Munkahelyi betanításra nyújtható bérköltség támogatásról tájékoztató

Módosult a GINOP-5.3.10-17 felhívás

A „Létszámleépítések megelőzése és kezelése” című (GINOP-5.3.10-17 kódszámú) felhívás tovább bővült a regisztrált álláskeresők felvétele esetén nyújtható munkahelyi betanítás támogatásával

 

Támogatás a betanításhoz két esetben adható:

 1. a munkáltató 2 fő nyilvántartott álláskereső foglalkoztatását vállalja, akik közül legalább 1 fő hátrányos helyzetű. Olyan álláskeresők vehetők figyelembe, akiknek a foglalkoztatása a támogatás kérelem beadását megelőző legfeljebb 30 napon belül kezdődött meg.

 

Hátrányos helyzetű személynek tekinthető az, aki álláskereső vagy a kérelem beadását megelőző legfeljebb 30 napot megelőzően álláskereső volt és

 • legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy

 • az ötvenedik életévét betöltötte, vagy

 • a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként tartja nyilván, vagy

 • a saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy

 • 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben/gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben/csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesült, vagy

 • 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte, vagy

 • nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres fizetett alkalmazásban (rendszeres fizetett alkalmazásnak minősül, ha az álláskereső a nappali tagozatos tanulmányok befejezését követő két év alatt legalább 240 napig munkaviszonyban állt).

A támogatás mértéke az új (korábban álláskereső) munkavállalók betanítását végző munkahelyi segítő bruttó bérének és annak szociális hozzájárulási adójának legfeljebb 50%-ig terjedhet, de maximum 180 000 forint/fő/hó mértékig és maximum 90 nap időtartamban nyújtható.

 

 1. Amennyiben a munkáltató megváltozott munkaképességű álláskeresőt alkalmaz, a betanítást végző munkahelyi segítő bérének támogatása 1 fő megváltozott munkaképességű álláskereső alkalmazása esetén is adható.

 

Megváltozott munkaképességű személy [a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (továbbiakban: Flt). 58. § (5) bekezdés m) pont szerint]:

a rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján

 • akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,

 • aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány alapján,

 • akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű,

 • aki a komplex minősítés alól jogszabály rendelkezése alapján mentesül, rokkantsági ellátás folyósításának időtartama alatt.

A támogatás mértéke megváltozott munkaképességű álláskereső foglalkoztatása esetén a betanítást végző munkahelyi segítő bruttó bérének és annak szociális hozzájárulási adójának legfeljebb 100%-ig terjedhet, de maximum 360 000 forint/fő/hó mértékig és maximum 12 hónap időtartamban nyújtható.

A munkaadó kérelmét a betanító munkavállaló lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek hiányában értesítési címe szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalnál nyújthatja be.

További, pontos részletek a módosult pályázati felhívásban érhetőek el az alábbi linkre kattintva:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-ginop-5310-17-felhvs

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)