/795-073
Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem 78/795-073
Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem 78/795-073
Földművesként nyilvántartott személy adataiban történt változás bejelentése 78/795-073
Mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartásba vett szervezet adataiban történt változás bejelentése 78/795-073
Földhasználati nyilvántartásba vétel iránti kérelem 78/795-073
Földhasználati nyilvántartásból törlés iránti kérelem 78/795-073
Földhasználóként nyilvántartásba vett személy adataiban történt változás bejelentése 78/795-073
Termőföld végleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás megindítása 78/795-069
Termőföld időleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás megindítása 78/795-069
Engedély nélküli más célú hasznosítási eljárás megindítása 78/795-069
Újrahasznosítási eljárás megindítása 78/795-069
Művelési ág változás bejelentése 78/795-067
Földminősítési eljárás megindítása 78/795-067
A föld haszonbérletének hatósági jóváhagyására irányuló eljárás megindítása 78/795-062
Hatósági jóváhagyás iránti eljárás megindítása a haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződésnek, a haszonbérleti szerződés módosításának, valamint az olyan haszonbérleti szerződésnek, melynek létestése során nem áll fenn előhaszonbérleti jog 78/795-062
Felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására indult eljárás 78/795-070
Telekalakítási engedélyezési eljárás 78/795-059
Földmérési és térképészeti adatok szolgáltatása iránti kérelem 78/795-070
78/795-071
Változási vázrajz vizsgálata és záradékolása iránti eljárás 78/795-070