Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára II.

Négyezren szerezhetnek térítésmentesen nehézgépjárműre szóló jogosítványt, a mintegy 4 milliárd forintos hazai forrásból 2400 tehergépjármű-vezető és 1600 autóbuszvezető képzése valósulhat meg a következő években – jelentette be Varga Mihály az MTI-nek.A gazdaság növekedésének köszönhetően az utóbbi időszakban jelentősen nőtt a foglalkoztatás a versenyszférában, miközben az ország egyes területein, bizonyos ágazatokban, munkakörökben munkaerőhiány alakult ki. A programmal a már dolgozó személyeket célozzák meg, akiknek munkaerő-piaci helyzete képzéssel előmozdítható, ezzel nagyobb hozzáadott értéket adó munkaköröket is betölthetnek a továbbiakban. A támogatás közvetlen célcsoportjába a magyarországi székhelyű logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások, fuvarozók tartoznak, ennek megfelelően C, C+E, D és GKI kategóriás jogosítvány megszerzésére irányulnak a tanfolyamok. A jelentkezők képzése a munkáltatói szándéknyilatkozatok vagy tanulmányi szerződések benyújtása és megkötése után indulhat, ezzel is elősegítve a támogatottak elhelyezkedését. A hatósági képzéseket az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (OFA Nonprofit Kft.) valósítja meg.


A program megvalósításának tervezett ütemezése:


2019. január: Előzetes regisztrációs felület megnyitása, igényfelmérés 


A programra történő jelentkezéshez minden esetben szükséges a regisztráció, mely a www.ofa.hu oldalon tehető meg.


2019. április: Ajánlattételi felhívás megjelentetése a képző intézmények számára


Az OFA Nonprofit Kft. nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé honlapján (www.ofa.hu) a programban megvalósuló képzések lebonyolítására vonatkozóan. A program megvalósítása során együttműködő képző intézmény a felnőttképzési tevékenység folytatására jogosult, vagy a közúti járművezetők képzésére vonatkozóan engedéllyel rendelkező, Magyarország területén hatósági képzés és gyakorlati felkészítés megkezdésére és folytatására jogosult képző intézmény lehet.2019. július: Pályázati felhívás megjelentetése magánszemélyek számára


Az OFA Nonprofit Kft. által kiírásra kerülő pályázati felhívásra olyan munkaviszonyban álló magyar állampolgár (természetes személy) jelentkezhet, valamint képzésbe az vonható be, aki az alábbiaknak megfelel:


Tehergépkocsi-vezető képzés esetén rendelkezik:

1. Alapfokú iskolai végzettséggel,
2. Minimum 2 éve megszerzett "B" kategóriás jogosítvánnyal,
3. Egészségi alkalmasság: 2. alkalmassági csoport,
4. PÁV III-as alkalmassági kategória – határozattal.

 

Autóbuszvezető képzés esetén rendelkezik:

1. Alapfokú iskolai végzettséggel,
2. Betöltött 21. életévvel,
3. Minimum 2 éve megszerzett "B" kategóriás jogosítvánnyal,
4. Egészségi alkalmasság: 2. alkalmassági csoport,
5. PÁV II-es alkalmassági kategória – határozattal.

 

Egy személy a képzésben csak egyszer támogatható.


A programra kizárólag az online pályázati felületen keresztül lehet jelentkezni. A pályázó a jelentkezés során megadja adatait és képzési igényét, valamint feltölti a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat.


2019. augusztusától: Csoportos tájékoztatók szervezése országszerte


Csoportos tájékoztatóra jelentkezés az online felületen történik. A csoportos tájékoztatóra való jelentkezés feltétele az egészségügyi alkalmasság: 2-es alkalmassági csoportra vonatkozóan és a PÁV határozat megléte. Ezen alkalmassági vizsgálatok költsége az egyén önrésze, hozzájárulása a képzéshez, mellyel képzési szándéka komolyságát, elkötelezettségét támasztja alá.


A csoportos tájékoztatón az OFA Nonprofit Kft. és a képző intézmény információt nyújt a jelentkezőknek a támogatás feltételeiről és a képzésről, a csoportos tájékoztatót követő kiválasztási eljárásról, valamint a programban való részvételhez szükséges támogatási szerződés tartalmáról.


A csoportos tájékoztatót követően a jelentkezők az alábbi kiválasztási folyamaton vesznek részt:


1. A Képző Intézmény által biztosított szintfelmérő vizsgálat: tesztlap.

 

2. Képző Intézmény által biztosított vezetéstechnikai szimulációs vizsgálat: a jelentkezőknek az aktuális jogosítvány kategóriájuknak megfelelően beállított szimulációs pályán kell vezetniük.


Az elért eredmények összesítése alapján a képző intézmény képzésbe vonásra javasolja/nem javasolja az egyént. A munkáltató - amennyiben támogatja az adott egyén képzésbe vonását - munkáltatói szándéknyilatkozatot állít ki az egyén részére, továbbá tanulmányi vagy munkaszerződést köthet.

 

 

2019. szeptemberétől 2022. januárjáig folyamatosan: Képzések indítása


A képzésbe vonható jelentkezőkkel az OFA Nonprofit Kft. támogatási szerződést köt.


A támogatás a képzés teljes díját - a hatósági elméleti és gyakorlati vizsga költségeit is – tartalmazza. A sikertelen vizsgát követő újabb vizsga költségeire a támogatás nem vonatkozik.


Azok a képzésben résztvevők, akik nekik felróható okból a képzést nem fejezik be, a kifizetett képzési díjat kötelesek az OFA Nonprofit Kft.-nek visszafizetni.

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)