Jogállás, tevékenység

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

 

Jogállás és tevékenység

 

Jogállás: a Népegészségügyi Főosztály a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti egysége.

 

A kormányhivatal népegészségügyi feladatai keretében a főosztály:

  • ellátja a járási hivatalok népegészségügyi osztályai szakmai tevékenységének irányítását, koordinálását,
  • a jogszabályokban meghatározott ügyekben első fokú hatósági jogkört gyakorol,
  • ellátja az alapító okiratban, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat a közegészségügy, járványügy, egészségfejlesztés, egészségügyi igazgatás és koordináció területén,
  • ellátja a jogszabályban feladatkörébe utalt, az egészségügyi szolgáltatók feletti szakfelügyelet működtetésével összefüggő feladatokat,
  • részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását.

 

A Népegészségügyi Főosztály felépítése

 

A Népegészségügyi Főosztály szervezeti egységén belül két önálló osztály – a Járványügyi Osztály és a Népegészségügyi Osztály – működik. A két osztályt osztályvezető vezeti.

A szervezeti egységen belüli struktúra ágrajza, és az osztályokhoz tartozó szakterületi feladatok összefoglalása:

 

  NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY


 ↓            ↓

            

         JÁRVÁNYÜGYI OSZTÁLY                                       KÖZEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY


 

* fertőző epidemiológiai feladatok                        * környezet és település-egészségügyi tevékenység,

* védőoltásokkal kapcsolatos tevékenység        * élelmezés-és táplálkozás egészségügyi munka,

* kórház higiénés munka                                       * kémiai biztonsági feladatok,

* egészségügyi kártevők elleni védekezéssel    * gyermek és ifjúság-egészségügyi munka,

   kapcsolatos (DDD) tevékenység,                      * kozmetikumokkal kapcsolatos hatósági feladatok

* egészségfejlesztési feladatok                             * egészségügyi igazgatási szakterületi munka,

* szűrési koordináció                                               * ápolási szakfelügyelet

* nemfertőző betegségek epidemiológiája         * védőnői szakfelügyelet

   kapcsán végzett tevékenység                            

 

 
A Népegészségügyi Főosztály 2021. évi hatósági ellenőrzési terve