Tájékoztató a fogászatokon alkalmazott vízrendszerek karbantartásával, fertőtlenítésével, és a legionella-fertőzési kockázattal kapcsolatban

 

A vízrendszerek megfelelő karbantartás hiányában kedvező környezetet biztosítanak a baktériumok és egyéb kórokozó ágensek megtelepedéséhez. A fogorvosi rendelőkben a mikrobiológiai szempontból nem megfelelő vízminőség egészség kockázatot jelent mind a személyzet, mind a betegek számára.

A fogászati kezeléseknél a nagy fordulatszámmal működő kézidarabok használata során baktériumokat tartalmazó aeroszol (vízpermet) képződik, ami órákig a levegőben marad és belégzéssel az ott tartózkodók szervezetébe jutva okozhatja a legionellosisnak nevezett, különböző súlyosságú, esetenként halálos megbetegedést.

 

A fogászati kezelőegységek vizet használnak öblítővízként és az egységhez kapcsolódó eszközök megfelelő működtetéséhez. A víz biztosítása történhet:

 • hálózati vízrendszerre csatlakozva,
 • külön víztartályból.

 

A biofilm fogalma, képződése:

 

A fogászati kezelőegységeknél a víz felhasználás helyére történő eljuttatásához használt csővezetékek megfelelő közeget biztosítanak a biofilm képződéshez. A biofilm különböző mikroorganizmusok egy felületen egybefüggő bevonatot képező tömege, melyben a baktériumok mellett egyéb, potenciálisan kórokozó szervezetek (pl. amőbák, gombák) is megtelepedhetnek.

 

A biofilm képződését elősegítő tényezők:

 • vízből kiülepedő, vagy a csőanyagból kioldódó anyagok,
 • a kezelőegység időszakos használatából adódó a csővezetékben órákig, napokig pangó víz,
 • a betegek kényelme érdekében testhőmérsékletű meleg víz használata.

 

Kialakítás és a karbantartás szempontjai:

 

A már kialakult szennyezés (biofilm képződés) eltávolítása szinte lehetetlen feladat előfordulhat, hogy a teljes csőrendszer cseréje jelenti a megoldást, ezért a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt.

 

Általános szempontok közé tartoznak a biofilm képződés megelőzésére, visszaszorítására és a fertőződési kockázat csökkentése érdekében hozott intézkedések:

 • a kezelőegységek vízrendszeréből a vizet maradéktalanul el kell távolítani hosszabb leállás esetén,
 • a kézidarabokat minden rendelési idő kezdetén legalább 2-3 percig, közvetlenül a betegellátást követően 0,5 percig járatni kell.

 

A kezelőegységek vízrendszere működhet külön tartályból, vagy hálózati vízzel.  

Külön tartállyal rendelkező kezelő berendezésekre vonatkozó előírások:

 • a tartályba töltött víznek legalább ivóvíz minőségűnek kell lenni, alkalmazható steril és/vagy desztillált víz,
 • a tartályt rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni kell,
 • a tartály cseréjét a gyártó előírásai szerint kell végezni.

 

 

A hálózati vízzel üzemelő kezelő berendezések előírásai:

 • a belépő oldalon baktériumszűrő használata javasolt (gyártó utasításai szerinti cseréje vagy a többször használatos szűrők sterilizálása megfelelő időközönként meg kell, hogy történjen),
 • a vízkeménység függvényében ajánlott lehet a víz lágyítása,
 • végponti baktériumszűrő teljes védelmet nyújthat (megfelelő karbantartás és csere esetén).

 

A kezelőegységek vízrendszerét rendszeresen fertőtleníteni kell. Egyes kezelőegységek rendelkeznek saját automata kémiai vagy termikus fertőtlenítő programmal.

 

A megfelelő fertőtlenítő kezelés függ a készülék típusától és a használat módjától, ezért a fertőtlenítés, karbantartás módjára vonatkozóan elsősorban a gyártó vagy forgalmazó előírásait figyelembe venni.

  

A kezelőegység csőhálózata kémiai úton folyamatos vagy szakaszos biocid adagolással fertőtleníthető.

 • Szakaszos fertőtlenítés esetén a fertőtlenítést a kezelési időn kívül kell végezni, majd a csőhálózatot alaposan átöblíteni.
 • Folyamatos fertőtlenítésre ivóvízkezelésre engedélyezett biocid alkalmazandó.

 

A vízrendszer/csőhálózat fertőtlenítésére csak az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által engedélyezett vegyszer (biocid készítmény) használható!

 

Vízminőségi követelmények és ellenőrzésük, monitoring a fogászati rendelőkben:

 

A vízminőség rendszeres ellenőrzésével igazolható a vízkezelési eljárás hatékonysága, ennek lehetséges eszközei, kivitelezése:

 

 • Telepszám 22 °C-on történő meghatározása (a biofilm képződés és az ezzel járó baktérium szám növekedés indikátora, gyorsteszttel célszerű havi 1 vizsgálatot végezni kezelőegységenként).

 

Értékelés: ha a telepszám 22°C-on mért értéke nagyobb, mint 500 TKE/ml, vagy emelkedett értéket mutatnak az egymást követő vizsgálatok, soron kívüli fertőtlenítés elvégzése szükséges.

Javasolt továbbá évi egy akkreditált laboratóriumi vizsgálat telepszám 22 °C-on meghatározásra.

 

 • Akkreditált laboratóriumi vizsgálat Pseudomonas aeruginosa és Legionella ssp. paraméterre.

 

A vizsgálatok elvégzését, idejét, módszerét és eredményét dokumentálni kell a trendszerű változások, valamint az esetlegesen megváltozott üzemelés hatásának nyomon követése érdekében.

 

A szakmai anyagot, az Országos Epidemiológiai Központ és a Szakmai Kollégium Fog-, és szájbetegségek Tagozata által összeállított, 2016-ban kiadott, módosított módszertani levél: „A fogászati egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzések megelőzésére” című dokumentum alapján állítottuk össze.

A dokumentum az OEK honlapján: http://www.oek.hu/oek.web érhető el.

 

 

További információk: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Kecskemét Nagykőrösi u. 32. Tel: 76/500-020 e-mail: titkarsag.bacs@dar.antsz.hu

 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi Főosztály