Formanyomtatványok

Elektronikus űrlapok


Környezetvédelem

  1. Előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelem
  2. Új tevékenység esetén az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem
  3. Meglévő tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata során az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem
  4. Egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem
  5. Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése iránti kérelem (létesítés)
  6. Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése iránti kérelem (működés)
  7. Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély módosítása iránti kérelem
  8. Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély visszavonása iránti kérelem
  9. Környezetvédelmi engedély kiadása iránti kérelem
  10. Környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelem
  11. Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a tevékenység - elmaradt előzetes vizsgálatot/környezeti hatásvizsgálatot/egységes környezethasználati engedélyezést pótló – működési engedélyezése iránti kérelem
  12. Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a tevékenység folytatásának engedélyezése (működési engedély megadása) iránti kérelem
  13. Működési engedély módosítása
  14. Környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása iránti kérelem
  15. Teljesítményértékelés – környezetvédelmi engedélyt/egységes környezethasználati engedélyt pótló – működési engedélyezése
  16. Összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

 

Természetvédelem

 1. Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem
 2. Védett természeti területen gyep kaszálása iránti kérelem
 3. Védett természeti területen gyep legeltetése iránti kérelem
 4. Védett természeti területen horgászat iránti kérelem
 5. Védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezése, sportversenyhez technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem
 6. Védett természeti területen növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek rendeltetésének, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása iránti kérelem
 7. Védett természeti területen terület helyreállítása iránti kérelem