Tájékoztató Munkáltatók részére

Az Ifjúsági Garancia Rendszerről és a keretében megvalósuló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14 munkaerő-piaci

programról

 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer célja

 Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok számára, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak meghatározott időn belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra.

A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak munkaerő-piaci helyzetük javításához. A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok esetében a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt.

 

A PROGRAM CÉLCSOPORTJA:

-          a 15-25 év közötti sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok, kiemelten a legalább hat hónapja nyilvántartott álláskeresők

-          azon fiatalok, akiknek támogatásra van szükségük ahhoz, hogy a munka vagy a tanulás világába be- és visszailleszkedjenek

 

NEM LEHET BEVONNI azt a személyt,

−         aki támogatott vagy támogatás nélküli foglalkoztatásban/önfoglalkoztatásban, vagy bármely forrásból megvalósuló oktatásban/képzésben vesz részt,

−         aki az Ifjúsági Garancia Rendszerében megvalósuló munkaerő-piaci program egy másik munkaügyi központ által bonyolított részprojektjében vesz részt,

−         aki az Ifjúsági Garancia Rendszerében megvalósuló munkaerő-piaci program adott programlépcsőjében (bármely munkaügyi központ részprojektjében) már egyszer részt vett,

−         aki a munkaerő-piaci programmal párhuzamosan egy időben más, hasonló célú projekt keretében ESZA-forrásból nyújtott támogatásban részesül,

−         akinek a foglalkoztatási szerv által folyósított és jogerős határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn,

−         akivel összefüggésben a munkaügyi központ által korábban indított bármely projektet, illetve projektszakaszt/programlépcsőt érintően a nyomon követés időszaka nem zárult le,

−         aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szerzett ÉS bértámogatásban/bérköltség támogatásban/vállalkozóvá válási támogatásban részesült ÉS a TÁMOP programból történő kilépést követően kevesebb, mint két év telt el.

 
 

TÁMOGATÁSOK KÖRE:

KÉPZÉS

-          Képzési költség támogatása

 • 100 %-ban támogatható (képzési ktg. és vizsgadíj)
 • Túlnyomórészt munkaadói igények kielégítésére irányuljon, aktuális munkaerőigényeket figyelembe kell venni.
 • Túltelített szakma esetén kizárólag akkor, ha munkáltatóval kötött megállapodáson alapszik.

-          Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás

 • Képzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségtámogatása a lakhely és képzés helyszíne között, tömegközlekedési eszközre.

 

FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁS (Nem de minimis támogatás.)

 

Legfeljebb 8+4 hónap támogatás

Támogatás mértéke 70% (8 hó) + továbbfoglalkoztatás (4 hó)

 

BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS (De minimis támogatások.)

 

-      „legfeljebb 90 nap”

 • munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtandó bérköltség támogatás
 • bruttó bér + szociális hozzájárulási adó 100%-a

-     „legfeljebb 6+3 havi”

 • nem alacsony iskolai végzettségű fiataloknak
 • 6 hónapig a bruttó bér + szociális hozzájárulási adó 100%-a
 • legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig
 • 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség

-     „legfeljebb 10+5 havi”

 • alacsony iskolai végzettségű fiataloknak
 • 10 hónapig a bruttó bér + szociális hozzájárulási adó 100%-a
 • legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig
 • 5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség

 

MUNKÁBA JÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ HELYI, HELYKÖZI UTAZÁS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE

 

A résztvevő és az őt foglalkoztató munkaadó részére a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama alatt egészben vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos utazási költsége.  Az utazási költségek támogatásának maximális mértéke a felmerülő utazási költségek 100%­­-a. A munkaadónak nyújtott támogatás de minimis támogatás.

 

Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása

 

Támogatás adható a munkaerő-piaci programban a foglalkoztatási támogatás folyósításának teljes időtartama alatt annak a munkaadónak – az őt terhelő rész mértékéig – aki a programban részt vevő munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg.

 

Erre a támogatásra megfelelően alkalmazni kell a 39/1998. (III. 4.) Kormányrendelet 5/A. § (1)

bekezdését, amely szerint e támogatás „de minimis” támogatásnak minősül.

 

 LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

Támogatás adható a munkaerőpiaci programban a lakóhelyüktől távol munkát vállaló résztvevők lakhatásához, amennyiben létesített foglalkoztatási, illetve lakóingatlan bérleti jogviszonyuk megfelel a jogszabályi feltételeknek.

 

Amennyiben további kérdései lennének a programmal kapcsolatosan, a munkaügyi kirendeltség ügyintézője készséggel áll rendelkezésére.

 

Kiskunmajsa, 2017. március 07.

                                                                                

 

                                                                                                            Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó

                                                                                        mb. hivatalvezető