Foglalkoztatási Osztály

 Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.


 

Rákóczi 62/a

 

Kunszentmiklósi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
6090, Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62/a.
Tel.: 76/795-083
E-mail: foglalkoztatas.kunszentmiklos@bacs.gov.hu

 

A Foglalkoztatási Osztály feladata és célja, hogy tevékenysége, szolgáltatásai és támogatásai által a munkaerő-piaci folyamatok kedvező irányba forduljanak.

A Foglalkoztatási Osztály kollégái nyilvántartásba veszik az álláskeresőket, ellátják egyebek között az álláskeresési ellátással kapcsolatos feladatokat, munkaközvetítést, tanácsadást végeznek, fogadják a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, információt nyújtanak és gondoskodnak a támogatási és szolgáltatási rendszer működéséről, ingyenes humánszolgáltatásként segítenek a pályatervezésben és munkakeresésben, különböző tanácsadásokkal támogatják az álláskeresőket, valamint képzéseket szerveznek a hátrányos helyzetű álláskeresőknek.

 

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

 

 

Délelőtt:

Délután:

Hétfő:                                       

8:00 - 12:00         

12:00 - 16:00       

Kedd:

8:00 - 12:00 

12:00 - 15:00

Szerda:

8:00 - 12:00 

-

Csütörtök:       

8:00 - 12:00 

12:00 - 15:00

Péntek

-

-

 

 

 

ILLETÉKESSÉGI TERÜLET

 

Apostag

Dunaegyháza

Dunavecse

Kunadacs

Kunszentmiklós

Kunpeszér

Szabadszállás

Szalkszentmárton

Tass

 

  

PROGRAMOK, TÁMOGATÁSOK REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

 

 

-       GINOP 6.1.1. Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése

-       útiköltség térítés (jelentkezés, álláskeresés)

 

TÁMOGATÁSOK MUNKÁLTATÓK RÉSZÉRE KÜLÖNBÖZŐ HAZAI ÉS EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL

 

-       a jelenleg elérhető támogatások a www.munka.hu oldalon találhatóak.


 

 A térség szabad vállalkozási zóna, ez alapján különféle szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesíthető a dolgozói létszám bővítése esetén.

 

OSZTÁLYVEZETŐ

 

Rusznyák Ilona Anita

elérhetőség: (76)795-083, Emelet, balra az első iroda

 

ÜGYINTÉZŐK

 

Alácsné Szűcs Julianna  vezető-hivatalitanácsos

elérhetőség: (76)795-079 , földszint ügyintézői  iroda

Feladatkör: álláskeresők nyilvántartásba vétele, álláskeresési ellátások ügyintézése,  közérdekű munkavégzés

 

Bernáth Zsuzsanna hivatali tanácsos

elérhetőség: (76)795-088,  földszint ügyintézői iroda

Feladatkör: álláskeresők nyilvántartásba vétele, álláskeresési ellátások ügyintézése,  közérdekű munkavégzés


Bóna Erzsébet Ildikó hivatali tanácsos

Elérhetőség: (76)795-089, emelet jobbra az első iroda

Feladatkör: közfoglalkoztatás ügyintézése,  NFA támogatások ügyintézése, heti- és havi jelentések készítése

Budai Anikó Éva vezető-hivatalitanácsos

elérhetőség: (76)795-081, földszint ügyintézői  iroda

Feladatkör: álláskeresők nyilvántartásba vétele, álláskeresési ellátások ügyintézése, EURES ügyek intézése, visszakövetelések kezelése  

 

Czinkóczi Adrienn vezető-hivatalitanácsos

elérhetőség: (76)795-082, emelet balra a második  iroda

Feladatkör: GINOP 5.1.1. feladatok, álláskeresők képzésbe vonása, szolgáltatások nyújtása, munkáltatók részére bér-, és járulék támogatás nyújtásával kapcsolatos feladatok

 

Kiss Attila hivatali főtanácsos I.

elérhetőség: (76)795-087, földszint ügyintézői  iroda

Feladatkör: álláskeresők közvetítése,  munkáltatói  kapcsolattartás,  külföldiek Mo-i munkavállalása, bírósági- rendőrségi megkeresések megválaszolása, elhelyezkedési támogatás, toborzási feladatok, NFA visszakövetelések

 

Nagy Ágnes vezető-hivatalitanácsos

elérhetőség: (76)795-082, emelet  jobbra az első iroda

Feladatkör: GINOP 5.2.1. feladatok, álláskeresők képzésbe vonása, szolgáltatások nyújtása, munkáltatók részére bér-, és járulék támogatás nyújtásával kapcsolatos feladatok

  

 

 

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK

 


FOGLALKOZTATÓ ADATLAP

MUNKAERŐIGÉNY BEJELENTŐLAP

 

 

 

Tájékoztató álláskereső ügyfelek részére

 

Álláskereső az a személy, aki

 

1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és

 

2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és

 

3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és

 

4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és

 

5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit

 

6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

 

Kereső tevékenység: az alábbi 1-5. pontban foglaltak figyelembe vételével minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető-tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.

 

1. Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja.

 

2. A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül kereső tevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni.

 

3. A külön törvény alapján végzett közérdekű önkéntes tevékenység nem minősül kereső tevékenységnek.

 

4. A külön törvény alapján nevelőszülői jogviszony keretében végzett tevékenység nem minősül kereső tevékenységnek.

 

5. A szociális szövetkezet tagja által a szövetkezetben végzett személyes közreműködés, akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a személyes közreműködés ellenértékeként megszerzett bevétel meghaladja a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az adómentes bevétel értékhatárát.

 

 Együttműködési kötelezettség keretében az álláskereső ügyfél

 

- az állami foglalkoztatási szervnél az általa meghatározott időpontban, de legalább háromhavonta jelentkezik (kötelezettségének elektronikus levél útján is eleget tehet), és

 

- az álláskereséssel kapcsolatos adataiban bekövetkezett változást - annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül - bejelenti az állami foglalkoztatási szervnek, és

 

- maga is aktívan keres munkahelyet, és

 

- az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott munkaerő-piaci szolgáltatást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által támogatott képzési lehetőséget elfogadja, illetőleg igénybe veszi,

 

-  részt vesz a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban,

 

- a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja.

 

Álláskeresők ellátása

 

Az álláskereső részére - az Flt.-ben meghatározott feltételek szerint - álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár.

 

Álláskeresési járadék

 

Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki

 

- álláskereső,

 

- az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,

 

- munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

 

A munkahely akkor megfelelő, ha

 

- egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas,

 

- a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg - amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb - a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri,

 

- a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg,

 

- az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik.

 

Álláskeresési járadék mértéke

 

Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy - ha az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor - az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. §-ának (3) bekezdésében meghatározott munkaerő-piaci járulék alapja (a továbbiakban: járulékalap) havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani.

 

Megelőző négy naptári negyedévi járulékalap hiányában a járadék számításának alapja a négy naptári negyedévnél rövidebb időszakban elért járulékalap havi átlagos összege. Ha a megelőző négy naptári negyedévben egyáltalán nincs az álláskeresőnek járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék megállapításának alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 130 százaléka.

 

Az álláskeresési járadék napi összege a járadékalap 60 százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő összeg.

 

Álláskeresési járadék folyósításának időtartama

 

Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy

 

egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

 

Az álláskeresési járadék folyósítási idejének számítása során tíz nap jogosultsági idő egy nap járadék-folyósítási időnek felel meg.

 

Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap.

 

Az álláskeresési járadék folyósításának kezdő napja az álláskeresőnek az állami foglalkoztatási szervnél történő jelentkezésének napja. Ha az álláskereső a személyes adatait - az állami foglalkoztatási szerv részére - a személyes jelentkezését megelőzően - elektronikus levél útján küldte meg, az álláskeresési járadék folyósításának kezdő napja az adatoknak az állami foglalkoztatási szervhez történő megérkezésének a napja.

 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély

 

Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt kell megállapítani, ha

 

- munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani, és

 

- a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv - kereső tevékenység miatt - megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot,

 

- az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy megszüntetését követően három éven belül betöltötte a meghatározott életkort, és

 

-  rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és

 

- korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

 

Az álláskeresési segély összegét a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér összege 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani.

 

Az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, megváltozott munkaképességű személyek ellátása jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható.

 

Költségtérítés

 

Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez történő oda- és visszautazást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is), a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni.

 

Munkaerő-piaci szolgáltatások

 

Az állami foglalkoztatási szerv a munkahelykeresést, a munkához, valamint a megfelelő munkaerőhöz jutást, továbbá a munkahely megtartást munkaerő-piaci szolgáltatásokkal is elősegíti.

 

Képzések elősegítése

 

    Támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy elfogadott képzése annak a személynek, aki álláskereső.

 

    Képzési támogatásként keresetpótló juttatás nyújtható, valamint a képzéssel kapcsolatos költségek téríthetők.

 

    A keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60 százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét.

 

    A képzéssel kapcsolatos költségek részben vagy teljes mértékben megtéríthetők.

 

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások

 

A munkaadó részére külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és járuléka legfeljebb ötven százalékának, megváltozott munkaképességű személy esetében legfeljebb hatvan százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható.

 

Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás

 

Támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, valamint rehabilitációs ellátásban részesülő személynek, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, ideértve azt is, aki vállalkozást indít, vagy vállalkozáshoz csatlakozik (maximum 6 havi, minimál bér összegével megegyező támogatás).

 

 

 

 

Főbb feladatok, tevékenységek


a)      Az Osztály koordinációs feladatai tekintetében:

Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának osztályaival, ennek keretében rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a munkaügyi központ felé.

b) Az Osztály a hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatai tekintetében:

 1. Fogadja és teríti a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket.
 2. Munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre munkáltató munkaerőigénye alapján, továbbá országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész ország területére.
 3. Uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vontakat foglalkoztató – a kirendeltség illetékességi területén kívüli székhellyel, telephellyel rendelkező – munkáltatók részére.

c) Az Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:

 1. Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat.
 2. Szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatokat elvégzi.
 3. A kirendeltség hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatásokat nyújthat, ellátja az ezzel kapcsolatos, a kirendeltség feladatkörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat.
 4. A munkaügyi központ hatáskörébe tartozó támogatások esetében a munkaügyi központ kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és a kirendeltség együttműködését, munkaügyi központ kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések betartásával tájékoztatja a munkaügyi központot a munkáltatóról rendelkezésre álló munkaerő-piaci információkról,
 5. Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket a kirendeltség az ügy összes iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon eljáró munkaügyi központ számára.
 6. A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti a méltányossági jogkör gyakorlója által történő döntéshozatal céljából.
 7. Ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
 8. Ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását.
 9. Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér.
 10. Munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat.
 11. Ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat.
 12. Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat.
 13. Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat.

 d) Az Osztály európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében:

 1. A kirendeltségeken működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat,
 2. Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a migráns munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti- nyomtatványt állít ki a magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról.
 3. Külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői nyilatkozat).
 4. Részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében gondoskodik az ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére kirendeltségi hatáskörbe tartozó munkaerő-piaci támogatást nyújthat.

e) Az Osztály szolgáltatási feladatai tekintetében:

 1. Munkaközvetítést végez.
 2. Közreműködik a munkaügyi központ hatáskörébe tartozó munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásában.
 3. Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket.
 4. Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerő-piaci folyamatairól, a foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó okokat.
 5. Információt nyújt, tanácsadást végez.
 6. Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez.
 7. Kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és kirendeltségi értékelést készít (negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít.
 8. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében.
 9. Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében.

 f) Az Osztály közfoglalkoztatási feladatai keretében:

 1. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Közfoglalkoztatási Koordinációs Osztályon keresztül meghatározott feladatokat.
 2. Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket.
 3. Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat.
 4. Szervezi és ellenőrzi a közfoglalkoztatást.
 5. Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal.
 6. Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist.

 

 

 

Ügykatalógus
Kunszentmiklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály kép
6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62/a.   Googlemaps
Ügyleírás Elérhetőség

Álláskeresők nyilvántartásba vétele

76/795-079

76/795-081

76/795-088

Rendszeres jelentkezésekkel kapcsolatos ügyintézés

76/795-079

76/795-081

76/795-088

Hatósági bizonyítvány, igazolás kiadása

76/795-079

76/795-081

76/795-088

Uniós munkavállalás 76/795-081
Munkaközvetítés 76/795-087
Ellátások (álláskeresési járadék, álláskeresési segély) megállapítása, szünteteltetése, megszüntetése

76/795-079

76/795-081

76/795-088

Mobilitási támogatások:lakhatási támogatás, utazási támogatás
76/795-089
Munkáltatókkal történő kapcsolattartás 76/795-087
Külföldiek magyarországi foglalkoztatása 76/795-087
Közérdekű (szabálysértési) munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 76/795-079
GINOP 5.1.1-15 Európai Uniós program keretében bér-, és bérköltség, valamint képzési, mobilitási és vállalkozóvá válási támogatások (25 éven felüliek vonatkozásában) 76/795-082
GINOP 5.2.1-14 Európai Uniós program keretében bér-, és bérköltség, valamint képzési, mobilitási és vállalkozóvá válási támogatások (25 éven aluliak vonatkozásában) 76/795-082
közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyek

76/795-089