Összefoglaló a 2017. szeptember 1-jén a Kiskunmajsai Piacon megtartott őstermelői fórumról

Nagy érdeklődés mellett, mintegy 95 fő - mezőgazdasági őstermelő, vállalkozó illetőleg egyéb érdeklődő – jelenlétében került sor Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatala közös szervezésében megtartott piaci fórumra ahol Polgármester Úr és Megbízott Járási Hivatalvezető Asszony köszöntését és bevezető szavait követően tájékoztató előadás hangzott el az őstermelői igazolvány használat szabályairól az őstermelők és a tudatos vásárlásra törekvő fogyasztók részére az alábbiak szerint:

 

A biztonságos élelmiszer előállítás hatósági ellenőrzése biztosítja a tudatos vásárlók bizalmának erősítését és ezen kitűzött cél megvalósításának egyik eszköze ez az előadás. Az őstermelői igazolvány használatának jogszerűségét a megyénkben jogszabályi felhatalmazás alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai ellenőrzik illetékességi területükön. Az őstermelői igazolványok adminisztratív ügyintézését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai végzik.

Őstermelő az a 16. életévet betöltött, belföldön lévő saját gazdaságában, a személyi jövedelem adóról szóló törvény 6. számú mellékletében felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytató, ezen tevékenység tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki ennek igazolására, illetve az ebből származó bevételének nyilvántartására alkalmas hitelesített a 436/2015 (XII. 28) Kormány rendelet által előírt adattartalommal az ott meghatározott eljárási rend szerint kiadott, illetve érvényesített őstermelői igazolvánnyal rendelkezik. Tehát az őstermelő elsősorban a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott kedvezményes adózási kategória, és nem gazdálkodási forma.

A mezőgazdasági őstermelő az érvényes őstermelői igazolványának birtokában kizárólag a saját őstermelői tevékenységéből származó őstermelői terméket értékesíthet, ami szerepel a nyilvántartásban.

Az őstermelői igazolvány akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzátartozó értékesítési betétlap egyidejűleg hatályos. Az őstermelői igazolvány szerves részét képezi a termelőnél lévő adatnyilvántartó lap is, melyen felsorolásra kerülnek a termelési alapok (termőterületek, állatok, épületek, termesztő berendezések), illetve az értékesíteni tervezett termékek fajtája illetve azoknak a mennyisége. Ezen dokumentumnak is ott kell lennie a termelőnél az árusítás helyszínen.

Az érvényes őstermelői igazolványt a termelőnek kötelessége sértetlenül megőrizni, és a jogszabályban meghatározott esetekben felhívásra bemutatni. Az őstermelői igazolvány lehet egyéni, illetve közös (családi). A közös őstermelői igazolványban a 16. életévet betöltött azonos háztartásban élő, házastársak, regisztrált élettársi viszonyban élők, illetve egyenes ágbeli leszármazottak (fogadott vagy mostoha gyermek is) szerepelhetnek. Az árusítást csak az őstermelő vagy a közös őstermelői igazolvány esetében az abban bejegyzett családtag végezheti. A közös őstermelői igazolvány esetében csak egy helyszínen lehetséges az árusítás. A Kormányrendelet kimondja, hogy „Tilos az őstermelői igazolványt másra átruházni, letétbe helyezni vagy biztosítékul használni.” Az őstermelőnek az értékesítés helyén - függetlenül annak a helyszínétől - kötelezően és jól látható helyen az őstermelői igazolvány számát fel kell tüntetni illetve a „Saját termelői tevékenységből származó termék” feliratot ki kell helyezni. A mezőgazdasági őstermelő az adatlapon, illetve a központi nyilvántartásban szereplő tevékenységet egyéni vállalkozóként nem végezheti. Egy helyen, egy időben lehet őstermelőként is és vállalkozóként is értékesíteni, de egy bizonyos terméket vagy csak vállalkozóként vagy csak őstermelőként lehet értékesíteni és ebben az esetben jól látható módon el kell különíteni, hogy melyik terméket melyik tevékenysége alapján értékesíti.

A járási hivatalok munkatársai a helyszíni ellenőrzéseik során ellenőrzik az őstermelői igazolvány érvényességét, azt hogy az arra jogosult személy árusít-e (személy igazolványba, lakcímkártyába, illetve adókártyába jogosult az ellenőr betekinteni). Az ellenőrzés során a hatósági ellenőrzést végző állami tisztviselő  jegyzőkönyvet vesz fel, illetve a standról fényképfelvételt készít. Az ellenőrzés során az ellenőrök az adatnyilvántartó lap alapján ellenőrzik az árusítás helyén talált termékeket és azt, hogy az adatnyilvántartó lapon szereplő termékek megegyeznek-e a standon találhatókkal, és a termelési alapok által biztosított lehetőségek és az árusított termékek mennyisége arányban állnak-e egymással. A hatóságnak joga van az ellenőrzés során további termelőhelyi ellenőrzést kezdeményezni, vagy helyszínen feltárt szabálytalanság súlyát mérlegelve az igazolványt ott elvenni (igazolvány visszatartás), valamint a vizsgálat befejezésével határozattal – a NAV egyidejű értesítése mellett – az igazolványt a jogsértés súlyától függően két hónaptól és két évig terjedő időre visszavonni.

 

A tájékoztatót követően a fórumon az őstermelők által feltett kérdések megválaszolásra kerültek.

Felmerült többek között az is, hogy aki egy-két csokor virágot értékesít csak, vagy a kiskertjében megtermelt felesleget viszi a piacra, annak is ki kell-e váltani az őstermelői igazolványt és hogy kötelező-e számára az agrárkamarai tagság, amely tagdíjfizetéssel jár.   Válaszként elhangzott, hogy az  őstermelői igazolványt ki kell váltania neki is - hiszen értékesítést őstermelőként vagy vállalkozóként lehet végezni - de 600.000,-Ft árbevétel alatt adóbevallást nem kell készítenie, így könyvelőt sem kell alkalmaznia. Annak, aki gazdasági tevékenység miatt váltja ki az őstermelői igazolványt, 2000,-Ft tagdíj előleget kell fizetnie. Javaslatként merült fel a fórumon a nyugdíjasok tagdíjfizetés alóli kedvezményben vagy mentességben részesülésének megfelelő helyen történő kezdeményezése.

 

Összegzésül elmondható, hogy a fórum elérte célját a tájékoztatás és a problémás kérdések megbeszélése miatt,  valamint, hogy a hatósági munkát, illetve az ellenőrzéseket  közelebb hozzuk és megismertessük a termelők és fogyasztók minél szélesebb körével.

 

                                                                                          Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó

                                                                                            mb. járási hivatalvezető