Hígtrágya bejelentési nyilvántartás

Hígtrágya mezőgazdasági elhelyezésével kapcsolatos tájékoztató


A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 50/A. § (1) bekezdése alapján, a hígtrágya mezőgazdasági területen történő hasznosítását egy előzetes bejelentési eljárásban lehet kezdeményezni, a megyei kormányhivatal területileg illetékes járási növény- és talajvédelmi osztályánál. 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a bejelentés megérkezését követően ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a szolgáltatási törvény, valamint egyéb szakági jogszabályokban meghatározott követelményeknek és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (Szolgtv.) alapján a bejelentőt hivatalból nyilvántartásba veszi.

A nyilvántartás, a Szolgtv. 29. § (3) bekezdése szerint közhitelesnek minősül, továbbá a 30. § (2) bekezdés szerint a 29. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott adatok közérdekből nyilvánosak.

 

A Bács-Kiskun megye területére vonatkozó, a tárgyi bejelentéseket tartalmazó aktuális nyilvántartás