Egyes személyi okmányok érvényességi idejét érintő változások

 A vezetői engedély a következő határidőig jogosít vezetésre:

 

a)         A vezetői engedély kategória érvényessége az előírt orvosi vizsgálaton megállapított egészségi alkalmassági időpontig, de a „C1”, a „C1E”, a „C”, a „CE”, a „D1”, a „D1E”, a „D” és a „DE” vezetői engedély kategóriák esetében a vezetői engedély kiállításától számított legfeljebb öt évig, egyéb nemzetközi vezetői engedély kategóriák esetében legfeljebb tíz évig. Ebben az esetben a vezetői engedély kiállítása során annak érvényességét az itt meghatározott időtartamon belül úgy kell meghatározni, hogy a lejáratának hónapja és napja megegyezzen az ügyfél születési idejének hónapjával és napjával. Az orvosi vizsgálaton két évet meg nem haladóan megállapított egészségi alkalmasság esetén a vezetői engedély érvényességi ideje a megállapított orvosi alkalmasság időpontja.

b)        A nemzeti kategóriában - a „TR” és „V” kategória kivételével - a vezetői engedély érvényességi időpontjáig, de legfeljebb a vezetői engedély kiállítását követő tíz évig. Ebben az esetben a lejárt érvényességű vezetői engedélyt járművezetői vizsgakötelezettség nélkül - kell kicserélni.

 

A közlekedési igazgatási hatóság az egészségi alkalmassággal kapcsolatos korlátozásokat az orvos által kiállított, az ügyfél által bemutatott „alkalmassági vélemény”-ben meghatározott kód alapján jegyzi be a vezetői engedélybe.

 

A vezetői engedély kiállítása során annak érvényességi idejét úgy kell meghatározni, hogy a lejáratának időpontja megegyezzen a vezetői engedélyen feltüntetett kategória érvényesség időpontjával.

 

A gépjárművezetői engedély kiadására irányuló eljárás illetéke továbbra is 4000 forint. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 forint. A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes.

 

Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama ha a jogosult:

 

a) a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam,

 

b) a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja,

 

c) a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

 

A 65. életévet betöltött jogosult továbbra is kérheti, hogy a részére határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz, érvényességi idejeként a kiállítást követő 60. év január első napját kell feltüntetni.

 

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás továbbra is illetékmentes.

 

A magánútlevél érvényességének időtartama az állampolgárnak az útlevél iránti kérelem benyújtásakor betöltött életkorától függően:

 

a) 6 éves életkor betöltéséig 3 év; 6-70 éves életkor közöttiek esetén 5 év. Ebben az esetben az időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani.

c) 70 éven felüliek esetén 10 év. A 18-70 éves életkor közötti állampolgár részére a magánútlevél - kérelmére - 10 éves érvényességgel is kiállítható. Ebben az esetben az időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani. Amennyiben a kiállítás napja a születésnap hónapjával és napjával megegyezik, úgy az érvényességi időt ezen időponttól kell számítani.

 

A magánútlevél illetéke változatlan.

 

 

Dr. Kállainé Dr. Tóth Ildikó

                                                                                                          mb. hivatalvezető