Kunszentmiklósi Járási Hivatal

Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2017-04-24 10:27

Tájékoztató a Járási Hivatal által a jogi segítségnyújtás keretében biztosított támogatásokról

2017. január 1. napjától jogi segítségnyújtó szolgálatként a jogi segítségnyújtással kapcsolatos igazságügyi illetve közigazgatási hatósági ügyekben első fokon – jogszabályban meghatározott néhány kivétellel - a járási hivatalok járnak el. A Kunszentmiklósi Járási Hivatalban e feladatot a Hatósági és Gyámügyi Osztály látja el. Á L D O Z A T S E G Í T É S A bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatává vált személyek térítésmentesen az alábbiakat kérhetik: azonnali pénzügyi segély: az elkövetéstől számított 5 napon belül bead...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2017-04-24 10:25

TÁJÉKOZTATÁS FOGYASZTÓVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016.       (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a járási hivatalok eljárnak fogyasztóvédelmi hatóságként is.   A Kunszentmiklósi Járási Hivatal hatáskörébe tartozó első fokú fogyasztóvédelmi feladatok például: ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok, fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások, szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek, eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték el, azt nem hitelesítették, a nyitvatartási...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2017-03-16 09:19

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatala közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Értesítem a Kunszentmiklósi Járás lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény         (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (2) bekezdése értelmében a 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2017/2018. tanév kezdetén tankötelessé válnak.   Az Nkt. 50. § (7) bekezdése valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A. § (1) c) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi ...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2017-03-13 14:01

Változások a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak tekintetében

Az állami rezsicsökkentés folytatásaként - a lakossági konzultáció figyelembevételével – elkészített, a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 2017. évi II. törvény szerint 2017. március 16-tól 20 hatósági eljárás díja kerül megszüntetésre, amelyből 15 a magánszemélyek, 5 a vállalkozások terheit csökkenti.   A Kormány által kezdeményezett, 2016 nyarán tartott lakossági konzultáció során az állami rezsicsökkentéssel kapcsolatban összesen 142 589 db kérdőív került kitöltésre.   Az állami rezsics...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2017-01-06 12:06

Január 1-jétől megvalósul a kormányhivataloknál a főosztályokon dolgozók béremelése

A járási hivatalok dolgozói után a megyei szinten dolgozó kormánytisztviselők is állami tisztviselővé válnak.   2016. július 1-jén lépett hatályba az állami tisztviselőkről szóló törvény (Áttv.), melynek eredményeképpen első lépésben a járási hivatalok dolgozóinak jogviszonya alakult át kormánytisztviselőből állami tisztviselővé, ami nekik jelentős béremelést jelentett. Az Áttv. átalakította a járási tisztviselők előmeneteli- és illetményrendszerét, amelynek eredményeként az ellátott feladatokkal és a teljesítménnyel jobban arányban álló, a ...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2017-01-06 12:05

Átalakulás a Kormányhivatalnál

2017. január 1-jével a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kétirányú átalakulást valósított meg, melynek célja az ellátott közfeladatok hatékonyabb ellátásának biztosítása. A közigazgatás korszerűsítése és továbbfejlesztése az egyes kormányok számára állandó feladat. Január 1-jével a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál két körben történt átszervezés.  Az egyik irány az eddigi főosztályi (megyei) szinten gyakorolt hatáskörök nagy számban járási szintre történő átvitele és a megmaradt főosztályok összevonása. Vannak olyan hatáskörök, melyek telje...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2016-11-15 15:47

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya 2016. november 18. napján pénteken technikai okok miatt zárva lesz, az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük.                                                                                                                                                                                  dr. Kelő Johanna                                                                                hivatalvezető...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2016-10-25 15:56

Tájékoztatás

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 18/2015. évi NGM rendelet értelmében 2016. október 31. (hétfő) és november 1. (kedd) napján a Kunszentmiklósi Járási Hivatal szervezeti egységeinél az ügyfélfogadás szünetel.                                                                                                                                                                                                                      dr. Kelő Johanna                                       ...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2016-09-29 11:42

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az október 2-ai népszavazás miatt megváltozik a megye kormányablakainak, és okmányirodáinak nyitvatartási rendje.   2016. október 1-jén szombaton 8 órától 12 óráig, október 02-án vasárnap 8 órától 18 óráig várják a tisztelt ügyfeleket a munkatársak.   Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy október 01-jén és 02-án az ügyintézés csak az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítására, valamint a lakcímigazolvány pótlására korlátozódik.     Megértésüket köszönjük!                      ...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2016-07-20 13:06

Újabb konzultáció a rezsi- és bürokráciacsökkentésről

A tavalyi évhez hasonlóan a Kormány most is konzultációt indított a lakosság bevonásával az állami rezsicsökkentés és a közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásáról.   A cél továbbra is az állampolgárokat és a vállalkozásokat érintő fizetési kötelezettségek enyhítése, az eljárások egyszerűsítése.   A konzultációs kérdőíveken 2015. évben közel 400 ezer állampolgár tett javaslatot, melynek eredményeképpen több mint 20 hatósági eljárás díja került megszüntetésre, ami 10 milliárd forint megtakarítást jelent 2016. évben az ügyfeleknek. Ezen ...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2016-07-13 15:11

Gyermekvédelmi szakmai nap a Kormányhivatal szervezésében

kep_1993.jpg „A gyerekekről való gondoskodás mindannyiunk közös feladata, közös kötelezettségünk” – kezdte megnyitóját Kovács Ernő kormánymegbízott a gyermekbántalmazás mielőbbi felismerésével és jelzésének megtételével foglalkozó, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya által 2016. július 7-én megrendezett szakmai napon.   Az apropót pedig a közvéleményt mélyen megrázó, a közelmúlt azon tragikus eseményei adták, ahol gyerekek életét követelte a szülői bántalmazás.    A konferencián valamennyi, a gyermekek védelmében és veszé...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2016-07-11 16:00

Kormánymegbízotti elismerések átadása

kep_1988.jpg 2016. évben is sor került a kormánymegbízotti elismerések adományozására azon kormánytisztviselők részére, akik folyamatosan kiemelkedő és tartósan magas színvonalú szakmai munkát végeznek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál.  Kovács Ernő, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetője a kormánymegbízotti elismeréseket a közszolgálati tisztviselők napja (július 1.) alkalmából adta át.  A kitüntetések átadására 2016. június 30-án ünnepélyes keretek között került sor. A díjazottak között volt Bódog Sándorné(Kecskeméti Járási Hivatal), Csordás M...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2016-06-28 11:22

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése értelmében a Közszolgálati Tisztviselők napja július 1-je, amely  munkaszüneti nap. Mindezek értelmében 2016. július 1-jén, pénteken a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatalának valamennyi szervezeti egységénél az ügyintézés szünetel, erre a napra az ügyfelek részére előzetesen ügyintézési időpont sem adható. Megértésüket köszönjük!                                       dr. Kelő Johanna    ...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2016-03-23 16:35

Lakossági tájékoztató a magyarországi tanyák villamos energiával történő ellátását megalapozó felméréssel kapcsolatban

A tanya a magyar vidéknek több évszázadra visszanyúló, jelentős gazdasági, települési és társadalomtörténeti múlttal rendelkező eleme, mely különösen az Alföldön ma is nagyszámú lakónépességnek nyújt otthont. A Magyar Országgyűlés 49/2009 (V. 27.) számú határozata alapján a tanya olyan örökség, valamint nemzeti érték, melynek fennmaradása és fejlesztése nemzeti érdek. A tanyai élet a természeti-táji adottságokhoz alkalmazkodó hagyományos létformát, gazdálkodási tevékenységet jelent, valamint egyedi kultúrát is közvetít. A Magyar Kormány a B/38...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2016-03-18 12:25

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal május 01. napjáig lefolytatja a megyei tanyák villamos energiával történő ellátását megalapozó felmérését.

A Kormány a B/38. számú, a tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V. 27.) OGY határozatban foglaltak 2011. és 2012. évi végrehajtásáról szóló jelentésben kiemelt célkitűzésként szerepel, hogy az összes magyarországi tanya 2020. évig villamos energiával történő ellátása megvalósuljon.   A Kormányhivatal munkatársai április végéig felkeresik a megyében található összes tanyát a felmérés elvégzése céljából. A munkatársak kizárólag kérdéseket tesznek fel az ott lakóknak egy kérdőív alapján, valamint fényképfelvéte...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2016-03-16 11:25

Folytatódnak a „Földet gazdáknak!” program árverései Bács-Kiskun megyében

A „Földet gazdáknak!” program 2016. évben eddig meghirdetett földárveréseit kettő részre lehet bontani. Egyrészt az előző földárveréskor eredménytelen árverésekre, ezeknek az újbóli kiírására 2016. március 2-8 között kerül sor, az új földrészletek árverései pedig 2016. március 16-30 között zajlanak le a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét, Halasi út 34. számú épületében.   Március 2-8 között 1795 ha kerül árverésre 2,4 milliárd Ft-os kikiáltási áron. Március 16-30 között 1803 ha került meghirdetésre 2,2 milliárd Ft-os kikiáltási áron....
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2016-02-02 08:45

Folytatódnak a földárverések

Az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatására két körben, 2016. március 1. napja és 2016. március 31. napja közötti időszakban kerül sor a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét, Halasi út 34. számú épületében.     Az árverezések első körére 2016. március 01. napjától 2016. március 15. napjáig kerül sor. Ebben a körben azon földek érékesítése zajlik le, melyek az eddigi árveréseken nem keltek el. A második kör 2016. március 15. napjával kezdődik és 2016. március 31. napjával fejeződik be. Ebben az i...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2016-01-04 09:27

Egyszerűsödnek a közigazgatásban intézhető ügyek

2016. január 1-jén lép hatályba az a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosító csomag, amely eredményeképpen egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb közigazgatási rendszer alakul ki. Ezzel egyidejűleg több hatósági eljárás díja csökken, egyes eljárások ingyenessé válnak.     Az elfogadott törvénycsomag több törvényt is módosít, a gyakorlati tapasztalatok alapján egyszerűsítve a közigazgatási ügyeket. A közigazgatási bürokráciacsökkentés jegyében felülvizsgálatra kerültek az általános eljárási szabályok, amely minden köziga...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2015-12-22 08:03

60 nap áll az elővásárlási jogosultak rendelkezésére

Az arra jogosultak, a földárverés nyerteseivel kötött adás-vételi szerződések kifüggesztésének ideje alatt élhetnek elővásárlási jogukkal.   A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által 2015. november 23. és 2015. december 14. között végrehajtott „földet a gazdáknak” program keretében, az állami földek árverése során az árverés nyerteseivel az NFA - a 262/2010. (XI.17.) Kormány rendelet által meghatározottan – az árverést követően 8 napon belül adás-vételi szerződést köt. Ezen szerződések a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. év...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2015-12-12 13:22

Új intézhető ügykörök a Kormányablakokban

2015. december 9. napjától, újabb 86 ügykörrel bővül a Kormányablakokban intézhető ügyek száma, ekkortól tehát 509 ügy intézhető el, illetve kezdeményezhető az integrált ügyfélszolgálatoknál.   A Magyar Közlöny 181. számában (2015. november 24.) megjelent jogszabály értelmében, 2015. december 9-től, a jelenleg 423 helyett, 509 ügy intézhető, illetve kezdeményezhető a kormányablakokban.   Továbbításra 33 új ügykör, míg tájékoztatás céljából 53 új ügykör kerül be, a kormányablakokban intézhető tevékenységkörbe.        (Bács-Kiskun Megyei ...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2015-11-24 12:06

Megkezdődtek Bács-Kiskun megyében az első földárverések

kep_1542.jpg 2015. november 23. napján elindult az első állami tulajdonú termőföldek gazdáknak történő árverezése.   November 23. napjától december 14. napjáig van lehetőségük a helyben lakó földműveseknek a maximum 300 hektár mértékű állami tulajdonú földterületek egy részének megvásárlása. A gazdák megelégedésére már le is zajlott az első földek árverése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét, Halasi út 34., valamint Halasi út 36. számú épületeiben. Az árverési eljárások a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett kerülnek lebonyolításra. A decem...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2015-11-24 12:05

Megváltoztak a Családi Csődvédelmi Szolgálat elérhetőségei

2015. november 25. napjától a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának keretein belül működő Családi Csődvédelmi Szolgálat új helyen, Kecskemét, Kőhíd utca 8. szám alatt várja kedves ügyfeleit. Személyes ügyintésére ügyfélfogadási időn belül, előzetes időpont egyeztetés után van lehetőség. Az ügyfélfogadás rendjében nem történt változás. A családi csődvédelemről és a szolgálat működéséről részletes információk a www.csodvedelem.gov.hu honlapon érhetőek el.     A Szolgálat elérhetőségei: Cím:...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2015-11-20 12:16

KAB megnyitó

kep_1525.jpg 2015. október 30. napján Kunszentmiklós Járásban is, a székhely településen megnyílt a Kormányablak. A megnyitó ünnepségen résztvevő Kis Miklós Zsolt államtitkár, Kovács Ernő kormánymegbízott, dr. Salacz László országgyűlési képviselő és Lesi Árpád polgármester ünnepi köszöntőjükben valamennyien hangsúlyozták, hogy az infrastruktúra fejlesztésével az államigazgatás könnyebben elérhetővé válik az állampolgárok számára: az új típusú, integrált ügyfélfogadási térben mintegy 423 típusú ügyben kezdeményezhetnek a jövőben eljárást az ügyfelek. Dr....
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2015-10-27 08:22

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a „Földet a gazdáknak!” Program keretében Bács- Kiskun megyében is megkezdődik a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, 3 hektár feletti kijelölt földterületek értékesítése. Az árverésekre 2015. november 23. és december 10. között kerül sor a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Halasi út 34. és 6000 Kecskemét, Halasi út 36. szám alatti épületeiben.   Az árverések regisztrációja a fenti napokon 8.00 órakor, illetve 13.00 órakor kezdődik az árverési hird...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2015-10-15 10:09

Minden készen áll az állami földek gazdáknak történő árverezéséhez

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal felkészült a „Földet a gazdáknak!” című projekt keretében megvalósuló állami tulajdonú termőföldek magántulajdonba adásának Bács-Kiskun megyei levezénylésére- mondta Kovács Ernő kormánymegbízott az október 14-én megtartott sajtótájékoztatón. A kormánymegbízott ismertette az árverezések menetét, részletszabályait valamint a garanciális biztosítékokat is. A kormány döntése alapján várhatóan 2015. november végétől a helyben lakó földművesek számára lehetővé válik a 300 hektár mértékű földszerzési maximum alkalm...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2015-10-06 09:27

A Miniszterelnökség pályázati felhívása a Területi Közigazgatási Ösztöndíjra

A Miniszterelnökség a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § a) pontja alapján pályázatot hirdet a 2015. évi Területi Közigazgatási Ösztöndíjra a területi közigazgatási életpálya iránt elhivatott, idegen nyelveket beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére. A program keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama tizenkét hónap, melyet Magyarországon a fővárosi vagy egy megyei kormányhivatalnál töltenek. A program...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2015-09-28 16:33

Tájékoztatás Okmányiroda nyitvatartásáról

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KUNSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI HIVATALA   T Á J É K O Z T A T Á S   2015. október 9. napjától az alábbiakban ismertetett ügyintézési időben várjuk ügyfeleinket a Kunszentmiklós, Kálvin tér 6. szám alatt, még mint okmányiroda. Ügyfélfogadási idő:       Hétfő:          8:00 – 18:00       Kedd:          8:00 – 12:00       Szerda:       8:00 – 12:00       Csütörtök:  7:00 – 17:00       Péntek:       8:00 – 12:00 Elérhetőségeink: Ügyintézés Telefonszám Mikulesz Tiborné osztályvezető ...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2015-09-03 11:39

Bács- Kiskun megyében is megkezdte munkáját a Családi Csődvédelmi Szolgálat

2015. szeptember 01. napjával a 2015. évi CV. tv. alapján a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának keretein belül megkezdte működését a Családi Csődvédelmi Szolgálat. A családi csődvédelemről és a szolgálat működéséről részletes információk a www.csodvedelem.gov.hu honlapon érhetőek el.   A Szolgálat elérhetőségei: Cím:                6000 Kecskemét, Bajcsy Zsilinszky krt. 2. E-mail:            bacs@igazsagugy.gov.hu Telefon:          70/684-6496   Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:             de. 9-12 Szerd...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2015-07-21 11:57

MEGHOSSZABBÍTOTT HŐSÉGRIASZTÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Paller Judit megbízott országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az Országos Közegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve a korábban kiadott 3. fokú hőségriasztást 2015. július 24-én 24.00 óráig meghosszabbítja. A hőségriasztás meghosszabbítását a tartósan igen magas hőmérséklettel együtt járó, megnövekedett egészségi kockázatok teszik indokolttá.     Az alábbiakban Kormányhivatalunk Népegészségügyi Főosztályának fontosabb ajánlásait...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2015-07-17 09:59

TÁJÉKOZTATÁS A CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYRÓL

A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás 2015. július 1-jét követően igényelhető.   A családok otthonteremtési kedvezménye „C” (követelménynek megfelelő) energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai minősítési osztályú egylakásos lakóépület vásárlása illetve bővítése esetén az igénylőnek csatolni kell a lakóépület fekvése szerinti építésfelügyeleti hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy 2013. január 1-jét követően a lakóépület életvesz...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2015-04-01 10:31

Sajtóközlemény integrációról

Az eddiginél is egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés a kormányhivataloknál és a járási hivataloknál A 2011. január 1-jével létrejött fővárosi és megyei kormányhivatalok jelentősen csökkentették a korábbi időszakra jellemző területi széttagoltságot, ezzel gyorsabbá, rugalmasabbá és költséghatékonyabbá téve a közigazgatást. Ezen fejlesztések folytatódnak most, aminek eredményéül a kormányhivatalokhoz további feladatok kerülnek, valamint a kormányhivatalokban és a hozzájuk tartozó járási hivatalokban megszűnik a szakigazgatási szervre és törzshivata...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2015-02-27 09:26

Elkezdődött a szociális rendszer megújítása

A szociális támogatások egy része új helyen igényelhető     A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Az aktív korúak ellátására vonatkozó támogatások, vagyis a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkozást helyettesítő támogatás a jövőben a járásoknál intézhető. Az állam által kötelezően nyújtandó szociális ellá...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2014-10-17 11:42

Sikeres volt az Őszi Szakmai Nap

kep_840.jpg A Kunszentmiklósi Járási Gyámhivatal nagy érdeklődés mellett, 39 fő részvételével, 2014.10.08. napján tartotta Őszi Szakmai Napját a Kunszentmiklósi Járási Hivatal illetékességi területén dolgozó Védőnői Szolgálatok védőnői, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok családgondozói közreműködésével.   Dr. Kelő Johanna, a Kunszentmiklósi Járási Hivatal Hivatalvezetője köszöntő beszédjében méltató szavakkal és virágcsokorral köszönte meg a járás területén, a gyámhivatal irányában is kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó, példamutató elhivato...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2014-09-24 07:58

Összetartás napja

kep_793.jpg Összetartás napja   A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezésében, 2014. szeptember 19-én a Benkó Zoltán Szabadidő Központ adott otthont a „IV. Összetartás Napja” elnevezésű rendezvénynek. A cím is jelzi a program célját, a kormányhivatalban és a kormányhivatal szakigazgatási szerveinél, illetve a járási hivatalokban dolgozó kormánytisztviselők kötetlenebb találkozóját, a munkatársak közötti kapcsolatok erősítését. Ehhez remek lehetőséget jelentettek a sportprogramok – foci, tollaslabda, asztalitenisz, petanque, futás, kötélhúzás, szkan...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2014-09-17 08:35

Őszi Szakmai Nap

kep_778.jpg 2014. október 8. napján a Kunszentmiklósi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala a járás területén foglalkozatott védőnők, családgondozók részére SZAKMAI NAP-ot tart. A rendezvény témaválasztását a gyámhivatal eljárásai, a feltárt ügyek tapasztalati inspirálták, azzal, hogy reményeink szerint a tárgykörök a résztvevők jövőbeni munkájához hasznos ismeretekkel járulnak hozzá. Megbeszélésre kerül: Születendő kiskorú, már megszületett gyermek családi jogállása rendezésének lehetőségei; Várandós anya válsághelyzetének megsegítése a védőnői gondozás...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2014-09-17 08:22

XX. Szentmiklósi Napok

kep_777.jpg *   Kunszentmiklós Város 2014. évben is - immár XX. alkalommal - megrendezte legkiemelkedőbb eseményét a Szentmiklósi Napokat. A fesztivál különösen nagy hangsúlyt kapott ebben az évben, nemcsak az évforduló okán, hanem azért is mert a város főterének, polgármesteri hivatalának rekonstrukciója is nagyrészt elkészült a rendezvényre. A tavalyi évben hagyományteremtő céllal a Kunszentmiklósi Járási Hivatal dolgozói is részt vettek az ünnepségen, az idén már hagyományőrző jelleggel ismét képviseltük hivatalunkat, mind a meghirdetett versenyeken...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2014-09-05 11:38

Földhivatali tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ   A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók között létesített haszonélvezeti jog, továbbá a használat joga (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog) 2014. május 1-jével a törvény erejénél fogva megszűnt [a 2013. évi CCXII. törvény 108. § (1) bekezdése alapján]. A megszűnt haszonélvezeti jogok az alábbi eljárás szerint kerülnek törlésre az ingatlan-nyilvántartásból: 1. A földhivata...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2014-09-01 11:57

Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről

kep_753.jpg Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről   Tisztelt földhasználók, tisztelt termőföld tulajdonosok! A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény minden földhasználó részére előírja a földhasznosítási kötelezettség teljesítését. Ennek értelmében a föld használója köteles a termőföldet termeléssel hasznosítani, vagy termelés nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyom és parlagfű mentes állapotot fenntartani. Évek óta visszatérő probléma a parlagfüves területek által a lakosság széles körében elterjedt allergiás megbe...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2014-09-01 11:43

Kunszentmiklósi Járási Hivatal homlokzatfelújítása

kep_752.jpg 2014. év augusztus hónapban megkezdődött a Kunszentmiklósi Járási Hivatal épületének külső homlokzati felújítása. A felújítás befejeztével reményeink szerint mind külső megjelenésében, mind belső tereiben az épület is méltóan képviseli majd a járási hivatal államigazgatásban betöltött szerepét és színfoltja lesz a most megújuló városközpontnak is. A járási hivatal Damjanich utcai épületében a tavalyi évben a Bács-Kiskun Megyei kormányhivatal teljes belső átalakítást végzett, megújult a fűtésrendszer, a födémzet, igyekeztünk olyan irodahelyiség...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2014-08-26 10:40

Kormánytisztviselői nap

2014. július 1-jén ismét együtt töltötte és ünnepelte a Kunszentmiklósi Járási Hivatal kollektívája a kormánytisztviselői napot. A rendezvény kiemelkedő lehetőség hivatalunk dolgozói számára, mivel módot ad az egymásra találásra és egymás jobb megismerésére, amely a minőségi feladatellátást is befolyásolja. Az esemény fő eszménye, hogy egymás mellett dolgozó személyekből szervezett, összetartó csoport jöjjön létre, ahol a kollégák között kiegyensúlyozott munkahelyi légkörben szoros az együttműködés. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy közös célunk a...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2014-06-27 11:11

Gyakorlati képzés a Kunszentmiklósi Járási Hivatalban

kep_700.jpg Gyakorlati képzés a Kunszentmiklósi Járási Hivatalban A Kunszentmiklósi Járási Hivatal megállapodást kötött a székhely településen működő Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskolával, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerint arról, hogy az Iskola tanulói nyári szakmai gyakorlatukat a törzshivatalban és szakigazgatási szerveinél tölthetik. A képzés keretében 11. osztályt végzett irodai asszisztensek kapnak gyakorlati oktatást a hivatalnál. A 9 diák többek között az ügyintézési módokat, a munkanapok jellegét, a munkaidő...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2014-06-27 11:01

Július 1-jén szünetel az ügyfélfogadás!

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL             SAJTÓKÖZLEMÉNY     Július 1-jén szünetel az ügyfélfogadás a kormányhivatalok ügyfélszolgálatain     Július 1-je 2001-től a köztisztviselők, 2011-től  már a kormánytisztviselők napja is, amely munkaszüneti nap, így a megyei és fővárosi kormányhivatalok által fenntartott okmányirodák, kormányablakok és a szakigazgatási szervek ügyfélszolgálatai          2014. július 1-jén zárva tartanak.   Az ügyfelek megértését köszönjük.    (Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)   + 6000 Kec...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2014-04-16 15:29

Tűzgyújtási tilalom feloldása

Tűzgyújtási tilalom feloldása A Bács-Kiskun megye területén fekvő erdőkre és fásításokra, valamint az erdőterületek illetve fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre 2014. március 22-én elrendelt tűzgyújtási tilalmat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága feloldja. A tilalom feloldásának oka az erdőterületeket érintő tűzesetek csökkenése, valamint az erdő- és vegetációtűz kialakulását és terjedését befolyásoló környezeti tényezők változása. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fokozott tűzveszély elmúl...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2014-04-16 14:28

Pályázat földminősítési és földvédelmi, valamint földhasználati-nyilvántartási ügyintéző munkakör betöltésére

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási hivatalának vezetője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a BKMKH Kunszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatal földminősítési és földvédelmi, valamint földhasználati-nyilvántartási ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: BKMKH Kunszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhi...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2014-04-01 14:48

Tűzgyújtási tilalom

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM!     2014. március 22-től kezdődően tilos tüzet gyújtani a Bács-Kiskun megye területén fekvő erdőkben és fásításokon, valamint az erdőterületek illetve fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területeken kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is! A hirtelen nappali felmelegedés és a csapadékmentes, száraz időjárás miatt a megye erdőterületein és annak környezetében – különösen a parlag- és legelő területekkel határos erdőkben, valamint a ...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2014-03-31 16:25

Kitüntetések a Polgári Védelem Napja alkalmából

kep_552.jpg   A hagyományoknak megfelelően idén is megünnepelte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a polgári védelem nemzetközi világnapját. Ezúttal is többen vehettek át elismerést az országos főigazgatótól. A szokásoktól eltérő módon azonban, most nem a hivatásos állomány tagjai, hanem a közigazgatásban dolgozó polgári védelmi tevékenységet is végző szereplők, valamint a karitatív és az önkéntes szervezetekben tevékenykedők részesültek dicséretben a megyei katasztrófavédelmi igazgató javaslatára. A katasztrófavédelem munkájának segítése,...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2014-03-31 15:43

Kunszentmiklósi Járási Hivatala évértékelő tanácskozása

2014. március 28. napján tartotta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatala évértékelő tanácskozását. A rendezvényen megjelent dr. Zombor Attila a BKM Kormányhivatal főigazgatója, Rigó János alezredes a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője, Kis-Juhász Zsolt tű. hadnagy a Bács-Kiskun Megyei Katasztófavédelmi Igazgatóság képviseletében, Sóbujtó Antal tűzoltóparancsnok, Törökné Novadovszky Nelli tankerület-vezető, valamint a járáshoz tartozó települések polgármesterei, jegyzői. Az évértékelőn dr. Kelő Johanna hivat...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2014-03-31 11:44

A Tanya Program folytatódik

kep_549.jpg A Szabadszállási Rendőrőrs egyenruhásai, a Készenléti Rendőrség lovas járőrei, a polgárőrség lovasai a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársaival, valamint a Kunszentmiklósi Járási Hivatal dolgozóival közösen 2014. március 18-án egy összehangolt akció keretében járták a környék tanyavilágát annak érdekében, hogy megelőzzék a bűncselekményeket, segítséget, tanácsot nyújtsanak az időskorúaknak és az egyedül élő lakosoknak. Az akció keretén belül időskorúaknak nyújtottak segítséget az egyenruhások a Kunszentmiklósi Járási Hivatal munkatársával. Az eg...
Kunszentmiklósi Járási Hivatal, 2014-03-27 10:31

Kunszentmiklós Járási Hivatal telefonszámainak megváltozása

Tájékoztatás   Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kunszentmiklósi Járási Hivatal (6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 10. ) telefonszámai 2014. április 1-től megváltoznak. A 76/800-128, 76/800-129, 76/800-133, 76/800-134 telefonszámok megszűnnek.   A járási hivatal, gyámhivatal új elérhetőségei:   76/795-307, 76/795-311.   A változás érinti a Kunszentmiklósi Okmányiroda Kunszentmiklós, Kálvin tér 6. telefonszámait is.   A 76/550-184, 76/550-185 telefonszámok megszűnnek.   Az okmányiroda új telefonszámai: ...