Közlemények

 

 

Bács-Kiskun vármegye illetékességi területén a VOC rendelet hatálya alá tartozó telephelyek listája (frissítve: 2023.03.01.)


VOC telephelyek


Bács-Kiskun vármegye illetékességi területén található hulladékudvarok listája (frissítve: 2022. 08. 01.)


Hulladékudvarok


Bács-Kiskun vármegye illetékességi területén található hulladékgyűjtő szigetek listája (frissítve: 2022. 12. 14.)


Hulladékgyűjtő szigetek


(2021. május 26. napjától közzétett hirdetmények, időben a későbbiektől a korábbiakig haladva)

 

 

BK/KTF/00028-34/2023. (előiratszám: BK/KTF/06885/2022.) - NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt., Kőbánya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú hatásvizsgálati eljárás, környezetvédelmi engedéllyel kapcsolatos közigazgatási jogvita  - 101.K.700.308/2023/14/I. számú bírósági értesítés a perbelépés lehetőségéről (honlapon való közzététel napja: 2023.03.31.)


BK/HGO/01846-12/2023. BÁCS-SZINKRON Szolgáltató Kft.– 6100 Kiskunfélegyháza, 0328/50 hrsz. - nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedély


BK/KTF/01035-16/2023 - MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – Csólyospálos 089/93 és 093/80 hrsz.-ú ingatlanokon lévő olajszállító vezeték sérülésével kapcsolatos kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálása, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/02865-4/2023. - Mizse-Clean Szolgáltató és Kereskeldelmi Kft., zajkibocsátási határérték megáll. iránti kérelem -közlemény


 BK/KTF/00828-18/2023. - BARCOMP KFT., Tiszakécske 0476/4 hrsz.-ú telephely, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és módosítása, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/HGO/01435-14/2023. - Első Duna-Kavics Kft., Bács-Kiskun vármegye területén nem veszélyes hulladékok kereskedelme, szállítása és gyűjtése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/KTF/02713-7/2023., Észak-Bácskai Baromfi Kft., Rém, külterület 0183 hrsz. alatti ingatlanon meglévő (I. számú majorság), valamint a 010, 012 és a 097/2 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett, nagy létszámú állattartó telep bővítése tárgyú, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti – összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló engedélykérelem


BK//KTF/01042-8/2023. MASPEX Olympos Kft. üzemi kárelhárítási tervjóvágahyása - eljárást lezáró határozat

BK/KTF/02371-4/2023. Zsikla Imre Zsolt Kerekegyháza, egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása - közlemény az eljárás megindulásáról és a benyújtott kérelem

 

BK/KTF/00028-30/2023. (előiratszám: BK/KTF/06885/2022.) - NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt., Kőbánya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú hatásvizsgálati eljárás, környezetvédelmi engedéllyel kapcsolatos közigazgatási jogvita  - 101.K.700.308/2023/7/I. számú bírósági értesítés a perbelépés lehetőségéről (honlapon való közzététel napja: 2023.03.24.)

 

 

BK/KTF/00382-29/2023. - Lévai Csilla 1. sz. baromfitelep bővítése, Lajosmizse, összevont eljárás, az eljárás valamennyi iratának közzététele - közlemény

 

BK/KTF/01531-33/2023. - Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, Kecskeméti Válogatómű és Biológiai Kezelő Telep, Kecskemét 0737/13 hrsz., előzetes vizsgálati eljárás, közlemény iratokról

 

BK/HGO/03086-3/2023. - DTKH Nonprofit Kft, a Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem - közlemény

 

BK/KTF/02414-4/2023. Magyar Posta Zrt._Kalocsa, I. István krt. 44., P1 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem, közlemény

 

 BK/KTF/02458-3/2023., BÁCSVÍZ Zrt., 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. szám (10214/15 hrsz., KTJ: 100 284 976) alatti Cégközpont és I. sz. Vízműtelepen lévő 1 db (P3 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem

 

BVK/HGO/00268-13/2023 Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995.) nem veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/KTF/02412-4/2023., Magyar Posta Zrt., 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 19. szám (KTJ: 100 299 279) alatti telephelyen lévő 1 db (P1 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem

 

BK/KTF/02404-4/2023., KERINGATLAN Kft., 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 6/a. szám (KTJ: 100 579 458) alatti telephelyen lévő 2 db (P1 és P3 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem


BK/HGO/03002-4/2023. MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság - Nyárlőrinc Fő u. 1. szám - üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása iránti kérelem - közlemény


BK/HGO/00373-7/2023. Jeszenszky Péter András, Jeszenszky Róbert – 6449 Mélykút, Kinizsi utca 27. szám (1868 hrsz.) - hirdemény


BK/KTF/00663-6/2023. - Merkbau Zrt., Kiskunhalas - zajkibocsátási határértéket megállapító határozat


BK/HGO/02961-3/2023. - Bakér Nonprofit Kft., a Kossuth Lajos u. 54. szám (393 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtése tevékenységre, valamint nem veszélyes hulladékok Bács-Kiskun vármegye területén belüli gyűjtése és szállítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem - közlemélny


BK/KTF/00551-6/2023. MASPEX OLYMPOS Kft. - egységes környezethasználati engedély módosítása és teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat - eljárást lezáró határozat

BK/KTF/02288-4/2023. Dávodi Augusztus 20. Zrt, Dávod, P1 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem, közlemény


BK/HGO/02934-4/2023. a 6230 Soltvadkert, Szentháromság u.100. 266/7hrsz. ingatlanon található B.S Plastic Invest Kft. vonatkozásában üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása iránti - kérelem közlrménye

BK/HGO/02940-3/2023. a 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. alatti telephelyen, nem veszélyes hulladékok előkezelésére, vonatkozó 2019. december 2. napján kelt BK-05/KTF/05179-11/2019. iktatószámon kiadott BK/HGO/00130-18/2022. és BK/HGO/05172-12/2022. iktatószámokon módosított jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása iránti kérelem- közlemény

BK/KTF/02193-4/2023. MVM Démász Áramhálózati Kft. előzetes vizsgálat (Szabadszállás-Kecskemét 132 kV-os vezeték felhasítása a 216-218. sz. oszlopközben, Ballószög Napelempark létesítése kapcsán) - közlemény

BK/KTF/02226-2/2023. Duna Group International Kft. P1 jekű potforrás működési engedélyének módosítása névváltozás miatt (korábban Hódút Kft.) - határozat

BK/KTF/02260-3/2023. AGRO LINE Kft., 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 44. szám (2712/7 hrsz., KTJ: 100 310 769) alatti székhelyen lévő 7 db (P9-P15 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem

 

BK/KTF/02163-4/2023. Sunglare Capture Kft. - Kiskunhalas II. 0976/44 hrsz. ingatlanon tervezett napelemes kiserőmű építése, EVD, eljárás indításáról KÖZLEMÉNY


BK/KTF/00422-10/2023. - az NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6100 Kiskunfélegyháza, 04/94, 026/4, 026/5, 026/87, 026/91, 026/177, 026/178 és 026/187 hrsz.-ú ingatlanokon folytatott tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, jelentős változtatás miatti módosítása és az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedély (P22 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély) kiadása, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/01531-27/2023. - Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, Kecskeméti Válogatómű és Biológiai Kezelő Telep, Kecskemét 0737/13 hrsz., előzetes vizsgálati eljárás, közlemény iratokról

 

BK/KTF/00079-7/2023. - MIZSETÁP Kft. LAjosmizse, egységes környezethasználati engedély tekjes körű felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/00382-20/2023. - Lévai Csilla e.v. Lajosmizse, KÖZLEMÉNY, közmeghalgatás időpontjának módosítása


BK/KTF/02162-4/2023. Sunglare Capture Kft. - Kiskunhalas II. 0976/46-50 hrsz. ingatlanokon tervezett napelemes kiserőmű építése, EVD, eljárás indításáról KÖZLEMÉNY


BK/KTF/01936-5/2023. Mezei Jenő István – Jászszentlászló 0132/56, 0132/60, 0132/64, 0150/16, 0155/9-13 és 0155/26 hrsz.-ú ingatlanokon CENTER önjáró és konzolos öntözőtelep létesítése és üzemeltetése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

BK/HGO/01177-6/2023. - Oliben-Bau Konténer Kft., a Dunavecse, 063/7 hrsz alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/HGO/01764-3/2023.  - Polentum Kft., nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítási kérelem - közlemény

 

BK/HGO/01846-3/2023. BÁCS-SZINKRON Szolgáltató Kft. - nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedélykérelem közleménye

 

BK/HGO/01435/2023. - Első Duna-Kavics Kft., Bács-Kiskun Vármegye területén nem veszélyes hulladékok kereskedelme, szállítása és gyűjtése tevékenységkre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem - közlemény

 

BK/KTF/00574-5/2023. - Príma Tojások Kft. - Kerekegyháza 0168/258 hrsz. alatti telephely, EKHE 5 éves felülvizsgálata: eljárást lezáró HATÁROZAT

 

BK/KTF/01075-4/2023. - DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakóra vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00041-7/2023. - Magas és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét, Szolnoki hegy 118. (hulladékkezelő telep) Hrsz. 0648/5 szám alatti telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határértékeket megállapító, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00989-2/2023. CAR-ÁSZ COLOR Kft., 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor u. 101. sz. (18402 hrsz.) alatt található telephelyen telepítésre került légszennyező pontforrások (P1,P2,P3,P4) levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélye

 

BK/KTF/00043-8/2023. - A KUNGABONA Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság, Kecskemét, P2 és P3 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem, eljárást lezáró határozat

BK/KTF/00349-1/2023. - PORVAN Kft. Egységes környezethasználati engedély jelentős módosítása, Fülöpháza, 087/35 hrsz., eljárást lezáró határozat

 BK/KTF/00040-6/2023. - Juhász László e.v. 6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 200., (4016 hrsz.) alatti telephelyen végzett tevékenységre vonatkozó, P1 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelme, eljárást lezáró határozat

BK/KTF/00117-28/2023. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét 26500 hrsz., geotermikus kútpár létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 BK/HGO/00871-2/2023 Kaloplasztik Kft. nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása

BK/KTF/00191-4/2023. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét, környezetvédelmi engedély nem jelentős [Külső olajtároló létesítése tárgyú] módosítása, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/01531-3/2023. - Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, Kecskeméti Válogatómű és Biológiai Kezelő Telep, Kecskemét 0737/13 hrsz., előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

BK/KTF/01305-4/2023. - Kárpit Design Kft., Dusnok, P3 jelú helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem, közlemény

 

BK/KTF/00407-17/2023. - MÁV Zrt., Kiskunhalas vasútállomás, tényfeltárási záródokumentáció elbírálása, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00117-27/2023. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét 26500 hrsz., geotermikus kútpár létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény iratokról

 

BK/HGO/00209-5/2023. - KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. - Kiskunhalas, 0995/12 hrsz. - nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása

 

BK/KTF/01250-5/2023. - BIO-DROG BERTA Kft., Fajsz, P1 és P2 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem, közlemény

 

BK/KTF/00074-5/2023. Építési is Közlekedési Minisztérium (NIF Zrt.)_védett növények áttelepítése M44 gyorsforgalmi út Szentkirály-Lakitelek szakasz építése kapcsán természetvédelmi engedély, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00117-24/2023. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét 26500 hrsz., geotermikus kútpár létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény iratokról

 

BK/KTF/01258-1/2023. SOLTÚT Kft., Baja, Bokodi út 12225/3 hrsz telephelyen (aszfaltkeverőüzem) zajkibocsátási határérték megállapításának egységes szerkezetű módosítása, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00326-7/2023. PRINT 2000 Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6000 Kecskemét, Nyomda u. 11. sz. (P5) jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00047-6/2023. Sza-Zsoker Kft., 6000 Kecskemét, Vízmű utca 9. szám (KTJ: 102 866 088 ) alatti székhelyen/telephelyen lévő 2 db (P1 és P2 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély

 

BK/KTF/001601/2023. - PICK Szeged Zrt., Baja, Keleti körút 26. 10008 hrsz. egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00172-5/2023.- KALO-MÉH TRANS Kft., Kecskemét, Kiskőrösi út 10., hulladékkezelő telepre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás, eljárást lezáró határozat - Előirat szám: BK/KTF/07920/2022.


BK/KTF/01035-3/2023. - MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – Csólyospálos 089/93 és 093/80 hrsz.-ú ingatlanokon lévő olajszállító vezeték sérülésével kapcsolatos tényfeltárási záródokumentáció elbírálása, közlemény az eljárás megindításáról


BK/HGO/00242-6/2023 DTKH Nonprofit Kft., 6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz. alatti nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/KTF/00809-5/2023. - Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház, Kalocsa Kossuth L. u. 34-36. sz alatt található telephelyen lévő 4 db (P2, P3, P4 és P5) helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem - közlemény

 

BK/KTF/00382-3/2023. - Lévai Csilla e.v. összevont eljárás 1. sz. baromfitelep Lajosmizse bővítése (közmeghallgatásról)

 

BK/KTF/00382/2023. - Lévai Csilla e.v. összevont eljárás 1. sz. baromfitelep Lajosmizse iratanyag

 

BK/KTF/00416-4/2023 - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelem a 2023. évre vonatkozóan – az északi (Soroksár - Fülöpszállás 75+00 - 821+87 hm szelvények közötti) szakasz, eljárást lezáró határozat - Előirat szám: BK/KTF/08305/2022.

 

BK/KTF/00172-4/2023. - KALO-MÉH TRANS Kft., Kecskemét, Kiskőrösi út 10., hulladékkezelő telepre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás, közlemény iratokról - Előirat szám: BK/KTF/07920/2022.

 

BK/KTF/00336-2/2023. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelem a 2023. évre vonatkozóan - a déli (Fülöpszállás – Kelebia: 823 - 1595 hm hm szelvények közötti) szakasz, eljárást lezáró határozat - Előirat szám: BK/KTF/08275/2022.

 

BK/KTF/00989-1/2023. CAR-ÁSZ COLOR Kft., 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor u. 101. sz. (18402 hrsz.) alatt található telephelyen telepítésre került légszennyező pontforrások (P1,P2,P3 és P4) levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem

 

BK/HGO/00070-7/2023  - BÁCS-INERT Hulladékkezelő Kft. – nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/KTF/00941-1/2023. SA-NO-TI Kft., 6230 Soltvadkert, Bocskai utca 2. szám alatt található (KTJ: 103 043 604) telephelyen lévő 2 db (P1 és P2 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély

 

BK/KTF/00336-3/2023. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelem a 2023. évre vonatkozóan - a déli (Fülöpszállás – Kelebia: 823 - 1595 hm hm szelvények közötti) szakasz - közlemény az eljárás során megküldött iratokról - közlemény az eljárás során megküldött iratokról - Előirat szám: BK/KTF/08275/2022.

 

BK/KTF/00416-2/2023. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelem a 2023. évre vonatkozóan - az északi (Soroksár - Fülöpszállás 75+00 - 821+87 hm szelvények közötti) szakasz - közlemény az eljárás során megküldött iratokról - Előirat szám: BK/KTF/08305/2022.

 

BK/KTF/00033-2/2023. Kenyeres Ervin, sertésnevelő telep létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/HGO/0333-6/2023 VABASZE Kft. nem veszélyes hulladék országos gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/HGO/00209-3/2023. - KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére irányuló hulladékgazdálkodási engedély módosítása  iránti kéreleme - közlemény

 

BK/KTF/00075-3/2023. - SRL-TRANS Kft., a Kecskemét VI.-Homok védnevű homokbánya tervezett bővítése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00213-1/2023. Építési és Közlekedési Minisztérium, korábban Építési és Beruházási Minisztérium (mint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. jogutódja), a 451. sz. főút, Kiskunfélegyháza - Szentes közötti szakasz fejlesztése és párhuzamos kerékpárút építése 2 ütemben beruházás Bács-Kiskun vármegye területét érintő szakaszaira vonatkozóvizsgálati dokumentáció elbírálásával kapcsolatos eljárást lezáró határozat 

 

BK/KTF/00555-1/2023. PROTOSEL Kft., 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor út 97. szám alatt található (KTJ: 100 318 318) telephelyen lévő 3 db (P1,P2,P3 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély

 

BK/KTF/00326-4/2023. - A Kecskemét, Nyomda u. 11. sz. (0413/209 hrsz.) alatt található nyomdaüzem területén végzett tevékenységre vonatkozó P5 jelű légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély iránti kérelme, értesítés teljes eljárásra való áttérésről

 

BK/KTF/00407-4/2023. - MÁV Zrt., Kiskunhalas vasútállomás, tényfeltárási záródokumentáció elbírálása, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/00117-4/2023. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét 26500 hrsz., geotermikus kútpár létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/00338-1/2023. MÁV Zrt. - Fásításban fakitermelés (Fülöpszállás), kiemelt ügy: Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése - HATÁROZAT

 

BK/KTF/00269-1/2023. MÁV Zrt. - Fásításban fakitermelés (Szabadszállás), Kiemelt ügy: Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése - HATÁROZAT

 

BK/KTF/00270-1/2023. MÁV Zrt. - Fásításban fakitermelés (Kunszentmiklós), Kiemelt ügy: Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése - HATÁROZAT


BK/KTF/00048-2/2023. - FÜLÖPKERT Kft., Fülöpjakab, tanya 194., teljes körű felülvizsgálati dokumentáció elbírálása, közlemény az eljárás során megküldött iratokról 

 

BK/KTF/00354-1/2023. Építési és Közlekedési Minisztérium, 6230 Soltvadkert, 013/76 hrsz.-ú ingatlanon, 2023. évben, fásításban tervezett fakitermelés, Határozat

 

BK/KTF/00203-2/2023. HUNENT Zrt., 6449 Mélykút, 0141/99 hrsz. alatt található Mélykúti Víziszárnyas feldolgozóüzemre és hűtőházra (KTJ: 102 689 269) vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyása, Határozat


BK/KTF/00043-5/2023. - KUNGABONA Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. - 6090 Kunszentmiklós, IV. kerület 0299/24 hrsz. (Tömpör major) szám alatti telephelyen végzett tevékenységre vonatkozó P2, P3 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem, értesítés eljárás megindítására

 

BK/KTF/00040/2023 - Juhász László e.v. - 6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 200., (4016 hrsz.) alatti telephelyen található P1 jelű légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem, értesítés eljárás megindításáról, hirdetmény


 

BK/KTF/00041-2023 - Magas és Mélyépítő Kft – Kecskemét, zajkibocsátási határérték megállapítása, értesítés eljárás megindításáról, hirdetmény


BK/KTF/00047-3/2023. Sza-Zsoker Kft., 6000 Kecskemét, Vízmű utca 9. szám (KTJ: 102 866 088 ) alatti székhelyen/telephelyen lévő 2 db (P1 és P2 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem

 

BK/KTF/02889-27/2022. - Szalóki Agro-Farm Kft., Érsekcsanád 025/17. egységes környezethesználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/00075-2/2023. - SRL-TRANS Kft., a Kecskemét VI.-Homok védnevű homokbánya tervezett bővítése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/07412-32/2022. - NIF Zrt., 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő szakasz előkészítése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás, eljárást lezáró határozat


BK/HGO/05840-3/2022.  -  Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft., Bács-Kiskun megye területén nem veszélyes hulladékok szállítása és gyűjtése tevkenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem - közlemény


BK/HGO/05839-3/2022. - Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft., a Baja 13120 hrsz. (laktanya) telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtése előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem - közlemény


BK/HGO/05565-9/2022. - Borbényi Autó Kft. a Kalocsa, Kültelek 3. alatti telephelyen üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása


BK/KTF/08304-4/2022. - Természetvédelmi engedély- védett növények áttelepítése az M44 gyorsforgalmi út Szentkirály-Lakitelek szakasz építése kapcsán - közlemény


BK/KTF/103-3/2013. - Természetvédemi engedély: NIF Zrt. művelési ág megváltoztatása Kecskemét, külterület 0206/346 hrsz (közlemény)


BK/KTF/06885-128/2022. - NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt., Kőbánya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú hatásvizsgálati eljárás, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/07928-9/2022. - KÉSZ Ipari Park Ingatlanhasznosító Kft., Kecskemét, P3 jelű pontforrás megszüntetésére vonatkozó, valamint 3 db (P4-P6) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélykérelem, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/08299-11/2022. - MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár-Kelebia vasútvonal fejlesztése) beruházás keretében a Dömsöd 0477/32 és 0477/34 hrsz.-ú ingatlanon, a 2023. évben, fásításban tervezett fakitermeléshez történő hozzájárulással kapcsolatos természetvédelmi döntés

 

BK/KTF/08303-7/2022. - MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság - a Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár-Kelebia vasútvonal fejlesztése) beruházás keretében a Tass  03/51; 0341/98-100 és 0384/6 hrsz.-ú ingatlanon a 2023. évben, fásításban tervezett fakitermeléshez történő hozzájárulással kapcsolatos természetvédelmi döntés


BK/HGO/05833-3/2022. - BÁCS-INERT Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság - nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedélykérelem  közleménye

 

BK/KTF/08305-3/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelem a 2023. évre vonatkozóan - az északi (Soroksár - Fülöpszállás 75+00 - 821+87 hm szelvények közötti) szakasz, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/08275-3/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelem a 2023. évre vonatkozóan - a déli (Fülöpszállás – Kelebia: 823 - 1595 hm hm szelvények közötti) szakasz, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/07414-13/2022. - Freudenberg Sealing Technologies Kft, Kecskemét, 5 db (P30-P31 és P36-P38 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély

 

BK/KTF/07920-18/2022. - KALO-MÉH TRANS Kft., Kecskemét, Kiskőrösi út 10., hulladékkezelő telepre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás, közlemény iratokról

 

BK/KTF/07372-6/2022. HASLINGER ACÉLSZERKEZETÉPÍTŐ Kft.- 6087 Dunavecse, Széchenyi út 1. (Dunavecse 460 hrsz.) szám alatti székhely/telephelyen található 2 db (P3 és P10 jelű) légszennyező pontforrás, teljes eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/06828-48/2022. - FÜLÖPKERT Kft., Fülöpjakab, tanya 194., teljes körű felülvizsgálati dokumentáció elbírálása, közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/06885-126/2022. - NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt., Kőbánya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/HGO/5821-2/2022. KER-KONTIR Kft., Tiszakécske, Tiszabög 4819, 4820/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély hivatalból történő módosítása

 

BK/HGO/05066-13/2022 Baranyi Anikó Andrea 6000 Kecskemét, Dankó Pista uca 54.-hirdetmény

 

BK/HGO/05834-4/2022 Vabasze Kft. nem veszélyes hulladék országos gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély közleménye


BK/HGO/5820-2/2022 KER-KONTIR Kft., Tiszakécske, Tiszabög 4819, 4820/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély hivatalból történő módosítása

 

BK/HGO/05772-3/2022 DTKH Nonprofit Kft., 6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására - vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély közleménye

 

BK/KTF/08251-3/2022. SA-NO-TI Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: SA-NO-TI Kft.) 6230 Soltvadkert, 0186/56. hrsz. alatt található telephelyen (KTJ: 103 043 604) lévő 2 db (P1,P2 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem

 

BK/KTF/06885-118/2022. - NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt., Kőbánya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról 

 

BK/KTF/06641-35/2022. - SRL-TRANS Kft., a Kecskemét VI.-Homok védnevű homokbánya tervezett bővítése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény közmeghallgatásról készült hangfelvételekről

 

BK/KTF/05258-7/2022. Agro-Cup Kft., Érsekhalma, 1 db (P10 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztság-védelmi üzemeltetési engedély

 

 BK/HGO/05066-11/2022. Baranyi Anikó Andrea Dankó Pista utca 54.-hirdetmény

 

BK/KTF/06641-33/2022. - SRL-TRANS Kft., a Kecskemét VI.-Homok védnevű homokbánya tervezett bővítése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/07113-8/2022. Kiss Pálné - zajkibocsátási határérték megállapítása: határozat 

 

BK/KTF/07412-31/2022. NIF Zrt. - 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő szakasz előkészítése hatásvizsgálati eljárás, közlemény a közmeghallgatásról készült hangfelvételről

 

BK/HGO/05644-21/2022.- GEOCONSTANS Kft.- nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/KTF/07180-8/2022. - STEELFLEX Kft., Kecskemét, 2 db (P1 és P2 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély

 

BK/KTF/07655-26/2022. NIF Zrt. - a 451. sz. főút, Kiskunfélegyháza - Szentes közötti szakasz fejlesztése és párhuzamos kerékpárút építése 2 ütemben beruházás Bács-Kiskun megye területét érintő szakaszaival kapcsolatos előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálására vonatkozó eljárás során megküldött iratokról szóló közlemény

 

BK/KTF/07412-29/2022. NIF Zrt. - 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő szakasz előkészítése hatásvizsgálati eljárás, közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/07386-22 Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. - Kiskőrös - Kecel kerékpározható közutak tervezése, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/07151-6/2022. - Vakond Via Kft., Tiszakécske, 2 db (P1 és P2 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély

 

BK/KTF/07928-4/2022. - KÉSZ Ingatlan Kft., Kecskemét, P3 jelű pontforrás megszüntetésére vonatkozó, valamint 3 db pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélykérelem, közlemény

 BK/KTF/07113-4/2022. Kiss Pálmé (Mélykút) - Zajkibocsátási határérték

BK/KTF/07080-6/2022. - BMI Magyarország Kft., Kecskemét, 4 db (P2-P4 és P6 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély

 

BK/KTF/07021-8/2022. - ACPS Automotive Kft., Kecskemét, 2 db (P57 és P58 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély

 

BK/KTF/07920-3/2022. - KALO-MÉH TRANS Kft., Kecskemét, Kiskőrösi út 10., hulladékkezelő telepre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás, közlemény


BK/HGO/05720-12/2022. Nyitott Égbolt Vastelep Kft. a 6400 Kiskunhalas, Majsai út 7., 6035/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék kereskedelmi, gyűjtési, előkezelési tevékenységekre vonatkozó 2019. április 24. napján BK-05/KTF/01715-7/2019. iktatószámon kiadott és 2019. november 4. napján  BK-05/KTF/01715-15/2019. iktatószámon módosított jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedélyénekkérelem szerinti módosítása

 

BK/KTF/07873-4/2022. Lévai  Csilla összevont eljárás - közlemény

 

BK/KTF/07297-8/2022. NIF Zrt., 53-54. sz. főutak soltvadkert elkerülő, kiemelt ügyben természetvédelmi engedély


BK/KTF/06235-14/2022. STAL-WEST Zrt - egységes környezethasználati engedély


BK/KTF/07238-25/2022. NÉMA Kft. - Akasztó, öntözőtelep létesítése, EVD eljárást lezáró határozat


BK/KTF/05724-17/2022. Zsikla Szabolcs (Kerekegyháza, baromfinevelő telep) egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata - határozat 


BK/KTF/06920-17/2022. Magyar Földgáztároló Zrt. - Zsanai Földalatti Gáztároló, EKHE 5 éves felülvizsg. - eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/07883-4/2022. SOLTÚT Kft., Baja Bokodi út 12225/3 hrsz alatti telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása, közlemény eljárás megindításáról

 

BK/KTF/07290-12/2022. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Energiaközpont), egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti [Energiaközpont (HKS épület) bővítése a Bp BEV K1ext gyárbővítés keretében tárgyú] módosítása és kijavítása, eljárást lezáró határozat

 

 BK/HGO/05720-3/2022.Nyitott Égbolt Vastelep Kft. a 6400 Kiskunhalas, Majsai út 7., 6035/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék kereskedelmi, gyűjtési, előkezelési tevékenységekre vonatkozó 2019. április 24. napján BK-05/KTF/01715-7/2019. iktatószámon kiadott és 2019. november 4. napján  BK-05/KTF/01715-15/2019. iktatószámon módosított jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedélyénekkérelem szerinti módosítása- közlemén

 

BK/HGO/05589-16/2022. Brothers Trans Kft. – nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/KTF/07872-3/2022. 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor út 97. szám alatt található (KTJ: 100 318 318) székhelyen lévő 3 db (P1,P2,P3 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem

 

BK/KTF/07361-6/2022. Dominis Pille-Fólia Kft., Soltvadkert - P2 pf. működési engedélye

 

BK/KTF/06842-8/2022. - HECHINGER HUNGARY Kft., Tiszakécske, 8 db (P1, P3, P4, P6, P8, P9, P10 és P11 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély

 

BK/KTF/06837-8/2022. - Univer-Product Zrt., Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy 295., 3 db (P6, P7, P8 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély

 

BK/KTF/04490-19/2022 - MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft., Kecskemét, Izsáki út 67. szám (12458/10 hrsz.), „kármentesítési státuszjelentés, tényfeltárási és kárenyhítési programterv” elbírálása, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/06829-6/2022. - KAZI KAZÁN Kft., Kunszentmiklós, Rákóczi utca 64.(2945 hrsz.) P1 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély, eljárást lezáró határozat  

 

BK/KTF/06791-14/2022 - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét, környezetvédelmi engedély nem jelentős [Energiaközpont (HKS épület) bővítése a Bp BEV K1ext gyárbővítés keretében tárgyú] módosítása, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/06411-14/2022. - Júlia MAlom Kft. - egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítása (új raktárcsarnok létesítése)


BK/KTF/07647-5/2022. - Kenyeres Ervin, sertés nevelő telep létesítése - előzetes vizsgálati eljárás, közlemény eljárás megindításáról


BK/HGO/5657-13/2022 DESIGN Kft. - 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 hrsz.) – veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/05545-18/2022. - KIRÁLY KID Nonprofit Kft. – nem veszélyes hulladék Bács-Kiskun megye közigazgatási területi hatályú gyűjtésére és szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/KTF/06885-85/2022. - NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt., Kőbánya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú hatásvizsgálati eljárás - közlemény I. az eljárás során megküldött iratokról és II. a közmeghallgatásról készült hangfelvételekről

 

BK/KTF/04935-44/2022. - Bácsalmási Agráripari Zrt. - Juliska major, összevont eljárást lezáró döntés, EKHE


Design Kft. a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 hrsz.) alatti telephelyen veszélyes hulladék előkezelése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti - kérelm közleménye


BK/KTF/6771-25/2022. - Innoterv Magarország Zrt., Soltvadkert homokbánya 085/45 hrsz. - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/06885-78/2022. - NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt., Kőbánya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/06641-26/2022. - SRL-TRANS Kft., a Kecskemét VI.-Homok védnevű homokbánya tervezett bővítése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény közmeghallgatás tartásáról és az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/06666-6/2022. - FGSZ Földgázszállító Zrt. - Soltvadkert 0435/9, P1-P2 pf. működési engedélye

 

BK/KTF/07461-3/2022-M9 gyorsforgalmi út hatásvizsgálati eljárás - közlemény


BK/KTF/7461-49/2022. M9 gyorsforgalmi út hatásvizsgálati eljárás - közlemény beérkezett iratokról


BK/KTF/7461-50/2022. M9 gyorsforgalmi út - közlemény a közmeghallgatásról


BK/KTF/04935-43/2022. - Bácsalmási Agráripari Zrt. - Juliska major, összevont eljárás, eljárás során beérkezett iratok közzététele - közlemény

 

BK/HGO/05541-10/2022. - Oliben-Bau Konténer Kft.,  a Dunavecse 063/7 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem - végzés az eljárás szüneteléséről

 

BK/HGO/05589-3/2022. - Brothers Trans Kft. - nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésére és előkezelésére irányuló hulladékgazdálkodási engedélykérelem - közlemény

 

BK/KTF/07412-5/2022. NIF Zrt. - 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő szakasz előkészítése hatásvizsgálati eljárás - közlemény eljárás megindításáról és közmeghallgatás tartásáról

 

BK/KTF/07414-4/2022. - Freudenberg Sealing Technologies Kft, Kecskemét, 5 db (P30-P31 és P36-P38 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem

 

BK/KTF/05519-6/2022. - GTKB Ganz Transelektro Kft. - Baja 9 db (P1, P2, P4-P7, P11-P13) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély

 

BK/KTF/06509-35/2022. Baja ÉNY-i elkerülő út (51. sz. - 511. sz. főúti csomópont és a bajai Türr István Duna-híd közötti szakasz) előzetes vizsgálati eljárás, eljárást lezáró határozat

 

BK/HGO/05135-8/2022. - Pridgeon & Clay Kft., üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása iránti kérelem - végzés az eljárás szüneteléséről

 

BK/KTF/07199-9/2022. - KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft., Kecskemét, 2 db (P1 és P2 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély

 

07372-3-2022 - Haslinger Acélszerkezetépítő Kft. – 2 db, P3 és P10 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/07297-4/2022. - NIF Zrt., KIEMELT - 53. - 54. sz. főutak Soltvadkert elkerülő természetvédelmi eljárás megindulásáról közlemény


BK/KTF/07361-3/2022 - Dominis Pille-Fólia Kft. - Soltvadkert, P2 pf. műk. eng., eljárás inításáról közlemény


BK/KTF/06298-6/2022. - EUROVID Kft. - Kecel, P1 pf. létesítési engedély


BK/HGO/05545-4/2022. - KIRÁLY KID Nonprofit Kft. - nem veszélyes hulladék Bács-Kiskun megye közigazgatási területi hatályú gyűjtésére és szállítására irányuló hulladékgazdálkodási engedélykérelem -közlemény

 

BK/HGO/5565-3/2022. - Borbényi Autó Kft., a Kalocsa, Kültelek 3. (018/7 hrsz.) alatti telephelyen üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása iránti kérelem - közlemény 

 

BK/HGO/05541-3/2022. - Oliben-Bau Konténer Kft., a Dunavecse, 063/7 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdáékodási engedély iránti kérelem - közlemény

 

BK/HGO/05361/2022. - 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út. 22. (9427/4 hrsz.) nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására, valamint Bács-Kiskun megye közigazgatási területén nem veszélyes hulladékok előkezelésére, hasznosítására vonatkozó BK/HGO/00239-21/2021. iktatószámon kiadott jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedély- módosítása

 

BK/KTF/06509-34/2022. NIF Zrt., Baja ÉNY-i elkerülő út (51. sz. - 511. sz. főúti csomópont és a baja Türr István Duna-híd közötti szakasz) tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/06828-26/2022. - FÜLÖPKERT Kft., Fülöpjakab, tanya 194., teljes körű felülvizsgálati dokumentáció elbírálása, közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/07238-5/2022. - Néma Kft. - Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény eljárás megindításáról

 

BK/KTF/07181-3/2022. - Áti Depó Közraktározási Zrt., Baja 6 db (P1, P4, P5, P6, P7 és P13 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély, közlemény eljárás megindításáról

 

BK/KTF/07039-3/2022. - MOGYI Kft., Baja 2 db (P1 és P2 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeletetési engedély, közlemény eljárás megindításáról

 

BK/KTF/06108-5/2022. - MOGYI Kft., Baja 1 db (P7 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély


BK/HGO/05361-3/2022. Sóder-Ker. Kft.- 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út. 22. (9427/4 hrsz.) nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására, valamint Bács-Kiskun megye közigazgatási területén nem veszélyes hulladékok előkezelésére, hasznosítására vonatkozó BK/HGO/00239-21/2021. iktatószámon kiadott jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedély- közlemény

 

BK/KTF/06576-8/2022. - ETSBERGER Kft., Nemesnádudvar 1 db (P14) jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem, közlemény eljárás megindításáról

 

BK/KTF/06149-7/2022. - QUALITRANS-CARGO Kft., Dunaszentbenedek 1 db (P1) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély

 

BK/KTF/07209-3/2022. - MOGYI Kft., Baja 1 db (P3) pntforrásra vonatkozó levegőtisztsaág-védelmi létesítési engedélykérelem, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/06472-36/2022. - Csávoly Község Önkormányzata - Csávoly központú szennyvízelevezetési agglomeráció - Csávoly és Felsőszentiván települések szennyvízelvezetése tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

MAVIR Zrt., a Paks-Albertirsa 400 kV-os távvezeték előzetes konzultációs eljárás - a PMKH PE-06/KTF/33679/2022. ügyiratszámú eljárása, közleménye (a közlemény BKMKH honlapján való közzétételének napja: 2022.10.21.)

A Paks-Albertirsa 400 kV-os távvezeték előzetes konzultációs eljárás dokumentációja az alábbi eleketronikus elérhetőségen érhető el a "Kapcsolódó anyagok" menüpont alatt:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi-foosztaly-pe-ktf-33679-1-2022
 


BK/KTF/07180-4/2022. - STEELFLEX Kft., Kecskemét, 2 db (P1 és P2 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélykérelem, közlemény

 

BK/KTF/07199-6/2022. - KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft., Kecskemét, 2 db (P1 és P2 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélykérelem, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/07151-3/2022. - Vakond Via Kft., Tiszakécske, 2 db (P1 és P2 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélykérelem, közlemény

 

BK/HGO/05071-7/2022 Kolompár István László végrehajtás foganatosítása 6300 Kalocsa, Mlomszögi u. 10. 2305/1/A

 

BK/KTF/07080-3/2022. - BMI Magyarország Kft., Kecskemét, P2-P4 és P6 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem, közlemény

 

BK/KTF/07021-4/2022. - ACPS Automotive Kft., Kecskemét, 2 db (P57 és P58 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem, közlemény

 

BK/KTF/06472-31/2022. - Csávoly Község Önkormányzata - Csávoly központú szennyvízelevezetési agglomeráció - Csávoly és Felsőszentiván települések szennyvízelvezetése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közemény eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/06828-17/2022. - FÜLÖPKERT Kft., Fülöpjakab, tanya 194., teljes körű felülvizsgálati dokumentáció elbírálása, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/06885-10/2022 - NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt., Kőbánya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás megindításáról és közmeghallgatás tartásáról

 

BK/KTF/00793-99/2022. - MÁV Zrt., a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése), környezetvédelmi engedély nem jelentős módosítása, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/05992-37/2022. - Saubermacher-Magyarország Kft., Kecskemét 26500 hrsz., MBMH telephelyen tervezett szennyvízkezelő rendszer tárgyú egységes környezethasználati engedély

 

BK/HGO/05182-14/2022. - Polentum Kft. - a Mélykút, 0374/11 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/KTF/06829-3/2022 - KAZI KAZÁN Kft. 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 64. (2945 hrsz.) szám alatti székhely/telephelyen található P1 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély iránti engedélykérelem, közlemény

 

BK/KTF/06842-4/2022. - HECHINGER HUNGARY Kft., Tiszakécske, 8 db (P1, P3, P4, P6, P8, P9, P10 és P11 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem, közlemény

 

BK/KTF/06837-4/2022. - Univer-Product Zrt., Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy 295., 3 db (P6, P7, P8 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem, közlemény


BK/HGO/05074-8/2022. Duna Konténer Kft., Baja Otthon u. 10. - nem veszélyes hulladék szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/KTF/06200-16/2022. – Alföld Metal Korlátolt Felelősségű Társaság – előzetes vizsgálati eljárás a Kiskunfélegyháza, Csanyi út 99/A. (026/17, 026/85 hrsz., KTJ szám: 101 760 510) alatti telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatban  –  eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/00793-97/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése), környezetvédelmi engedély nem jelentős módosítása, közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/04573-11/2022. - Soltút Kft., Solt, P1 pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeletetési engedély

 

BK/KTF/05802-6/2022. - Praktiker Kft., Kecskemét, Praktiker Áruház Kecskemét, P1 és P2 pontforrásra vonatkozó levegőtisztaságvédelmi üzemeltetési engedélykérelem

 

BK/KTF/05748-6/2022. - KIVING Kft., Kecskemét, Irodaház, P2 pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély

 

BK/KTF/04962-21/2022. -FBH-NP Nonprofit Kft. Vaskút 0551/2 egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat


BK/HGO/05066-5/2022 Végrehajtás fogantosítása, Baranyi Anikó Andrea, 6000 Kecskemét, Dankó Pista u. 54 belterület 1673. hrsz.


BK/HGO/05123-13/2022. - Míg Zsolt e. v. - a Soltvadkert, Szent István u. 55. szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékeynségekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/KTF/06200-15/2022. – Alföld Metal Korlátolt Felelősségű Társaság – előzetes vizsgálati eljárás a Kiskunfélegyháza, Csanyi út 99/A. (026/17, 026/85 hrsz., KTJ szám: 101 760 510) alatti telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatban  –  közlemény az eljárásban érkező iratokról

 

BK/KTF/06707-5/2022. VOLÁNBUSZ Zrt._Baja 10003/9 hrsz P4 P5 P6 pf levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély kérelem_közlemény eljárás megindításáról

 

BK/KTF/06681-4/2022. FGSZ Zrt. Kalocsa 01350/26 hrsz P1 és P2 levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési negedély kérelem, közlemény eljárás megindításáról

 

BK/KTF/06679-4/2022. FGSZ Zrt. Bátmonostor 013/2 hrsz P1 pf levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély kérelem, közlemény eljárás megindításáról

 

BK/KTF/06678-4/2022. FGSZ Zrt. Baja 0294/6 hrsz_P1 pf levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély kérelem, közlemény eljárás megindításáról

 

BK/KTF/05992-36/2022. - Saubermacher-Magyarország Kft., Kecskemét 26500 hrsz., MBMH telephelyen tervezett szennyvízkezelő rendszer tárgyú egységes környezethasználati engedélykérelem, közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/06641-3/2022. - SRL-TRANS Kft., a Kecskemét VI.-Homok védnevű homokbánya tervezett bővítése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/HGO/04916-14/2022. Kalo-Méh Trans Kft. - veszélyes hulladék kereskedelmére, gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/HGO/04658-13/2022. Green-Collect Kft. - nem veszélyes hulladék gyűjtésére, hasznosítására és előkezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/KTF/04490-8/2022. - MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft., Kecskemét, Izsáki út 67. szám (12458/10 hrsz.), „kármentesítési státuszjelentés, tényfeltárási és kárenyhítési programterv” elbírálása, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/05629-6/2022. - MA-GUMI Kft. 6120 Kiskunmajsa, István király u. 70. (hrsz.: 3285) sz. alatti telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határértéket megállapító határozat módosítása

 

BK/HGO/04331-20/2022. - Borbényi Autó Kft. - Kalocsa, Kültelek 3. (018/7 hrsz.) szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/KTF/05992-32/2022. - Saubermacher-Magyarország Kft., Kecskemét 26500 hrsz., MBMH telephelyen tervezett szennyvízkezelő rendszer tárgyú egységes környezethasználati engedélykérelem, közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/06549-4/2022. - Felső-Bácskai Gazda Kft. - Bácsszőllős P1-P5 j. pf. műk eng, elj. megindítása - közlemény 

 

BK/HGO/04485-21/2022. - Váczi István egyéni vállalkozó - 6320 Solt, Kecskeméti út 29., (2840/67 és 68 hrsz.) alatti telephelyen veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása

 

BK/KTF/05536-20/2022. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét, környezetvédelmi engedély nem jelentős [Bp BEV K1ext gyárbővítés karosszéria-üzemi (RB) és összeszerelő (MO) csarnokok és kiszolgáló épületek létesítése tárgyú] módosítása, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/06509-4/2022. - NIF Zrt. Baja észak-nyugati elkerülő út (51. sz. - 511. sz. főúti csomópont és a Bajai Türr István Duna-hd közötti szakasz) tárgyő előzetes vizsgálati eljárás, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/HGO/04331-18/2022. - Borbényi Autó Kft. - Kalocsa, Kültelek 3. (018/7 hrsz.) szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem - eljárás folytatása

 

BK/KTF/05992-27/2022. - Saubermacher-Magyarország Kft., Kecskemét 26500 hrsz., MBMH telephelyen tervezett szennyvízkezelő rendszer tárgyú egységes környezethasználati engedélykérelem, közlemény az eljárás során megküldött iratokról


BK/HGO/05172-12/2022 - FBH-NP Nonprofit Kft. nem veszélyes hulladék előkezelése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása


BK/HGO/04735-9/2022. - DTKH Nonprofit Kft. - Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti telephelyen üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása


BK/KTF/06472-7/2022 - Csávoly Község Önkormányzata - Csávoly központú szennyvízelvezetési agglomeráció - Csávoly és Felsőszentiván települések szennyvízelvezetése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény eljárás megindításáról

 

BK/HGO/04977-18/2022. - Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Kft. - a Bátmonostor, 173/2b hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése és szállítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/4641-14/2022 Tamplast Kft.  a 6230 Soltvadkert, Ipar utca 14. (09/126 és 09/127 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kijavítása és kiegészítése


BK/HGO/4641-13/2022 Tamplast Kft. a 6230 Soltvadkert, Ipar utca 14. (09/126 és 09/127 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/04341-24/2022. - AKKU-VA Kft. – 6237 Kecel, Újszőlő u. 36. szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, valamint veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/KTF/05463-17/2022. Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., Kömpöc 037/13 és 037/18 hrsz. – tényfeltárási záródokumentáció elfogadása, kármentesítési monitoring elrendelése


BK/KTF/05547-8/2022. Sipos István e.v., Szabadszállás 0247/37 hrsz., zajkibocsátási határérték megállapítása, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/05617-18/2022. - GEOCONSTANS Környezetvédelmi Szolgáltató Kft., Szabadszállás, 0262/38 hrsz. alatti telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00671-15/2022. - KAVICS-KER Kft., Szalkszentmárton II., kavicsbánya bővítés tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - eljárást lezáró határozat


BK/HGO/03056-15/2022 Váczi István ev a 6320 Solt, Kecskeméti út 29.sz., 2840/68. hrsz. számú telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó  2020. január 21. napján kelt BK-05/KTF/00074-4/2020. iktatószámú 2022. május 3. napján módosított  BK/HGO/03056-6/2022. iktatószámú jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedély modostása


BK/HGO/05123-3/2022. - Míg Zsolt - Soltvadkert, Szent István u. 55. szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladégazdálkodási engedély iránti kérelem - közlemény


BK/HGO/05172-3/2022 FBH-NP Nonprofit Kft. nem vszélyes hulladék előkezlése teéknysére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása


BK/KTF/04935-27/2022. - Bácsalmási Agráripari Zrt. - Juliska major, összevont eljárás: közlemény közmeghallgatásról

 

BK/KTF/04034-26/2022. - Kunság Baromfi Kft. - Kaskantyú 0103/18, összevont eljárásban kiadott EKHE

 

BK/KTF/06363-3/2022. Auto-és MotoCross pálya - Kiskunhalas 0187/2 EVD - eljárás megindítása

 

BK/KTF/00048-20/2022. KÉLESHÚS Kft - Kéleshalom, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, határozat


BK/KTF/00863-35/2022. -  a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán II. kiegészítő zajvédelmi terv és zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelem, a déli (Csengőd-Kelebia: 904 - 1595 hm hm szelvények közötti) szakasz, a BK/KTF/00863-1/2022. számon kiadott (BK/KTF/00863-18/2022. számon módosított) határozat módosítása - eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/03918-25/2022 - Bácsalmási Agráripari Zrt. - Mátételke 0125/7, összevont eljárásban kiadott EKHE


BK/HGO/04914-20/2022. - INERTON ÉPFU Kft. – nem veszélyes hulladék országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/03056-11/2022 Váczi István ev a 6320 Solt, Kecskeméti út 29.sz., 2840/68. hrsz. számú telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó  2020. január 21. napján kelt BK-05/KTF/00074-4/2020. iktatószámú 2022. május 3. napján módosított  BK/HGO/03056-6/2022. iktatószámú jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedély modosítás -közlemén


BK/HGO/4641-2/2022 Tamplast Kft a 6230 Soltvadkert, Ipar utca 14. (09/126 és 09/127 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kijavítása és kiegészítése-közlemény


BK/HGO/05135/2022. -Pridgeon & Clay Kft.  az Apostag, Vasút u. 35/A.  üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása iránti kérelem - közlemény

 

BK/KTF/04034-25/2022. - Kunság Baromfi Kft., Kaskantyú 103/18 - össz. elj. közmeghallgatásról jegyzőkönyv

 

BK/KTF/03918-24/2022.  - Bácsalmási Agráripari Zrt., Mátételke 0125/7 - össz. elj. közmeghallgatási jegyzőkönyv

 

BK/HGO/04917-16/2022. - Inerton Épfu Kft. a Lajosmizse, Alsólajos tanya 245/C (243/13 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hullladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/KTF/06200-3/2022. – Alföld Metal Korlátolt Felelősségű Társaság – előzetes vizsgálati eljárás a Kiskunfélegyháza, Csanyi út 99/A. (026/17, 026/85 hrsz., KTJ szám: 101 760 510) alatti telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatban  –  közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/05549-22/2022. MM Kft., Kecskemét - kapacitásbővítés miatt nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására, nem veszélyes hulladékok országos területi hatályú előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosításához – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00652-7/2022. - Profi-Bútor Bt.,Tiszakécske, P1 pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély

 

BK/KTF/05325-5/2022. - Nissin Foods Kft., Kecskemét, Momofuku u. 4. szám (8683/324 hrsz., KTJ: 102 637 813) alatti székhelyen / telephelyen lévő 4 db (P1, P2, P3 és P8 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély

 

BK/KTF/05549-21/2022. MM Kft., Kecskemét, - kapacitásbővítés miatt nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására, nem veszélyes hulladékok országos területi hatályú előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosításához – előzetes vizsgálati eljárás, közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/HGO/05074-3/2022. Duna Konténer Kft. - nem veszélyes hulladék Bács-Kiskun Megyei szállítása tevékenységre irányuló hulladékgazdálkodási engedélykérelem - közlemény

 

BK/KTF/00671-14/2022. - KAVICS KER Kft., Szalkszentmárton II., kavicsbánya bővítés - környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/06107-3/2022. - MERKBAU Zrt., Kiskunhalas, P2-P6 pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélykérelem - eljárás megindításáról közlemény


BK/HGO/05080-15/2022 Tass Község Önkormányzata – nem veszélyes hulladék gyűjtésére, szállítására, előkezelésre és hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/05071-2/2022 Kolompár István László végrehajtás elrendelése hirdetmény

 

BK/HGO/05066-2/2022 Baranyi Anikó Andrea végrhajtás elrendelése hirdetmény


BK/HGO/05080-3/2022 Tass Község Önkormányzata nem veszélyes hulladék gyűjtésére, szállítására, előkezelésre és hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély-közlemény


BK/KTF/05079-7/2022. - Hírös Sport Nonprofit Kft., Kecskemét, Csabay Géza krt. 2/B, Kecskeméti Versenyuszoda és Élményfürdő, 3 db [P1, P2 és P3 jelű] pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély

 

BK/KTF/05078-7/2022. - Hírös Sport Nonprofit Kft., Kecskemét, Olimpia u. 1.Uszoda és Sportcsarnok, 1 db [P1 jelű] pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély

 

BK/HGO/04905-13/2022. - KOV-RICH Plastik Kft., 6044 Kecskemét, 33012 hrsz. alatti telephely – nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/HGO/04798-12/2022. - Szente Nemzetközi Fuvarozó Kft. nem veszélyes hulladék országos előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 


BK/KTF/04237-6/2022. Pata József Gépipari Kft. - Fajsz, P1 jelű pf létesítési engedélye


BK/HGO/04821-5/2022. Hirdetmény- Filipovics Attila

 

BK/HGO/04909-2/2022. Hirdetmény- Bujka Tamás Pál

 

BK/KTF/05992-6/2022. - Saubermacher-Magyarország Kft., Kecskemét 26500 hrsz., MBMH telephelyen tervezett szennyvízkezelő rendszer tárgyú egységes környezethasználati engedélykérelem, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/05549-16/2022. MM Kft., Kecskemét, - kapacitásbővítés miatt nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására, nem veszélyes hulladékok országos területi hatályú előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosításához - előzetes vizsgálati eljárás, közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/HGO/04485-18/2022. - 6320 Solt, Kecskeméti út 29., 2840/67 és 68 helyrajzi szám alatti telephelyen veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása iránti kérelem - közlemény

 

BK/KTF/05278-7/2022. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Festőüzem), egységes környezethasználati engedély módosítása [az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek (P101 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély) kiadása], eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00793-69/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése), környezetvédelmi engedély nem jelentős módosítása, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/05218-6/2022 - Agro-Cup Kft. - Bócsa, P1 jelű pontforrás működési engedélye

 

BK/KTF/05802-4/2022. - Praktiker Áruház Kecskemét, P1 és P2 pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/00863-31/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán II. kiegészítő zajvédelmi terv és zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelem, a déli (Csengőd-Kelebia: 904 - 1595 hm hm szelvények közötti) szakasz, a BK/KTF/00863-1/2022. számon kiadott (BK/KTF/00863-18/2022. számon módosított) határozat módosítása, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/04933-6/2022. - KOCH'S TORMA /HUNGARIA/ Korlátolt Felelősségű Társaság, Kiskunfélegyháza, P3-P5 pontforrás üzemeltetési engedély iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás, eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/04917-3/2022. - Inerton Épfu Kft. Lajosmizse, 0243/13 hrsz. alatti telephelyen, nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem - közlemény

 

BK/HGO/04681-17/2022. - METÁL & RECICLYNG Kft. – 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. szám alatti telephelyen (hrsz.: 8365/8) veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/KTF/05748-4/2022. - KIVING Kft., Kecskemét, Irodaház, P2 pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem - közlemény

 

BK/KTF/00671-12/2022. - KAVICS KER Kft., Szalkszentmárton II., kavicsbánya bővítés - környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás folytatásáról és az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/HGO/04916-3/2022,- Kalo-Méh Trans Kft.- veszélyes hulladék gyűjtése, kereskedelme tevékenységre irányuló hulladékgazdálkodási engedélykérelem-közlemény 

 

BK/HGO/04914-3/2022. - Inerton ÉPFU Kft. - nem veszélyes hulladék országos hasznosítása tevékenységre irányuló hulladékgazdálkodási engedélykérelem - közlemény

 

BK/HGO/04905-3/2022. - KOV-RICH Plastik Kft. - 6044 Kecskemét, 33012 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélykérelem - közlemény

 

BK/KTF/03918-23/2022 - Bácsalmási Agráripari Zrt. - Mátételke 0125_7 közlemény elj. során érkezett iratanyagról

 

BK/KTF/04034-23/2022 - Kunság Baromfi KFT. - Kaskantyu 0103_18 közlemény elj. során érkezett iratanyagról

 

BK/KTF/05633-3/2022. - MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár-Kelebia vasútvonal fejlesztése) beruházás keretében a Soltszentimre 0124/34 (telekmegosztást követően 0124/44; 0124/45) hrsz.-ú ingatlanon, 2022. évben, fásításban tervezett fakitermeléshez történő hozzájárulással kapcsolatos természetvédelmi döntés

 

BK/KTF/05655-4/2022. - Márka Üdítőgyártó Kft., Felsőlajos, P2 pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem, közlemény

 

BK/KTF/05024-16/2022. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Energiaközpont), egységes környezethasználati engedély 5 éves (2022. évi teljes körű) felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/05629-3/2022. - MA-GUMI Műszaki Gumitermék Előállító és Kereskedelmi Kft. a 6120 Kiskunmajsa, István király u. 70. szám alatti telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti – kérelme

 

BK/KTF/05595-4/2022. - "MOGYI" Kft., Csávoly, 4 db (P6, P7, P8 és P9 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem, közlemény


BK/KTF/05574-2/2022. - a korábban Kiskunhalas 02/3 hrsz. (telekmegosztást követően: 02/6 hrsz. és 02/7 hrsz.) és Kiskunhalas 03/2 hrsz. alatti ingatlanokat érintő védelmi övezetet megszüntetése, és a védelmi övezet, építési tilalom ingatlan nyilvántartásból való törléséhez való hozzájárulás megadása iránti kérelem visszautasítása

 

8.K.701.189/2021/9.  Vidman Zoltán István környezet és természetvédelmi ügyének bírosági felülvizsgálatában született ítélet.

 

5. K. 700.761/2021/9 Hút Ferenc András hulladékgazdálkodási ügyben hozott határozttal kapcsolatos közigazgatási jogvutában született ítélet

 

BK/HGO/04347-29/2022 hirdetmény Hudák Antal 

 

BK/HGO/04591-3/2022. Eljárást lezáró határozat


BK/HGO/04500-3/2022. Eljárást lezáró határozat


BK/HGO/04543-2/2022. Eljárást lezáró határozat


BK/HGO/04546-2/2022. Eljárást lezáró határozat

 

BK/HGO/02855-18/2022. A Ladó-Rec Kft. a 6412 Balotaszállás, 0114/45 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, kereskedelme, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély - kiegészítés

 

BK/KTF/03454-11/2022. - SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt., Kecskemét 0801/303 hrsz., 12 db (P1-P8 és P10-P13 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély

 

BK/HGO/04769-1/2022. - Végrehajtás elrendelése

 

BK/KTF/05549-3/2022. - MM Kft., Kecskemét - kapacitásbővítés miatt nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására, nem veszélyes hulladékok országos területi hatályú előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosításához – előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

BK/KTF/05547-5/2022. - Sipos István e.v.  – a 6080 Szabadszállás, 0247/37. hrsz., KTJ: 101 126 794) alatti telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapításával kapcsolatos eljárás – közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/HGO/04798-3/2022. - Szente Nemzetközi Fuvarozó Kft. nem veszélyes hulladék országos előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem - közlemény


BK/HGO/04764-1/2022. - Végrehajtás elrendelése


BK/HGO/04552-17/2022 DTKH Nonprofit Kft., Kecskemét – nem veszélyes hulladék, előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/04552-3/20220 DTKH Nonprofit Kft., Kecskemét – nem veszélyes hulladék, előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/KTF/02705-31/2022. - PIGLETS FARM Kft., 6449 Mélykút, 0159/100 hrsz., összevont (környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati) engedélyezési eljárás, egységes környezethasználati engedély

 

BK/KTF/04770-18/2022. - HUNTEX RECYCLING Kft., Kecskemét, Momofuku u. 6. (8364/32 hrsz.), nem veszélyes textil hulladékok hasznosítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/HGO/04616-5/2022. - eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/04524-5/2022. - Eljárást lezáró döntés


BK/KTF/05519-2/2022. - GTKB Kft., Baja, P1, P2, P4, P5, P6, P7, P11, P12, P13 pf üzemeltetési engedély - közlemény eljárás megindításáról


BK/KTF/04739-6/2022. KERAMET Hungary Kft. - zajkibocsátási határérték megállapítása - eljárást lezáró határozat


BK/KTF/5463-3/2022. - MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által benyújtott kérelem alapján induló, a BK/KTF/06064-6/2021. ikt. számon kiadott, utoljára BK/KTF/04351-11/2022. iktatószámon módosított határozatban előírt kötelezésnek megfelelő, a Kömpöc 037/13, 037/18 hrsz.-ú ingatlanokon lévő olajszállító vezeték (MOL Kömpöc szakaszoló állomás)sérülésével kapcsolatos tényfeltárási záródokumentáció elbírálásával kapcsolatos eljárás, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/04811-7/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett és fokozottan védett növényfajok áttelepítésére (gyűjtés, birtokban tartás, betelepítés/visszatelepítés) és a szaporító anyag gyűjtésére, betelepítésre vonatkozó természetvédelmi engedély módosítása iránti kérelem, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/04787-6/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán a jelenleg Soltvadkert 013/37 hrsz. alatti (a telekmegosztást követően: Soltvadkert 013/75, 013/76 és 013/77 hrsz.) területet érintő gyepfeltörésre, fakivágására, bozót- és cserjeirtásra, művelési ág megváltoztatásra (művelés alóli kivonására) vonatkozó természetvédelmi engedélykérelem, eljárást lezáró határozat


BK/HGO/04541-13/2022. DTKH Nonprofit Kft. -  Kecskemét, 13422/1 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/04540-13/2022. DTKH Nonprofit Kft. -  Kecskemét, 01069/108 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/04516-18/2022. Fémker Kft. -  Kecskemét, Platter J. u. 4/a. szám alatti telephelyen veszélyes hulladék gyűjtése, valamint nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/04596-4/2022 Kolompár István László, 6300 Kalocsa, Malomszögi utca 10/A 2305/1/A hrsz. -  hirdetmény


BK/KTF/04933-4/2022. - KOCH'S TORMA /HUNGARIA/ Korlátolt Felelősségű Társaság, Kiskunfélegyháza, P3-P5 pf. üzemeltetési engedély - közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/04935-8/2022. - Bácsalmási Agráripari Zrt. - Juliska major, összevont eljárás: eljárás megindításáról közlemény

 

BK/KTF/05258-5/2022. - AGRO-CUP Kft., Érsekhalma, P10 pf üzemeltetési engedély - közlemény eljárás megindításáról

 

BK/KTF/04573-9/2022. - SOLTÚT Kft.  Solt, P1 pf üzemeltetési engedély - közlemény eljárás megindításáról

 

BK/HGO/04485-15/2022. - Váczi István egyéni vállalkozó – 6320 Solt, Kecskeméti út 29., (2840/67 és 2840/68 hrsz.) alatti telephely – veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/HGO/04681-4/2022. - Metál & Recycling Kft. - a 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. szám alatti telephelyen (hrsz.: 8365/8) veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem - közlemény


BK/HGO/04507-15/2022 KERAMET Kft.- nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/04342-20/2022 Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság 6044 Kecskemét-Hetényegyháza,  Belsőnyír út 280., 01528/2 hrsz. szám alatti telephelyen veszélyes hulladék gyűjtés, tárolás és előkezelés tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kérelem szerinti módosítása


BK/HGO/04342-3/2022 Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság 6044 Kecskemét-Hetényegyháza,  Belsőnyír út 280., 01528/2 hrsz. szám alatti telephelyen veszélyes hulladék gyűjtés, tárolás és előkezelés tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély közleménye


BK/HGO/04143-5/2022 L+W Montagetechnik Kft.- üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása


BK/HGO/4407-14/2022 Király József egyéni vállalkozó - nem veszélyes hulladék országos előkezelésre és hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/KTF/04640-13/2022. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Energiaközpont), egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti [Energiaközpont (HKS) épület bővítése hőszivattyúk telepítésével tárgyú] módosítása, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/04579-19/2022. - METÁL & RECICLYNG Kft., Kecskemét, Ipar u. 2., veszélyes hulladékok gyűjtése tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat


BK/HGO/04596-2/2022. hirdetmény közztétele

 

BK/KTF/04549-25/2022. Tóth István Józsefné - előzetes vizsgálati eljárás, eljárást lezáró határozat


BK/HGO/03757-6/32022 hirdemény közéttétele 


BK/KTF/02705-29/2022. - PIGLETS FARM Kft. - összevont eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról ls személyes megjelenés nélkül tartott közmeghallgatásról


BK/HGO/04330-1/2022. Eljárást lezáró döntés


BK/KTF/03890-17/2022. KERAMET Hungary Kft. - előzetes vizsgálati eljárás, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/04369-14/2022. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét, környezetvédelmi engedély nem jelentős [Energiaközpont (HKS) épület bővítése hőszivattyúk telepítésével, Présüzemi logisztikai (PW-LOG) csarnok létesítése tárgyú] módosítása, eljárást lezáró határozat

 

BK/HGO/04318-14/2022. - Solt Aranykulcs Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - 6320 Solt, 13501/19 hrsz. alatti telephelyen – nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására, valamint országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/HGO/04541-3/2022. - DTKH Nonprofit Kft. a Kecskemét, 13422/1 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem - közlemény

 

BK/HGO/04540-3/2022. - DTKH Nonprofit Kft. a Kecskemét, 01069/108 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem - közlemény


BK/HGO/04341-20/2022. - AKKU-VA Kft., 6237 Kecel, Újszőlő u. 36. szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, valamint veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységre irányuló hulladékgazdálkodási engedélykéreleme vonatkozásában az eljárás szünetelése

 

BK/KTF/04462-6/2022. - Hazai Építőgép Társulás Zrt., a Kecskemét, 52. sz. főút négynyomúsítása, Nagykörút - Vízmű utcai csomópont közötti szakaszra (1-2. tervezési szakaszra) vonatkozó építés alatti zajterhelési határérték betartása alóli felmentés - eljárást lezáró határozat


BK/KTF/00042-42/2022. Búzakalász Mg. Szövetkezet összevont környezet hatásvizsgálati és egységes környezethasnálati engedélyezési eljárás - eljárást lezáró határozat


BK/KTF/03183-20/2022. - KALO-MÉH TRANS Kft., előzetes vizsgálati eljárás, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/03183-22/2022. - KALO-MÉH TRANS Kft., előzetes vizsgálati eljárás -BK/KTF/03183-22/2022. ikt számú határozat kijavítása

 

BK/HGO/04216-2/2022. - Eljárást lezáró határozat

 

BK/HGO/04331-15/2022. - Borbényi Autó Kft. a Kalocsa, Kültelek 3. (018/7 hrsz.) szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem - szünetelés


BK/KTF/04314-8/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett állat befogási- és betelepítési terv szerinti természetvédelmi engedélykérelem, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/04365-3/2022. - MG-V Kft. Hajós külterület öntöző telep tervezett  bővítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, eljárást lezáró határozat


BK/HGO/04516-3/2022. - Fémker Kft. a Kecskemét, Platter János u. 4/a. szám alatti telephelyen veszélyes hulladék gyűjtése, valamint nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tevlkenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem - közlemény


BK/KTF/4840-6/2022. - Dávodi Augusztus 20 Zrt, Dávod, egységes környezethasználati engedély jelentős változtatása miatti módosítás, közlemény eljárás megindításáról


BK/KTF/04811-3/2022 - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett és fokozottan védett növényfajok áttelepítésére (gyűjtés, birtokban tartás, betelepítés/visszatelepítés) és a szaporító anyag gyűjtésére, betelepítésre vonatkozó természetvédelmi engedély módosítása iránti kérelem, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/HGO/04485-3/2022. Váczi István Egyéni Vállalkozó – a 6320 Solt, Kecskeméti út 29., 2840/67 és 68 helyrajzi szám alatti telephelyen veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelme – közlemény

 

BK/HGO/04407-3/2022.- Király József egyéni vállalkozó, 6050 Lajosmizse, Alsólajos tanya 244/b telephelyen nem veszélyes hulladék országos gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéky iránti kérelem-közlemény


BK/KTF/03070-22/2022. - Kecskeméti Konzerv Kft., Kecskemét, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítása, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/04770-3/2022. - HUNTEX RECYCLING Kft., Kecskemét, Momofuku u. 6. (8364/32 hrsz.), nem veszélyes textil hulladékok hasznosítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

BK/KTF/04787-3/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán a jelenleg Soltvadkert 013/37 hrsz. alatti (a telekmegosztást követően: Soltvadkert 013/75, 013/76 és 013/77 hrsz.) területet érintő gyepfeltörésre, fakivágására, bozót- és cserjeirtásra, művelési ág megváltoztatásra (művelés alóli kivonására) vonatkozó természetvédelmi engedélykérelem, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/04733-3/2022. – CEE Schneider Electric Közép-Kelet Európai Korlátolt Felelősségű Társaság, a Dunavecse, Kelédháti út 0254/2 és 0254/3 hrsz.-ú ingatlanokon villamos berendezés összeszerelő üzem létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény eljárás megindításáról

 

BK/HGO/04331-3/2022. - Borbényi Autó Kft. a Kalocsa, Kültelek 3. (018/7 hrsz.) alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységekre vontakozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem - közlemény

 

BK/HGO/04341-3/2022 - AKKU-VA Kft. – a 6237 Kecel, Újszőlő u. 36. szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, valamint veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységre irányuló hulladékgazdálkodási engedély - közlemény

 

BK/KTF/04739-4/2022. - KERAMET Hungary Kft., 6500 Baja, Vajas sor 2 szám alatti telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása, közlemény eljárás megindításáról

 

BK/HGO/04083-16/2022. - Ördögsziget Kft. Bács-Kiskun megyei területi hatállyal nem veszélyes hulladék előkezelése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdélkodási engedély

 

BK/HGO/04318-4/2022. Solt Aranykulcs Városgazdálkodási Nonprofit Kft. - nem veszélyes hulladék telephelyi és országos gyűjtése, előkezelése, valamint hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély - közlemény

 

BK/KTF/3597-8/2022. - MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, a 6131 Szank SzKT-1 gyűjtőállomásra (0116/7 hrsz., KTJ szám: 100 320 388) vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása, közlemény

 

BK/KTF/01735-11/2022. - Solti Biogáz Kft., egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

 

BK/HGO/04138-8/2022. - Colas Út Zrt. a 6100 Kiskunfélegyháza, külterület VI. 40/A alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/HGO/04052-3/2022. - eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/04233-3/2022. - BAKÉR Nonprofit Kft. a Kunszentmiklós, Kossuth Lajos u. 54. szám (393 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó BK-05/KTF/04809-10/2017. iktatóstámú hulladékgazdálkodási engedély - kijavítás

 

BK/HGO/03190-2/2022. - eljárást lezáró döntés


BK/HGO/04128-5/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/04178-4/2022. - Hulladékgazdálkodási felügyeleti eljérást lezáró  döntés

 

BK/KTF/03839-6/2022. - FÉLEGYHÁZI PÉKSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság, a 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 77. (891 hrsz.) alatti telephelyen lévő 1 db (P20 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély

 

BK/HGO/04010-17/2022. - FBH-NP Kft. a 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/HGO/04063-3/2022. ejárás megindító végzés hirdetmény


BK/KTF/04579-3/2022. - METÁL & RECICLYNG Kft., Kecskemét, Ipar u. 2., veszélyes hulladékok gyűjtése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény 

 

BK/KTF/04549-4/2022. Tóth István Józsefné, Szakmár 0153/9 hrsz. alatti ingatlanon öntözőtelep létesítése és üzemeltetése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény eljárás megindításáról


BK/HGO/3757-3/2022 eljárás megidító végzés hirdetményezése


BK/KTF/04462-4/2022. - Hazai Építőgép Társulás Zrt., a Kecskemét, 52. sz. főút négynyomúsítása, Nagykörút - Vízmű utcai csomópont közötti szakaszra (1-2. tervezési szakaszra) vonatkozó építés alatti zajhatárérték alóli felmentés iránti kérelem elbírálása

 

BK/HGO/04138-2/2022. - Colas Út Zrt. 6100 Kiskunfélegyháza, Külterület VI. kerület 40/a., 099//18 hrsz. alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem - eljárás folytatása


BK/KTF/03688-23/2022. - Inerton ÉPFU Kft., Lajosmizse külterület, 0243/16, 0243/17 hrsz. alatti telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - eljárást lezáró döntés


BK/KTF/04150-6/2022. - Kenyeres Ervin, Érsekcsanád 0239/50, 0239/49-a, 0267/14-b, 0285/7 hrsz. alatti földrészleteket érintő erdők és fátlan állapotú erdő mezőgazdasági művelésbe vonása, szántó kialakítása céljából tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény eljárás megindításáról

 

BK/KTF/04365-3/2022. - MG-V Kft. Hajós külterület öntöző telep tervezett  bővítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény eljárás megindításáról


BK/KTF/03070-21/2022. - Kecskeméti Konzerv Kft., Kecskemét, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítása - közlemény iratokról

 

BK/KTF/03688-22/2022. - Inerton ÉPFU Kft., Lajosmizse külterület, 0243/16, 0243/17 hrsz. alatti telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény iratokról

 

BK/KTF/04314-4/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett állat befogási- és betelepítési terv szerinti természetvédelmi engedélykérelem - közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/HGO/03828/2022, - eljárást lezáró határozat

 

BK/HGO/03597-3/2022. - eljárást lezáró határozat


BK/KTF/03460-14/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán érzékeny természeti területeken gyep és nádas művelési ág megváltoztatása iránti természetvédelmi engedélykérelem - eljárást lezáró határozat


BK/KTF/02893-6/2022 - Coveris Flexibles Pirtó Kft. - Pirtó, P1 pf. üzemeltetési engedélye, elj. lezáró határozat

 

BK/HGO/04083-3/2022. - Ördögsziget Kft. Bács-Kiskun megyei területi  hatállyal nem veszélyes hulladék előkezelése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem - közlemény


BK/KTF/03462-13/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett területeket és Natura 2000 területeket érintő gyepfeltörésre, fakivágására, bozót- és cserjeirtásra vonatkozó természetvédelmi engedélykérelem - eljárást lezáró határozat


BK/KTF/03461-12/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett természeti területeken a művelési ág megváltoztatása iránti természetvédelmi engedélykérelem - eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/02735-8/2022. T.E.T.T. Mérnökiroda Kft. - Baja,  P2 pontforrás üzemeltetési engedély, eljárást lezáró határozat

 

BK/HGO/03479-10/2022. - Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. nem veszélyes hulladék országos előkezelése, hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/KTF/01025-88/2022. - a Duna-Tisza közi Homokhátság 4. célterületén a vízgazdálkodás tervezett fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás, eljárást lezáró határozat


BK/HGO/03306-12/2022. - Inerton Épfu Kft. nem veszélyes hulladék országos hasznosítára irányuló hulladékgazdálkodási engedély - eljárás megszüntetése


BK/HGO/04005-3/2022. - Hulladékgazdálkodási felügyeleti eljárást lezáró dönés

BK/HGO/04010-3/2022. - FBH-NP Kft. a 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem - közlemény


BK/HGO/03017-4/2022. - eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00670-5/2022. -eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00069-8/2022. - eljárást lezáró döntés


BK/HGO/02804-2/2022. - eljárást lezáró döntés


BK/HGO/04064-1/2022. - eljárást lezáró döntés


BK/HGO/03992-2/2022. - Végrehajtás elrendelése


BK/HGO/04068-3/2022. - Hulladékgazdálkodási felügyeleti eljárást lezáró döntés


BK/HGO/04067-3/2022. - Hulladékgazdálkodási felügyeleti  eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/04139-3/2022. - hulladékgazdálkodási felügyeleti eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/04266-1/2022. - hulladékgazdálkodási felügyeleti eljárást lezáró  döntés

 

BK/HGO/04184-3/2022. - hullladékgazdálkodási felügyeleti eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/02874-2/2022.- Nyitott Égbolt Vastelep Kft. hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása

 

BK/HGO/04084-2/2022. - STAL-West Zrt. üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat módosításának jóváhagyása

 

BK/HGO/02875-2/2022. - Nyitott Égbolt Vastelep Kft. üzemeltetési szabályzat jóváhagyása

 

BK/KTF/00240-28/2022. - Bácsalmási Agráripari Zrt. - Bácsalmás 0564/1 hrsz.-ú Mosztonga sertéstelep: összevont eljárást lezáró határozat közzététele


BK/HGO/03607-1/2022. - Eljárást lezáró döntés


BK/HGO/04065-4/2022. - Hulladékgazdálkodási felügyelei eljárás, eljárást lezáró döntés


BK/KTF/00453-39/2022 - Szalai László - Kunfehértó 072/15 hrsz.-ú baromfinevelő telephelyen tervezett tev.-re vonatkozóan indult összevont eljárásban érkezett szakhat. áf.-ok., nyilatkozatok, beadványok, közmeghallgatási jegyzőkönyv


BK/KTF/04034-1/2022. - Kunság Baromfi Kft. - Kaskantyú 0103/18 hrsz.-ú baromfinevelő telephelyen tervezett tevékenységre vonatkozó összevont eljárás - eljárás megindítása, közmeghallgatás


BK/KTF/00452-56/2022. - Sus Vital Korlátolt Felelősségű Társaság a 6131 Szank, Kisasszonydűlő tanya 15. (020/37 hrsz., KTJ szám: 102 843 654) alatti ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó összevont (környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati) engedélyezési eljárás - közlemény közmeghallgatás tartásáról

 

BK/HGO/03681-6/2022. - Szekeres Zoltán e. v. a 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 34. szám alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély - módosító határozat


BK/KTF/03462-9/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett területeket és Natura 2000 területeket érintő gyepfeltörésre, fakivágására, bozót- és cserjeirtásra vonatkozó természetvédelmi engedélykérelem - közlemény


BK/KTF/03460-8/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán érzékeny természeti területeken gyep és nádas művelési ág megváltoztatása iránti természetvédelmi engedélykérelem - közlemény

 

BK/KTF/00042-38/2022. - Búzakalász Mezőgazdasági Szövetkezet  összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról és a személyes megjelenés nélkül tartott közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvről

 

BK/KTF/03461-8/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett természeti területeken a művelési ág megváltoztatása iránti természetvédelmi engedélykérelem - közlemény

 

BK/HGO/03309-2/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/03568-3/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

 BK/HGO/03189-1/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/01025-87/2022. - a Duna-Tisza közi Homokhátság 4. célterületén a vízgazdálkodás tervezett fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/01069-28/2022. - NIF Zrt. - környezetvédelmi engedély nem jelentős módosítása, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/01477-31/2022. - Szeremle Község Önkormányzata - Szeremle központú szennyvízelveztési agglomeráció - Bátmonostor és Szeremle települések szennyvízelevezése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/03890-3/2022. - Keramet Hungary Kft. előzetes vizsgálati eljárás, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/HGO/03015-2/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/03918-3/2022. - Bácsalmási Agráripari Zrt., Mátételke 0125/7 - összevont eljárás: eljárás megindítása, közmeghallgatás

 

BK/KTF/00240-26/2022. - Bácsalmási Agráripari Zrt., Mosztonga sertéstelep - összevont eljárásban beérkezett nyilatkozatok, állsfoglalások, beadványok közzététele

 

BK/KTF/00452-54/2022. - Sus Vital Korlátolt Felelősségű Társaság a 6131 Szank, Kisasszonydűlő tanya 15. (020/37 hrsz., KTJ szám: 102 843 654) alatti ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó összevont (környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati) engedélyezési eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/HGO/03222-3/2022. Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/03681-3/2022. - Szekeres Zoltán e. v., a 6230 Soltvadkert. Kiss Ernő u. 34. szám alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítás - közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/03839-4/2022. - FÉLEGYHÁZI PÉKSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság, a 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 77. (891 hrsz.) alatti telephelyen tervezett 1 db (P20 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély - közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/HGO/03479-3/2022. - Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. nem veszélyes hulladék országos előkezezelésére, hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedély - közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/HGO/03185-4/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/01025-83/2022. - a Duna-Tisza közi Homokhátság 4. célterületén a vízgazdálkodás tervezett fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról és a személyes megjelenés nélkül tartott közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvről


BK/HGO/00110-4/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/03306-3/2022. - Inerton Épfu Kft. nem veszélyes hulladék országos hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedély - közlemény az eljárás megindításáról


BK/KTF/03688-3/2022. - Inerton ÉPFU Kft., Lajosmizse külterület, 0243/16, 0243/17 hrsz. alatti telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény az eljárás megindításáról


BK/HGO/01734-2/2022. - Eljárást lezáró döntés


BK/KTF/01480-17/2022. -  Júlia-Malom Kft., Kunszállás, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/03462-3/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett területeket és Natura 2000 területeket érintő gyepfeltörésre, fakivágására, bozót- és cserjeirtásra vonatkozó természetvédelmi engedélykérelem - közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/03461-3/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett természeti területeken a művelési ág megváltoztatása iránti természetvédelmi engedélykérelem - közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/03460-3/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán érzékeny természeti területeken gyep és nádas művelési ág megváltoztatása iránti természetvédelmi engedélykérelem - közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/HGO/02819-2/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/02855-14/2022. - Ladó-Rec Kft. nem vezsélyes hulladék gyűjtése, kereskedelme, előkezelése, hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/HGO/02801-7/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/02816-2/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/03070-7/2022. - Kecskeméti Konzerv Kft., Kecskemét, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítása - közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/HGO/00471-16/2022. Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/02945-2/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/02946-2/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/00863-18/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelem - a déli (Csengőd-Kelebia: 904 - 1595 hm szelvények közötti) szakasz, a BK/KTF/00863-1/2022. számon kiadott határozat módosítása - eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/03183-3/2022. - Kalo-MÉH Trans Kft., előzetes vizsgálati eljárás, közlemény eljárás megindításáról

 

BK/HGO/02976-1/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00034-8/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00245-2/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/02400-1/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/00452-36/2022. - Sus Vital Korlátolt Felelősségű Társaság, a 6131 Szank, Kisasszonydűlő tanya 15. /(020/37 hrsz.) alatti telephelyen tervezett nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó, összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról és közmeghallgatás tartásáról szóló közlemény

 

BK/HGO/02783-13/2022.  - Kádár Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély - eljárást lezáró határozat


BK/HGO/03062-1/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00091-4/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00052-3/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/02703-2/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00155-4/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/00282-2/2022. - BAFAMI Kft. egységes körFnyezethasználasti engedély (BK-05/KTF/00475-17/2019.) módosítása - eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/02893-4/2022. - Coveris Flexibles Pirtó Kft. - Pirtó 11/2 hrsz-ú telephelyen P12 j. pf. létesítési engedély, közlemény eljárás megindításáról

 

BK/HGO/02981-1/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/02715-3/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/02705-4/2022. - PIGLETS FARM Kft., Mélykút 0159/100 hrsz. - összevont eljárás - közlemény

 

BK/HGO/02829-2/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/02421-2/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/02779-2/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/01691-19/2022. - Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. veszélyes hulladék telephelyi előkezelése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/HGO/02784-2/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00828-4/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/02855-3/2022. - Ladó-Rec Kft. nem veszélyes hulladék gyűjtése, kereskedelme, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély, közlemény az ejárás megindításáról


BK/KTF/02624-1/2022 - Green Collect Kft., hulladékhasznosító telep Kiskunhalas - EVD, közlemény eljárás megindításáról

 

BK/HGO/00679-4/2022. Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/01131-10/2022. - Viterra Növényolajgyártó Kft. egységes környezethasználati engedély (BK/KTF/00112-1/2022.) módosítása - eljárást lezáró határozat

 

BK/HGO/02783-3/2022. - Kádár Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. nem veszélyes hulladék hasznosítása a Helvécia, Gazdasági dűlő 11/A. telephelyen


BK/KTF/01025-61/2022. – Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Duna-Tisza közi Homokhátság 4. célterületén a vízgazdálkodás tervezett fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás – közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/00863-13/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelem - a déli (Csengőd-Kelebia: 904 - 1595 hm szelvények közötti) szakasz, a BK/KTF/00863-1/2022. számon kiadott határozat módosítása, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/HGO/04003-1/2022. - Hulladékgazdálkodási felügyeleti eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/03141-5/2022. - Hulladékgazdálkodási felügyeleti eljárást lezáró döntés


BK/KTF/00240-9/2022. - Bácsalmási Agráripari Zrt., Bácsalmás 0564/1 (Mosztonga sertéstelep), összevont eljárás - közlemény, közmeghallgatás

 

BK/HGO/00131-8/2022. - Saubermacher-Magyarország Kft. hulladékgazdálkodási engedély visszavonása

 

BK/KTF/01963-1/2022. -  IBV Hungária Kft. Kiskunfélegyháza, egységes környezethasználati engedély (BK/KTF/06758-13/2021.) módosítása - eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00776-7/2022. - Kiskun Cipőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kiskunfélegyháza P3 pontforrás üzemeltetési engedély, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/01477-25/2022 - Szeremle község Önkormányzata - Szeremle központú szennyvízelevezteési agglomeráció - Bátmonostor és Szeremle települések szennyvízelevezése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény, az eljárás során meküldött iratokról

 

BK/KTF/00790-37/2022 - Csengőd Önk. szennyvíz tisztító telep, Csengőd 052/7 - EVD eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/02161-1/2022. NIF Zrt. - Hercegszántó - Backi Breg határátkelő bővítése - előzetes vizsgálati eljárás - közlemény eljárás megindításáról

 

BK/HGO/01691-3/2022. - Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. veszélyes hulladék előkezelés tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/KTF/0047-5/2022. - KREMAT Kft., Drágszél, P2 pf üzemeltetési engedély - eljárást lezáró határozat


BK/HGO/01168-1/2022. Eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00023-2/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/00042-26/2022.  - Búzakalász Mezőgazdasági Szövetkezet - összevont eljárás - közlemény az érintettek személyes megjelenése nélküli közmeghallgatás tartásáról


BK/HGO/01099-1/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/01025-38/2022. – Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Duna-Tisza közi Homokhátság 4. célterületén a vízgazdálkodás tervezett fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás – közlemény az érintettek személyes megjelenése nélküli közmeghallgatás tartásáról és az eljárás során megküldött iratokról


BK/HGO/00138-7/2022. Eljárást lezáró döntés


BK/KTF/00451-31/2022 - 3LP-K Ingatlanforgalmazó Kft., Kiskunhalas 7877/1, OBI parkoló - EVD eljárást lezáró határozat


BK/HGO/00015-5/2022.-eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00049-4/2022. - Eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00084-4/2022. Eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00422-1/2022 eljárás lezáró döntés


BK/KTF/01418-4/2022. - GREEN 2000 Kft. - P1 jelű pontforrás létesítési engedély, közlemény eljárás megindításáról


BK/HGO/00021-3/2022. - Eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00310-1/2022. eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00148-2/2022.eljárást lezáró dönés


BK/KTF/00793-7/2022.- MÁV Zrt., a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése), környezetvédelmi engedély (természetvédelmi előírás) módosítása, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/00174-7/2022. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét, környezetvédelmi engedély nem jelentős (elektromos hajtású személygépkocsi gyártás miatti) módosítása, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/01291-4/2022. - Sygnus-Port Harta Kft., Harta, P1 jelű pontforrás üzemeltetési engedély, közlemény eljárás megindításáról


BK/KTF/01602-3/2022 - Kunság Baromfi Kft., Kaskantyú 02/44 hrsz.-ú telephely, összevont eljárás megindítása + közmeghallgatás időpontja


BK/KTF/01500-1/2022. - Észak-Bácskai Baromfi Kft., Rém 0183 hrsz. - egységes környezethasználati engedély módosítása

 

BK/HGO/00217-4/2022. - Eljárást lezáró döntés


BK/KTF/00107-8/2022. - Szárnyas World Kft., Tázlár 0231/40 - összevont eljárást lezáró határozat


BK/KTF/01477-1-2022 - Szeremle Község Önkorményzata  - Szeremle központú szennyvízelvezetési agglomeráció - Bátmonostor és Szeremle települések szennyvízelvezetése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény eljárás megindításáról


BK/KTF/00881-12/2022. - DTKH Nonprofit Kft.,  Kecskemét, 0737/13, 0737/14 hrsz., összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, eljárást lezáró határozat

 

BK/HGO/00045-2/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/00881-9/2022. - DTKH Nonprofit Kft.,  Kecskemét, 0737/13, 0737/14 hrsz., összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem - közlemény az eljárás során megküldött iratokról


BK/KTF/01069-4/2022. - NIF Zrt. BK-05/KTF/03986-43/2019. számon kiadott engedély (az 51. számú főút 178-403 - 179+970 km szelvénye közötti szakaszon, az 51. számú főút Csátalja, Bema apó utcai szakasz új nyomvonalra történő helyezése) nem jelentős módosítása, közlemény eljárás megiondításáról


BK/KTF/01270-1/2022. - AGRO-CUP Kft. P1, P2, P3 és P4 jelű pontforrás üzemeltetési engedély, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/01176-1/2022. - DELTAPLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kecskemét, zajkibocsátási határérték megállapítása - határozat


BK/HGO/00276-1/2022. - Eljárást lezáró döntés


BK/KTF/01025-3/2022. - Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Duna-Tisza közi Homokhátság 4. célterületén a vízgazdálkodás tervezett fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás -közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/00311-3/2022. - Family Coop Kft., Bugacpusztaháza (0578/64 és 0578/65 hrsz.) IV. számú sertéstartó telep egységes környezethasználati engedély 5 éves felvizsgálata, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/00790-3/2022. - Csengőd Község Önk., EVD dokumentáció - közlemény

 

BK/HGO/00014-1/2022 - Eljárást lezáró döntés


BK/KTF/00010-11/2022. - Kalocsa Térségi Öntözési Közösség Észak Kft. részére készített környezeti körzeti terv jóváhagyása iránti előzetes vizsgálati eljárás, Fajsz, Miske, Dusnok, Bátya, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00009-10/2022. - Kalocsa Térségi Öntözési Közösség Dél Kft. részére készített környezeti körzeti terv jóváhagyása iránti előzetes vizsgálati eljárás, Fajsz, Miske, Dusnok, Bátya, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00881-3/2022. - DTKH Nonprofit Kft.,  Kecskemét, 0737/13, 0737/14 hrsz., összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem - közlemény az eljárás folytatásáról

 

BK/KTF/00198-9/2022. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Festőüzem), egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00793-4/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése), környezetvédelmi engedély (természetvédelmi előírás) módosítása, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/HGO/00095-3/2022. - Eljárást lezáró határozat

 

BK/HGO/00177-3/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/00042-6/2022. - Búzakalász Mg. Szövetkezet, Mélykút 0239/15, 0239/16 hrsz. - összevont eljárás - közlemény

 

BK/HGO/00244-3/2022. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/00671-2/2022. - KAVICS KER Kft., Szalkszentmárton II., kavicsbánya bővítés - környezeti hatásvizsgálati eljárás - jegyzőkönyv közmeghallgatásról

 

BK/KTF/00151-5/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelem - északi (Soroksár - Fülöpszállás 75+00 - 821+87 hm szelvények közötti) szakasz, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/00863-1/2022. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelem - a déli (Csengőd-Kelebia: 904 - 1595 hm szelvények közötti) szakasz, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/00180-3/2022. - Mizsetáp Kft., Lajosmizse, külterület 0524/37 hrsz., Vágó telep, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/00207-4/2022. - Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság, Kiskunfélegyháza, 0418/50, 52, 55, 56, 58 és 59 hrsz.-ú ingatlanokon történő logisztikai központ létesítése, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00453-7 Szalai László, Kunfehértó 072/15 - összevont eljárás, közlemény

 

BK/KTF/00451-11 3LP-K Ingforg. Kft. - EVD közlemény teljes dokum.

 

 BK/HGO/00132-1/2022. Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/00112-1/2022. - Viterra Növényolajgyártó Kft. - egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és módosítása, eljárást lezáró határozat

 

BK/HGO/01281-2/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/01339-1/2021- eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00094-1/2022. - Eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00702-4/2021- ejárást lezáró döntés


BK/HGO/00028-1/2022. - Eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00655-1/2021-eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00620-2021. elljárást lezáró döntés


BK/HGO/00555-4/2021- eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00061-3/2021. - eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00064-1/2022.- eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/01321-2/2021. Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00068-1/2022. - Pipo-Parts Kft. hulladékgazdálkodási engedély módosító határozat kijavítása

 

BK/KTF/00052-2/2022. -  Márka Üdítőgyártó Kft., Felsőlajos, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/08030-23/2021. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. - Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Terület elnevezésű, 26500 hrsz. alatti központi telephelyre, valamint a Kecskemét 8683/401 hrsz. alatti külső telephelyre (KILK csarnok) BK-05/KTF/02627-27/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-6-133/2018.) egységes szerkezetben kiadott (BK-05/KTF/02627-37/2018. számon, BK-05/KTF/00752-1/2020. számon és BK/KTF/04224-12/2021. számon módosított) egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata (2021. évi teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat) tárgyú eljárás - folytatás 


BK/KTF/10226-3/2021. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelem - a déli (Csengőd-Kelebia: 904 - 1595 hm hm szelvények közötti) szakasz, közlemény az eljárás megindításáról


BK/KTF/10146-3/2021. -  a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelem - északi (Soroksár - Fülöpszállás 75+00 - 821+87 hm szelvények közötti) szakasz, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/9291-14/2021. - AGRIKON Kabin- és Agrártechnika Művek Korlátolt Felelősségű Társaság, Kiskunmajsa, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/04080-17/2021. - SZIJÁRTÓ Kft., Kerekegyháza, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és módosítása, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/09259-13/2021 - ACPS Automotive Kft., Kecskemét, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és módosítása, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/09625-25/2021. -  Márka Üdítőgyártó Kft., Felsőlajos, előzetes vizsgálati eljárás, közlemény - közlemény az eljárás során megküldött iratokról


BK/KTF/10102-3/2021. - Kalocsa Térségi Öntözési Közösség Észak Kft. részére készített környezeti körzeti terv jóváhagyása iránti előzetes vizsgálati eljárás, Fajsz, Miske, Dusnok, Bátya, közlemény

 

BK/KTF/10101-3/2021. - Kalocsa Térségi Öntözési Közösség Dél Kft. részére készített környezeti körzeti terv jóváhagyása iránti előzetes vizsgálati eljárás, Fajsz, Miske, Dusnok, Bátya, közlemény

 

BK/HGO/1355-10/2021. - Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. hulladékgazdálkodási engedély - eljárás szünetelése


BK/HGO/01306-1/2021. eljárást lezáró döntés


BK/HGO/01242-3/2021. - eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00055-16/2021- eljárást lezáró döntés


BKdöntés/HGO/00633-5/2021-eljárást lezáró 


BK/HGO/01355-3/2021. - Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/01278-2/2021. - Eljárást lezáró 


BK/HGO/00797-7/2021-eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00663-5/2021-eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00528-3/2021-eljárást lezáró dötés


BK/HGO/01260-2/2021-eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00888-8/2021-eljárást záró döntés


BK/HGO/00692-3/2021- eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00582-6/2021-ljárást lezáró döntés


BK/HGO/01302-2/2021. - eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/08950-16/2021. - Családi Tojás Termelő Kft., Kunszállás, baromfitelep, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat


BK/HGO/01348-3/2021. - Pipo-Parts Kft. hulladékgazdálkodási engedély módosítása


BK/KTF/09977-5/2021, AGRO-CUP Kft, P1, P2, P3 és P4 jelű pontforrás üzemeltetési engedély, közlemény


BK/KTF/09959-5/2021 - Kék Duna Mezőgazdasági Szövetkezet, P1 és P2 pontforrás, D1 diffúz forrás üzemeltetési engedély, közlemény

 

BK/HGO/00930-10/2021. - eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/01241-3/2021. - eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/08627-16/2021. - ZSELLÉR Kft., Kiskunhalas 0935/7 - egységes környezethasználati engedély 5 éves FV, elj. lezáró határozat (végleges: 2021.12.10.)

 

BK/KTF/08965-23/2021. - MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft., Soltvadkert 132/22 kV-os alállomás hálózatba illesztése - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat (végleges: 2021.12.03.)

 

BK/KTF/07197-28/2021 - BÁCS-TAK Kft., Bácsalmás 0216/1 - összevont eljárásban EKHE - eljárást lezáró döntés (végleges: 2021.11.24.)


BK/KTF/08763-27/2021 - Kisszállási Keltető Kft., Kelebia 099/9 - előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntés (végleges: 2021.11.30.)


BK/KTF/08767-29/2021 - Kel-Feder Zrt., Kisszállás 0531/1 telephelyen - előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntés (végleges: 2021.11.30.)

 

BK/KTF/09900-5/2021 - Horváth Bútor Kft. P1 pontforrás üzemeltetési engedély, közlemény


BK/KTF/09455-7/2021. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett természeti területen kutatási (monitoring) tevékenység végzésére vonatkozó természetvédelmi engedélykérelem, eljárást lezáró határozat


BK/HGO/01229-2/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

Lidl Magyarország Bt., Kiskunfélegyháza, 0418/50, 52, 55, 56, 58 és 59 hrsz.-ú ingatlanokon történő logisztikai központ létesítése, előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

BK/HGO/01230-3/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00503-3/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00614-3/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00521-3/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00520-3/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00519-3/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00518-3/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00509-3/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00508-3/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/01267-3/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/06246-29/2021 - Szárnyas World Kft. - Tázlár 0231/40, összevont eljárásról és közmeghallgatásról közlemény

 

BK/KTF/00426-60/2021. - KAVICS KER Kft., Szalkszentmárton II. kavicsbánya bővítése - környezeti hatásvizsgálati eljárás - keletkezett iratok 

 

BK/KTF/00426-58/2021. - KAVICS KER Kft., Szalkszentmárton II. kavicsbánya bővítése - környezeti hatásvizsgálati eljárás - közmeghallgatás

 

BK/KFT/04847-15/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/01261/3/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/1251-11/2021. Colas Út Zrt. nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkdási engedélykérelem - eljárás szünetelése

 

BK/HGO/01099-5/2021. FALCO Rec Kft. Kecskemét, 0206/381 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély visszavonása

 

BK/HGO/00991-4/2021. - Heavy Machinery Kft. Kecskemét, 0206/380, 0206/381 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó  hulladékgazdálkodási engedély visszavonása

 

BK/KTF/09136-18/2021. - Alfred Schuon Logistik Kft., Kecskemét, Daimler út 8683/442 hrsz., logisztikai csarnok, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat


BK/HGO/00889-6/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00049-17/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/09625-4/2021. - Márka Üdítőgyártó Kft., Felsőlajos, előzetes vizsgálati eljárás, közlemény


BK/KTF/09611-2/2021. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett és fokozottan védett növények áttelepítésére (gyűjtés, birtokban tartás, betelepítés/visszatelepítés) és védett növényfajok szaporító anyagának gyűjtésére, betelepítésre vonatkozó természetvédelmi engedély kiegészítése és módosítása egységes döntésbe foglalva


BK/KTF/07515-32/2021. - PORVAN Kft., Fülöpháza, összevont (környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati) engedélyezési eljárás, egységes környezethasználati engedély


BK/HGO/479-16/2021. A Modinvest Épitőipari- Beruházó- és Kereskedelmi Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39., adószám: 20381603-2-03, KÜJ: 100 311 927) részére BK/HGO/00479-14/2021. iktatási számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély hivatalbóli  módosítása


BK/HGO/1251-3/2021. Colas Út Zrt. nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/01240-1/2021.  Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Korlátolt Felelősségű Társaság részére – a Baja 5360 hrsz. alatti telephelyen veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési tevékenységekre vonatkozó – hatóságunk által BK/KTF/02770-11/2020. iktató számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély – hivatalbóli modosítása


BK/HGO/01203-1/2021. Az FBH-NP Nonprofit Kft. (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.) részére – a Kalocsa, 021/30. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységre  vonatkozó – hatóságunk által BK-05/KTF/05832-10/2020. iktató számon kiadott hulladékgazdálkodási engedélyt – hivatalbóli kijavítása


BK/HGO/1129-3/2021. KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, József Attila u. 2., adószám: 11032883-2-03)  2021. november 09. napján – 6440 Jánoshalma, Kisszállási út 10., 3359/1, 3359/3, 3359/4 hrsz. számú telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelem közleménye


BK/HGO/1015-11/2021 Vidi Beton Kft. a 6070 Izsák, 0278/19 hrsz. alatti telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti – kérelm alapján indult közigazgatási eljárás megszüntetése


BK/HGO/1015-6/2021.  Vidi Beton Kft. a 6070 Izsák, 0278/19 hrsz. alatti telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelem közleménye

 

BK/HGO/01233-2/2021. Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/01012-13/2021. Szank Községi Önkormányzat nem veszéllyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/KTF/09401-3/2021. - Bácsalmási Agráripari Zrt. - Mosztonga sertéstelep, EKHE 5 éves FV. és jelentős változás miatti módosítás (közl. elj. indításáról)


BK/KTF/09455-3/2021 - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett természeti területen kutatási (monitoring) tevékenység végzésére vonatkozó természetvédelmi engedélykérelem, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/HGO/00395-7/2021. -Eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00659-13/2021. Eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00124-17/2021. Eljárást lezáró döntés


BK/KTF/06097-35/2021. - Berzencei Erdőgazdálkodási Kft., Izsák 0374/15, összevont eljárásban EKHE - elj. /lezáró döntés


BK/KTF/07930-14/2021. - SOLE-MiZo Zrt., Bácsbokod 1422/2, EKHE 5 éves FV - elj. lezáró döntés


BK/KTF/05078-22/2021 - Farm-Agroker Kft., Bócsa 039/59, összevont eljárásban EKHE - elj. lezáró döntés


BK/KTF/06177-30/2021. - Innosped Kft., Izsák 0374/13, összevont eljárásban EKHE - elj. lezáró döntés


BK/KTF/07100-15/2021. - Farm-Agroker Kft., Bócsa0137/65, EKHE 5 éves FV - elj. lezáró döntés


BK/KTF/07515-31/2021. -  PORVAN Kft., Fülöpháza, összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról


BK/HGO/00657-7/2021. - Eljárást lezáró döntés


BK/KTF/08068-27/2021 - NIF Zrt. , Baja Déli elkerülő útra vonatkozó környezetvédelmi engedély nem jelentős módosítása - eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/01092-23/2021 - Borotai Sertéshús Zrt., Borota, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata - eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/08374-23/2021 - Kaloplasztik Kft - Kalocsa, Gombolyagi út 1. szám alatti ingatlanon tervezett veszélyes hulladékhasznosítási és nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/08548-26/2021 - NIF Zrt. - 5301. j. út - Szakmár közötti 5317 j. összekötő út (1+675 - 5+118 km szelvények között) létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/08618-9/2021. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett természeti területeket és védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeket érintő gyepfeltörésre és az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport kivágására vonatkozó természetvédelmi engedélykérelem, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/08557-9/2021. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett és fokozottan védett növények áttelepítésére (gyűjtés, birtokban tartás, betelepítés/visszatelepítés) és védett növényfajok szaporító anyagának gyűjtésére, betelepítésre vonatkozó természetvédelmi engedélykérelem, eljárást lezáró határozat


BK/HGO/00282-3/2021.-eljárást lezáró döntés


BK/KTF/09136-3/2021. - Alfred Schuon Logistik Kft., Kecskemét, Daimler út 8683/442 hrsz., logisztikai csarnok, előzetes vizsgálati eljárás, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/01748-29/2021. - Mezei Jenő egyéni vállalkozó, Kiskunmajsa 0230/212, 0230/213, 0230/214 hrsz., összevont (környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati) engedélyezési eljárás, eljárást lezáró határozat


BK/HGO/00983-14/2021. 6000 Kecskemét, Ballószög 329., 0897/8 hrsz. számú telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó  2019. július 01. napján kelt BK-05/KTF/02777-11/2019. iktatószámú jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása.


BK/KTF/09070-4/2021 - NATIONAL AGRÁR VÁLLALAT Kft. - Kisszállás, új EKHE közlemény (elj. indítás)


BK/HGO/00983-4/2021 Saubermacher-Magyarország Kft. 6000 Kecskemét, Ballószög 329., 0897/8 hrsz. számú telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó  2019. július 01. napján kelt BK-05/KTF/02777-11/2019. iktatószámú jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása iránti kérelem közleménye


BK/HGO/00961-2/2021 - UNIVERMETÁL PLUSZ Ipari, Kerskedelmi és Szolgáltató Kft., nem veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása

 

BK/HGO/00960-6/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00407-6/2021. Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/08965-4/2021 - MVM Démász Áramhálózati Kft., Soltvadkert - EVD közlemény (elj. indítása)


BK/HGO/00936-14/2021 Demolation-Forsale Bt. Bács-Kiskun megye terüleén végzett nem veszélyes hulladék gyűjése és szállitására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/00983-4/2021 6000 Kecskemét, Ballószög 329., 0897/8 hrsz. számú telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó  2019. július 01. napján kelt BK-05/KTF/02777-11/2019. iktatószámú jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása iránti kérelm közleménye


BK/HGO/936-3/2021 Demolation-Forsale Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Bács Kiskun-Megye területén végzett, nem veszéles hulladék gyűjtése és szállítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelem közleménye 


BK/HGO/00873-30/2021 TERRA-LINE Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. - veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtés és elkezelés tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


BK/KTF/08051-16/2021. - DESIGN Kft., Kecskemét, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/08763-4 - Kisszállási Keltető Kft., Kelebia - EVD kozlemeny (elj. indítás)

 

BK/HGO/00846-2/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/08767-4/2021 - KEL-FEDER Zrt., Kisszállás - előzetes vizsgálat, közlemény (elj. indítás)

 

 BK/HGO/00071-6/2021.- eljárást lezáró döntés


BK/KTF/07162-11/2021 - FBH-NP Nonprofit Kft., Vaskút, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata - eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/07700-16/2021 - BÁCS-TAK Kft., Mélykút, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata - eljárást lezáró döntés


BK/KTF/06228-17/2021. - MOL Nyrt. Szank Földgázüzem és Dúsító, egységes környezetehasználat engedély 5 éves felülvizsgálata- eljárást lezáró döntés


BK/KTF/07515-26/2021. -  PORVAN Kft., Fülöpháza, összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról és a személyes megjelenés nélkül tartott közmeghallgatás jegyzőkönyvéről


BK/KTF/01748-28/2021.  - Mezei Jenő, a Kiskunmajsa 0230/212, 0230/213, 0230/214 hrsz. alatti telephelyen állattartótelep létesítése, állattartó technológia telepítése baromfik számára tárgyú (a BK/KTF/03578-32/2020. számú egységes környezethasználati engedély módosítása iránti) összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás - közlemény a személyes megjelenés nélkül tartott közmeghallgatás jegyzőkönyvéről


BK/HGO/00336-21/2021. KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. a 6000 Kecskemét, Külső Szegedi utca 47. szm alatti telephelyi gyűjtés, előkezelés, hasznosítás valamint nem veszélyes hulladék előkezelése, hasznosítása országos területi hatállyal tevékenységer vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása

 

BK/HGO/00086-12/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/HGO/00907-3/2021. - BOTOND Mélyépítő és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, 0735/32 hrsz. alatti telephelyen végzett nem veszéyles hulladék hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása

 

BK/KTF/08618-5/2021. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett területeket és Natura 2000 területeket érintő gyepfeltörésre és az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport kivágására vonatkozó természetvédelmi engedélykérelem - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/HGO/00906-4/2021. - Fémker Kft. 6000 Kecskemét Platter János u. 4/a. alatti telephelyen végzett veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása


BK/KTF/08557-6/2021. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett és fokozottan védett növények áttelepítésére (gyűjtés, birtokban tartás, betelepítés/visszatelepítés) és a szaporító anyag gyűjtésére, betelepítésre vonatkozó természetvédelmi engedélykérelem - közlemény az eljárás során megküldött iratokról


BK/KTF/07775-17/2021. - Sipos-Szabó Péter, Kiskunmajsa, Konyhadűlő 79. szám alatti sertéstelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/08155-6/2021. - Flisom Hungary Kft., Kecskemét 8364/32 hrsz, Napelem modul gyártó üzem, 1 db (P1 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély


BK/HGO/00840-3/2021 Közlemény Jogellenes hulladék elhelyezés tárgyában hozott eljárást lezáró döntés Szabadszállás


BK/HGO/00884-4/2021-eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00649-4/2021-eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00547-4/2021-eljárást leáró döntés


BK/KTF/08618-4/2021. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett területeket és Natura 2000 területeket érintő gyepfeltörésre és az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport kivágására vonatkozó természetvédelmi engedélykérelem, közlemény az eljárás megindításáról


BK/HGO/01005-2/2021.-eljárást lezáró döntés


BK/KTF/08557-4/2021. - a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett és fokozottan védett növények áttelepítésére (gyűjtés, birtokban tartás, betelepítés/visszatelepítés) és a szaporító anyag gyűjtésére, betelepítésre vonatkozó természetvédelmi engedélykérelem, közlemény az eljárás megindításáról


BK/HGO/00439-4/2021.-eljárást lezáó döntés


BK/KTF/07989-20/2021. - AUTÓFLEX-KNOTT Kft., Kecskemét, felületkezelő üzem, valamint szennyvíz kezelő technológialétesítésének és működésének vizsgálata tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/08192-7/2021. - NIF Zrt. 51. sz. főút M9 gyorsforgalmi út - Baja között Sükösd és Érsekcsanád elkerülő út G2-2 kisfegű villamos vezetékekhez kapcsolódó gólyafészek áthelyezése - természetvédelmi engedélykérelem, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/08548-1/2021 - NIF Zrt. - 5301. j. út - Szakmár közötti 5317 j. összekötő út (1+675 - 5+118 km szelvények között) létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény


BK/KTF/07989-18/2021. -  AUTÓFLEX-KNOTT Kft., Kecskemét, felületkezelő üzem, valamint szennyvíz kezelő technológialétesítésének és működésének vizsgálata tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról


BK/KTF/7500-11/2021. AGRO LINE Kft. - Kiskőrös 2712/7, kármentesítési eljárást lezáró határozat (végleges: 2021.09.10.)

 

BK/KTF/08374-1/2021 - Kaloplasztik Kft. - Kalocsa, Gombolyagi út 1. szám alatti ingatlanon tervezett veszélyes hulladékhasznosítási ésnem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység tárgyú előzetes vizsgálati eljárás


BK/KTF/08320-1/2021 - Füzes Kacsa Kft. összevont eljárás, közlemény (elj. ind. + közmeghallgatás)


BK/KTF/08319-1/2021 - SOLE-MiZo Zrt. - Bácsbokodi Tejüzem - zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó eljárás - közlemény

 

BK/HGO/00604-12/2021 Határozat ZRZ-Bau Kalocsa. Kecskemét  Hulladékgazdálkodási engedély Magyarország területi hatályú Nem veszélyes hulladék  előkezelése és hasznosítása, Kalocsa telephelyen végzett NVH gyyűjtés,előkezelés, hasznosítás (Véglegessé vált: 2021.09.07.)


BK/HGO/00698-10/2021. Design Kft. veszélyes hulldék gyűjése és előkezelése tevékenységekre vonatkozó BK/HGO/0698-2/2021. hulladékgazdálkodási engedély modosítása. (véglegessé vált: 2021.09.07.)

 

BK/KTF/07515-22/2021. -  PORVAN Kft., Fülöpháza, összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/01748-26/2021.  - Mezei Jenő, a Kiskunmajsa 0230/212, 0230/213, 0230/214 hrsz. alatti telephelyen állattartótelep létesítése, állattartó technológia telepítése baromfik számára tárgyú (a BK/KTF/03578-32/2020. számú egységes környezethasználati engedély módosítása iránti) összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás -  közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/HGO/00427-26/2021 - Modinvest Építőipari-Beruházó és Kereskedelmi Kft. nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása hulladékgazdálkodási engedély ( véglegessé vált.: 2021.09.03.)

 

BK/HGO/00085-14/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/08168-3/2021 - Hartai Öntözési Közösség Kft., Hartai ÖK-1 öntözési körzet fejlesztése, öntözőtelepének létesítése és üzemeltetése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény

 

BK/KTF/06439-32/2021. - Lévai Csilla e.v., Lajosmizse, 0296/54 hrsz. alatti 3. számú baromfitelep bővítése, egységes környezethasználati engedély

 

BK/KTF/06436-31/2021. - Lévai Csilla e.v., Lajosmizse, 0300/21 hrsz. alatti 2. számú baromfitelep bővítése, egységes környezethasználati engedély 

 

BK/KTF/07401-24/2021. - VGP Park Kecskemét Kft., Kecskemét 8683/491 hrsz., B2 Logisztikai központ kialakítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

   

BK/KTF/00426-41/2021. - KAVICS-KER Kft., Szalkszentmárton II. kavicsbánya bővítés - környezeti hatásvizsgálati eljárás - közmeghallgatás

 

BK/KTF/07197-24/2021. - Bács-Tak Kft., Izsák Bácsalmás0216/1, összevont eljárás - beérkezett iratanyag közzététele

 

BK/KTF/06097-33/2021. - Berzencei Erdőgazdálkodási Kft., Izsák 0374/15, összevont eljárás - beérkezett iratanyag közzététele

 

BK/KTF/08030-14/2021. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Festőüzem), egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata - eljárás szünetelése

 

BK/KTF/06894-4/2021 - Pridgeon & Clay Kft. zajkibocsátási határérték megállapítása - eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/06097-30/2021 - Berzencei Erdőgazdálkodási Kft., Izsák 0374/15, összevont eljárás - KH jegyzőkönyv

 

BK/KTF/06177-27/2021 - Innosped Kft., Izsák 374/13, összevont eljárás - KH jegyzőkönyv

 

BK/KTF/07197-23/2021 - Bács-Tak Kft., Bácsalmás 0216/1, összevont eljárás - KH jegyzőkönyv

 

BK/KTF/06177-28/2021 - Innosped Kft., Izsák 0374/13, összevont eljárás - beérkezett iratanyag közzététele


Koller Metál Kft.- nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére vontkozó hulladékgazdálkodási engedély(véglegessé vált:2021.08.27)


BK/HGO/00336-5/2021 KEFAG ZRT.- hulladékgazdálkodási engedély kérelem telephelyi gyűjtés, előkezelés, hasznosítás valamint országos előkezelés, hasznosítás tárgyában - Közlemény

 

BK/KTF/08068-7/2021. NIF Zrt. Baja, Déli elkerülő útra vonatkozó környezetvédelmi engedély nem jelentős módosítása - közlemény

 

BK/HGO/00763-4/2021-Váczi István e.v. 6320 Solt. Kecskeméti út 29 sz. 2840/68 hrsz. számú telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása evékenységekre hulladékazdálkodási engedély kiadása iránti kérelem.

 

BK/HGO/04417-4/2022. - Eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/07401-23/2021. - VGP Park Kecskemét Kft., Kecskemét 8683/491 hrsz., B2 Logisztikai központ kialakítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/06439-30/2021.  -  Lévai Csilla e.v., Lajosmizse, 0296/54 hrsz. alatti tervezett 3. számú baromfitelep bővítés tárgyú egységes környezethasználati engedélykérelem, közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/06436-29/2021.  - Lévai Csilla e.v., Lajosmizse, 0300/21 hrsz. alatti tervezett 2. számú baromfitelep bővítés tárgyú egységes környezethasználati engedélykérelem - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/07278-11/2021. - MÁV Zrt., Kisszállás, védett növényfajok áttelepítése (gyűjtés, birtokban tartás, visszatelepítés) iránti természetvédelmi engedélykérelem, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/07989-3/2021 - AUTÓFLEX-KNOTT Kft., Kecskemét, felületkezelő üzem, valamint szennyvíz kezelő technológialétesítésének és működésének vizsgálata tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény


BK/HGO/00239-21/2021. Sóder-Ker Kft. nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésre, előkezelésre, hasznosításra, valamint Bács-Kiskun megye közigazgatási területén nem veszélyes hulladékok előkezelésére, hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedély (véglegssé vált: 2021.08.16.)


BK/HGO/00591-14/2021 Határozat Magas és Mélyépítő Kft. Kecskemét  Hulladékgazdálkodási engedély Nem veszélyes hulladék  gyűjtése, előkezelése és hasznosítása (Véglegessé vált: 2021.08.16.)

 

BK/HGO/00589-13/2021 Határozat Somlai Bau Kft. Kecskemét  Hulladékgazdálkodási engedély Nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása (Véglegessé vált: 2021.08.13.)


CS/Z02/05999-3/2021. - NIF Zrt., "MÁV szűk keresztmetszet kiváltása, a Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező vonalszakasz fejlesztése" - környezeti hatásvizsgálati eljárás, CSCSMKH közleménye (közzététel: 2021. 08. 13.)


CS/Z02/06059-3/2021. (KTO-azonosító: 118443-8-2/2021.) - FGSZ Földgázszállító Zrt., a szerb-magyar összekötő földgázszállító vezeték Kiskundorozsma Nemzetközi Mérőállomás és Városföld Kompresszorállomáson lévő csomópont közötti szakasz kiépítése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - a CSCSMKH közleménye (A BKMKH honlapján való közzététel napja: 2021.08.13.)


BK/KTF/06849-15/2021. - KALDENEK Bt., Fülöpszállás, egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata - eljárást lezáró döntés (közzététel: 2021. 08. 13.)


BK/KTF/06758-13/2021. -  IBV Hungária Kft. Kiskunfélegyháza, egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata - eljárást lezáró döntés(közzététel: 2021. 08. 13.)


BK/KTF/07077-20/2021. - Váczi István e.v., Solt, vasudvar és méhtelep kapacitásbővítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00500-9/2021 Határozat Pilze-Nagy Kft. Hulladékgazdálkodási engedély módosítása Kecskeméti telephely  (Végleges 2021.08.06.)


BK/HGO/698-2/2021. Medikláv Szolgáltató Kft. BK-05/KTF/05703-18/2017. számon kiadott hulladégazdálkodási endedély modosítás (véglegessé vált: 2021.08.03.)

 

BK/KTF/07870-2/2021 ex lege védett láp és szikes tó megállapítása - közlemény


BK/HGO/00715-3/2021 KOLLER Metál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. külső helyszineken történő nem veszélyes fém és egyéb hulldék, előkezelési tevékeségre vonatkozó hulladékgazálkodási endedély


BK/HGO/00699-2/2021 Határozat Kalo-Méh Trans Kft. Hulladékgazd. engedély módosítás Baja telephely


BK/HGO/00591-7/2021 Közlemény Magas és Mélyépítő Kft. Kecskemét Hulladékgazdálkodási engedély kérelme


BK/HGO/00479-14/2021.  Modinvest Kft.  Hulladékgazdálkodási engedély Nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása


ZRZ-BAU Kft. BK/HGO/00604/2021. Közlemény  Hulladékgazdálkodási engedélykérelem Kalocsa Ciglédi kert 1. telephelyen 

 

BK/KTF/01748-20/2021. - Mezei Jenő e. v., Kiskunmajsa - állattartó telep létesítése, összevont eljárás - közlemény, közmeghallgatás (személyes megjelenés nélküli) tartásáról

 

BK/KTF/07515-3/2021.  - PORVAN Kft., Fülöpháza, összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem - közlemény az eljárás megindításáról és személyes megjelenése nélküli közmeghallgatás tartásáról

 

BK/KTF/07278-5/2021. - a kisszállási tervezett depóterület kialakítása miatt (a Kisszállás 0514/1 hrsz.-t érintő, - Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztés által) veszélyeztetett védett növényfajok áttelepítése (gyűjtés, birtokban tartás, visszatelepítés) iránti természetvédelmi engedélykérelem - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/06948-7/2021. - Népfőiskola Alapítvány, Lakitelek, 2 db (P1-P2 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély


BK/KTF/04224-12/2021. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Festőüzem), egységes környezethasználati engedély módosítása [az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek (levegőtisztaság-védelmi engedély) kiadása] - eljárást lezáró határozat

 

BK/HGO/00589-4/2021. Közlemény  Somlai Bau Kft. Magyarország területi hatályú  Hulladékgazdálkodási engedély kérelme


BK/KTF/07401-3/2021. - VGP Park Kecskemét Kft., Kecskemét 8683/491 hrsz., B2 Logisztikai központ kialakítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény


BK/KTF/06245-14/2021. - AGROPRODUKT Kft., Jánoshalma, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, - eljárást lezáró döntés


BK/KTF/07278-4/2021. - a kisszállási tervezett depóterület kialakítása miatt (a Kisszállás 0514/1 hrsz.-t érintő, - Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztés által) veszélyeztetett védett növényfajok áttelepítése (gyűjtés, birtokban tartás, visszatelepítés) iránti természetvédelmi engedélykérelem


BK/KTF/06742-24/2021. - Kecskeméti Nyugati Ipari Park Kft., Kecskemét-Kadafalva, Heliport 11751/11 hrsz., ipari-logisztikai csarnok kialakítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat


BK/KTF/05560-37/2021. - Hungary-Meat Kft., Kiskunfélegyháza, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata - eljárást lezáró döntés (Közzététel: 2021. július 16.)

 

BK/KTF/06742-22/2021. - Kecskeméti Nyugati Ipari Park Kft., Kecskemét-Kadafalva, Heliport 11751/11 hrsz., ipari-logisztikai csarnok kialakítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról


BK/KTF/05313-19/2021. - ATEV Zrt., Solt, Pólyafoki-zsilip 0191/2., egységes környezethasználati engedély módosítása egységes szerkezetben (jelentős változtatás miatt) - eljárást lezáró döntés


BK/KTF/04224-11/2021. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Festőüzem), egységes környezethasználati engedély módosítása [az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek (levegőtisztaság-védelmi engedély) kiadása], az eljárás folytatása

  

BK/HGO/00500-3/2021 Közlemény Pilze-Nagy Kft. (kecskeméti telephely) Telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítási kérelme


BK/HGO/00492-4/2021 Közlemény Kádár Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. (helvéciai telephely) Telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kérelme


BK/KTF/06543-24/2021. - Kecskeméti Ipari és Logisztikai Ingatlanfejlesztő Kft., Kecskemét, Daimler út 26501/21 hrsz., ipari-logisztikai csarnokok kialakítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/HGO/00392-11/2021 Farkas Gábor egyéni vállalkozó nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és veszélyes hulladék gyűjtése - hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/00241-13/2021. Zámbó András és Társai "Challanger" Kereskedelmi Betéti Társaság nem veszélyes hulladék gyűjtésése és előkezelése - hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/00289-10/2021. Rimai Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása- hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/00228-10/2021. Alcufer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése, nem veszélyes hulladék hasznosítása - hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/00266-2/2021. FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása - hulladékgazdálkodási engedély hivatalból történő módosítása


BK/HGO/00084-12/2021 Plast-Vik Kft. nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása - hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/00062-13/2021 Design Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladék kereskedelme, gyűjtése, előkezelése, hasznosítása - hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/HGO/00070/2021 Szegedi Törvényszék Ítélete Váczi István e.v. hulladékgazdálkodási tárgyú ügyében hozott BK/KTF/00220-18/2020. számú közigazgatási határozat jogszerűségének vizsgálata


BK/HGO/00145-4/2021 Imperium Machinea Kft. Kecskeméti telephelyén végzett hulladékgazdálkodási engedély visszavonása (Végleges: 2021.06.16. )


BK/HGO/00034-12/2021. Rigodon 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. veszélyes hulladékgyűjtés,előkezelés, hasznosítás - hulladékgazdálkodási engedély


BK/HGO/00072-12/2021. KALO-MÉH Trans Kft. NVH előkezelése - hulladékgazdálkodási engedély


BK/KTF/05353-2/2021. - Szalkszentmárton 054-1 hrsz., hulladékgazdálkodási kötelező határozat (Végleges: 2021. 04. 22.)

 

BK/KTF/04329-2/2021. - HU-MAGO Kft., Lajosmizse - hulladékgazdálkodási kötelező határozat (Végleges: 2021. 05. 10.)

 

BK/KTF/04321-3/2021. - GÁL-AUTÓKER Kft., Jakabszállás - hulladékgazdálkodási kötelező határozat (Végleges: 2021. 06. 24.)

 

BK/KTF/07077-3/2021. Váczi István e.v. vasudvar és méhtelep kapacitásbővítés előzetes vizsgálati eljárás, közlemény


BK/HGO/00479-3/2021 Modinvest KFT. Telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kérelme


BK/KTF/07197-3/2021. - BÁCS-TAK Kft., Bácsalmás 0216/1 összevont eljárás megindítása és kozmeghallgatás

 

BK/KTF/06543-22/2021. - Kecskeméti Ipari és Logisztikai Ingatlanfejlesztő Kft., Kecskemét, Daimler út 26501/21 hrsz., ipari-logisztikai csarnokok kialakítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/06359-23/2021.  - HILTI Kft., Kecskemét, szerszámgyártó üzem létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/05694-5/2021. - BÁCSKA-LOGISTIK Kft., Baja, zajkibocsátási határérték megállapítása - határozat

 

BK/KTF/06988-2 - DÖME TRANS Kft., Páhi, zajkibocsátási határértékek megállapítása - határozat 

 

BK/KTF/01356-6/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/01229-14/2021. - Eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/01748-4/2021. Mezei Jenő, a Kiskunmajsa 0230/212, 0230/213, 0230/214 hrsz. alatti telephelyen állattartótelep létesítése, állattartó technológia telepítése baromfik számára tárgyú (a BK/KTF/03578-32/2020. számú egységes környezethasználati engedély módosítása iránti) összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás - közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/06698-4/2021 - Hellenbárth László e.v. - 6528 Bátmonostor, 034/11 hrsz. alatt, zajkibocsátási határérték megállapítása - közlemény

 

BK/KTF/05029-15/2021 Ecser-Cserebökényi Kft., NVH gyűjtése, előkezelése és hasznosítása - végleges határozat

 

BK/KTF/05082-10/2021 Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., NVH gyűjtése, előkezelése és hasznosítása - végleges határozat

 

BK/KTF/05350-11 Halasi László e.v., NVH előkezelése - végleges határozat

 

BK/HGO/0427/2021. - Modinvest Kft.-Hulladékgazdálkodási engedély kérelem-nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, hasznosítás

 

BK/KTF/05560-23/2021. - Hungary-Meat Kft., Kiskunfélegyháza, egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata, eljárás szünetelése és folytatása, kérelem kiegészítései - közlemény

 

BK/HGO/00392-3/2021. - Farkas Gábor Egyéni Válllkozó,. nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és veszélyes hulladék gűjtési tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelem

 

BK/KTF/06359-19/2021. - HILTI Kft., Kecskemét, szerszámgyártó üzem létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/06742-3/2021. - Kecskeméti Nyugati Ipari Park Kft., Kecskemét-Kadafalva, Heliport 11751/11 hrsz., ipari-logisztikai csarnok kialakítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárás

 

BK/KTF/06543-3/2021. -  Kecskeméti Ipari és Logisztikai Ingatlanfejlesztő Kft., Kecskemét, Daimler út 26501/21 hrsz., ipari-logisztikai csarnokok kialakítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

BK/KTF/00645-25/2021. - NATURA Tőzegbánya Kft., Sükösd, környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás - közlemény keresetlevél előterjesztéséről

 

BK/KTF/05661-5/2021 - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Energiaközpont), egységes környezethasználati engedély módosítása [az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek (P617 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély) kiadása], eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/06436-4/2021. - 2021.05.28 - Lévai Csilla e.v., Lajosmizse, 0300/21 hrsz. alatti tervezett 2. számú baromfitelep bővítés tárgyú egységes környezethasználati engedélykérelem, közlemény az eljárás megindításáról


BK/KTF/06439-4/2021. - 2021.05.28 - Lévai Csilla e.v., Lajosmizse, 0296/54 hrsz. alatti tervezett 3. számú baromfitelep bővítés tárgyú egységes környezethasználati engedélykérelem, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/HGO/00289-3/2021. Rimai Útépítő Kft. országosan végzett, nem veszélyes hulladék elökezlési tevékenységekre vonakozó engedélykérelem 

 

BK/HGO/00289-3/2021 RIMAI Útépítő Kft. országosan végzett nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység


BK/KTF/00930- -8/2021. eljárást lezáró döntés


BK/KTF/05078-19/2021 Farm-Agroker Kft. - összevont engedélyezési eljárás, közlemény beérkezett dokumentumokról

 

BK/KTF/05078-18/2021 Farm-Agroker Kft. - összevont engedélyezési eljárás, közmeghallgatási jegyzőkönyv

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -

 

Tájékoztatás az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) változásairól


Kecskemét Megyei Jogú Város levegőminőségi tervének felülvizsgálata 2020-2025. - végleges

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

(2017. január 1-től, 2021. május 25. napjáig közzétett hirdetmények, időben a korábbitól a későbbiekig haladva)

  

Kavics - Ker Kft., Szalkszentmárton II., kavics bányaüzem bővítése, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Material–Plastik Kft., Soltvadkert, műanyag feldolgozó üzem fejlesztése, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

  

Kunszállás Község Önkormányzata, Kunszállás, rekultivációra is feljogosító működési engedély módosítása, eljárást lezáró határozat

 

Kéleshús Sertéstenyésztő és Hízlaló Kft. Kéleshalom, egységes környezethasználati engedélye

 

HE-PO Kacsa Kft., Tázlár, egységes környezethasználati engedélye

 

ICGRAIN Zrt., Baja, zajkibocsátási határérték megállapítása, eljárást lezáró határozat

 

Szöllősi Gergely, Apostag, zajkibocsátási határérték megállapítása, eljárást lezáró határozat

 

Sipos-Szabó Péter, Kiskunmajsa, Konyhadűlő 79. szám alatti sertéstelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye

 

MOL Nyrt. Kiskunhalas, 864/4 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó, tényfeltárási záródokumentációt elfogadó és kármentesítési monitoringot elrendelő határozat módosítása, eljárást lezáró határozat

 

Balatoni Szálláshelyek Kft., Ergoline Szolárium Stúdió, Kecskemét, zajkibocsátási határérték megállapítása, eljárást lezáró határozat

 

Bugac Nagyközség Önkormányzata, Bugac, Aranymonostor Látógatóközpont, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt., Kecskemét, P1 és P2 jelű pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély

 

BS Plastic Trade Kft., Soltvadkert, hulladékgazdálkodási (nem veszélyes hulladék hasznosítás)engedélye

 

VÉPFU Szállítmányozó és Kereskedelmi Kft., Kiskunfélegyháza, 0595/37 hrsz. alatti homokbánya rekultivációjához tervezett építési/bontási hulladék hasznosítása, előzetes vizsgálati eljárás

 

Green Pro-Tech Kft. Izsák, 0374/15 hrsz. alatti ingatlanon tervezett baromfitartó tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye

 

Agrofeed Kft., Szalkszentmárton, takarmányüzem bővítés, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Duck WOW Kft, Bócsa, technológiajavítás, kapacitásbővítés, előzetes vizsgálati eljárás

 

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Ladánybene, 030/42 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Soltvadkert, Kútágas dűlő 11 db tanya villamosításaelőzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Vadkert Kft., Soltvadkert, hulladékgazdálkodási (nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) engedélye

 

Zsikla Szabolcs, Kerekegyháza, baromfinevelő ól bővítése, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

PAPÍR-REGENT Kft., Kiskunhalas, veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtés és előkezelés engedélyezése, eljárást lezáró határozat

 

Bugac Nagyközség Önkormányzata, Bugac, rekultivációra is feljogosító működési engedély módosítása, eljárást lezáró határozat

 

Benkó István, Gátér, hulladékgazdálkodási (veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, nem veszélyes hulladék gyűjtés, hasznosítás) engedélye

 

Huntex Recycling Kft., Kecskemét, nem veszélyes hulladék hasznosítás, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Kádár Környezetvédelmi Kft., Helvécia, hulladékgazdálkodási (nem veszélyes hulladék hasznosítás)engedélye

 

5á Sec Central Europe Gyorstisztító és Szolgáltató Kft., Kecskemét, P1 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélye

 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., Tompa, hulladékgazdálkodási (veszélyes hulladék előkezelés) engedélye 

 

Kalocsai Fűszerpaprika Zrt., Kalocsa, a Kalocsa 3189 hrsz. alatti telephelyen raktár és nyitott szín létesítése, előzetes vizsgálati eljárás

  

Lakitelek Önkormányzata, Lakitelek, kerékpárút létesítése, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Mélykút 0141/100 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, előzetes vizsgálati eljárás, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Balogh Tészta Zrt., Tiszakécse, zajkibocsátási határérték megállapítása, eljárást lezáró határozat

 

Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft., egységes környezethasználati engedély módosítása egységes szerkezetben (jelentős változtatás miatt), eljárást lezáró határozat

 

Kavics - Ker Kft., Szalkszentmárton II., kavics bányaüzem bővítése, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat hivatalbóli módosítása egységes szerkezetben

  

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Solt, 20 kv-s hálózat áthelyezés. előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Felsőlajos, 034/14 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Jánoshalma, 074-015tr. körzet átépítés, feszültségpanasz megszüntetése,  előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

  

VÉPFU Szállítmányozó és Kereskedelmi Kft., Kiskunfélegyháza, 0595/37 hrsz. alatti homokbánya rekultivációjához tervezett építési/bontási hulladék hasznosítása, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat


Duck Wow Kft., Bócsa, állattartó telepen technológiaváltás és kapacitásbővítés, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Duna Aszfalt Kft., Kisszállás, 0403/14 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

 

Galvaflex Kft., Lajosmizse, P1-P2 pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély

 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, közúti gépjárműgyártás tevékenységhez kiadott környezetvédelmi engedély módosítása, eljárást lezáró határozat

   

Kalocsai Fűszerpaprika Zrt., a Kalocsa 3189 hrsz. alatti telephelyen raktár és nyitott szín létesítése, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BBOX SOLUTIONS Kft., Kecskemét, P1 és P2 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély

 

Szakmári Gabona Kft., Kalocsa, zajkibocsátási határérték megállapítása, eljárást lezáró határozat

 

SZI-LÚD Kft. Rém, V. sz. brojler telep, egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

 

Maspex-Olympos Kft., Nyárlőrinc, zajkibocsátási határérték határozat módosítása, eljárást lezáró határozat

 

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Tiszakécske, Kocsér IV. dűlő 1. villamos energia ellátása - előzetes vizsgálati eljárás 

 

Démász Hálózati elosztó Kft., Bácsszőlős, Felső-Bácskai Gazda Kft. többlet energia ellátása – előzetes vizsgálati eljárás

 

Csertő-Farm Bt., Jakabszállás, hulladékgazdálkodási (nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) engedélye 

 

MOL Nyrt., Pálmonostora, beavatkozási záródokumentáció elbírálása, eljárást lezáró határozat

  

Démász Hálózati Elosztó Kft., Dusnok - H.É. Izsákpuszta Halom tanya 1. energia ellátása - előzetes vizsgálati eljárás 

 

HUNENT Zrt., a Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti területen víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház létesítése, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

   

SZI-LÚD Kft., Rém, I. major nagy létszámú állattartás, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Démász Hálózati elosztó Kft., Bácsszőlős, Felső-Bácskai Gazda Kft. többlet energia ellátása – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Tiszakécske, Kocsér IV. dűlő 1. villamos energia ellátása - előzetes vizsgálati eljárát lezáró határozat

  

Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Kft., Kerekegyháza, hulladékhasznosító üzem, előzetes vizsgálati eljárás, eljárást lezáró határozat

 

Bácsbokodi Aranykalász Zrt. által tervezett silótároló építése - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

ROTARY Zrt. Tiszaalpár-3 (Alp-3 jelű) kutatófúrás levegőtisztaság-védelmi engedély

 

ROTARY Zrt. Lakitelek-Észak 1 (Lak-É 1 jelű) kutatófúrás levegőtisztaság-védelmi engedély

 

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft., Vaskút, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és (jelentős változtatás miatti) módosítása, eljárást lezáró határozat

 

Magyar Telekom Nyrt. "Újtelek 1" Telekom állomás létesítése - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BÁCS-BAROMFI Kft., Kerekegyháza, egységes környezethasználati engedélye - közlemény

 

BÁCS TENDER Kft., Akasztó és Solt közötti kerékpárút – előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

DÉMÁSZ Hálózati Kft., Szentkirály, többletvillamosítás – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

DÉMÁSZ Hálózati Kft., Tázlár, 22 kV-os légvezeték telepítése előzetes – vizsgálati eljárás előzetes vizsgálati eljárás

 

MIZSE CIPŐ Gyártó és Szolgáltató Kft., Lajosmizse, Petőfi Sándor u. 48. szám alatti székhelyen lévő P1, P2, P5 és P6 jelű pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem

 

GREEN Mining Technologies Kft., Kiskőrös, légszennyező pontforrás létesítési engedély

 

Kiskőrös, Erdőteleki út 2752/3 hrsz., kézilabda csarnok – előzetes vizsgálati eljárás

 

BÁCS-TENDER Kft., Solt-Dunatetétlen-Akasztó, kerékpárút építés, előzetes vizsgálati eljárás - határozat

 

MOL Nyrt., Harkakötöny, Tázlár-I. gyűjtőállomás kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálása és kármentesítési monitoringot elrendelő határozat módosítása - közlemény 

 

Bácska-Logistik Kft. Baja, hulladékgazdálkodási engedélykérelem

 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Energiaközpont), egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítása, eljárást lezáró határozat

 

DÉMÁSZ Hálózati Kft., Csólyospálos, többlet villamos energia ellátás – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

KIVING Kft., Kecskemét, Katona József tér 8. szám alatti telephelyen lévő P1 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem

 

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Városföld, M5 autópálya 020/3 hrsz. alatti ingatlan villamosítása, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Démász Hálózati Kft., Dusnok - Izsákpuszta, energiaellátás - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

MIZSEPACK Nyomdaipari Kft., Lajosmizse, Gyártelep 3. szám (0607/4 hrsz.) alatti székhelyen lévő 7 db (P1- P7 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély

 

DÉMÁSZ Hálózati Kft., Tázlár, tanyavillamosítás – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Ördögsziget Kft. Kiskunmajsa, hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem

 

Démász Hálózati Kft., Jászszentlászló, Lantos tanya többlet energia ellátás - melőzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

DÉMÁSZ Hálózati Kft., Soltvadkert, 0311/52-53 hrsz. ingatlan villamosítása, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Bafami Kft, Bátya 053 és 052/15 hrsz. egységes környezethasználati rengedély 5 éves felülvizsgálata - közlemény

 

MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft., Kecskemét, P1 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély

 

"TECHNOCAR-MC-2003" Gépipari Kft., a Helvécia, Gazdasági dűlő 1. szám (013/75 hrsz.) alatti telephelyen lévő P1 és P2 jelű pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem

 

Démász Hálózati Kft., Sükösd, Borsoshát Kft. teljesítmény összevonás és növelés - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Kenyeres Zoltán, Bátmonostor, szarvasmarhatartó telep - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat  

 

Démász Hálózati Elosztó Kft., Hajós, MG-V Kft., Hilda puszta öntöző telep energia ellátása - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

Pannon Bioerőmű Kft., Foktő 07/2 hrsz. kiserőmű létesítése, előzetes vizsgálati eljárás - közlemény

 

Bosal Hungary Kft., Kecskemét, Kadafalva-Heliport, légszennyező pontforrás létesítése - közlemény

 

Maspex Olympos Kft., Nyárlőrinc, Fő út 1. szám (13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 hrsz.) alatti telephelyen élelmiszergyártó kapacitás bővítés és szennyvíztelep létesítés, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

 

MIZSE CIPŐ Gyártó és Szolgáltató Kft., Lajosmizse, Petőfi Sándor u. 48. szám alatti székhelyen lévő P1, P2, P5 és P6 jelű pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély

 

MOL Nyrt., TázlárI. - Harkakötöny, kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálása - határozat

 

Zsikla Szabolcs, Kerekegyháza 0135/164 hrsz. alatti baromfinevelő telep, egységes környezethasználati engedély

 

KÉSZ Ipari Gyártó Kft., Kecskemét, Izsáki út 8/A szám (10003/27 hrsz.), P9-P12 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély

 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét, üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása

 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Festőüzem), egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti (immisszió mérési módszerre vonatkozó) módosítása, eljárást lezáró határozat

 

Démász Hálózati Elosztó Kft., Borota, Zsidek Csaba 0254/24 hrsz-ú ingatlan energiaellátása - közlemény

 

DÉMÁSZ Hálózati Kft., Zsana 0127/10 hrsz. energia ellátása – előzetes vizsgálati eljárás

 

DÉMÁSZ Hálózati Kft., Bácsborsód, 22 kV-os légvezeték hálózat rekonstrukciója – vizsgálati eljárás előzetes vizsgálati eljárás

 

Solt-Dunatetétlen-Akasztó, kerékpárút építése, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Bácska-Logistic Kft., Baja, nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása és előkezelése - eljárás befejezéséről szóló közlemény

 

HECHINGER HUNGARY Elektronikai Kft., Tiszakécske Kossuth L. u. 77. szám alatti székhelyen lévő P9 és P10 jelű pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélykérelem

 

HUNENT Zrt., Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti területen víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház létesítése, egységes környezethasználati engedély

 

Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., kiskunhalas, Egységes környezethasználati engedély módosítása - határozat

 

PICK Szeged Zrt. , Baja, Keleti krt. 26. szám alatti telephely P12 jelű pontforrás létesítési engedélykérelme - közlemény

 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Kiskunfélegyháza, lakossági sportpark létesítése - előzetes vizsgálati eljárás - közlemény

 

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Tiszaug 0137/9 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása, előzetes vizsgálati eljárás

 

"TECHNOCAR-MC-2003" Gépipari Kft., a Helvécia, Gazdasági dűlő 1. szám (013/75 hrsz.) alatti telephelyen lévő P1 és P2 jelű pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély

 

DÉMÁSZ Hálózati Kft., Tázlár, 22 kV-os légvezeték telepítése – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

FÉMKER Kft., Kecskemét, hulladékgazdálkodási engedélykérelem 

 

BOSAL Hungary Kft., Kecskemét, Kadafalva - Heliport - légszennyező pontforrás létesítési eljárást lezáró határozat

 

Farkas Gábor e.v., Soltvadkert, hulladékkezelési tevékenység, kapacitás növelése – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

PAPÍR-REGENT Kft., Kiskunhalas, veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélykérelem

 

Dózsa Mezőgazdasági Zrt. - Tass, Tass II. sz. tehenészeti telep, előzetes vizsgálati eljárás

 

Kiskőrös, Erdőteleki út 2752/3 hrsz., kézilabda csarnok építése – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft., Vaskút 0551/2 hrsz., egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás - Közlemény

 

Démász Hálózati Elosztó Kft., Solt Szikra Mg. Kft. energia ellátása - előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

AGRO LINE Kft., Kiskőrös, kármentesítési műszaki beavatkozási záródokumentáció elbírálása

 

IZSÉPKER PLUSZ Kft., Soltvadkert, nem veszélyes hulladék hasznosítása – vizsgálati eljárás előzetes vizsgálati eljárás

 

Démász Hálózati Elosztó Kft., Újsolt Priger Lajos Zsolt Kispuszta dűlő 45. (0153/2 hrsz.) ingatlan energia ellátása - előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

INNOSPED Szolgáltató Kft., Izsák 0374/13 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nagy létszámú áttartó telephely, egységes környezethasználati engedély

 

Démász Hálózati Elosztó Kft. , Borota Zsidek Csaba energia ellátása - előzetse vizsgálati eljárás, határozat

 

Fülöpkert Kft, Fülöpjakab, afrikai harcsa tenyésztő és feldolgozó üzem létesítése, előzetes vizsgálati eljárás

 

Kecskeméti Közszolgáltató Nonprofit Kft., egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

 

Nissin Foods Kft. Kecskemét, 8683/324 hrsz. alatti telephelyen lévő 3 db (P1- P3 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély

 

STI Petőfi Nyomda Kft., Kecskemét, P37-P43 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, kecskeméti volt Rudolf-laktanya, aktualiztált tényfeltárási záródokumentáció elbírálása

 

Pannon Bioerőmű Kft., Foktő 07/2 hrsz.-ú ingatlanon 8.5 MW névleges teljesítményű kiserőmű létesítése - előzetes vizsgálati eljárás, határozat

 

DÉMÁSZ Hálózati Kft., Zsana 0127/10 hrsz. energia ellátása – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

MOL Nyrt. Szank, 0132/21 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó kármentesítési monitoring záródokumentáció  elbírálása iránti kérelem 

 

DÉMÁSZ Hálózati Kft., Bácsborsód, 22 kV-os légvezeték hálózat rekonstrukciója – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

HECHINGER HUNGARY Elektronikai Kft., Tiszakécske Kossuth L. u. 77. szám alatti székhelyen lévő P9 és P10 jelű pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély

 

Magyar Földgáztároló Zrt., Zsana, egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

 

Démász Hálózati Elosztó Kft., Újsolt, Priger Lajos Zsolt, Kispuszta dűlő 45. - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat  

 

Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft., Kecskemét, Szolnoki út 35. (7416/17 hrsz.) alatti telephelyre vonatkozó veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeletetési szabályzat jóváhagyása iránti kérelem, eljárást lezáró határozat

 

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Tiszaug 0137/9 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Körös-Kör Kft., Kecskemét, veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása

 

DUCK WOW Kft., Bócsa, egységes környezethasználati engedélykérelem és környezeti hatásvizsgálati dokumentáció – összevont eljárás

 

Démász Hálózati Elosztó Kft., Petőfiszállás 049-016 jsz tr. Pallagi János feszültségpanasz, 20 kV-os légvezeték hálózat és oszloptranszformátor állomás létesítése - előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

Démász Hálózati Elosztó Kft., Solt állomás- Harta 20kV-os vonal IV. kiemelt szakasz N1613 OK leágazás felújítása - előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

KALO-MÉH TRANS Kft., Kiskőrös, veszélyes és nem veszélyes hulladék – eljárás előzetes vizsgálati eljárás

 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, Kiskunfélegyháza - lakossági sportpark kialakítása - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Dózsa Mezőgazdasági Zrt. - Tass, Tass II. sz. tehenészeti telep, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Festőüzem), egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti (Oktatóközpont, TRAC épület) módosítása, közlemény

 

Matic Kft. Tiszaalpár - pontforrás létesítési engedély

 

Démász Hálózati Elosztó Kft., Solt, Szikra MG Kft. energiaellátása  - előzetes vizsgálati dokumentációt lezáró határozat

 

Fülöpkert Kft, Fülöpjakab, afrikai harcsa tenyésztő és feldolgozó üzem létesítése, előzetes vizsgálati eljárás, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, "Bezerédi Duna-ág rehabilitációja" - előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Festőüzem), egységes környezethasználati engedély hivatalbóli (szerződéskötés szükségességére vonatkozó) módosítása, eljárást lezáró határozat

 

MAVIR Zrt, Kecskemét-Törökfái, külterület 0778/4 és 0778/8 hrsz. (telekalakítás után: 0778/10 hrsz.) alatti ingatlanokon 400/132 kV-os alállomás létesítése, előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

IZSÉPKER PLUSZ Kft., Soltvadkert, nem veszélyes hulladék hasznosítása – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

PAPÍR-REGENT Kft., Kiskunhalas, veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtés engedélyezése, eljárást lezáró határozat

 

Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft., egységes környezethasználati engedély módosítása (alapállapot jelentés és levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélykérelem), eljárást lezáró határozat

 

Szi-Lúd Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Kft. Rém, I. major egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, közlemény

 

HUNGERIT Zrt., Tiszakécske, kacsatelep létesítése – vizsgálati eljárás előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

Rehau-Automotive Kft. Kecskemét, lökhárítók, egyéb műanyag gépjárműalkatrészeket gyártó fröccsöntő, festő, összeszerelő üzem létesítése - előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

Démász hálozati Elosztó Kft., Harta, Önkormányzat Duna-parti rendezvénytér, előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

MIGA-METALL Kft. Kecskemét, zajkibocsátási határérték megállapítása, közlemény

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, kecskeméti volt Rudolf-laktanya, aktualiztált tényfeltárási záródokumentáció elbírálása, eljárást lezáró határozat

 

MOL Nyrt., Kiskunhalas 0805/61 hrsz. kármentesítési monitoring záródokumentáció elfogadása tárgyában indult eljárás 

 

Maspex Olympos Kft., Nyárlőrinc, élelmiszergyártó üzem kapacitás bővítése és szennyvíztelep létesítése, egységes környezethasználati engedély

 

MAVIR Zrt., Kecskemét-Törökfái, külterület 0778/4 és 0778/8 hrsz. (telekalakítás után: 0778/10 hrsz.) alatti ingatlanokon 400/132 kV-os alállomás létesítése, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

UNIVER Product Zrt., Kecskemét, zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem

 

Démász Hálózati Elosztó Kft., Kéleshalom, 0266/2 hrsz. többlet energiaellátása - előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.  Petőfiszállás, Pallagi János feszültségpanasz - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Felsőlajos, MÁRKA Üzem energia ellátása - előzetes vizsgálati eljárást lezáró hatrozat

 

Mizse-Clean Kft., Lajosmizse, légszennyező pontforrás létesítése iránti engedélykérelem - közlemény

 

DUCK WOW Kft., Bócsa, egységes környezethasználati engedélykérelem és környezeti hatásvizsgálati dokumentáció – összevont eljárás, közmeghallgatás

 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Festőüzem), egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás (Oktatóközpont, TRAC épület) miatti módosítása, eljárást lezáró határozat

 

DAKK Zrt., Kecskemét, Volán telephely, kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálása, eljárást lezáró határozat

 

MOL Nyrt. Szank, 0132/21 hrsz. alatti ingatlanon feltárt környezetszennyezéssel kapcsolatos monitoring záródokumentáció elfogadása - eljárást lezáró határozat

 

HUNGERIT Zrt., Tiszakécske, kacsatelep létesítése – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Démász Hálózati Elosztó Kft., Solt-Harta állomás felújítása - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Márka Üdítőgyártó Kft., Felsőlajos, zajkibocsátási határérték megállapítása - közlemény

 

HUNENT Zrt., Mélykút, külterület 0141/99 hrsz., üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása iránti kérelem, eljárást lezáró határozat

 

MAVIR Zrt., Albertirsa-Kecskemét 400kV-os távvezeték létesítése, környezetei hatásvizsgálati kérelem - közlemény az eljárás megindításáról és közmeghallgatás tartásáról

 

HUNGERIT Zrt., Tiszakécske, egységes környezethasználati engedélykérelem és környezeti hatásvizsgálati dokumentáció – összevont eljárás, közlemény

 

KALO-MÉH TRANS Kft., Kiskőrös, veszélyes és nem veszélyes hulladék – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Németh György, Akasztó, öntözőtelep bővítése – előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság - Bezerédi Duna-ág rehabilitációja - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Bosch Electronic Service Kft., pontforrás létesítési engedélykérelme - közlemény

 

MIGA-METALL Kft., Kecskemét, zajkibocsátási határérték megállapítása, eljárást lezáró határozat

 

Genevation Aircraft Kft. Jakabszállás pontforrás létesítési engedélykérelem-közlemény

 

Király Kis Nonprofit Kft., nem veszélyes hulladék szállítása iránti engedélykérelem - közlemény

 

AquaJet Zrt., Harta kapacitásbővítés - előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

HUNGERIT Zrt., Tiszakécske, egységes környezethasználati engedélykérelem és környezeti hatásvizsgálati dokumentáció – összevont eljárás, közmeghallgatás

 

Démász Hálózati Elosztó Kft., Csólyospálos, előzetes vizsgálati dokumentáció - közlemény

 

DÉMÁSZ Hálózati Kft., Kunszentmiklós, Tassi út 3203/2 hrsz. villamos energia ellátása – vizsgálati eljárás előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

MAVIR Zrt., az Albertirsa-Kecskemét 400kV-os távvezeték létesítése, környezetei hatásvizsgálati eljárás, közlemény (hatóságunk megkeresésére 2017. november 8-ig  megküldött iratokról)

 

Démász Hálózati Elosztó Kft., Baja, Bokodi út 0116/10 hrsz.-ú ingatlan visszakapcsolása, előzetes vizsgálati dokumentáció - közlemény  

 

MAVIR Zrt., az Albertirsa-Kecskemét 400kV-os távvezeték létesítése, környezetei hatásvizsgálati eljárás, közlemény (hatóságunk megkeresésére 2017. november 13-ig  megküldött iratokról)

 

Démász Hálózati Elosztó Kft., Ágasegyháza, Zsombos dűlő 120., 121. számú ingatlanok villamosítása - előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

GORTER Fémipari Zrt., Kerekegyháza, egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

 

Démász Hálózati Elosztó Kft., Harta, Duna-parti rendezvénytér energiaellátása - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat  

 

Démász Hálózati Elosztó Kft., Kéleshalom  0266/2 hrsz. többlet energiaellátása - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

NKM Áramszolgáltató Kft, 132 kV-os távvezeték kitérítése és bekötése a Kecskeméten épülő új 400/132 kV-os alállomásba, előzetes vizsgálati eljárás, közlemény ez eljárás megindításáról

 

B. Szabó Balázs  Kiskunfélegyháza - pontforrás létesítési engedélykérelem - közlemény

 

Petheő Géza Kiskunfélegyháza - pontforrás létesítési engedélykérelem - közlemény

 

Tegzes Károly Kiskunfélegyháza - pontforrás létesítési engedélykérelem - közlemény

 

B. Szabó András Kiskunfélegyháza - pontforrás létesítési engedélykérelem - közlemény

 

MAVIR Zrt., az Albertirsa-Kecskemét 400kV-os távvezeték létesítése, környezetei hatásvizsgálati eljárás, közlemény (hatóságunk megkeresésére 2017. november 29-ig  megküldött iratokról)

 

Bosch Electronic Service Kft., Kecskemét, légszennyező pontforrás létesítési engedélye - határozat

 

MAVIR Zrt., az Albertirsa-Kecskemét 400kV-os távvezeték létesítése, környezetei hatásvizsgálati eljárást megszüntető végzés

 

MAVIR Zrt., az Albertirsa-Kecskemét 400kV-os távvezeték létesítése, közlemény a környezetei hatásvizsgálati eljárás megszüntetéséről és a közmeghallgatá elmaradásáról

 

DÉMÁSZ Hálózati Kft., Bácsbokod, többlet energia ellátás – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BIOTOJÁS Kft. Kerekegyháza 0168/258 hrsz. alatti baromfitelepre kiadott 59331-7-11/2012. számú egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata- határozatról közlemény

 

AquaJet Ipari és Szolgáltató Zrt., hulladékkezelő telep kapacitásbővítése - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

Galvaflex Kft. Lajosmizse felületkezelő telepre vonatkozó 53933-2-21/2013. számú egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata és módosítása  eljárás megindításáról szóló közlemény

 

Genevation Aircraft Kft. Jakabszállás pontforrás létesítési engedély

 

OVF és KÖTIVIZIG, Tiszakécske, Tisza jobb parti töltésének fejlesztése – előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

Tiszakécske 0476/4 hrsz., közmeghallgatás hangfelvétele, 2017. december 7.

 

Agro Ferax Kft., Tiszakécske, légszennyező pontforrás működési engedélykérelme - közlemény 

 

MAVIR Zrt., az Albertirsa-Kecskemét 400kV-os távvezeték létesítése, (a módosított nyomvonalra vonatkozó) környezeti hatásvizsgálati kérelem

 

OMV Hungária Ásványolaj Kft., a Kecskemét, Budai út 4729/17 hrsz. alatti töltőállomáson történt talajszennyezésre vonatkozó kármentesítési utómonitoring záródokumentáció, közlemény az eljárás megindításáról

 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, közúti gépjárműgyártás tevékenységhez kiadott környezetvédelmi engedély (Kecskemét 8686/401 hrsz. alatti KILK bérelt csarnok miatti) módosítása, eljárást lezáró határozat

 

Németh György, Akasztó, öntözőtelep bővítése – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Mizsetáp Kft. Lajosmizse - baromfitelep egységes környezethasználati engedélyének öt éves felülvizsgálata - eljárást lezáró közlemény

 

A Kecskemét, Izsáki út 12458/ hrsz. alatti üzemanyag-töltőállomásnál észlelt szennyezésre vonatkozó, az AGIP HUNGÁRIA Részvénytársaságot részletes tényfeltárásra kötelező, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség által 667-13/2003. számon kiadott határozat a kötelezett személyében bekövetkezett változás miatti módosítása tárgyú eljárás  - eljárás megindításáról szóló közlemény

 

MEMAX Baromfitenyésztő Kft. Jászszentlászló baromfitelep egységes környezethasználati engedélyének öt éves felülvizsgálata - eljárást lezáró közlemény

 

OTP Ingatlanüzemeltető Kft., pontforrás működési engedély - közlemény

 

Démász Hálózati Elosztó Kft., Ágasegyháza, Zsombos dűlő 120., 121. számú ingatlanok villamosítása - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

Búzakalász Mezőgazdasági Szövetkezet Mélykút - sertéstelep egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata - eljárást lezáró közlemény

 

Ladó-Rec Kft. Balotaszállás nemveszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés engedélyezése - eljárás megindításáról szóló közlemény

 

DÉMÁSZ Hálózati Kft., Kunszentmiklós, Tassi út 3203/2 hrsz. villamos energia ellátása – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Makra Szárnyas Kft. Kömpöc – baromfitelep létesítése – előzetes konzultáció - közlemény

 

MAVIR Zrt., az Albertirsa-Kecskemét 400kV-os távvezeték létesítése, (a módosított nyomvonalra vonatkozó) közlemény (hatóságunk megkeresésére 2017. december 29-ig  megküldött iratokról)

 

Démász Hálózati  Elosztó Kft., Baja, Bokodi út 0116/10 hrsz. visszakapcsolása - eljárást lezáró határozat

 

BÁCS-TAK Kft., Császártöltés, egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

 

Kunság-Halas Nonprofit Kft. Kiskunhalas nem veszélyes hulladék gyűjtés engedélyezési eljárás - eljárás megindításáról szóló közlemény

 

MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft., Kecskemét, a 667-13/2003. számon kiadott, részletes tényfeltárásra kötelező határozat a kötelezett személyében bekövetkezett változás miatti módosítása – az eljárást lezáró határozat

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, közúti gépjárműgyártás tevékenységhez kiadott környezetvédelmi engedély módosítása (karosszéria manipulációs és szortírozási tevékenység környezetvédelmi felülvizsgálata) – eljárást lezáró határozat

 

MAVIR Zrt., az Albertirsa-Kecskemét 400kV-os távvezeték létesítése, (a módosított nyomvonalra vonatkozó) közlemény (hatóságunk megkeresésére 2018. január 15-ig  megküldött iratokról)

 

OVF és KÖTIVIZIG, Tiszakécske, Tisza jobb parti töltésének fejlesztése – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

NKM Áramszolgáltató Kft, 132 kV-os távvezeték kitérítése és bekötése a Kecskeméten épülő új 400/132 kV-os alállomásba – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

MAVIR Zrt., az Albertirsa-Kecskemét 400kV-os távvezeték létesítése, (a módosított nyomvonalra vonatkozó) környezeti hatásvizsgálati kérelem, közlemény a közmeghallgatás hangfelvételeiről

 

MOL Nyrt., Kiskunhalas, D-2 jelű szénhidrogén termelő kút termelésbe állítása, előzetes vizsgálat – közlemény

 

OTP Inhatlanüzemeltető Kft., légszennyező pontforrásra vonatkozó működési engedély - határozat

 

ATEVSZOLG Zrt., egységes környezethasználati engedély módosítása iránti engedélykérelem - közlemény 

 

Agro Ferax Kft., légszennyező pontforrás működési engedélye - határozat

 

Halas-Bagger Kft. nem veszélyes hulladék gyűjtési, szállítási engedédlyezési eljárás befejezéséről közlemény

 

B. Szabó András pontforrás működési engedély - határozat

 

Tegzes Károly pontforrás létesítési engedély - határozat

 

B. Szabó Balázs pontforrás létesítési engedély - határozat

 

Petheő Géza pontforrás létesítési engedély - határozat

 

Felsőszentiváni META Kft. egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata- eljárást lezáró közlemény

 

MAVIR Zrt., az Albertirsa-Kecskemét 400kV-os távvezeték létesítése, (a módosított nyomvonalra vonatkozó) közlemény (hatóságunk megkeresésére 2018. január 30-ig  megküldött iratokról)

 

Optimum Solar Kft., csátaljai napelem-park létesítése és üzemeltetése, előzetes vizsgálati eljárás - közlemény

 

MAVIR Zrt., az Albertirsa-Kecskemét 400kV-os távvezeték létesítése, (a módosított nyomvonalra vonatkozó) környezeti hatásvizsgálati kérelem, eljárást lezáró határozat

 

Ladó-Rec Kft. Balotaszállás - nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés engedélyezési eljárást lezáró közlemény

 

MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft., Kecskemét, a 667-13/2003. számon kiadott, részletes tényfeltárásra kötelező határozat a kötelezett személyében bekövetkezett változás miatti módosítása – az eljárást lezáró határozat kijavítása és kiegészítése

 

Szi-Lúd Kft. Rém, I. major baromfinevelő telep - egységes környezethasználati engedélyezési eljárást lezáró közlemény

 

IZSÁK-KOM Nonprofit Kft., Izsák 0394/6 hrsz., egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

 

NKM Áramszolgáltató Kft, 132 kV-os távvezeték kitérítése és bekötése a Kecskeméten épülő új 400/132 kV-os alállomásba – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat hivatalbóli módosítása

 

MOL Nyrt., Kiskunhalas, D-2 jelű kút termelésbe állítása - EVE - határozat

 

ROLLÓ Kft., Balotaszállás, előzetes vizsgálat – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Tőzsér Imre Zsolt, Kerekegyháza, egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata – eljárást lezáró határozat

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, Dong-ér menti út északi szakaszának építése, előzetes vizsgálati eljárás (védett természeti területet érintve) – közlemény

 

BIOTOJÁS Kft., Kerekegyháza, egységes környezethasználati engedélykérelem és környezeti hatásvizsgálati dokumentáció – összevont eljárás, közlemény

 

Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft., egységes környezethasználati engedély módosítása (P1 és P2 jelű pontforrások üzemeltetésének engedélyezése) – eljárást lezáró határozat

 

Tabajdi Tímea Kiskunmajsa, baromfitelep, egységes környezethasználati engedély - eljárást lezáró közlemény

 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, "Péteri-tó természetes mederalakulatának helyreállítása" - előzetes vi8zsgálati eljárás, közlemény

 

Galvaflex Kft. Lajosmizse - egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata és módosítása -eljárást lezáró közlemény

 

ATEV Zrt. Solt - egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása - eljárást lezáró közlemény

 

Bácsbokodi Aranykalász Zrt., egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata - eljárást közlemény

 

Optimum Solar Kft., Csátalja, napelem-park létesítése és működtetése - előzetes viszgálati eljárást lezáró határozat

 

Mol Nyrt., Baja, IV. Károly rakpart, tényfeltáárási záródokumentáció elbírálása - közlemény

 

Raklap és Tüzép Kft. Lajosmizse Bene tanya 513/A számú (0703/3 hrsz.) telephelyén SRF gyártás engedélyezése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás – közlemény az eljárás megindításáról

 

Green 2000 Kft., Nemesnádudvar 2. sz. sertéstelep, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálat - közlemény

 

Green 2000 Kft., Nemesnádudvar 2. sz. sertéstelep, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálat - határozat

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, Dong-ér menti út északi szakaszának építése (védett természeti területet érintve) – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BIOTOJÁS Kft., Kerekegyháza, egységes környezethasználati engedélykérelem és környezeti hatásvizsgálati dokumentáció – összevont eljárás, közmeghallgatás

 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Péteri-tó mederalakulatának helyreállítása - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, közúti gépjárműgyártás tevékenységhez kiadott környezetvédelmi engedély jelentős módosítása (K2 személyautógyár megvalósítása), közlemény az eljárás megindításáról és közmeghallgatás tartásáról

 

MOL Nyrt. Szank 0117/39 hrsz., kármentesítési monitoring záródokumentáció elfogadása – eljárást lezáró határozat

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. , Baja Bokodi út, tényfeltárási záródokumentáci, beavatkozási és monitoring terv elbírálása - közlemény

 

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft., Kecskemét, Akadémia krt. 4. szám, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata – eljárást lezáró határozat

 

Raklap és Tüzép Kft., Lajosmizse - előzetes vizsgálat - határozat

 

FREE ESTATE Kft., Kecskemét Halasi út 2. szám alatt feltárt környezetszennyezésre vonatkozó, tényfeltárási záródokumentáció elbírálása iránti kérelem

 

ElringKlinger Hungary Kft., Kecskemét, Déli Iparterület 8683/418 hrsz., P1 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem – eljárást lezáró határozat

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt., Kecskemét Klebersberg Kunó u. 19. szám (0681/1 hrsz.) alatti telephelyen feltárt környezetszennyezésre vonatkozó, tényfeltárási záródokumentáció (egyben beavatkozási és monitoring terv) elbírálása iránti kérelem – közlemény az eljárás megindításáról

 

Fülöpkert Kft., Fülöpjakab, egységes környezethasználati engedély jelentős változatás miatti módosítása, közlemény az eljárás megindításáról

 

Mol Nyrt., Baja, IV. Károly rakpart, tényfeltárási záródokumentáció - határozat

 

Csatári József, Egységes környezethasználati engedély jelentős módosítás és 5 éves felülvizsgálat - közlemény

 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Festőüzem), egységes környezethasználati engedély (IPPC) jelentős változtatás miatti módosítása, függő hatályú döntés (K2 személyautógyár megvalósítása - festőüzemi tevékenység), közlemény az eljárás megindításáról 

 

Bafami Kft., Bátya, egységes környezethasználati engedély kijavítása - határozat

 

Bafami Kft., Bátya, egységes környezethasználati engedély kijavítása - közlemény

 

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft., Kecskemét, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata – eljárást lezáró határozat kijavítása és módosítása

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, közúti gépjárműgyártás tevékenységhez kiadott környezetvédelmi engedély jelentős módosítása (K2 személyautógyár megvalósítása), közlemény a közmeghallgatás hangfelvételeiről

 

Dávodi Augusztus 20. Zrt., Dávod, egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása - közlemény

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, közúti gépjárműgyártás tevékenységhez kiadott környezetvédelmi engedély jelentős módosítása (K2 személyautógyár megvalósítása) – eljárást lezáró határozat

 

Soltút Kft., Solt - I. bánya bővítése, előzetes vizsgálati eljárás - közlemény

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. - Baja, Bokodi út 62., tényfeltárási zárodokumentációs, beavatkozási és monitoring terv elbíreálása - határozat

 

Mogyi Kft., Baja, készáru raktár építése, előzetes vizsgálati eljárás - közlemény

 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Festőüzem), egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása, (K2 személyautógyár megvalósítása - festőüzemi tevékenység) – eljárást lezáró határozat

 

Öko 2000 Vállalkozás-Szabó József e.v., Akasztó, előzetes vizsgálati eljárás (Natura 2000 területet érintve) -közlemény

 

Raklap és Tüzép Kft., a Lajosmizse Bene tanya 513/A szám alatti telephelyen SRF gyártás engedélyezése tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatot egységes szerkezetben módosító határozat

 

CS.B. ÉPÍTŐ KFT., Nyárlőrinc 028/43 hrsz. alatti ingatlanon homokbánya létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás – közlemény az eljárás megindításáról

 

Bácsalmási Agráripari Zrt., Bácsalmás, egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata - közlemény

 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét, egységes környezethasználati engedély (IPPC) jelentős változtatás miatti módosítása, K2 személyautógyár megvalósítása - Energiaközpont) – közlemény az eljárás megindításáról

 

Soltút Kft. Solt I. homok bányatelek bővítés - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BIOTOJÁS Kft., Kerekegyháza, egységes környezethasználati engedély – összevont eljárásban

  

Mogyi Kft. Baja - készáru raktár építés - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., Kecskemét Kisfái 0737/12 hrsz. alatti ingatlanon lévő regionális szilárd nem veszélyes hulladéklerakó, egységes környezethasználati engedély módosítása – eljárást lezáró határozat

 

Sole-MiZo Zrt., Bácsbokod, Borsódi u. 1.  szám alatti telephelyre kiadott (többször módosított) egységes környezethasználati engedély módosítása – eljárást lezáró határozat

 

Green 2000 Kft. Nemesnádudvar sertéstelep - egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata - eljárást lezáró közlemény

 

Fülöpkert Kft., Fülöpjakab, egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása – eljárást lezáró határozat

 

Termal 2002 Kft. Kiskunmajsa baromfitelep - egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata - eljárást lezáró közlemény

 

Csatári József Kunfehértó baromfitelep - egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítása - eljárást lezáró közlemény

 

CS.B. ÉPÍTŐ KFT., Nyárlőrinc 028/43 hrsz. alatti ingatlanon homokbánya létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás – eljárást lezáró határozat

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, közúti gépjárműgyártás tevékenységhez kiadott környezetvédelmi engedély nem jelentős (K2 üzemrész – energiaigény, kapacitások felülvizsgálata miatti) módosítása – eljárást lezáró határozat

 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét, egységes környezethasználati engedély (IPPC) jelentős változtatás miatti módosítása, (K2 személyautógyár megvalósítása - Energiaközpont) – eljárást lezáró határozat

 

Tiszakécske Város Önkormányzata, Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén tárgyú előzetes vizsgálati eljárás – közlemény az eljárás megindításáról

 

Pro-NaturaLand Kft., Gara, egységes környezethasználati engedélykérelem és környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, összevont eljárás – közmeghallgatás

 

VÉPFU Szállítmányozó és Kereskedelmi Kft. - Kiskunfélegyháza 0595/37 hrsz. alatti homokbánya rekultivációjához tervezett építési és bontási hulladék hasznosítás - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft. - Kiskunfélegyháza - finomított olajgyártó telep egységes környezethasználati engedélyének 5 éves felülvizsgálata és módosítása - eljárást lezáró közlemény

 

Antolin Hungary Kft., Helvécia, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata (egyben zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem) – eljárást lezáró határozat

 

Tiszakécske Város Önkormányzata, Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén tárgyú előzetes vizsgálati eljárás – eljárást lezáró határozat

 

HALAS-BAGGER Kft. Kiskunhalas – nem veszélyes hulladékok hasznosítása – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

AGROBISNIS Kft., Jánoshalma, pulykatartó tevékenység - EVE - határozat

 

Hírös Property Zrt., Kecskemét 8373/50 hrsz. alatti ingatlanon Logisztikai központ létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás – közlemény az eljárás megindításáról

 

PRO-NaturaLand Kft., Gara, összevont eljárás - határozat

 

RUTUR Kft., Szalkszentmárton IV., homok- és kavics bányatelek bővítése – környezeti hatásvizsgálati eljárás – közmeghallgatás

 

Hírös Property Zrt., Kecskemét 8373/50 hrsz. alatti ingatlanon Logisztikai központ létesítése tárgyú - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Dunavecsei Mg. Zrt., szemestermény tárolási kapacitás növelése - előzetes vizsgálati eljárás - határozat

 

Murár János e. v., Szabadszállás 0300per3 baromfitelep - előzetes vizsgálati eljárás - határozat

 

Tiszakécske Város Önkormányzata, Tiszakécske 8413/1 hrsz. alatti ingatlanon ipari csarnok építése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény az eljárás megindításáról

 

Saubermacher-Magyarország Kft., Kecskemét, Ballószög 328 szám alatti telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység tervezett kapacitásbővítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás – közlemény az eljárás megindításáról

 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Festőüzem), egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti (a 26. számú, próbaüzemi előírás teljesítési határidejének 2020. június 30-ra való módosítása iránti) módosítása - eljárást lezáró határozat

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, kecskeméti volt Rudolf-laktanya, műszaki beavatkozási és monitoring terv elbírálása - eljárást lezáró határozat

 

RUTUR Kft., Szalkszentmárton IV.,  környezeti hatásvizsgálat - határozat

 

Kék Duna Szövetkezet, Fajsz, tényfeltárási záródokumentáció - közlemény

 

HUNENT Zrt., Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti területen víziszárnyas feldolgozó üzem, hűtőház és továbbfeldolgozó üzem létesítése, II. ütem, IPPC engedély jelentős változtatás miatti egységes szerkezetben történő módosítása - közlemény az eljárás megindításáról

 

voestalpine Automotive Components Hungaria Kft., Kerekegyháza, fém autóalkatrész gyártó üzem létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény az eljárás megindításáról

 

VGP Park Kecskemét Kft., Kecskemét Déli Iparterületén logisztikai csarnok létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás -közlemény az eljárás megindításáról

 

BVOP Kiskunhalas 6012per2 varroda épület - előzetes vizsgálati eljárás - határozat


MOL Nyrt. Tázlár I. Gyűjtőállomás Harkakötöny monitoring záródokumentáció közlemény


Kónya István, Tázlár 052per40, szálláshely épület, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat


Tiszakécske Város Önkormányzata, Tiszakécske 8413/1 hrsz., ipari csarnok építése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - eljárást lezáró határozat


Saubermacher-Magyarország Kft., a Kecskemét, Ballószög 328 szám alatti telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység tervezett kapacitásbővítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - eljárást lezáró határozat

 

Sole-Mizo Zrt., Bácsbokod, egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás (kapacitásnövekedés és a létesítendő, üzemi saját szennyvíztisztító) miatti módosítása - közlemény az eljárás megindításáról

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, közúti gépjárműgyártás tevékenységhez kiadott környezetvédelmi engedély nem jelentős [K2 üzemrész – karosszériaüzem bővítése és egyéb kiszolgáló létesítmények (területfoglalások felülvizsgálata) miatti] módosítása - eljárást lezáró határozat 

 

Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft., a „Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése” tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás megindításáról és közmeghallgatás tartásáról

 

voestalpine Automotive Components Hungaria Kft., Kerekegyháza, fém autóalkatrész gyártó üzem létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

  

VGP Park Kecskemét Kft., Kecskemét, „A” területen lévő déli telephelyen, logisztikai csarnok létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

VGP Park Kecskemét Kft., Kecskemét, „B” területen lévő északi telephelyen, logisztikai csarnok létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás -  előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

  

HUNENT Zrt., Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti területen víziszárnyas feldolgozó üzem, hűtőház és továbbfeldolgozó üzem létesítése, II. ütem, IPPC engedély jelentős változtatás miatti egységes szerkezetben történő módosítása - eljárást lezáró határozat

 

Freiland Farm Kft., a Tiszaalpár 0140/18, 22, 23, 41, 42, 43, 44 hrsz. alatti ingatlanon extenzív kacsanevelő telep tárgyú előzetes vizsgálati eljárás – közlemény az eljárás megindításáról 

 

Sole-Mizo Zrt., Bácsbokod, egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás (kapacitásnövekedés és a létesítendő, üzemi saját szennyvíztisztító) miatti módosítása - eljárást lezáró határozat

 

FGSZ Zrt., Városföld, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata - eljárást lezáró határozat

 

Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft., a „Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése” tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás - közlemény közlemény a közmeghallgatás hangfelvételéről

 

Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft., a „Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése” tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás - eljárást lezáró határozat

 

Freiland Farm Kft., Tiszaalpár, extenzív kacsanevelő telep tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - eljárást lezáró határozat

 

MOL Nyrt. Baja IV. Károly rakpart tényfeltárási záródokumentáció elbírálása 


Szabadszállás Nagy Laca területére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás - közlemény


Progroup Board Kft., Kerekegyháza, hullámkarton-tábla gyártó üzem és kapcsolódó létesítmények létesítése tárgyú előzetes konzultáció – közlemény az eljárás megindításáról

 

Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft., a „Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése” tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás - kijavító határozat

 

DUNA ASZFALT Kft., Laktelek, Tiszaug, védett terület jellegének megváltoztatására vonatkozó engedély

 

BÁCS-TAK Kft., Mélykút, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata - eljárást lezáró határozat

 

Ex lege láp rájegyzés Nemesnádudvar 0236/11 hrsz. - Körlemény közhírré tételről

 

Szent Ágota Gyermvédelmi Szolgáltató Tass-Alsószenttamás előzetes vizsgálati eljárás - határozat

 

Progroup Board Kft., Kerekegyháza, hullámkarton-tábla gyártó üzem és kapcsolódó létesítmények létesítése tárgyú előzetes konzultáció – közlemény a vélemény megadásáról

 

Progroup Board Kft., Kerekegyháza, hullámkarton-tábla gyártó üzem és kapcsolódó létesítmények létesítése tárgyú előzetes konzultáció – vélemény

 

 Ex lege láp rájegyzés Nemesnádudvar 0236/11 hrsz. - Véglegessé vált határozat

 

INTER-KR Kft. Baja fotovoltaikus erőmű(naperőmű park) létesítése - előzetes vizsgálati eljárás - közlemény

 

Hatvani Zalán őstermelő, Kecel 0156/4 hrsz., egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálata - határozat

 

Murár János e. v., Szabadszállás 0300/3 hrsz., baromfitelep egységes környezethasználati engedélyezése - közlemény

 

Szabadszállás Város Önkormányzata, Szabadszállási Nagy Laca, előzetes vizsgálati eljárás - határozat

 

Madarasi Béke Mg. Szövetkezet, teljes körű könyezetvédelmi felülvizsgálat - közlemény

 

AGROWATT Kft., Kecskemét, egységes környezethasználati engedély iránti kérelem  közlemény az eljárás megindításáról

 

DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., Kecskemét 0737/12 hrsz., új egységes környezethasználati engedélykérelem (MBH technológiára) – közlemény az eljárás megindításáról

 

Optimum Solar Kft., Tázlár, 49,9 MW-os naperőmű létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás – közlemény az eljárás megindításáról

 

NIF Zrt., „a 441. sz. főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztésének előkészítése” (441. sz. főút 18+495 – 27+931 km közötti szakasz fejlesztése) tárgyú előzetes vizsgálati eljárás – közlemény az eljárás megindításáról

 

Bercsényi Consulting Kft, Kecskemét, kármentesítési (monitoring) záródokumentáció elbírálása – eljárást lezáró határozat 

 

Országos Vízügyi Főigazgatóság - Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Tiszakécske, Nyári tőzike áttelepítése iránti kérelem elbírálása - eljárást lezáró határozat 

 

NIF Zrt., „az 53-54. sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakasz előkészítése” tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás, közlemény az eljárás megindításáról és közmeghallgatás tartásáról

 

NIF Zrt., „az 53-54. sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakasz előkészítése” tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás, közlemény a hatóságunk megkeresésére valamint hiánypótlásul, kiegészítésként megküldött iratokról

 

MBF Kft., a Szentkirály, Lakitelek út 415/16 hrsz. alatti ingatlanon üdítőital palackozó üzem építése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény az eljárás megindításáról

 

NIF Zrt., bajai elkerülő út - környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény (eljárás megindítása és közmeghallgatás)

 

NIF Zrt., Baja-Hercegszántó, 51. sz. főút fejlesztése-felújítása - közlemény (eljárás megindítása és közmeghallgatás)

 

HÍRÖS "B" Kft., Kunbaracs, (teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elbírálása iránti) egységes környezethasználati engedély iránti kérelem - közlemény az eljárás megindításáról

 

Optimum Solar Kft., Tázlár, 49,9 MW-os naperőmű létesítése - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

NIF Zrt., „a 441. sz. főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztésének előkészítése” (441. sz. főút 18+495 – 27+931 km közötti szakasz fejlesztése) - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

"BARCOMP" Kft. Jakabszállás Sántamajor ötéves felülvizsgálat határozat

 

NIF Zrt., „az 53-54. sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakasz előkészítése” tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás - közlemény a közmeghallgatás hangfelvételeiről és az írásos jegyzőkönyvről

 

MÁV Zrt,, Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú előzetes konzultáció – közlemény az eljárás megindításáról

 

MOL Nyrt. Kiskunmajsa SzkT-4 vezetéklyukadás tényfeltárási záródokumentáció - értesítés az eljárás megindításáról

 

NIF Zrt., „az 53-54. sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakasz előkészítése” tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás -  eljárást lezáró határozat 

 

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata- "Geotermikus hőhasznosítás Bácsbokodon termálvíz kitermelése és visszasajtolása" előzetes vizsgálat- közlemény eljárás megindításáról

 

Murár János e. v. Szabadszállás 0300per3 baromfitelep egységes környezethasználati engedélyezés - határozat

 

Tiszakécske Város Önkormányzata, a Tiszakécske, Tisza-parti keskeny nyomközű gyermekvasút részleges bontási, átépítési és új szakasz megvalósítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény az eljárás megindításáról

 

Lévai Csilla e.v., Lajosmizse, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata - eljárást lezáró határozat

 

NIF Zrt., bajai elkerülő út - környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény (keletkezett iratok)

 

NIF Zrt., Baja-Hercegszántó, 51. sz. főút fejlesztése-felújítása - közlemény (keletkezett iratok)

 

AVILAND 2001. Kft., Kerekegyháza, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata - eljárást lezáró határozat 

 

NIF Zrt., bajai elkerülő út - környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény (közmeghallgatási hangfelvétel)

 

NIF Zrt., Baja-Hercegszántó, 51. sz. főút fejlesztése-felújítása - közlemény (közmeghallgatási hangfelvétel)

 

MBF Kft., a Szentkirály, Lakitelek út 415/16 hrsz. alatti ingatlanon üdítőital palackozó üzem építése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - eljárást lezáró határozat

 

AGROWATT Kft., Kecskemét, Kisfái tanya 251/A szám (0730/141 hrsz.) alatti biogáz üzem - egységes környezethasználati engedély

 

DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét 0737/12 hrsz. - egységes környezethasználati engedély (MBH technológiára)

 

NIF Zrt. Baja Déli elkerülő út környezeti hatásvizsgálati eljárást lezáró határozat

 

NIF Zrt. Baja-Hercegszántó 51. sz. főút fejlesztés-felújítás hatásvizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

VGP Park Kecskemét Kft., Kecskemét 8364/32 hrsz., napelem modul gyártó üzem kialakítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény az eljárás megindításáról

 

HEAVY MACHINERY Kft. a Kecskemét 0206/380, 0206/381 hrsz. (KTJ: 102713391) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény az eljárás megindításáról

 

MÁV Zrt., Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú előzetes konzultáció – közlemény a vélemény megadásáról

 

MÁV Zrt., Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú előzetes konzultáció – vélemény

 

Kereki Tojás Kft., Kerekegyháza, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata - eljárást lezáró határozat

 

Bp. XXI. ker. 210001-210005per1-210007per4 hulladélerakó kárment. közlemény

 

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata -  geotermikus hőhasznosítás Bcsbokodon, termálvíz kitermelése és visszasajtolása - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Tiszakécske Város Önkormányzata, a Tiszakécske, Tisza-parti keskeny nyomközű gyermekvasút részleges bontási, átépítési és új szakasz megvalósítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

MOL Nyrt. Kiskunmajsa 0150/73 hrsz. tényfeltárási záródokumentácicó elbírálása - értesítés az eljárás megindításáról

 

Thám Attila egyéni vállalkozó, Helvécia 0171/168 hrsz., zajkibocsátási határérték megállapítása - eljárást lezáró határozat

 

VGP Park Kecskemét Kft., Kecskemét 8364/32 hrsz., napelem modul gyártó üzem kialakítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Bajusznácsné Lengyel Sarolta, Csengőd 0428/5 hrsz., falusi szálláshely kialakítása, előzetes vizsgálati eljárás - közlemény az eljárás megindításáról

 

HEAVY MACHINERY Kft., a Kecskemét 0206/380, 0206/381 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

 RUTUR kft. előzetes vizsgálat- nem veszélyes inert hulladékhasznosító telep létesítése

 

Hatvani Zalán, a Kecel 0156/4 hrsz. alatti telephelyen létesült új sertés kocaszállás tárgyú előzetes vizsgálati eljárás- közlemény az eljárás megindításáról

 

NIF Zrt., „az 53-54. sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakasz előkészítése” - környezetvédelmi engedély hivatalbóli módosítása 

 

Körös-Kör Kft., Kecskemét, veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása - eljárást lezáró határozat

 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, közúti gépjárműgyártás tevékenységhez kiadott környezetvédelmi engedély nem jelentős (Vizsgálóállomás létesítése és K2 gyárbővítés felfüggesztése miatti) módosítása - eljárást lezáró határozat 

 

HÍRÖS "B" Kft., Kunbaracs, egységes környezethasználati engedély

 

Agruniver Holding Kft., Kecskemét, P1 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély

 

Agro-Harta Zrt., a Harta 0330 és 0334/4-7 hrsz-ú területeken tervezett öntözőtelep létesítése és üzemeltetése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény az eljárás megindításáról

 

Agro-Harta Zrt., a Harta 0330 és 0334/4-7 valamint 0332 hrsz-ú területeken tervezett öntözőtelep létesítése és üzemeltetése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény a kérelem módosítotásáról

 

Bajusznácsné Lengyel Sarolta, Csengőd 0428/5 hrsz, falusi szálláshely kialakítása, előzetes vizsgálati eljárás - eljárás megszüntetése

 

Bajai Közforgalmú Kikötő üzemeltetésére vonatkozó aktualizált üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása - eljárást lezáró határozat

 

Bafami Kft., Foktő 0106/25 hrsz., egységes környezethasználéati engedély

 

MOL Nyrt. Kiskunmajsa 0150per73 hrsz. tényfeltárási záródokumentáció határozat

 

RUTUR Kft.  Szalkszentmárton, nem veszélyes inert hulladékhasznosító telep előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Hatvani Zalán, a Kecel 0156/4 hrsz. alatti telephelyen létesült új sertés kocaszállás tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

HUNENT Zrt., Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti víziszárnyas feldolgozó üzem, hűtőház és továbbfeldolgozó üzem, IPPC engedély nem jelentős változtatás miatti (a próbaüzemre vonatkozó) módosítása – eljárás megszüntetése

 

VER-BAU Kft. Kecskemét 2385/31, parkolóház építése, előzetes vizsgálati eljárás - közlemény

 

BÉKÉS DRÉN Kft., Tiszakécske, Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén, zajterhelési határérték betartása alóli meghatározott időszakokra történő felmentés iránti kérelem, közlemény az eljárás megindításáról

 

Agro-Harta Zrt., a Harta 0330 és 0334/4-7 valamint 0332 hrsz-ú területeken tervezett öntözőtelep létesítése és üzemeltetése tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

HUNENT Zrt., Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti víziszárnyas feldolgozó üzem, hűtőház és továbbfeldolgozó üzem, IPPC engedély módosítása iránti kérelem (alapállapot-jelentés) - eljárást lezáró határozat

 

NA-TURFA Kft., a "Sükösd V. – homok” bányatelken tervezett bányászati tevékenység tárgyú előzetes vizsgálati eljárás  - közlemény az eljárás megindításáról

 

VER-BAU Parking Kft., Kecskemét 2385/31 hrsz., parkolóház építése, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BÉKÉS DRÉN Kft., Tiszakécske, Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén, zajterhelési határérték betartása alóli meghatározott időszakokra történő felmentés - eljárást lezáró határozat

 

HUNENT Zrt., Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti víziszárnyas feldolgozó üzem, hűtőház és továbbfeldolgozó üzem, IPPC engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása (a próbaüzemi tapasztalatok alapján a technológiában vagy ahhoz kapcsolódóan történt változásokra tekintettel) - eljárást lezáró határozat

 

MOL Nyrt. – a Kiskunhalas-É mezőfejlesztés KIHA-É-1, -2, -5,-10 jelú olajkutak termelésbe állítása tárgyú – előzetes vizsgálati eljárás - közlemény az eljárás megindításáról

 

Szárító és Szolgáltató Kft., Miske, zajkibocsátási határérték - határozat

 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Festőüzem), egységes környezethasználati engedély módosítása [az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek (levegőtisztaság-védelmi engedély) kiadása, módosítása] - eljárást lezáró határozat 

 

NIF Zrt., az M44 autóút Nagykőrös-Tiszakürt közötti szakasz kiviteli terv és tenderdokumentáció kivitelezéshez kapcsolódó 4625 j. út korszerűsítése M44 gyorsforgalmi út és 44 sz. főút között tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás megindításáról és közmeghallgatás tartásáról

 

Állampusztai Kft., Harta külterületére tervezett öntözőtelep létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény az eljárás megindításáról

 

NA-TURFA Kft., a "Sükösd V. – homok” bányatelken tervezett bányászati tevékenység tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

Hercegszántói Mg. Zrt., EKHE ötéves felülvizsgálat, eljárást lezáró határozat

 

MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft., Kecskemét, Izsáki út 12458/10 hrsz., tényfeltárási záródokumentáció elbírálása - közlemény az eljárás megindításáról

 

Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., Kiskunhalas, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata - eljárást lezáró határozat

 

MOL Nyrt. – a Kiskunhalas-É mezőfejlesztés KIHA-É-1, -2, -5,-10 jelú olajkutak termelésbe állítása – környezetvédelmi engedély módosítás tárgyú – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

NIF Zrt., az M44 autóút Nagykőrös-Tiszakürt közötti szakasz kiviteli terv és tenderdokumentáció kivitelezéshez kapcsolódó 4625 j. út korszerűsítése M44 gyorsforgalmi út és 44 sz. főút között tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás – eljárás megszüntetése

 

NIF Zrt., az M44 autóút Nagykőrös-Tiszakürt közötti szakasz kiviteli terv és tenderdokumentáció kivitelezéshez kapcsolódó 4625 j. út korszerűsítése M44 gyorsforgalmi út és 44 sz. főút között tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás megszüntetéséről és a közmeghallgatás elmaradásásról

 

FELSŐ-BÁCSKAI GAZDA Kft., Bácsszőlős, zajkibocsátási határérték megállapítása, eljárást lezáró határozat 

 

NIF Zrt., Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az M6 autópálya és 51. sz. főút közötti úthálózat megépítése (BácsKiskun megyei szakasz) tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás, közlemény az eljárás megindításáról és közmeghallgatás tartásáról

 

Állampusztai Kft., Harta külterületére tervezett öntözőtelep létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Miga-Metall Kft., Kecskemét, Kiskőrösi út 24 szám (9410 hrsz.) zajkibocsátási határérték megállapítása - eljárást lezáró határozat

 

MEZEI Kft., Kiskunmajsa, 0296/57 - baromfizsír sütő telep egységes környezethasználati engedélyezés - közlemény

 

NIF Zrt., 4625 jelű út korszerűsítése, környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény

 

JuniorFarm Kft., Rém, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata - határozat

 

Bácsvíz Zrt., Kecskemét, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata - határozat

 

FGSZ Zrt., Városföld, fokozottan zajos területet kijelölő határozat módosítása egységes szerkezetben - eljárást lezáró határozat

 

FGSZ Zrt., Városföld, egységes környezethasználati engedély hivatalbóli módosítása - eljárást lezáró határozat

 

NIF Zrt., Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az M6 autópálya és 51. sz. főút közötti úthálózat megépítése (BácsKiskun megyei szakasz) tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás - közlemény közmeghallgatás elmaradásáról

 

MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft., Kecskemét, Izsáki út - tényfeltárási záródok. - határozat

 

DUNA GYÖNGYE 2000 Mezőg. Zrt., Dunafalva - természetvédelem, gazdasági krolátozás - eljárást lezáró határozat

 

SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt., SMP logisztikai központ létesítése Kecskeméten tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény

 

MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft., Kiskunfélegyháza 2172/9; -10; -11; 1721/4 hrsz., tényfeltárási záródokumentáció -  közlemény

 

MOL Nyrt., Szank SzKT-1 gyűjtőállomás területén észlelt (Szank 0116/4; 0116/7; 0116/16; 0116/19; 0116/20; 0116/21; 0116/22; 706/2; 709/3; 709/4; 709/5; 709/6; 709/7; 712; 713/2; 729/1 hrsz.-ú ingatlanokat érintő) szénhidrogén szennyezésre vonatkozó tényfeltárási záródokumentáció - kármentesítési eljárás - közlemény

 

Majsa-MÉH Kft., Kiskunmajsa, előzetes vizsgálati eljárás - közlemény

 

Kiskunhalas Város Önk. - Csipke Gyógy- és Élményfürdő, előzetes vizsg. elj. - közlemény

 

NIF Zrt., Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az M6 autópálya és 51. sz. főút közötti úthálózat megépítése (Bács-Kiskun megyei szakasz) tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

NIF Zrt., Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az M6 autópálya és 51. sz. főút közötti úthálózat megépítése (BácsKiskun megyei szakasz) tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás - eljárást lezáró határozat

 

NIF Zrt., Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az M6 autópálya és 51. sz. főút közötti úthálózat megépítése (Bács-Kiskun megyei szakasz) tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás, közlemény a közmeghallgatás az érintettek személyes megjelenése nélküli pótlólagos megtartásáról

 

NIF Zrt. az M44 gyorsforgalmi út és a 44. számú főút Nagykőrös-Tiszakürt közötti szakasz kiviteli terv és tenderdokumentáció kivitelezéshez kapcsolódó 4625 j. út korszerűsítése tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás, közlemény közmeghallgatás az érintettek személyes megjelenése nélküli megtartásáról

 

Kiskunhalas Város Önk. - Csipke Gyógy- és Élményfürdő, előzetes vizsg. elj. kiegészített teljes dokumentáció - közlemény

 

NIF Zrt., az M44 gyorsforgalmi út és a 44. számú főút Nagykőrös-Tiszakürt közötti szakasz kiviteli terv és tenderdokumentáció kivitelezéshez kapcsolódó 4625 j. út korszerűsítése tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás - közlemény a megtartott közmeghallgatásról

 

NIF Zrt., az M44 gyorsforgalmi út és a 44. számú főút Nagykőrös-Tiszakürt közötti szakasz kiviteli terv és tenderdokumentáció kivitelezéshez kapcsolódó 4625. jelű út korszerűsítése tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás - eljárást lezáró határozat

 

RUTUR Kft., Szalkszentmárton IV. - homok, kavics, vegyes kevert nyersanyag bányatelek bővítésének környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény

 

SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt., SMP logisztikai központ létesítése Kecskeméten tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Felsőszentiváni META Kft., Rémi úti sertéstelep - teljes. körű környezetvédelmi felülvizsgálat - határozat

 

Magyar Vakond Kft., Tiszakécske, természetvédelmi engedély (művelési ág megváltoztatásának, terület jellegének, használatának megváltoztatának és vegetációs időben történő fakivágás engedélyezése iránti) kérelem - eljárást lezáró határozat

 

NIF Zrt., Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az M6 autópálya és 51. sz. főút közötti úthálózat megépítése (Bács-Kiskun megyei szakasz) tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás - közlemény a személyes megjelenése nélküli pótlólagos közmeghallgatás megtartásáról


Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal, a Kiskőrös Petőfi Laktanyára (Kiskőrös 0324/3-5 hrsz.-ú ingatlanok) vonatkozó tényfeltárási záródokumentáció elbírálása - közlemény


NIF Zrt., Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az M6 autópálya és 51. sz. főút közötti úthálózat megépítése (Bács-Kiskun megyei szakasz) tárgyú - környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárást lezáró határozat hivatalbóli kiegészítése és kijavítása

   

MOL Nyrt., Szank SzKT-1 gyűjtőállomás, tényfeltárási záródok. - eljárást lezáró döntés

 

MOL Kisker. Kft., Kiskunfélegyháza 2172/9, -10, -11, 1721/4 hrsz. - tényfelt. záródok. - eljárást lezáró döntés


„Körös-Kör” Kft., Kecskemét, veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély


RUTUR Kft., Szalkszentmárton IV. bányatelek bővítése, környezeti hatásvizsgálati eljárás - értesítés közmeghallgatás tartásáról


VERTIKÁL Vagyonkezelő Kft., az Izsák, Vadas dűlő 0392/6, 0394/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nemveszélyeshulladék-lerakó, előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

NIF Zrt., 51. sz. főút Fajsz dél összekötő  - előzetes vizsgálat

 

NIF Zrt., 5301 j. mellékút Szakmár - előzetes vizsgálat

 

MEZEI Kft., Kiskunmajsa - 0296/57 hrsz., baromfizsír sütő telep - határozat

 

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság, Kecskemét-Hetényegyháza tartálypark területén feltárt felszín alatti szennyeződésre vonatkozó tényfeltárási záródokumentáció elbírálása - közlemény az eljárás megindításáról

 

MOL Nyrt. TKD Logisztika, Kecskemét, Bázistelep 0664 hrsz-re (ingatlanmegosztást követően: 0664/1 és 0664/2 hrsz.) vonatkozó tényfeltárási záródokumentáció elbírálása - közlemény az eljárás megindításáról

 

„Körös-Kör” Kft., Kecskemét, veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kijavítása

 

Fenyvesi Jenő, Városföld 0139/14 hrsz., zajkibocsátási határérték megállapítása, eljárást lezáró határozat

 

Mezei Jenő e.v., a Kiskunmajsa 0230/212, 0230/213, 0230/214 hrsz. alatti telephelyen állattartótelep létesítése, állattartó technológia telepítése baromfik számára tárgyú összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás - közlemény az eljárás megindításáról

 

UNIKÉN Kft., Imrehegy, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás - közlemény

 

VERTIKÁL Vagyonkezelő Kft., Izsák, nemveszélyeshulladék-lerakó, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

NIF Zrt. - 5301 j. Szakmár összekötő - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

NIF ZRT Fajsz orszagos kozut - előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft., Kecskemét, Izsáki út - tényfeltárási záródokumentáció - közlemény

 

DOSZPOD és TÁRSA Kft., Mélykút 0200/117 hrsz., nem veszélyes hulladékok hasznosítása, előzetes vizsgálati eljárás -közlemény a helyes hrsz-ra vonatkozóan

 

RUTUR Kft., Szalkszentmárton IV. - környezeti hatásvizsgálati eljárás - közmeghallgatási jegyzőkönyv

 

RUTUR Kft., Szalkszentmárton IV. - környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény a keletkezett iratokokról

 

PATA JÓZSEF Kft., Fajsz, Paprika u. 3. (932/4 hrsz., KTJ szám: 100 578 107) - zajkibocsátási határérték - határozat

 

KÖNIG Kft., Kerekegyháza, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata - eljárást lezáró határozat

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata - Csipke Gyógy- és Élményfürdő, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

MOL Nyrt. TKD Logisztika, Kecskemét, Bázistelep 0664 hrsz-re (ingatlanmegosztást követően: 0664/1 és 0664/2 hrsz.) vonatkozó tényfeltárási záródokumentáció elbírálása

 

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság, Kecskemét-Hetényegyháza tartálypark területén feltárt felszín alatti szennyeződésre vonatkozó tényfeltárási záródokumentáció elbírálása - eljárást lezáró határozat

 

KÖZGÉP Zrt., a 44. sz. főút felújításának tervezése és kivitelezése a 4625 j. úti csomópont és a 4622. sz. főút között tárgyú beruházásra vonatkozó üzemi, szabadidős zajforrásra zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem visszautasítása

 

KÖZGÉP Zrt., a 44. sz. főút felújításának tervezése és kivitelezése a 4625 j. úti csomópont és a 4622. sz. főút között tárgyú beruházásra vonatkozó, zajterhelési határérték betartása alóli meghatározott időszakokra történő felmentés iránti kérelem - közlemény az eljárás megindításáról

 

Hatvani Zalán, Kecel 0156/4 hrsz. - egységes környezethasználati engedély jelentős változtatása - határozat

 

KOLLER METÁL Kft., Baja, zajkibocsátási határérték megállapítása - eljárást lezáró határozat

 

HOLOGÉN Kft., Kiskunfélegyháza, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata - eljárást lezáró határozat

 

DOSZPOD és TÁRSA Kft., Mélykút 0200/117 hrsz., nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

RUTUR Kft., Szalkszentmárton IV. - környezeti hatásvizsgálati eljárás - eljárást lezáró döntés

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt., Kecskemét Klebersberg Kunó u. 19. szám (0681/1 hrsz.), beavatkozási záródokumentáció elbírálása - közlemény az eljárás megindításáról

 

Flisom Hungary Kft., Kecskemét 8364/32 hrsz, Napelem modul gyártó üzem, P1 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély

 

NIF Zrt., 51. sz. főút fejlesztése M9 gyorsforgalmi út – Baja között, Sükösd és Érsekcsanád elkerülő út építés tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény

 

BETON CENTER Kft., Kecskemét, zajkibocsátási határérték megállapító határozat módosítása egységes szerkezetben

 

Mezei Jenő, Kiskunmajsa 0230/212; -213; -214 - összevont eljárás, közmeghallgatás - közlemény

 

MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. - Kecskemét, Izsáki út - töltőállomás - tényfeltárási záródokukemtáció - határozat

 

KÖZGÉP Zrt., 44. sz. főút felújításának tervezése és kivitelezése a 4625 j. úti csomópont és a 4622. sz. főút között tárgyú beruházásra vonatkozó zajterhelési határérték betartása alóli meghatározott időszakokra történő felmentés, eljárást lezáró határozat

 

Naboo SolarPark Kft. - Kiskunhalas külterületén 132 kV-os légvezeték nyomvonalának létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény

 

Antolin Hungary Kft., Helvécia, 6 db (P14-P19 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély

 

BK/KTF/05836-2/2020. - 2020.09.18 - IDE Kft., Kiskunfélegyháza 0465/98, 0465/75, 0465/58 hrsz., nemzetközi tranzit forgalmat kiszolgáló parkolóbázis kialakítása, előzetes vizsgálati eljárás, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/05126-33/2020. - 2020.09.21 - NIF Zrt., 51. sz. főút fejlesztése M9 gyorsforgalmi út – Baja között, Sükösd és Érsekcsanád elkerülő út építésével tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/05298-10/2020. - 2020.09.24 - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét, üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/05036-16/2020. - 2020.10.02 - Magyar Közút Nonprofit Zrt., Kecskemét Klebersberg Kunó u. 19. szám (0681/1 hrsz.) alatti telephelyen környezetszennyezés kármentesítésére vonatkozó beavatkozási záródokumentáció elbírálása, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/03578-28/2020 - 2020.10.07 - Mezei Jenő egyéni vállalkozó – a Kiskunmajsa 0230/212, 0230/213, 0230/214 hrsz. alatti telephelyen állattartótelep létesítése, állattartó technológia telepítése baromfik számára tárgyú – összevont (környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati) engedélyezési eljárás. közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/06092-3/2020 - 2020.10.08 - VERTIKÁL Vagyonkezelő Kft., az Izsák, Vadas dűlő 0392/6, 0394/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nemveszélyeshulladék-lerakó, egységes környezethasználati engedélykérelem, közlemény az eljárás megindításáról

 

"UNIKÉN" Kft., 6238 Imrehegy, külterület 018/148 hrsz. - egységes környezethasználati engedélyezési eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/05836-14/2020 - 2020.10.12. - IDE Kft., Kiskunfélegyháza 0465/98, 0465/75, 0465/58 hrsz., nemzetközi tranzit forgalmat kiszolgáló parkolóbázis kialakítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

Naboo SolarPark Kft. - Kiskunhalas külterületén 132 kV-os légvezeték létseítése tárgyú előzetes vizsgálatot lezáró határozat közzététele

 

BK/KTF/03578-30/2020 - 2020.10.13. - Mezei Jenő egyéni vállalkozó – a Kiskunmajsa 0230/212, 0230/213, 0230/214 hrsz. alatti telephelyen állattartótelep létesítése, állattartó technológia telepítése baromfik számára tárgyú – összevont (környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati) engedélyezési eljárás - közlemény a közmeghallgatás hangfelvételeiről

 

BK/KTF/06193-3/2020 - 2020.10.13. - Univer-Product Zrt., Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy 295., komplex telephelyfejlesztéshez kapcsolódóan tervezett létesítmények kialakítása, előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

BK/KTF/06276-3/2020. - 2020.10.14. - NIF Zrt., az 5125. jelű Kalocsa nyugati elkerülő út (Foktő-Bátya) megvalósítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

BK/KTF/06309-4/2020. - 2020.10.15. - KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft., Kecskemét, parkoló bővítés kialakítása, előzetes vizsgálati eljárás, előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

BK/KTF/06483-5/2020 - Sheatfish Zrt. EVD - Közlemény

 

BK/KTF/06427-4/2020. - 2020.10.21. - KERESZTES-MIZSE Kft., a Lajosmizse 4206/2. hrsz. alatti baromfivágóhíd tervezett bővítése és új irodaépület építése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

BK/KTF/03578-32/2020 - 2020.10.22. - Mezei Jenő egyéni vállalkozó, Kiskunmajsa 0230/212, 0230/213, 0230/214 hrsz., összevont (környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati) engedélyezési eljárás, egységes környezethasználati engedély

 

BK/KTF/06092-15/2020 - 2020.10.30. - VERTIKÁL Vagyonkezelő Kft., az Izsák, Vadas dűlő 0392/6, 0394/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nemveszélyeshulladék-lerakó, egységes környezethasználati engedélykérelem, közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/06918-4/2020 - 2020.11.10. -  NIF Zrt., a 4623 j. összekötő út M44 csomópont és a 4622 j. út közötti szakasz felújítása, Szentkirály elkerülésével, valamint a 4622 j. út felújítása a 4623 j. út és a 44. sz. főút között, továbbá a 44. sz főút felújítása a 4622 j. úti csomópont és a 445. sz. főút között (Kecskemét reptéri szakasz) tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

BK/KTF/05774-10/2020 -2020.11.13.- GALLFOOD Kft. Kecskemét,egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/06193-19/2020. - 2020.11.16. - Univer-Product Zrt., Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy 295., komplex telephelyfejlesztéshez kapcsolódóan tervezett létesítmények kialakítása, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/07166-3/2020 - 2020.11.20. - DTKH Nonprofit Kft.,  Kecskemét, 0737/13, 0737/14 hrsz., összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/06276-26/2020. - 2020.11.20. - NIF Zrt., az 5125. jelű Kalocsa nyugati elkerülő út (Foktő-Bátya) megvalósítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/06309-23/2020. - 2020.11.20. - KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft., Kecskemét, parkoló bővítés kialakítása, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/06483-30/2020 - 2020.11.23. - SHEATFISH Zrt. Lajosmizse 0399/33 hrsz-ú ingatlanon harcsa nevelő telep kialakítása, előzetes vizsgálati lejárást lezáró határozat

 

BK/KTF/07080-5/2020 - 2020.11.25 - ALCUFER Kft., Kecskemét, hulladék gyűjtő, előkezelő és hasznosító telephely kapacitás bővítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

Észak-Bácskai Baromfi Kft., Rém 0264 hrsz. - állattartás - összevont eljárás - közlemény

 

BK/KTF/06427-19/2020. - KERESZTES-MIZSE Kft., a Lajosmizse 4206/2. hrsz. alatti baromfivágóhíd tervezett bővítése és új irodaépület építése tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/06592-20/2020. - Charolais-Farm Kft., Akasztó 023/6 hrsz. alatti állattartó telep fejlesztésével kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/06129-21/2020 - 2020.12.04 - Városföldi Agrárgazdaság Zrt., Városföld, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/01135-9/2020. - 2020.12.07 - FGSZ Zrt., Városföld, egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása miatti kérelem, közlemény az eljárás megindításáról

 

BK/KTF/00121-55/2020. - MOL Kiskereskedelmi Ing. Kft. - Kecskemét, Izsáki út - kármentesítés, közlemény keresetlevél előterjesztéséről

 

BK/KTF/07463/2020. - MOL Nyrt. Kiskunhalas 0766/14 hrsz.-ú ingatlan TZD

 

BK/KTF/06918-35/2020. - 2020.12.17. - NIF Zrt., a 4623 j. összekötő út M44 csomópont és a 4622 j. út közötti szakasz felújítása, Szentkirály elkerülésével, valamint a 4622 j. út felújítása a 4623 j. út és a 44. sz. főút között, továbbá a 44. sz főút felújítása a 4622 j. úti csomópont és a 445. sz. főút között (Kecskemét reptéri szakasz) tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/07080-16/2020. - ALCUFER Kft., Kecskemét, hulladék gyűjtő, előkezelő és hasznosító telephely kapacitás bővítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/06966-12/2020. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét, környezetvédelmi engedély nem jelentős (a K1 gyárterületen a présüzem bővítése miatti) módosítása, eljárást lezáró határozat

 

Márka Üdítőgyártó Kft., Felsőlajos, előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

Észak-Bácskai Baromfi Kft., Rém 0264 hrsz., állattartás - összevont eljárás - közlemény közlemény a keletkezett iratokról

 

Észak-Bácskai Baromfi Kft., Rém 0264 hrsz., állattartás - összevont eljárás - közlemény közmeghallgatás tartásáról


Közlönykiadó Kft., Lajosmizse, zajkibocsátási határérték kérelem, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/00088-3/2021  - 2021.01.06. - Dunai hajóút fejlesztési program, III./A szakasz (Dunaföldvártól a Sió torkolatig, azaz Dunaföldvár - Foktő között tervezett beavatkozások) tárgyú  környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás megindításáról és a személyes megjelenélés nélküli közmeghallgatás tartásáról

 

BK/KTF/00089-3/2021  - 2021.01.06. -  Dunai hajóút fejlesztési program, III./B szakasz (Sió torkolattól a déli országhatárig, azaz Baja-Mohács között tervezett beavatkozások) tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás megindításáról és a személyes megjelenélés nélküli közmeghallgatás tartásáról


BK/KTF/00304-2/2021 - 2021.01.08. - Zsikla Imre Zsolt, Kerekegyháza, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00111-10/2021 - 2021.01.11. - VERTIKÁL Vagyonkezelő Kft., az Izsák, Vadas dűlő 0392/6, 0394/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nemveszélyeshulladék-lerakó, egységes környezethasználati engedélykérelem, közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/00111-12/2021 - 2021.01.13. - VERTIKÁL Vagyonkezelő Kft., az Izsák, Vadas dűlő 0392/6, 0394/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nemveszélyeshulladék-lerakó, egységes környezethasználati engedélykérelem - eljárást lezáró határozat

 

KAVICS-KER Kft., Szalkszentmárton II., kavicsbánya bővítése - környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelem - közlemény

 

BK/KTF/00746-5/2021 - 2021.01.25. - DTKH Nonprofit Kft.,  Kecskemét, 0737/13, 0737/14 hrsz., összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem, közlemény a személyes megjelenélés nélküli közmeghallgatás tartásáról

 

BK/KTF/00137-3/2021. MOL Nyrt. TZD elfogadása és kármentesítési monitoring elrendelése

 

BK/KTF/00156-10 Kiskőrös-Kiskunmajsa 132 kV-os távvezeték felhasítása az 52-53. oszlopok között

 

BK/KTF/01446-3/2021 - 2021.02.05 - NIF Zrt., 51. sz. főút M9 gyorsforgalmi út-Baja között, Sükösd és Érsekcsanád elkerülő út tárgyú új előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

BK/KTF/00088-76/2021. -2021.02.10. - Dunai hajóút fejlesztési program, III./A szakasz (Dunaföldvártól a Sió torkolatig, azaz Dunaföldvár - Foktő között tervezett beavatkozások) tárgyú  környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/00089-71/2021. - 2021.02.10 - Dunai hajóút fejlesztési program, III./B szakasz (Sió torkolattól a déli országhatárig, azaz Baja-Mohács között tervezett beavatkozások) tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/00088-91/2021. - 2021.02.12-  Dunai hajóút fejlesztési program, III./A szakasz (Dunaföldvártól a Sió torkolatig, azaz Dunaföldvár - Foktő között tervezett beavatkozások) tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról és a személyes megjelenés nélkül tartott közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvről

 

BK/KTF/00089-81/2021. -2021.02.12 - Dunai hajóút fejlesztési program, III./B szakasz (Sió torkolattól a déli országhatárig, azaz Baja-Mohács között tervezett beavatkozások) tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról és a személyes megjelenés nélkül tartott közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvről

 

BK/KTF/000186-4/2021. - 2021.02.12. - FGSZ Zrt., Városföld, IPPC engedély jelentős változtatás miatti egységes szerkezetben történő módosítása, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00088-92/2021. - 2021.02.12 - Dunai hajóút fejlesztési program, III./A szakasz (Dunaföldvártól a Sió torkolatig, azaz Dunaföldvár - Foktő között tervezett beavatkozások) tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás, felfüggesztés

 

BK/KTF/00089-82/2021. - 2021.02.12 - Dunai hajóút fejlesztési program, III./B szakasz (Sió torkolattól a déli országhatárig, azaz Baja-Mohács között tervezett beavatkozások) tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás, felfüggesztés

 

BK/KTF/00088-102/2021. - 2021.02.16 -  Dunai hajóút fejlesztési program, III./A szakasz (Dunaföldvártól a Sió torkolatig, azaz Dunaföldvár - Foktő között tervezett beavatkozások) tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/00089-88/2021. - 2021.02.16 - Dunai hajóút fejlesztési program, III./B szakasz (Sió torkolattól a déli országhatárig, azaz Baja-Mohács között tervezett beavatkozások) tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/00088-114/2021. - 2021.02.17. - Dunai hajóút fejlesztési program, III./A szakasz (Dunaföldvártól a Sió torkolatig, azaz Dunaföldvár - Foktő között tervezett beavatkozások) tárgyú  környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/00089-99/2021. - 2021.02.17. - Dunai hajóút fejlesztési program, III./B szakasz (Sió torkolattól a déli országhatárig, azaz Baja-Mohács között tervezett beavatkozások) tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

Észak-Bácskai Baromfi Kft., Rém 0264 hrsz. - összevont eljárás (környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezés) - eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/02430-3/2021 TETAGRO Kft. Baja nyúltelep fejlesztése, előzetes vizsgálati eljárás, Közlemény

 

BK/KTF/00833-7/2021 Kossuth Mezőgazdasági Zrt. Solt - Hármas major - egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/00746-16/2021 - 2021.02.19. - DTKH Nonprofit Kft.,  Kecskemét, 0737/13, 0737/14 hrsz., összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/02511-4/2021. - 2021.02.23. - Lévai Csilla e.v., Lajosmizse, 0300/21 hrsz. alatti tervezett 2. számú baromfitelep bővítés tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

BK/KTF/02512-4/2021. - 2021.02.23. - Lévai Csilla e.v., Lajosmizse, 0296/54 hrsz. alatti tervezett 3. számú baromfitelep bővítés tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

BK/KTF/03175-3-2021. - 2021.03.02. - SKRÉPER Kft., a Nyárlőrinc 028/43 hrsz. (KTJ: 102 882 594) alatti ingatlanon tervezett 10 t/nap kapacitást meghaladó nem veszélyes hulladékhasznosító telep tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

BK/KTF/00746-23/2021. - 2021.03.02. - DTKH Nonprofit Kft.,  Kecskemét, 0737/13, 0737/14 hrsz., összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/00746-23/2021. - 2021.03.02. - DTKH Nonprofit Kft.,  Kecskemét, 0737/13, 0737/14 hrsz., összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/00746-27/2021. - 2021.03.04. - DTKH Nonprofit Kft.,  Kecskemét, 0737/13, 0737/14 hrsz., összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem - közlemény a személyes megjelenés nélkül tartott közmeghallgatás jegyzőkönyvéről és az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/00746-30/2021. - 2021.03.05. - DTKH Nonprofit Kft.,  Kecskemét, 0737/13, 0737/14 hrsz., összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem - közlemény az eljárás szüneteléséről

  

BK/KTF/03929-2/2021. - MOL Nyrt., Szank SzKT-1 gyűjtőállomás, műszaki beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv elbírálása, közlemény

 

BK/KTF/00156-30/2021. - MVM Démász Áramhálózati Kft., Kiskőrös (Soltvadkert) – Kiskunmajsa 132 kV-os távvezeték felhasítása az 52-53. oszlopok között - eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00064-10/2021. - MOL Nyrt., Kiskunmajsa 0163/297 hrsz.-ú ingatlanon feltárt környezetszennyezéssel kapcsolatos kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálása, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/03972-6/2021. - 2021.03.09. - Globál-Plasztik Kft., Soltvadkert, nem veszélyes hulladékok hasznosítása, hasznosításhoz kapcsolódó előkezelése és gyűjtése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélykérelem

 

KAVICS-KER Kft., Szalkszentmárton II. kavicsbánya bővítés - környezeti hatásvizsgálati eljárás - közmeghallgatás

 

BK/KTF/01446-30/2021. - 2021.03.12. - NIF Zrt., 51. sz. főút M9 gyorsforgalmi út-Baja között, Sükösd és Érsekcsanád elkerülő út tárgyú új előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/00269-5/2020. - MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft., Kecskemét, Izsáki út 67. szám (12458/10 hrsz.) - Szegedi Törvényszék 4.K.701.486/2020/14. számú értesítése

 

BK/KTF/04380-3/2021. - 2021.03.16. - Optimum Solar Kft., Ballószög külterületén a „Naperőmű Park Fejlesztő Kft. naperőmű telep” megnevezésű telephelyen 49, 95 MW- os naperőmű, alállomás és 132 kV-os légvezeték létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

BK/KTF/00029-22/2021. - 2021.03.18 - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét, környezetvédelmi engedély nem jelentős (a Göngyölegtároló épület és ZKS magasraktár épület miatti) módosítása, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/04636-4/2021.  - 2021.03.19 - MÁV Zrt., a Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás közlemény az eljárás megindításáról és az érintettek személyes megjelenése nélküli közmeghallgatás tartásáról

 

BK/KTF/04948-3/2021. - 2021.03.26 - ALCUFER Kft., Kecskemét, veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, nem veszélyes hulladék hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélykérelem

 

BK/KTF/02430-19/2021. TETAGRO Kft. Baja nyúltelep fejlesztése, előzetes vizsgálati eljárás, eljárást lezáró döntés

 

BK/KTF/05029-2/2021 - Ecser-Cserebökényi Kft., Bócsa (5/1 hrsz.), nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélykérelem

 

BK/KTF/05082-3/2021 - KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft., Kiskunhalas (0995/14 hrsz.), nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélykérelem

 

BK/KTF/05078-3/2021 - Farm-Agroker Kft., összevont engedélyezési eljárás - közlemény az eljárás megindításáról és az érintettek személyes megjelenése nélküli közmeghallgatás tartásáról

 

BK/KTF/04224-8/2021 - 2021.04.01. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Festőüzem), egységes környezethasználati engedély módosítása [az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek (levegőtisztaságvédelmi engedély) kiadása], szünetelés

 

BK/KTF/02511-22/2021. - 2021.04.01. - Lévai Csilla e.v., Lajosmizse, 0300/21 hrsz. alatti tervezett 2. számú baromfitelep bővítés tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/02512-22/2021. - 2021.04.01. - Lévai Csilla e.v., Lajosmizse, 0296/54 hrsz. alatti tervezett 3. számú baromfitelep bővítés tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/05185-3/2021. - 2021.04.07. - CTP Management Hungary Kft., a Kecskemét 8683/445 hrsz. alatti ingatlanon KCS1 és KCS2 jelű logisztikai csarnoképületek létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 

BK/KTF/03972-13/2021. - Globál-Plasztik Kft., Soltvadkert, nem veszélyes hulladékok hasznosítása, hasznosításhoz kapcsolódó előkezelése és gyűjtése tevékenységekre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély

 

BK/KTF/03175-20/2021. - 2021.04.08. - SKRÉPER Kft., a Nyárlőrinc 028/43 hrsz. (KTJ: 102 882 594) alatti ingatlanon tervezett 10 t/nap kapacitást meghaladó nem veszélyes hulladékhasznosító telep tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/05313-4/2021. - ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt., Solt, teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás - közlemény

 

BK/KTF/00426-32/2021. - KAVICS-KER Kft., Szalkszentmárton II. - kavicsbánya bővítése, környezeti hatásvizsgálati eljárás - közmeghallgatás jegyzőkönyve

 

BK/KTF/04636-84/2021. - 2021.04.13. - MÁV Zrt., a Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárástárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás – közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/KTF/05350-3/2021 - Halasi László e.v. - NVH előkezelése, értesítés elj. megindításáról

 

BK/KTF/04636-96/2021. - 2021.04.19. - MÁV Zrt., a Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárástárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás – közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

BK/HGO/00034-3/2021. - RIGODON 2003 Kft., Kalocsa 5240/2 hrsz., hulladékgazdálkodási engedélyezés - értesítés

 

BK/KTF/00891-14/2021 - KAL-OIL Kft. egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/05560-3/2021. - Hungary-Meat Kft., Kiskunfélegyháza, Majsai út 30. - egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata - közlemény

 

BK/KTF/04380-24/2021. - Optimum Solar Kft., Ballószög, külterületén 49, 95 MW-os naperőmű, alállomás és 132 kV-os légvezeték létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

 

BK/HGO/00062-3/2021. - DESIGN Kft., Kecskemét, Ipar u. 6. szám (8364/18 hrsz.), veszélyes- és nem veszélyes hulladék gyűjtése, kereskedelme és előkezelése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás - közlemény

 

BK/KTF/04636-126/2021. - 2021.04.28 - MÁV Zrt., a Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról

 

 BK/HGO/00084-3/2021- Plast-Vik Kft.-Hulladékgazdálkodási engedély-Kunszentmiklós, Téglagyár u.2.- Közlemény

 

BK/KTF/04636-149/2021. - 2021.05.03.  - MÁV Zrt., a Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról (köztük észrevételekre vonatkozó válaszokról)

 

BK/KTF/05694-2/2021 - BÁCSKA-LOGISTIK Kft. - 6500 Baja, Teller Ede u. 1. szám alatti térkőgyártó üzem zajhatáréték megállapítása . közlemény

 

BK/KTF/04636-183/2021. - 2021.05.05.  - MÁV Zrt., a Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról (köztük észrevételekre vonatkozó válaszokról)

 

BK/HGO/00072-3/2021 KALO-MÉH Trans Kft - hulladékgazdálkodási engedély - telephelyhez nem köthető mobil berendezéssel törtétnő NVH előkezelése - közlemény

 

BK/KTF/05830-3/2021 "EMIKA" Elektromechanikai Zrt. - Kalocsa 3028/1, 3028/2, 3028/3 hrsz.-ú ingatlanon felület előkezelő- és elektrosztatikus porfestősor, valamint szennyvíz kezelő technológia létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás - közlemény

 

BK/KTF/04636-191/2021. - 2021.05.07. - MÁV Zrt., a Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény a nyilvánosságtól érkezett észrevételekről és arra adott kérelmezői, tervezői válaszokról

 

BK/KTF/04636-216/2021. - 2021.05.11. - MÁV Zrt., a Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvről


BK/KTF/06211-5/2021. - Duna Aszfalt Zrt., Kalocsa-Paks - zajterhelési határértékek betartása alóli felmentés kérelme - közlemény

 

BK/KTF/06177-3/2021. INNOSPED Kft. - összevont eljárás, közlemény az eljárás megindításáról és közmeghallgatás tartásáról

 

BK/KTF/06097-3/2021. Berzencei Erdőgazdálkodási Kft. - közlemény az eljárás megindításáról és közmeghallgatás tartásáról

 

BK/KTF/04636-247/2021. - 2021.05.14.  - MÁV Zrt., a Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról (köztük észrevételekre vonatkozó válaszokról)

 

BK/KTF/04636-250/2021. - 2021.05.14. - MÁV Zrt., a Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás, eljárást lezáró határozat


BK/KTF/05185-19/2021 - CTP Management Hungary Kft.., a Kecskemét 8683/445 hrsz. alatti ingatlanon KCS1 és KCS2 jelű logisztikai csarnoképületek létesítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, eljárást lezáró határozat

 

BK/KTF/04636-257/2021. - 2021.05.18. - MÁV Zrt., a Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás, eljárást lezáró határozat egységes szerkezetű módosítása

 

BK/KTF/00930-8/2021. - eljárást lezáró döntés


BK/HGO/00239-3/2021 - Sóder-Ker Kft. NVH ELŐK, HASZN közlemény

 

BK/KTF/00029-40/2021. - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét, környezetvédelmi engedély nem jelentős (az Összeszerelő üzem (040 sz. épület) keleti logisztika külső raktárterület lefedése miatti) módosítása, eljárást lezáró határozat

 

BK/HGO/00241-3/2021 Zámbó és Társai "Challanger" BT. nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély közleménye

 

BK/KTF/06359-4/2021. - HILTI Kft., Kecskemét 7639/51 hrsz., szerszámgyártó üzem létesítése - előzetes vizsgálati eljárás - közlemény