TAJ kártya kiadása a Kormányablakban

2019. július 1. napjától újabb azonnal intézhető ügyek kerültek a Kormányablakok hatás- és illetékességi körébe: a TAJ kártya és az Európai Egészségbiztosítási kártya kiadása.


Az  igényléshez szükséges:

- személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy vezetői engedély,

- lakcímkártya, illetve

- Európai Egészségbiztosítási kártya esetén a TAJ kártya.


Ingyenes:

- az első TAJ kártya kiállítása az azzal nem rendelkező személyek számára
- az Európai Egészségbiztosítási kártya cseréje az érvényességi idő lejártát követően
- a név és adatváltozás miatt, valamint
- az okmány eltulajdonítása miatti kiadás.


3.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni,  ha az újabb kártya kiállítására azért van szükség, mert a korábbi kártya elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott. A díj befizetése csekken történhet.


Képviselő eljárása esetén szükséges:

- meghatalmazás, illetve a meghatalmazó személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája és TAJ kártyája (amennyiben rendelkezésre áll) másolata

- kiskorú törvényes képviselőjének eljárása esetén a törvényes képviselő személyazonosítására alkalmas igazolványa és a kiskorú születési anyakönyvi kivonata.


Amennyiben a kérelemhez a fentieken túl az összes szükséges dokumentum hiánytalanul került benyújtásra, úgy azonnal kiállítják a TAJ kártyát, illetve az Európai Egészségbiztosítási kártyát.

Kérdéseik esetén állunk rendelkezésükre!


(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)