+ Földhivatali Osztály

Földhivatal épülete

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

Vezető:       dr. Szécsényi János Hivatalvezető-helyettes

Cím:           6090 Kunszentmiklós, Wesselényi u. 6.

Telefon:      76/795-097; 70/436-2915

E-mail:        foldhivatal.kunszentmiklos@bacs.gov.hu

 

 


ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

 

  Délelőtt: Délután:
Hétfő:                                        8:00 - 11:30          13:00 - 15:00       
Kedd: 8:00 - 11:30  13:00 - 15:00
Szerda: 8:00 - 11:30  13:00 - 15:00
Csütörtök:        8:00 - 11:30  -
Péntek 8:00 - 11:30 -


FÖLDÜGYI IGAZGATÁSI FELADATKÖR ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE


Apostag Dunaegyháza Dunavecse Kunadacs Kunpeszér
Kunszentmiklós Szabadszállás Szalkszentmárton Tass  

 

TÁJÉKOZTATÓ A KUNSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI HIVATAL FÖLDHIVATALI OSZTÁLY MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 

A járási földhivatalok  látják el I. fokon az ingatlanok nyilvántartását és az ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézését. A járási földhivatal felettes szerve a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya, amely egyben a járási földhivatalok szakmai irányítását, felügyeletét, ellenőrzését is ellátja.

A földhivatal feladata az ingatlan-nyilvántartás (jogi és műszaki, tulajdoni lapok és térképek) vezetése, a helyi adat- és térképtár fenntartása, abból adatszolgáltatás, a földvédelemmel, földminősítéssel, földhasználattal és a földműves nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása.

A földhivatalok a hivatalvezető irányításával, a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint végzik munkájukat az alábbi feladatokkal:

Ingatlan-nyilvántartás :

-         Feladatkörébe tartozik a tulajdoni lapot érintő valamennyi ügy intézése függetlenül attól, hogy az ingatlan adataiban, a bejegyzett jogok, tények tekintetében történt-e a változás.

-         Az ingatlan-nyilvántartás vezetése - azaz valamilyen változtatás végrehajtása az adatokban - az ügyfél kérelme alapján történik. A nyilvántartást minden földhivatalban számítógépen vezetik.

-         A változásvezetés során a tulajdoni lapon történt bejegyzésről (törlésről) - azaz az ingatlanhoz fűződő jogok vagy tények megváltoztatásáról - az ügyintéző határozatot hoz, amit megküld az ügyfélnek.

-         Feladata a bejelentett változások alapján a tulajdoni lapon szereplő személyi és cégadatok karbantartása.

-         Adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartás adataiban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 

Földmérés :

-         Alapfeladata az ingatlan-nyilvántartást érintő földmérési feladatok ellátása, elsősorban az ingatlan-nyilvántartási térképet érintő változások előzetes és végleges vezetése.

-         Telekalakítási eljárások lefolytatása

-         Adatszolgáltatás ingatlan-nyilvántartási térképről, vízszintes és magassági alappontokról

-         Kiemelt hatósági feladata a földmérő vállalkozások által készített, az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő földmérési munkák vizsgálata és záradékolása.

-         Földmérési tárgyú kérelmek, panaszok kivizsgálása

-         Osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Földügy :

-        Munkája során elsődleges feladata a termőföld minősítése, védelme, a termőföld rendeltetésszerű használata, más célú hasznosítás engedélyezése és az engedély nélküli hasznosítás felderítése és szankcionálása.

-        Földhasználat nyilvántartás vezetése

-        Művelési ágban végrehajtott változások ellenőrzése

-        A földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásának vezetése


LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK


http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/

 
 
ÜGYINTÉZŐK ÉS FELADATKÖRÖK

 

Név

Beosztás

Elérhetőség

Duzmath Piroska

szakmai referens

76/795-093

Mikulesz Sándorné

ügyintéző

76/795-100

Takácsné Gajdics Mónika

ügyintéző

76/795-098

Kékes-Szabó Elvira

ügyintéző

76/795-097

Kocsis Jánosné

szakügyintéző

76/795-094

Varga Gergő

ügyintéző

76/795-094

Kaszala István szakügyintéző 76/795-095

Némethné Kerek Erzsébet

ügyintéző

76/795-097

Horváthné Hemző Csilla

ügyintéző

76/795-097

Timárné Illyés Zsuzsanna

szakügyintéző

76/795-096

Horváth Mónika

szakügyintéző

76/795-094

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, ADATSZOLGÁLTATÁS

Hivatalunkban önálló ügyfélszolgálat működik, melynek feladata a beadványok átvétele, az ügyfelek részére történő adatszolgáltatás. A tulajdonlapi adatok szolgáltatása a hivatal belső adatátviteli hálózatán keresztül, számítógépen történik.

 

ADATSZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ DÍJAK

 Hiteles tulajdoni lap másolat díja ingatlanonként

6.250.- Ft

 Hiteles térképmásolat díja

3.000.- Ft

 Nem hiteles térképmásolat díja

2.400.- Ft

 Földhasználati lap másolat díja oldalanként     

800.- Ft

 Iratmásolat díja oldalanként

100.- Ft 

Földhasználati összesítő díja

4.000.-Ft

 
 
AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁSÉRT FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

 

Elsőfokú eljárás (kivéve jelzálogjog)


  

6.600.- Ft/érintett ingatlan


 

Jelzálogjog bejegyzése, illetve módosítása


 

12.600.- Ft/érintett ingatlan


 

Társasház alapítás, illetve társasházi alapító okirat 
 módosításának bejegyzése


  

6.600.- Ft/társasházi különlap
   max. 100.000.- Ft


 

Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére) 10.000.- Ft/érintett ingatlan


 

Járási Hivatali határozat elleni fellebbezés   10.000.- Ft/határozat


A TELEKALAKÍTÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSÉRT FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

 

Elsőfokú eljárás


  

12.000.- Ft/érintett ingatlan


 

Hivatalos ügyintézés csak az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal földhivatali osztályán lehetséges, de az adatszolgáltatás, különösen a tulajdoni és földhasználati lapok, valamint a térképek kiváltása bármelyik földhivatali osztályon, vagy kihelyezett ügyfélszolgálaton, illetve a Kormányablak Osztályon is kérelmezhető (TAKARNET-es tulajdoni lap, TAKARNET-es földhasználati lap, TAKARNET-es térképmásolat).

Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap tartalma - személyazonossági, illetve a képviseleti jogosultság igazolásával – korlátozás nélkül megismerhető, a tulajdoni lapba bárki betekinthet, arról feljegyzést készíthet, tulajdoni lap másolatot kérhet.


TULAJDONI LAP MÁSOLAT FORMÁI


  • Teljes másolat, amely valamennyi bejegyzést tartalmazza,
  • Szemle, amely a tulajdoni lap másolat kiadásának időpontjában fennálló bejegyzéseket tartalmazza.

Az ügyfél írásbeli kérelmére a járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlan tulajdoni lapjának a tartalmába történő betekintés díjmentes.

 

FÖLDHIVATAL ONLINE SZOLGÁLTATÁS

 

A TakarNet24 a földügyi szakigazgatás adatszolgáltatási rendszere, amely biztosítja a leggyakrabban igényelt földügyi adatok széles körű elérhetőségét.

A Földhivatal Online már elérhető az interneten keresztül, akár otthonról is, a szolgáltatások igénybevételéhez mindössze Ügyfélkapu regisztráció szükséges.

Aki már rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, a Földhivatali Portálról belépve automatikusan igénybe veheti a Földhivatal Online szolgáltatásait. Ehhez nincs szükség újabb regisztrációra vagy díj megfizetésére.

Aki még nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, annak először regisztrálnia kell. Ez díjmentesen, személyesen megtehető bármelyik okmányirodában vagy kormányablaknál. A rendszer használatát megismerheti a Földhivatal Online DEMO változatának segítségével, amely további részletes tudnivalókkal is szolgál, valamint tartalmazza a Felhasználói Kézikönyvet.

 


A Kunszentmiklósi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának másodfokú szerve a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya, amely egyben a földhivatali osztály szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését is ellátja.


Elérhetősége:

Cím:

6000 Kecskemét, Fecske u. 25.

Postacím:

6001. Pf. 100.

Telefon:

76/795-826

Fax:

76/795-858

E-mail

kecskemet_m@bacs.gov.hu

 

A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja megtekinthető az alábbi linken:

http://www.foldhivatal.hu/


Amennyiben a rendszer használatával kapcsolatban kérdése van a
76/795-100  telefonszámon,
vagy  foldhivatal.kunszentmiklos@bacs.gov.hu e-mail címen felteheti.

 

 

Ügykatalógus
Kunszentmiklósi Járási Hivatal Földhivatali Osztály Földhivatal épülete
6090 Kunszentmiklós, Wesselényi u. 6. Googlemaps
Ügyleírás Elérhetőség
Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre)  76/795-097, 76/795-093 
 Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (belterületi ingatlanra)  76/795-097, 76/795-093
Haszonélvezeti jog bejegyzésre, törlésére irányuló eljárás    76/795-097, 76/795-093
Használati jog, használat joga bejegyzésére irányuló eljárás 76/795-097, 76/795-093
Jelzálogjog bejegyzésre, törlésére irányuló eljárás 76/795-097, 76/795-093
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom feljegyzésére, törlésére irányuló eljárás 76/795-097, 76/795-093
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog bejegyzésére, törlésére irányuló eljárás 76/795-097, 76/795-093
Tartási és életjáradéki jog bejegyzésére, törlésére irányuló eljárás 76/795-097, 76/795-093
Telki szolgalmi jog bejegyzésére irányuló eljárás 76/795-097, 76/795-093
Végrehajtási jog bejegyzésére, törlésére irányuló eljárás 76/795-097, 76/795-093
Tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzésére irányuló eljárás 76/795-097, 76/795-093
Árverés kitűzése tényének feljegyzésére és törlésére irányuló eljárás 76/795-097, 76/795-093
Jogi jelleg feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 76/795-097, 76/795-093
Épület feltüntetésére és bontására irányuló kérelem 76/795-097, 76/795-093
Épület rendeltetésének átvezetésére irányuló kérelem 76/795-097, 76/795-093
Társasház nyilvántartásba vétele iránti kérelem 76/795-097, 76/795-093
Szövetkezeti ház nyilvántartásba vétele iránti kérelem 76/795-097, 76/795-093
Művelési ág változás átvezetése iránti kérelem 76/795-097, 76/795-093
Önálló épület feltüntetése iránti kérelem 76/795-097, 76/795-093
Jogosult adataiban történt változás átvezetése iránti kérelem 76/795-097, 76/795-093
Hiteles tulajdoni lap másolat szolgáltatás iránti kérelem 76/795-097
Kérelem a tulajdoni lap adataiba történő betekintéshez 76/795-097
Iratmásolat szolgáltatás iránti kérelem 76/795-097
Hiteles térképmásolat (helyszínrajz) szolgáltatás iránti kérelem 76/795-095
Hiteles földhasználati lap szolgáltatás iránti kérelem 76/795-096
Földhasználati összesítő szolgáltatása iránti kérelem 76/795-096
Földkönyv szolgáltatás iránti kérelem 76/795-100
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavételi iránti kérelem 76/795-096, 76/795-097
Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem 76/795-096, 76/795-097
Földművesként és mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartottak adataiban történt változás bejelentése 76/795-096, 76/795-097
Földhasználati nyilvántartás 76/795-096, 76/795-097
Termőföld időleges és végleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás 76/795-096, 76/795-097
Engedély nélküli más célú hasznosítással kapcsolatos eljárás 76/795-096, 76/795-097
Újrahasznosítási eljárás megindítása 76/795-096, 76/795-097
Művelési ág változás bejelentése 76/795-096, 76/795-097
Földminősítési eljárás megindítása 76/795-096, 76/795-097
A föld haszonbérletének és egyéb jogcímen történő használatának hatósági jóváhagyására irányuló eljárás 76/795-096, 76/795-097
Őstermelői igazolvány jogszerű használatával kapcsolatos eljárás 76/795-096, 76/795-097
Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, törlése iránti eljárás 76-795-097
Felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására indult eljárás 76-795-094, 76-795-097
Telekalakítási engedélyezési eljárás 76-795-095, 76-795-097
Földmérési és térképészeti adatok szolgáltatása iránti kérelem 76-795-095, 76-795-097
Változási vázrajz vizsgálata és záradékolása iránti eljárás 76-795-094, 76-795-097
Osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos eljárás 76-795-094, 76-795-097