Jogszabályok

Megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos jogforrások

 

 1. 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról (Mmtv.)
 2. 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról (Mmr.)
 3. 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
 4. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)
 5. 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.)
 6. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj.)
 7. 2019. évi CXXII. Törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről (Tbj.)
 8. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoctv.)
 9. 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
 10. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 11. 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.)
 12. 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról