Közegészségügyi Osztály

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY


A népegészségügyi szakterület feladatai


A Népegészségügyi Osztály feladata a Bács-Kiskun megye illetékességi területén működő járási hivatalok népegészségügyi osztályai szakterületi tevékenységének irányítása, koordinálása és szakmai felügyelete, a makro és mikrokörnyezetből eredő, a lakosság egészségi állapotát kedvezőtlenül, közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló biológiai, fizikai és kémiai kóroki tényezők alakulásának vizsgálata, a kedvezőtlen változások megelőzésében, a meglévő ártalmak csökkentésében, megszüntetésében történő közreműködés.

A környezet- és település- egészségügyi feladatok keretében a Kormányhivatal hatáskörébe tartozóan az osztály szakemberei rendszeresen ellenőrizik az ivóvíz, ásvány- és gyógyvizek, palackozott vizek, az emberi használatra (üdülés, fürdés, vízi sport, ivóvízkivétel) szolgáló felszíni vizek, medencés fürdők közegészségügyi követelményei betartását, figyelemmel kísérik az ivó- és fürdővizek minőségének alakulását, szükség eseten a vízminőség javítását célzó intézkedéseket kezdeményeznek. A Közegészségügyi Osztály kiemelt feladatai közé tartozik természetes fürdővizek esetében a fürdővízprofil meghatározása, a fürdővíz használat engedélyezése és a fürdőhely kijelölése. 

A Főosztály a gyermek- és ifjúság-egészségügyi valamint az élelmezés- és táplálkozás- egészségügy szakterületeken szakmai segítséget nyújt a járási hivatalok népegészségügyi osztályai munkatársai részére a gyermek intézmények, a táborok, a közétkeztetést ellátó konyhák (tápanyagszámítással és biokémiai elemzéssel történő) ellenőrzéséhez, a diétás étkeztetés vizsgálatához, az élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálásához.

A Népegészségügyi Osztály látja el a kémiai biztonsági szakterület megyei szintű felügyeletét, irányítását, különös tekintettel, a veszélyes anyagokkal és keverékekkel, biocid készítményekkel kapcsolatos jogszabályokban meghatározott hatósági feladatokra.  

Kozmetikai termékek esetében a kozmetikai gyártóhelyek, a forgalomba került kozmetikai termékek ellenőrzése és a kozmetikai termékek laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos feladatok koordinációja az osztály feladatai közé tartozik.

A népegészségügyi feladatkört illetően figyelemmel kísérjük a hatósági ellenőrzéseket, intézkedéseket melyekre az Európai Unió gyorsriasztási rendszerei (RASFF, RAPEX) keretében érkező értesítéseket követően, a fogyasztók egészségét veszélyeztető termékek, étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek forgalomból történő kivonása érdekében kerül sor.

Munkánk során érvényesítjük a nemdohányzók védelmével kapcsolatos jogszabályi előírásokat. A dohánytermékek gyártásánál új adalékanyagok felhasználására vonatkozó bejelentéseket vizsgáljuk és nyilvántartjuk. Ellátjuk az új dohánytermék adalékanyagok tekintetében a piacfelügyeleti hatósági feladatokat.

Osztályunk tájékoztatóit, szakanyagait, az alábbi címekre kattintva érheti el:

 

ÉLELMEZÉS- ÉS TÁPLÁLKOZÁSEGÉSZSÉGÜGY


Energiaitalok

Mennyire biztonságosak az energiaitalok - Az energiaitalok táplálkozás-egészségügyi megközelítése

Mennyire biztonságosak az energiaitalok – Az energiaital összetevők (koffein, taurin, D-glükurono-g-lakton)

 

Egyéb

Mit érdemes tudni a kozmetikumokról

Lisztérzékenység tünetei, kezelése


 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGEGÉSZSÉGÜGY

A táborozás közegészségügyi feltételei

Tájékoztató táborozók részére

Nem üzleti célú szálláshelyen történő táboroztatás bejelentőlapja

 

KÉMIAI BIZTONSÁG

KÉMIAI BIZTONSÁG

Mérgezési esetek

Segédlet a veszélyes anyagokkal keverékekkel végzett tevékenység elektronikus bejelentéséhez

 

TELEPÜLÉS- ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGY

Ivóvizek

Bács-Kiskun Megye vízhigiénés helyzete 2017.

Bács-Kiskun megye ivóvíz minősége arzén, bór, fluor tekintetében

Amit az Arzénról tudni kell!

Tájékoztató az ivóvíz ólomszennyezettségéről

A vízzel közvetlenül érintkező anyagok nyilvántartása és engedélye

Jóváhagyott ivóvízbiztonsági tervek


Természetes fürdőhelyek felszíni víz vizsgálati eredményei (csak nyáron)

Baja Kamarás Duna

Dunapataj Szelidi tó

Kecskemét Záportározó tó

Kiskunmajsa Szabadstrand

Kunfehértó Tófürdő

Soltvadkert Vadkerti tó

Tiszakécske Szabadstrand


 

Bács-Kiskun megyében fürdésre kijelölt természetes fürdővizek osztályba sorolás a fürdővizek vízminősége alapjánEgyéb

Nemdohányzók védelméről „egyszerűen”

Felhívás árvíz/belvíz veszélyeztetett területeken

Az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatai

Extrém téli hideg


 

Ügykatalógus
Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály Közegészségügyi Szakterület

Székhely

Székhely

6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32. Googlemaps
Intézendő ügy Elérhetőség

Ivóvíz felügyelettel, közüzemi ivóvíz szolgáltatók ellenőrzésével kapcsolatos ügyek.

76/896-309

76/896-300

Közfürdők hatósági ellenőrzésével kapcsolatos ügyek.

76/896-313

76/896-300

Nemdohányzók védelmével kapcsolatos ügyek.

76/896-309

76/896-300

Legionella ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek.

76/896-313

76/896-309

76/896-300

Kémiai biztonsággal kapcsolatos ügyek.

76/896-313

76/896-300

Élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálásával kapcsolatos ügyek.

76/896-311

76/896-300

Gyermek és ifjúság-egészségügyi feladatok.

76/896-311

76/896-300 

Kozmetikumok felügyeletével kapcsolatos ügyek.

76/896-311

76/896-300

Közétkeztetés táplálkozás-egészségügyi vizsgálatával, diétás étkeztetés ellenőrzésével kapcsolatos ügyek.

76/896-311

76/896-300


A Népegészségügyi Főosztály által ellátott hatósági feladatok


 

Természetes fürdőhelyekkel, természetes fürdővizekkel kapcsolatos ügyek (fürdővízprofil meghatározása, fürdővíz használat engedélyezése, fürdőhely kijelölése).

76/896-309

76/896-311

76/896-313

76/896-300

*Technológiai ütemterv jóváhagyása (az ivóvízkezelés során végzendő vizsgálatokra vonatkozóan).

76/896-309

76/896-300

*Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása.

76/896-309

76/896-300

*Ivóvíz vizsgálati program jóváhagyása.

76/896-309

76/896-300

*Vízmintavételi helyek jóváhagyása, felülvizsgálata.

76/896-309

76/896-311

76/896-300
Közfürdő gyógyvizes medencéje esetében vízforgató berendezés létesítése alól felmentés adása.

76/896-313

76/896-300

Mérési pontok megfelelőségére vonatkozó közegészségügyi szakvélemény adása. (Gyógyhellyé nyilvánítási kérelemhez.)

76/896-313

76/896-309

76/896-300

Közegészségügyi szakvélemény adása a kitermelés körülményeiről. (A természetes gyógytényező használatára vonatkozó engedélyhez.)

76/896-309

76/896-300

Szakvélemény adása a víznyerőhely közegészségügyi elbírálásáról, a víz palackozási célú felhasználhatóságáról. (A természetes ásványvíz elismeréséhez.)

76/896-309

76/896-300

Településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök egyeztetési eljárásban vélemény adása.

76/896-313

76/896-300

* Az 1000 m3/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 5000 főnél nagyobb állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal az eljáró hatóság.