Gyakorlati képzés a Kunszentmiklósi Járási Hivatalban

Gyakorlati képzés a Kunszentmiklósi Járási Hivatalban

A Kunszentmiklósi Járási Hivatal megállapodást kötött a székhely településen működő Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskolával, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerint arról, hogy az Iskola tanulói nyári szakmai gyakorlatukat a törzshivatalban és szakigazgatási szerveinél tölthetik. A képzés keretében 11. osztályt végzett irodai asszisztensek kapnak gyakorlati oktatást a hivatalnál.

Csapat

A 9 diák többek között az ügyintézési módokat, a munkanapok jellegét, a munkaidő tervezését, az alkalmazott irodai technikákat, eszközöket és programokat, az adatbevitel módjait tanulmányozhatják. Megismerkednek az iratkezelés lépéseivel, egyúttal lehetőséget kapnak az általuk is teljesíthető ügyviteli feladatok elvégzésére.

Munka

A Hivatal gyakorlati hellyé való bevonása lehetőséget teremt a tanulók számára, hogy közvetlenül kapjanak információt a járási hivatal ügymenetéről, jártasságot szerezzenek az irodai feladatokban, az irat beérkeztetésétől, a határozatok postázásáig tartó valamennyi folyamatba.

A tanulók lelkesen várják a "munkakezdést", örömmel vetik bele magukat a gyakorlati ismeretekbe, a hivatal kollégái pedig fáradhatatlanul osztják meg és adják át tudásukat a fiataloknak.Okmány