Ügykatalógus Kalocsa

Ügykatalógus
Földhivatali Osztály 3. (Kalocsa) KAB
6300 Kalocsa, Szent István király út 1. Googlemaps
Intézhető ügyek Elérhetőség

Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre)

78/795-076

Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (belterületi ingatlanra) 78/795-076
Vagyonkezelői jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Haszonélvezeti jog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre) 78/795-076
Haszonélvezeti jog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Használati jog, használat joga bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Földhasználati jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Jelzálogjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Jelzálogjog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Tartási és életjáradéki jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Tartási és életjáradéki jog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Telki szolgalmi jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Végrehajtási jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Végrehajtási jog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
A föld átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Árverés kitűzése tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Árverés kitűzése tényének törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Jogi jelleg feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Épület feltüntetésére irányuló kérelem 78/795-076
Épület bontás átvezetésére irányuló kérelem 78/795-076
Épület rendeltetésének átvezetésére irányuló kérelem 78/795-076
Társasház nyilvántartásba vétele iránti kérelem 78/795-076
Szövetkezeti ház nyilvántartásba vétele iránti kérelem 78/795-076
Telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Művelési ág változás átvezetése iránti kérelem 78/795-076
Önálló épület feltüntetése iránti kérelem 78/795-076
Jogosult adataiban történt változás átvezetése iránti kérelem 78/795-076
Hiteles tulajdoni lap másolat szolgáltatás iránti kérelem 78/795-076
Kérelem a tulajdoni lap adataiba történő betekintéshez 78/795-076
Iratmásolat szolgáltatás iránti kérelem 78/795-076
Hiteles térképmásolat (helyszínrajz) szolgáltatás iránti kérelem 78/795-076
Hiteles földhasználati lap szolgáltatás iránti kérelem 78/795-076
Földhasználati összesítő szolgáltatása iránti kérelem 78/795-076
Földkönyv szolgáltatás iránti kérelem 78/795-076
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavételi iránti kérelem szakirányú képzettségen alapulóan 78/795-076
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem őstermelői tevékenységen alapulóan 78/795-076
Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem 78/795-076
Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem 78/795-076
Földművesként nyilvántartott személy adataiban történt változás bejelentése 78/795-076
Mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartásba vett szervezet adataiban történt változás bejelentése 78/795-076
Földhasználati nyilvántartásba vétel iránti kérelem 78/795-076
Földhasználati nyilvántartásból törlés iránti kérelem 78/795-076
Földhasználóként nyilvántartásba vett személy adataiban történt változás bejelentése 78/795-076
Termőföld végleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Termőföld időleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Engedély nélküli más célú hasznosítási eljárás megindítása 78/795-076
Újrahasznosítási eljárás megindítása 78/795-076
Művelési ág változás bejelentése 78/795-076
Földminősítési eljárás megindítása 78/795-076
A föld haszonbérletének hatósági jóváhagyására irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Hatósági jóváhagyás iránti eljárás megindítása a haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződésnek, a haszonbérleti szerződés módosításának, valamint az olyan haszonbérleti szerződésnek, melynek létestése során nem áll fenn előhaszonbérleti jog 78/795-076
Felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására indult eljárás 78/795-076
Telekalakítási engedélyezési eljárás 78/795-076
Földmérési és térképészeti adatok szolgáltatása iránti kérelem 78/795-076
Változási vázrajz vizsgálata és záradékolása iránti eljárás 78/795-076