TAJ igénylése külföldi, egyszerűsített foglalkoztatottnak

Külföldi, egyszerűsített foglalkoztatott az a személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel nem rendelkezik, és akit az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján, kizárólag egyszerűsített foglalkoztatás (pl.: mezőgazdasági idénymunka) keretében alkalmaznak.

 

  • Az egyszerűsített foglalkoztatott, vagy meghatalmazottja (pl. foglalkoztatója) TAJ igénylését KIZÁRÓLAG az állami foglalkoztatási szervnél nyújthatja be, az eljárás kezdeményezéséhez az érintett személyes adatai és személyazonosságot igazoló okmánya (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) szükségesek.

 

  • A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály 2. (6000 Kecskemét, Izsáki út 8.) az állami foglalkoztatási szerv megkeresésére TAJ-számot képez, melyet megküld az állami foglalkoztatási szerv részére.

 

  • A TAJ számról az érintett munkavállalót vagy meghatalmazottját az állami foglalkoztatási szerv értesíti.

 

Ez a TAJ szám alkalmas arra, hogy a foglalkoztató a munkavállaló bejelentésére vonatkozó kötelezettségének eleget tegyen.

 

  • Amennyiben a foglalkoztató a bejelentési kötelezettségének eleget tett, a munkavállaló (vagy meghatalmazottja) bármely kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, Pest megye és a főváros vonatkozásában Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál  kérheti a TAJ kártya kiállítását.

 

Az egészségbiztosító ellenőrzi a bejelentés meglétét, és amennyiben a bejelentés elmaradt, a TAJ kártya kiadását megtagadja.

 

  • A TAJ kártya kiadásához igénylőlap kitöltése, az érintett személyes okmányának bemutatása szükséges, továbbá akik a TAJ igénylés előtt EGT tagállamban, Svájcban, illetve nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban rendelkeztek biztosítási jogviszonnyal, kötelesek a TAJ igénylést közvetlenül megelőző biztosítás helye szerinti tagállam biztosítója által kiadott, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatványt vagy hatósági igazolást csatolni a biztosítási időszakról.

 

  • Amennyiben a TAJ kártya kiadható, az egészségbiztosító a „kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult” szöveggel ellátott, érvénytelen állapotú TAJ számot tartalmazó kártyát állít ki.

 

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy nem lesz jogosult, kizárólag a baleseti egészségügyi szolgáltatások igénybevételére a munkájából eredő (üzemi)baleset esetében, és kizárólag azokra a napokra, amíg az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele tart.