Felhívás a tűzeseti halálozások megelőzésére

A lakóingatlanokban keletkezett tűzesetek során 2011 óta évente átlagosan 7 személy hunyt el Bács-Kiskun megyében. Az elhunytak hátterét vizsgálva elmondható, hogy a legnagyobb veszélynek a szociálisan hátrányos helyzetű középkorú illetve idősebb személyek vannak kitéve.

Az időbeli eloszlást vizsgálva az esetek nagyobb része a fűtési szezon hónapjaihoz köthető. A legtöbb halálos tűzeset december és január hónapban történt.

A megállapított tűzkeletkezési okok több mint 2/3-ánál a gyújtóforrás dohányzás, illetve nyílt láng volt.

 

A tűzeseti halálozások számának csökkentése érdekében az alábbi alapvető tűzvédelmi előírások betartására szükséges felhívni az érintettek figyelmét:

 

- Ágyban dohányozni fokozottan tűzveszélyes!

- Tüzelő- és fűtő berendezésből (kályha, kandalló, tűzhely) a kipattanó szikra ellen védelmet kell biztosítani megfelelő méretű, nem éghető anyagú tálca alkalmazásával!

- Tüzelő- és fűtő berendezés valamint annak kéménye közelében – minimum 1 méteres környezetében - éghető anyagot ne tároljunk!

- Tüzelő- és fűtő berendezésbenszemét, ruhanemű és egyéb hulladék égetése a kémény károsodását, későbbi tűz keletkezését okozhatja!

- Csak megfelelő műszaki állapotban lévő Tüzelő- és fűtő berendezést használjunk, a tüzelő- és fűtő berendezés hiányos műszaki állapota tűz keletkezését okozhatja!

- Tüzelő- és fűtő berendezésünket rendszeresen ellenőriztessük szakemberrel.

- Az égéstermékelvezetőket rendszeresen ellenőriztessük, szükség esetén tisztíttassuk kéményseprővel.

- Égésterméket (hamu, parázs, korom) műanyag kukában, zsákban tárolni tűzveszélyes, azokat kizárólag nem éghető edényzetbe öntsük!

- Nyílt lángot őrizetlenül hagyni tilos és tűzveszélyes! (adventi koszorú, mécses, stb)

- Soha ne hagyjunk őrizetlenül ételt az üzemelő tűzhelyen!

 

TEGYÜNK A TŰZESETI HALÁLESETEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN!