Szolgáltatási tevékenységek nyilvántartásai

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kunszentmiklósi Járási Hivatala

 

 

Nyilvántartás üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység

folytatásáról

 

A szolgáltató neve

A szolgáltató lakcíme/szervezet esetén székhelye

A szolgáltatási

tevékenység megjelölése

A szolgáltatási tevékenysé-get végző természetes személy munkáltatójának megnevezése és székhelye

A szolgáltatási tevékenység során használt nyelv

A szolgáltató gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma

Turcsányi György

6090 Kunszentmiklós,

Kossuth L. u. 49/b.

üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység

-

magyar

3012535

Keszthelyi Edit

6086 Szalkszentmárton, Eperfa u. 32.

üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység

 -

 magyar

 51435297

GOOD'S FAMILY Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

6080 Szabadszállás, Mátyás király tér 11. II/10.

üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység

-

magyar

03-06-110202

A szolgáltató gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy – egyéni vállalkozó esetén saját – neve és lakóhelye

Szolgáltató gazdálkodó szervezet esetén a szolgáltatási tevékenység végzésére igazolással rendelkező személyesen közreműködő tag vagy alkalmazott neve

Nyilvántartásba vétel időpontja

Nyilvántartási szám

Igazgatási ügyirat ügyszáma

 

Turcsányi György

6090 Kunszentmiklós Kossuth L. u.

49/b.

-

2013. 11. 28.

TK-1.

BK/10B/001/3285/2013.

 

Keszthelyi Edit

6086 Szalkszentmárton, Eperfa u. 32.

-

2017.04.26.

TK-2.

BK-10/TH/01697-2/2017.

 

Kovácsné Rupaszov Erzsébet

6080 Szabadszállás, Mátyás király tér 11. II/10.

 

Kovácsné Rupaszov Erzsébet

2017.10.12.

TK-3.

BK-10/TH/02877-2/2017.

 

 

Temetkezési Szolgáltatók Nyilvántartása

Szolgáltató neve, székhelye

Szolgáltatási tevékenység

Telephely(ek)

Hírös Temetkezési Kft.

Kecskemét, Mátyás Király krt. 38.

 

temetésfelvétel, temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás

Szabadszállás, Kálvin tér 15.

Méltóság Kft.

Orgovány, Kossuth L. u. 63.

 

temetésfelvétel, temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás

Szabadszállás, Arany J. u. 2/a.

Apostag, Kossuth L. u. 7.

Gyalus István egyéni vállalkozó

Kunszentmiklós, Apaji u. 25/a.

temetésfelvétel, temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás

 

KISS TEMETKEZÉS Korlátolt Felelősségű Társaság

2365 Inárcs, József u. 21/a.

temetésfelvétel, temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás

Kunszentmikós, Bibó K. u. 5.