Ügykatalógus Bácsalmás

Ügykatalógus
Földhivatali Osztály 2. (Bácsalmás)
6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 26. Googlemaps
Intézhető ügyek Elérhetőség

Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre)

79/795-087
79/795-092

Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (belterületi ingatlanra) 79/795-087
79/795-092
Vagyonkezelői jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-092, 79/795-093
Haszonélvezeti jog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre) 79/795-087, 79/795-092
Haszonélvezeti jog törlésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Használati jog, használat joga bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-092, 79/795-093
Földhasználati jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-092, 79/795-093
Jelzálogjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Jelzálogjog törlésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom törlésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog törlésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Tartási és életjáradéki jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Tartási és életjáradéki jog törlésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Telki szolgalmi jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-092, 79/795-093
Végrehajtási jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Végrehajtási jog törlésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
A föld átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Árverés kitűzése tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Árverés kitűzése tényének törlésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Jogi jelleg feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-092, 79/795-093
Épület feltüntetésére irányuló kérelem 79/795-087, 79/795-092
Épület bontás átvezetésére irányuló kérelem 79/795-087, 79/795-092
Épület rendeltetésének átvezetésére irányuló kérelem 79/795-087, 79/795-092
Társasház nyilvántartásba vétele iránti kérelem 79/795-092, 79/795-093
Szövetkezeti ház nyilvántartásba vétele iránti kérelem 79/795-092, 79/795-093
Telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Művelési ág változás átvezetése iránti kérelem 79/795-087, 79/795-092
Önálló épület feltüntetése iránti kérelem 79/795-092, 79/795-093
Jogosult adataiban történt változás átvezetése iránti kérelem 79/795-087, 79/795-092
Hiteles tulajdoni lap másolat szolgáltatás iránti kérelem 79/795-091
Kérelem a tulajdoni lap adataiba történő betekintéshez 79/795-091
Iratmásolat szolgáltatás iránti kérelem 79/795-091
Hiteles térképmásolat (helyszínrajz) szolgáltatás iránti kérelem 79/795-091
Hiteles földhasználati lap szolgáltatás iránti kérelem 79/795-091
Földhasználati összesítő szolgáltatása iránti kérelem 79/795-091
Földkönyv szolgáltatás iránti kérelem 79/795-089
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavételi iránti kérelem szakirányú képzettségen alapulóan 79/795-084, 79/795-090
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem őstermelői tevékenységen alapulóan 79/795-084, 79/795-090
Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem 79/795-084, 79/795-090
Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem 79/795-084, 79/795-090
Földművesként nyilvántartott személy adataiban történt változás bejelentése 79/795-084, 79/795-090
Mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartásba vett szervezet adataiban történt változás bejelentése 79/795-084, 79/795-090
Földhasználati nyilvántartásba vétel iránti kérelem 79/795-084, 79/795-090
Földhasználati nyilvántartásból törlés iránti kérelem 79/795-084, 79/795-090
Földhasználóként nyilvántartásba vett személy adataiban történt változás bejelentése 79/795-084, 79/795-090
Termőföld végleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás megindítása 79/795-090, 79/795-094
Termőföld időleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás megindítása 79/795-090, 79/795-094
Engedély nélküli más célú hasznosítási eljárás megindítása 79/795-090, 79/795-094
Újrahasznosítási eljárás megindítása 79/795-090, 79/795-094
Művelési ág változás bejelentése 79/795-090, 79/795-094
Földminősítési eljárás megindítása 79/795-090, 79/795-094
A föld haszonbérletének hatósági jóváhagyására irányuló eljárás megindítása 79/795-084, 79/795-090
Hatósági jóváhagyás iránti eljárás megindítása a haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződésnek, a haszonbérleti szerződés módosításának, valamint az olyan haszonbérleti szerződésnek, melynek létestése során nem áll fenn előhaszonbérleti jog 79/795-084, 79/795-090
Felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására indult eljárás 79/795-095, 79/795-085
Telekalakítási engedélyezési eljárás 79/795-095, 79/795-085
Földmérési és térképészeti adatok szolgáltatása iránti kérelem 79/795-085, 79/795-089
Változási vázrajz vizsgálata és záradékolása iránti eljárás 79/795-095, 79/795-085