Munkahelyteremtés pályázati felhívás mikro-, kis- és középvállalkozások részére

MUNKAHELYTEREMTÉS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázat kódjele: NFA-2017-2-KKV

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások részére munkahelyteremtő beruházási pályázatot hirdet

 

a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból

 

A pályázat célja

 

 • Új munkahelyek létrehozását és meglévő munkahelyek bővítését eredményező beruházások támogatása,
 • területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése,
 • a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiegészítő támogatással.

 

Mire pályázhatnak a vállalkozások?

 

 • Új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések beszerzésére,
 • ingatlan vásárlása,
 • tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó bérleti díjakra, lízing költségekre,
 • új épület / épületrész építésére, illetve a felépítésével kapcsolatos építési költségekre,
  • immateriális javak közül: találmány, szabadalom, licenc és know-how beszerzésére.

 

Mekkora támogatás igényelhető?

 

Nem regisztrált álláskereső személy esetén új munkahelyenként 1,5 millió Ft támogatás igényelhető ÉS amennyiben a beruházás kedvezményezett járásban (Bács-Kiskun Megyében Kecskemét járás kivételével: Baja, Kalocsa, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Bácsalmás, Kiskunmajsa, Kunszentmiklós, Tiszakécske, Jánoshalma) vagy kedvezményezett településen (a fent említett kedvezményezett járásokhoz tartozó településeken felül Kunbaracs) valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft.

 

Ezeken felül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:

a)    amennyiben nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft VAGY

b)    amennyiben nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 800 ezer Ft.

 

A támogatás mértéke, intenzitása és formája

 

 1. A regionális beruházási támogatás mértéke legfeljebb 120 millió Ft, ami a kedvezményezett járásokban és településeken megvalósuló beruházásoknál legfeljebb 240 millió Ft-ra emelkedhet.

       Bács-Kiskun megyében a regionális beruházási támogatás mértéke - más állami támogatásokkal együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek

 • 70%-át a mikro-, és kisvállalkozások esetén,
 • 60%-át a középvállalkozások esetén.
 1. Csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen odaítélt támogatás összege – a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során - nem haladhatja meg a 200 ezer eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeget.

 

Mindkét támogatási kategória utófinanszírozott és vissza nem térítendő formában érhető el. (50 %-ára előleg igényelhető)

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

 

Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, akik vállalják, hogy:

 • a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet,
 • a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára és az éves átlagos statisztikai állományi létszámra külön-külön és együttvéve legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal,
 • a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (az üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig folyamatosan az eredeti célnak megfelelően fenntartja és működteti,
 • a beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési összköltségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be,
 • legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,
 • a hatósági szerződés megkötésétől anyagi biztosítékot ajánl fel (valamennyi bankszámlára felhatalmazó levél és pénzügyi intézmény által vállalt garancia és/vagy nem lakás céljára szolgáló ingatlan jelzálog).

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja, értékelése

 

A pályázatokat kizárólag Magyarországon feladott könyvelt postai küldeményként vagy gyorspostai/futárposta szállítás igénybevételével kell eljuttatni a beruházás helye szerinti illetékes kormányhivatal részére 2018. február 9-ig 1 eredeti és 1 másolt példányban (valamint CD-n) a pályázati dokumentációban meghatározott feltételek szerint. (Bács-Kiskun Megye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, 6000 Kecskemét, Klapka u. 34., NFA-2017-2-KKV kódjel feltüntetésével)

A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról a nemzetgazdasági miniszter 2018. április 4-ig mérlegelési jogkörében dönt.

 

Pályázati dokumentumok

 

A pályázati dokumentáció a kormányzati honlapon érhető el:

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/ujabb-5-milliard-forintbol-fejleszthetnek-a-kkv-k

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben Bugya Zita és Ba Zsuzsanna az alábbi elérhetőségeken nyújtanak további felvilágosítást:

Telefon: 76/795-651

E-mail: bugya.zita@bacs.gov.hu

ba.zsuzsanna@bacs.gov.hu

 

A fenti információk kizárólag informális jellegűek, a legfontosabb – de nem valamennyi – pályázati feltételről, figyelem felhívás céljából.