„Bács-Kiskunban itthon vagy!” Ösztöndíj pályázat - HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatására meghirdetett „Bács-Kiskunban itthon vagy!” című tanulmányi ösztöndíj elnyerésére kiírt pályázatának benyújtási határidejét 2018. október 15-éig meghosszabbította.

 

A második felhívás számtalan könnyítést tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy az első pályázati felhívásból kimaradtak is részesülhessenek a havi akár 50 000 forintos tanulmányi ösztöndíjból.

A pályázat célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok tanulmányainak segítése, hosszabb távon a megyei fiatalok megyéhez való kötődésének erősítése.

 

Támogatásban részesülhet az a pályázó, aki

-          a 13. életévét betöltötte - felső korhatár nélkül -,

-          hátrányos helyzetűnek minősül,

-          preferált szakma szerinti képzésben részesül,

-          az érintett települési önkormányzatok egyikén, azaz Bugacon, Bugacpusztaházán, Csólyospáloson, Jászszentlászlón, Kiskunmajsán, Kömpöcön, Móricgáton, vagy Szankon állandó lakóhellyel rendelkezik,

-          tanulmányi eredménye az utolsó félévben legalább a közepes átlagot elérte,

-          egyéb ösztöndíjban nem részesül.

-           

Az ösztöndíj 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatás.

 

Az ösztöndíj összege 5 hónapon keresztül minimum 5.000,- Ft, maximum 50.000,- Ft.

 

A pályázatot egy eredeti példányban, zárt borítékbanszemélyesen vagy postai úton (ajánlott küldeményként) – kell beadni úgy, hogy az 2018. október 15-éig beérkezzen a

 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

címre.

 

Kérjük, a borítékra írja rá: „Bács-Kiskunban itthon vagy!” tanulmányi ösztöndíj pályázat.

 

A pályázati űrlap, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok, valamint a preferált szakmák jegyzéke letölthető a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat honlapjáról, a www.bacskiskun.hu weblapról.