Népegészségügyi Osztály

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


KÖZEGÉSZSGÜGYI OSZTÁLY


A közegészségügyi szakterület feladatai

A Közegészségügyi Osztály keretében ellátjuk Bács- Kiskun megye területén a környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy területén, valamint a kozmetikai termékek egészségügyi megfelelőségével kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat, továbbá a járási hivatalok népegészségügyi osztályai szakterületi tevékenységének irányítását, koordinálását és szakmai felügyeletét.  

Vizsgáljuk a makro- és mikrokörnyezetből eredő, a lakosság egészségi állapotát kedvezőtlenül, közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló biológiai, fizikai és kémiai kóroki tényezők alakulását. Közreműködünk a kedvezőtlen változások megelőzésében, a meglévő ártalmak csökkentésében, megszüntetésében.

A környezet- és település-egészségügyi feladatok keretében hatáskörünkbe tartozóan rendszeresen ellenőrizzük az ivóvíz, ásvány- és gyógyvizek, palackozott vizek, az emberi használatra (üdülés, fürdés, vízi sport, ivóvízkivétel) szolgáló felszíni vizek, medencés fürdők közegészségügyi követelményei betartását. Figyelemmel kísérjük az ivó- és fürdővizek minőségének alakulását, szükség eseten a vízminőség javítását célzó intézkedéseket kezdeményezünk. Ivóvíz biztonsági szempontból engedélyezzük az ivó- és használati melegvíz-ellátásban alkalmazni kívánt technológiákat. Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek esetében az első hazai forgalmazást megelőzően fogadjuk a forgalmazók bejelentését és vezetjük az erre vonatkozó nyilvántartást. 5 évente közegészségügyi szempontból felülvizsgáljuk a nyilvántartásba vett anyagokat, termékeket.

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy területén koordináljuk és szakmai segítget adunk a járási népegészségügyi osztályok munkatársai részére a közétkeztetés tápanyagszámítással és biokémiai elemzéssel történő ellenőrzéséhez, a diétás étkeztetés vizsgálatához, az élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálásához.

Kémiai biztonsági feladatainkhoz tartozik a veszélyes anyagok, veszélyes keverékek okozta mérgezések esetében az egészségügyi szolgáltatók bejelentésének ellenőrzése, a szakterület munkájának megyei szintű felügyelete, irányítása, különös tekintettel, a veszélyes anyagokkal és keverékekkel, biocid készítményekkel kapcsolatos jogszabályokban meghatározott hatósági feladatokra.  

Gyermek- és ifjúság-egészségügy területén főosztályunk hatáskörébe tartozik a több járás területét érintő vándortáborok szervezésének bejelentésével kapcsolatos eljárás. 

Kozmetikai termékek egészségügyi megfelelőségével kapcsolatosan koordináljuk a kozmetikai gyártóhelyek, a forgalomba került kozmetikai termékek ellenőrzését, a kozmetikai termékek laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos feladatokat.

Megyénkben – népegészségügyi feladatkört illetően – felügyeljük a hatósági ellenőrzéseket, intézkedéseket melyekre az Európai Unió gyorsriasztási rendszerei (RASFF, RAPEX) keretében érkező értesítéseket követően, a fogyasztók egészségét veszélyeztető termékek, étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek forgalomból történő kivonása érdekében kerül sor.

Munkánk során érvényesítjük a nemdohányzók védelmével kapcsolatos jogszabályi előírásokat. A dohánytermékek gyártásánál új adalékanyagok felhasználására vonatkozó bejelentéseket vizsgáljuk és nyilvántartjuk. Ellátjuk az új dohánytermék adalékanyagok tekintetében a piacfelügyeleti hatósági feladatokat.

Osztályunk tájékoztatóit, szakanyagait, az alábbi címekre kattintva érheti el:

 

ÉLELMEZÉS- ÉS TÁPLÁLKOZÁSEGÉSZSÉGÜGY


Energiaitalok

Mennyire biztonságosak az energiaitalok - Az energiaitalok táplálkozás-egészségügyi megközelítése

Mennyire biztonságosak az energiaitalok – Az energiaital összetevők (koffein, taurin, D-glükurono-g-lakton)

 

Egyéb

Mit érdemes tudni a kozmetikumokról

Lisztérzékenység tünetei, kezelése


 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGEGÉSZSÉGÜGY

A táborozás közegészségügyi feltételei

Tájékoztató táborozók részére

Nem üzleti célú szálláshelyen történő táboroztatás bejelentőlapja

 

KÉMIAI BIZTONSÁG

KÉMIAI BIZTONSÁG

Mérgezési esetek

Segédlet a veszélyes anyagokkal keverékekkel végzett tevékenység elektronikus bejelentéséhez

 

TELEPÜLÉS- ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGY

Ivóvizek

Bács-Kiskun Megye vízhigiénés helyzete 2017.

Bács-Kiskun megye ivóvíz minősége arzén, bór, fluor tekintetében

Amit az Arzénról tudni kell!

Tájékoztató az ivóvíz ólomszennyezettségéről

A vízzel közvetlenül érintkező anyagok nyilvántartása és engedélye

Jóváhagyott ivóvízbiztonsági tervek


Természetes fürdőhelyek felszíni víz vizsgálati eredményei (csak nyáron)

Baja Kamarás Duna

Dunapataj Szelidi tó

Kecskemét Záportározó tó

Kiskunmajsa Szabadstrand

Kunfehértó Tófürdő

Soltvadkert Vadkerti tó

Tiszakécske Szabadstrand


Egyéb

Nemdohányzók védelméről „egyszerűen”

Felhívás árvíz/belvíz veszélyeztetett területeken

Az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatai

Extrém téli hideg


 

Ügykatalógus
Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály

Székhely

Székhely

6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32. Googlemaps
Ügyleírás Elérhetőség

Ivóvíz felügyelettel, közüzemi ivóvíz szolgáltatók ellenőrzésével kapcsolatos ügyek.

76/896-309

76/896-300

Közfürdők hatósági ellenőrzésével kapcsolatos ügyek.

76/896-313

76/896-300

Természetes fürdőhelyekkel, természetes fürdővizekkel kapcsolatos ügyek.

76/896-309

76/896-300

Nemdohányzók védelmével kapcsolatos ügyek.

76/896-309

76/896-300

Legionella ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek.

76/896-313

76/896-309

76/896-300

Kémiai biztonsággal kapcsolatos ügyek.

76/896-313

76/896-300

Élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálásával kapcsolatos ügyek.

76/896-311

76/896-300

Gyermek és ifjúság-egészségügyi feladatok.

76/896-311

76/896-300 

Kozmetikumok felügyeletével kapcsolatos ügyek.

76/896-311

76/896-300

Közétkeztetés táplálkozás-egészségügyi vizsgálatával, diétás étkeztetés ellenőrzésével kapcsolatos ügyek.

76/896-311

76/896-300

A Népegészségügyi Főosztály által I. fokon ellátott feladatok

 

*Technológiai ütemterv jóváhagyása (az ivóvízkezelés során végzendő vizsgálatokra vonatkozóan).

76/896-309

76/896-300

*Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása.

76/896-309

76/896-300

*Ivóvíz vizsgálati program jóváhagyása.

76/896-309

76/896-300

*Vízmintavételi helyek jóváhagyása, felülvizsgálata.

76/896-309

76/896-300

Ivó-, és használati melegvíz-ellátásban alkalmazni kívánt technológia engedélyezése, felülvizsgálata.

76/896-309

76/896-300

Ivó-, és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentése, nyilvántartása, felülvizsgálata.

76/896-309

76/896-300

Vízforgató berendezés létesítése alól felmentés adása, a felmentés ötévente történő felülvizsgálata. (Közfürdő medencéje esetében.)

76/896-313

76/896-300

Mérési pontok megfelelőségére vonatkozó közegészségügyi szakvélemény adása. (Gyógyhellyé nyilvánítási kérelemhez.)

76/896-313

76/896-309

76/896-300

Közegészségügyi szakvélemény adása a kitermelés körülményeiről. (A természetes gyógytényező használatára vonatkozó engedélyhez.)

76/896-309

76/896-300

Szakvélemény adása a víznyerőhely közegészségügyi elbírálásáról, a víz, palackozási célú felhasználhatóságáról. (A természetes ásványvíz elismeréséhez.)

76/896-309

76/896-300

Településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök egyeztetési eljárásban vélemény adása.

76/896-313

76/896-300

Dohánytermékek gyártásában felhasznált új adalékanyag bejelentésének fogadása, nyilvántartása.

76/896-309

76/896-300

* Az 1000 m3/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 5000 főnél nagyobb állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal az eljáró hatóság.