Utazás előtt igényeljen Európai Egészségbiztosítási Kártyát

Közeledik a nyaralások időszaka, ezért érdemes Európai Egészségbiztosítási Kártyát igényelni.

 


Azok a magyar egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek kérelmezhetik, akik Magyarországon, vagy az Európai Unió más tagállamában rendelkeznek állandó lakóhellyel. A Kártya lényege, hogy általa a magyar állampolgárok, másik tagállamban vehetnek igénybe – orvosilag szükséges – egészségügyi szolgáltatásokat a magyar egészségbiztosítás terhére.

 

A Kártyát a Kormányhivatal hatáskörrel rendelkező járási hivatalai, illetve a NEAK adja ki kérelemre, mindemellett megigényelhető bármely kormányablakban, melyet továbbít a gyártásra jogosult szerv részére és ezt követően postai úton kapja meg a kérelmező a Kártyát.

Kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják, ekkor 3000 Ft.

A Kártya személyesen, vagy meghatalmazott útján - kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével - továbbá postai úton, valamint ügyfélkapun keresztül írásban igényelhető.

 

A Kártya kiadásához szükséges:

    • Személyazonosságot igazoló okmány, (útlevél, személyigazolvány, – új személyi igazolvány esetén lakcímkártya is),

    • TAJ számot igazoló okmány.

   

A másik tagállam egészségügyi szolgáltatójának úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított. Az ellátási csomag, így az orvosilag szükséges ellátások köre tagállamonként eltérő, és emiatt előfordulhat, hogy bizonyos típusú ellátások esetén a Kártyát nem fogadják el, ezért érdemes utasbiztosítással is rendelkezni. Főleg miután a turisták által látogatott üdülőhelyeken az orvosok döntően magánpraxisban működnek.

 

Az utazást megelőzően mindenképpen megéri megigényelni az ingyenes Európai Egészségbiztosítási Kártyát.

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)