- Egészségügyi Igazgatás

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS


Az egészségügyi igazgatási szakterület feladatai

A Népegészségügyi Osztály egészségügyi igazgatási tevékenysége keretében a védőnői, és az ápolói szakfelügyelet mellett, ellátja a Bács-Kiskun megyében működő járási hivatalok népegészségügyi osztályai egészségügyi igazgatási tevékenységének szakmai felügyeletét, irányítja, koordinálja az egészségügyi szolgáltatók és egészségügyi tevékenységek engedélyezésével, nyilvántartásával, hatósági felügyeletével kapcsolatos tevékenységét.  

A járási hivatalok népegészségügyi osztályai által első fokon kiadott hatósági döntések fellebbezése kapcsán másodfokú eljárást folytat.

Részt vesz hatósági ellenőrzéseken. Nyilvántartja az egészségügyi szolgáltatókkal, egészségügyi ellátással kapcsolatos közérdekű bejelentéseket, panaszokat, azok vizsgálatára a szakfelügyelői felkéréseket. A Közegészségügyi Osztály által kidolgozott, szakfelügyelet igénybevételére, felkérésére vonatkozó eljárásrend alapján, koordinálja a népegészségügyi osztályok szakfelügyelettel, szakfelügyelő főorvosokkal kapcsolatos tevékenységét.  

Ellátja az egészségügyi válsághelyzettel összefüggésben felmerülő hatósági feladatokat.

Feladatai közé tartozik a Családvédelmi Szolgálatok, kórházi védőnők illetve a járási vezető védőnők szakfelügyelete, melyet a megyei vezető védőnő végez.

A fekvőbeteg intézmények, a kórházakhoz integrált járóbeteg szakellátást végző, mentést, haemodialízist, sejt és szövetbanki szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ápolás szakfelügyeleti ellenőrzését a megyei vezető ápoló végzi.

A szakterület tájékoztatóit, szakanyagait, az alábbi címekre kattintva érheti el:

 

EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS


Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeletek

Bajai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területéhez tartozó települések

Kalocsai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területéhez tartozó települések

Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területéhez tartozó települések

Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területéhez tartozó települések

Fogorvosi ügyelet

Bajai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területéhez tartozó települések

Kalocsai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területéhez tartozó települések

Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területéhez tartozó települések

Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területéhez tartozó települések

 

 

Területi ellátási kötelezettség (TEK)

Területi ellátási kötelezettség


Egyebek

Magasabb összegű családi pótlék igényléséhez szükséges igazolást kiállító intézmények listája

Szakértői bizottságok

Egészségügyi szolgáltatók


Praxisjog – Praxisengedély

Letölthető adatlapok a személyes közreműködésre irányuló, illetve a szabadfoglalkozású tevékenység végzéséhez szükséges működési engedély iránti kérelemhez (A, B, C, D lapok)

Útmutató

Személyes közreműködésre irányuló / szabadfoglalkozású tevékenység bejelentése "A" lap

Személyes közreműködésre irányuló / szabadfoglalkozású tevékenység bejelentése "B" lap

Személyes közreműködésre irányuló tevékenység bejelentése "C" lap

Személyes közreműködésre irányuló / szabadfoglalkozású tevékenység bejelentése "D" lap

 

Letölthető adatlapok az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges működési engedély iránti kérelemhez (A, B, C, D lapok)

Útmutató

Működési engedély iránti kérelem "A" lap

Működési engedély iránti kérelem "B" lap

Adatszolgáltatás "C" lap

Adatszolgáltatás "D" lap

 

ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELET

Tájékoztató az ápolási szakfelügyelet működéséről

Szakfelügyelő ápolók elérhetősége

Otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás

Változások az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályozásában

 

VÉDŐNŐI SZAKFELÜGYELET

Védőnő szakfelügyelet

Tájékoztató a védőnői szakfelügyelet működéséről

Szakfelügyeletet ellátó vezető védőnők elérhetősége

Családvédelmi szolgálat

Tájékoztató a Családvédelmi Szolgálatok működéséről

Családvédelmi Szolgálatok (CSVSZ) elérhetőségei (címlista, telefonszám)


 

Ügykatalógus
Népegészségügyi Főosztály, Népegészségügyi Osztály, Egészségügyi Igazgatás SzékhelySzékhely
6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32. Googlemaps
Ügyleírás Elérhetőség
A védőnők szakfelügyeletével és szakmai irányításával kapcsolatos megyei feladatok.

76/896-302
76/896-300

CSVSZ védőnők szakfelügyeletével és szakmai irányításával kapcsolatos feladatok.

76/896-302

76/896-300

Kórházi védőnők szakfelügyeletével és szakmai irányításával kapcsolatos feladatok.

76/896-302

76/896-300
Az ápolói szakfelügyelettel kapcsolatos megyei feladatok.

76/896-310

76/896-300
Egészségügyi szolgáltatókkal, egészségügyi tevékenység végzésével, egészségügyben dolgozók egészségi alkalmasságának vizsgálatával kapcsolatos ügyek.

76/896-303

76/896-304

76/303-310

76/896-300

Egészségügyi szolgáltatók, egészségügyi tevékenység szakfelügyeletével, szakfelügyelő főorvosokkal kapcsolatos feladatok a 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet alapján.

76/896-303

76/896-300
 Egészségügyi válsághelyzettel és egészségügyi veszélyhelyzettel összefüggő feladatok az 1997. évi CLIV törvény és az 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján.

76/896-300

76/896-303

76/896-304

 

A Népegészségügyi Főosztály által I. fokon ellátott feladatok

 
 


 
 Igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához a szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegéről hatósági bizonyítvány adása. (Az egészségügy területére vonatkozóan.)

76/896-304

76/896-300