Évértékelő 2016

Évértékelő 2016


A közigazgatás az elmúlt években nagy változáson ment keresztül, melynek része volt a járási hivatal is. A kormányzati törekvés egyértelműen az, hogy egyszerűbbé, gyorsabbá és rugalmasabbá tegye a hivatali ügyintézést, és mindehhez az ügyintézők részéről szakértelem és ügyfélbarát hozzáállás társuljon.

A Kiskunmajsai Járási Hivatal munkatársai is mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt az odaadó ügyintézést helyi szinten, a helyi lakosság számára is megvalósítsák. Évről évre egyre több feladatot látnak el kollégáink és az ügyfelek legnagyobb megelégedésére egyre több ügyüket tudják immáron helyben elintézni.

 Az idei év több kihívást is hozott számunkra, hisz azon túl hogy 2015 óta az államilag adható szociális ellátások teljes köre átkerült az önkormányzatoktól, ami önmagában az eddigi feladatokon túl közel 1000 ügyfelet jelent, további új tevékenységeket láttunk el, melyek a következők:

-          a teljes járás területén a tanyák villamos energiával történő ellátását megalapozó felmérést készítettünk, ami összesen 3299 tanya felkeresését jelentette mintegy három hét alatt

-          az állami rezsi- és bürokráciacsökkentés folytatása érdekében kérdőívekben nyilatkoztattuk meg a lakosságot, hogy milyen további könnyítéseket szeretnének, ha megvalósulnának, ennek köszönhetően ingyenessé vált a:

  • személyigazolvány és a lakcímigazolvány kiadása
  • az eltulajdonított okmányok pótlása, amely személyenként korábban akár a 20 ezer forintot is elérhette
  • a családi állapot változásból eredő névváltozással kapcsolatos eljárások
  • az erkölcsi bizonyítvány kiállítása
  • a vállalkozói igazolvánnyal és üzlet működésével kapcsolatos eljárás
  • a parkolási igazolvánnyal kapcsolatos eljárás
  • a három vagy több gyermeket nevelő családok esetén 500.- Ft lett a gyermekek útlevél kiadása
  • az első vezetői engedély elkészítése ingyenes lett, valamint
  • a gépjármű érvényesítő címke kiadása.

-          jelentősen csökkentek az ügyintési határidőink, melynek része az igazolványok kiadása is, konkrétan 5 napon belül megérkeznek az ügyfelekhez

-          részt vett kormányablakunk az üdülési pályázatok lebonyolításában, mely keretében nagycsaládosok, nyugdíjasok, valamint fogyatékossággal élők számára biztosítottunk közvetlen segítséget a pályázatok benyújtásában, és a szállásfoglalásban, melyre nagy érdeklődés volt.

-          hasonló módon segítettük a hűtőcsere pályázat lebonyolítását is és a civil szervezetek szavazásában is közreműködtünk

-          részt vettünk az állami tulajdonú földek árverés útján történő értékesítésében

-          lebonyolítottuk a helyi védelmi bizottság üléseit, mely során rögzítettük az éves feladatok ellátásának menetét

-          kollégáinkkal részt vettünk egész évben, sőt még a karácsony időszakában is Tompa határátkelőnél a migráns helyzet kezelésében

-          a járás települési önkormányzatainál elvégeztük a közszolgálati ellenőrzést, valamint hatósági ellenőrzés keretében ellenőriztük a temetőket és a temetkezési szolgáltatókat

-          hetente tájékoztattuk a lakosságot a helyi sajtón (TV, rádió, újságok) és az önkormányzatokon keresztül az aktuális változásokról és pályázati lehetőségekről

-          támogatást nyújtottunk a Foglalkoztatási Osztályunkon keresztül az önkormányzatok, munkáltatók és legfőképp a munkavállalók számára, mely keretében kiemelt szerepet kaptak többek között a:

  • a nyugdíj előtt álló nők és a pályakezdő álláskeresők elhelyezkedésének biztosítása.

-          képzési lehetőségeket biztosítottunk az álláskeresők számára a könnyebb elhelyezkedés érdekében és külön támogatást kaptak, ha közfoglalkoztatásból sikeresen jogviszonyt létesítettek a munkaerőpiacon

-          49 fiatal vett részt a diákmunka keretében nyári foglalkoztatásban

-          uniós projektjeink által 245 munkavállaló részesült támogatásban

-          munkáltatói fórumokat szerveztünk a támogatási lehetőségek bemutatása érdekében

-          katonai és határvadász toborzással segítettük az álláskeresők elhelyezkedését, mely januárban is folytatódik

-          tájékoztatást nyújtottunk az un. Jogpont ingyenes igénybevételének lehetőségéről, ahol ügyvéd nyújt segítséget a munkajog, cégjog, társadalombiztosítási és adójog területén

-          Kormányablakunk több mint 1500 ügyben nyújt immár segítséget az ügyfelek számára.

 

A karácsony közeledtével pedig immáron 4. alkalommal támogatóinknak köszönhetően mintegy 40 család részére biztosítottunk fenyőfa, péksütemény és ruhaadományt.

A hivatalon belüli ügyintézés mellett a járáshoz tartozó településeken, így Csólyospáloson, Kömpöcön, Jászszentlászlón, Móricgáton és Szankon, heti rendszerességgel ügysegédek látják el feladataikat, annak érdekében, hogy a lakosok a kérelmeiket helyben is beadhassák. 

Kormányzati szándék a jövő év tekintetében a Járási Hivatalok további megerősítése. Az állam igyekszik minél több olyan ellátást, szolgáltatást hivatalunkhoz telepíteni, ami az emberek mindennapjait könnyítheti meg, így új feladatként jelentkezik többek között a jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés, fogyasztóvédelmi tevékenység, valamint a földművelésügy területén is lesznek ellátandó hatásköreink. Minden új feladat és változás nagy felkészülést igényel, ráadásul létszámbővítés nélkül, de bátran mondhatom el kollégáim nevében is, hogy a jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy Önök bizalommal forduljanak hozzánk, és elégedetten távozzanak az ügyintézést követően.

Büszkék vagyunk hivatalunkra, mely nem csak helyi szinten, hanem megyei szinten is kiemelkedő munkát végez, melyhez nagy mértékben az ügyintézőink szakmai és emberi tevékenysége is hozzájárul. Egyre több olyan visszajelzést kapunk, hogy hozzánk nem csak érdemes, hanem öröm is bejönni és az idei évben két kollégánk megyei kitüntetésben is részesült a kiváló szakmai munkájának köszönhetően.

2017. január az én életemben is nagy változást hoz, hisz anyai örömök elé nézek és átmenetileg a Járási hivatal vezetését Dr. Kállainé Dr. Tóth Ildikó megbízott hivatalvezető veszi át, aki kitűnő kolléga.

A 2017-es évben is szeretettel várjuk ügyfeleinket és munkatársaim nevében is kívánok mindannyiuknak családjuk körében egészségben, békességben és sikerekben gazdag 2017-es esztendőt!

                                                                                  Tisztelettel:

                                                                                                            dr. Kiss Melinda

                                                                                                          járási hivatalvezető