Jogállás, tevékenység

A Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakmai irányítása alatt áll. Az osztály a NÉBIH koordinálásával részt vesz az engedélyköteles termékek hivatalos vizsgálataiban, ennek keretében előkészíti az engedélyezési vizsgálatokat, nyilvántartja és ellenőrzi a kísérleteket.

A Növény- és Talajvédelmi Osztály a növényvédelmi, talajvédelmi, növénytermesztési és növényi termékek esetében élelmiszer-biztonsági hatósági és zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatokat lát el.

Ellátja a másodfokú növényvédelmi hatósági tevékenységet a települési önkormányzatok jegyzői (mint elsőfokú növényvédelmi hatóság) felett.

Ellenőrzi a növényvédelmi valamint a növényvédő szerekkel folytatható tevékenységeket. Talajvédelmi hatósági eljárásokat folytat le, engedélyez, szakhatósági hozzájárulást, állásfoglalást, bizonyítványokat, igazolásokat ad ki.

A szakigazgatási szerv fontosabb feladatai:

- növényvédő szerek minőségellenőrzése

- növényvédőszer-vásárlási, -forgalmazási, illetve -felhasználási engedélyek kiadása

- károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése külterületen

- friss zöldség-gyümölcs export-import szállítmányok ellenőrzése

- talajvédelmi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése

- ellenőrzi a vetőmagvak kis- és nagykereskedelmi forgalmazását

- növény- és talajvédelmi szakhatósági feladatok ellátása bánya-felügyeleti, építésügyi, közlekedési, légiközlekedési, ingatlanügyi, vízügyi, környezetvédelmi, természetvédelmi, hírközlési, erdészeti, kulturális örökségvédelmi, telepítési hatósági eljárások keretében

- ellenőrzi a szaporításra engedéllyel rendelkező nemesített növényfajták vetőmag-szaporításának szántóföldi ellenőrzését és minősítését, a vetőmagvak mintázását, vizsgálatát, minősítését és fémzárolását.