+ Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

 


Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Vezető: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó járási hivatalvezető-helyettes, Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi osztályvezető, titkos ügykezelő

Elérhetőségek:

Cím: 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.

Tel.: 06 77/795-256, 06 70/436-2912

E-fax: 06 77/999-623

E-mail: kiskunmajsa@bacs.gov.hu; toth.ildiko@bacs.gov.hu


Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 16:30
Kedd 8:00 - 12:00 (telefonos és elektronikus ügyfélfogadás 16.30 óráig)
Szerda 8:00 - 16:30
Csütörtök 8:00 - 12:00 (telefonos és elektronikus ügyfélfogadás 16.30 óráig)
Péntek 8:00 - 14:00

Illetékességi területe megegyezik a Kiskunmajsai Járási Hivatal illetékességi területével

 

Az Osztály által ellátott feladatok, ügyintézők:

 

Szociális, hatósági, szabálysértési feladatok:


Bedőné Hoppál Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

Tel: 06 77/795-268

E-mail: hoppal.zsuzsanna@bacs.gov.hu

 Feladatok:

- gazdálkodási feladatok,

- ügysegéd helyettesítése.

 

Czinkóczi Sándorné szociális szakügyintéző

Tel: 06 77/795-258, 06 70/436-2910

E-mail: czinkoczi.sandorne@bacs.gov.hu

Feladatok:

- Aktív korúak ellátása (egészségügyi és gyermekfelügyeleti támogatás),

- ápolási díj,

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,

- hadigondozotti ellátással kapcsolatos ügyintézés,

- Menekült, oltalmazott, menedékesként elismerését kérő személy beiskolázási, lakhatási és lakáscélú költségek megtérítése iránti kérelme.


Cserényi Lajosné szociális szakügyintéző

Tel: 06 77/795-267

E-mail: cserenyi.lajosne@bacs.gov.hu

Feladatok:

 - Alanyi és normatív közgyógyellátás.


Dongó Anita szociális szakügyintéző

Tel: 06 77/795-261

E-mail: dongo.anita@bacs.gov.hu

Feladatok:

- Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás - FHT)


Jeneiné Sólya Anikó igazgatási szakügyintéző

Tel: 06 77/795-255, 06 70/436-2913

E-mail: kiskunmajsa@bacs.gov.hu, solya.aniko@bacs.gov.hu

Feladatok:

- Titkársági feladatok

- továbbképzési referensi feladatok,

- honlapszerkesztés,

- jogosultságok kezelése.


Kispál Ildikó igazgatási ügyintéző

Tel: 06 77/795-259

E-mail: kispal.ildiko@bacs.gov.hu

Feladatok:

- Időskorúak járadéka

- ügysegédi feladatok.

 

Récziné Kovács Zsuzsanna szociális szakügyintéző

Tel: 06 77/795-260

E-mail: kovacs.zsuzsanna@bacs.gov.hu

Feladatok:

- Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás - FHT)


Magony Rita hatósági szakügyintéző

Tel: 06 77/795-262

E-mail: magony.rita@bacs.gov.hu

Feladatok:

 - fogyasztóvédelmi feladatok,

- családi gazdaságok nyilvántartásával kapcsolatos feladatok,

- mezőgazdasági őstermelői igazolványok használata jogszerűségének ellenőrzése,

- mezei őrszolgálatokkal kapcsolatos feladatok,

- üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése és felügyelete,

- temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése és felügyelete, temető fenntartásának és üzemeltetésének   ellenőrzése,

- az ingatlan tulajdonosának kötelezése a víziközmű-rendszerbe történő bekötésre,

- állandó menazséria létesítésével, fenntartásával, engedélyezésével, ideiglenes menazséria útinapló kiadásával, továbbításával kapcsolatos feladatok,

- levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben az elsőfokú hatósági, eljárások lefolytatása.

- járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének és megszüntetésének engedélyezése.


 Siposné Tóth Edit szabálysértési-igazgatási szakügyintéző

Tel: 06 77/795-257

E-mail: toth.edit@bacs.gov.hu

Feladatok:

- Szabálysértési ügyek intézése,

- köznevelési feladatok.

 

Nyomtatványok:

- Időskorúak járadékának megállapítására kérelem

- Aktív korúak ellátásának megállapítására kérelem

- Ápolási díj megállapítására kérelem

- Közgyógyellátás megállapítására kérelem

- Szociális rászorultság megállapítása iránt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevétele céljából kérelem

- Volt hadiárva, volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához igénybejelentés

- Hadigonzodási egyösszegű térítés megállapításához igénybejelentés

- Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele iránti kérelem

- Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez nyilatkozat

- Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez TB nyilatkozat

- Családi gazdaságok változásbejelentési kérelme

- Mezei őrszolgálat megalakulásához nyújtandó támogatás igénylőlapja

- Mezei őrszolgálat működtetéséhez nyújtandó támogatás igénylőlapjaGyámügyi, igazságügyi ügyintézők, feladatok:


Deményiné Gyöngyösi Judit gyámügyi szakügyintéző

Tel: 06 77/795-263

E-mail: gyongyosi.judit@bacs.gov.hu

Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétele, nevelésbe vétel felülvizsgálata, megszüntetése, gondozási díj megállapítása, nevelési felügyelet, örökbefogadásra alkalmassá nyilvánítás, szülői felügyelet rendezése, gondnokság alá helyezés, gondnokrendelés, támogatott döntéshozatal, előzetes jognyilatkozattal kapcsolatos ügyek, gondnokok számadásának elfogadása, feljelentés gyermek veszélyeztetése, más bűncselekmény miatt, kapcsolattartási ügyek, kiskorú házasságkötésének engedélyezése,  családbafogadás, gyámság, utógondozás, utógondozói ellátás, otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, eseti gyám, ügygondnok kirendelése, családi jogállás rendezése, kiskorúak vagyoni ügye.

Jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés.


Hegedüsné Vadkerti-Tóth Beatrix gyámügyi szakügyintéző

Tel: 06 77/795-266

E-mail: vadkerti-toth.beatrix@bacs.gov.hu

Védelelembe vétel, megelőző pártfogás, igazolatlan óvodai, iskolai hiányzásokkal összefüggő eljárás, ideiglenes hatályú elhelyezés, családbafogadás, szülői ház elhagyása, nevelésbe vétel, nevelésbe vett gyermekek kapcsolattartása, nevelésbe vett gyermekek ügyében benyújtott rendszeres eseti és végszámadás elfogadása, gondozási díj megállapítása, gyámság, kiskorú veszélyeztetése, más bűncselekmény miatti feljelentés, eseti gyám, ügygondnok kirendelése.


Jegyes-Molnár Edit Katalin gyámügyi szakügyintéző, titkos ügykezelő

Tel: 06 77/795-265

E-mail: jegyes-molnar.edit@bacs.gov.hu

Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétele, nevelésbe vétel felülvizsgálata és megszüntetése, gondozási díj megállapítása, nevelési felügyelet, utógondozás, utógondozói ellátás, otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj megállapítása, szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, feljelentés a gyermek veszélyeztetése, más bűncselekmény miatt, kapcsolattartási ügyek,  családbafogadás, gyámság, számadás, kiskorúak vagyoni ügye, családi jogállás rendezése.

Jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés.

 

Retkes Gabriella gyámügyi szakügyintéző

Tel: 06 77/795-264

E-mail: retkes.gabriella@bacs.gov.hu

Igazolatlan óvodai, iskolai hiányzásokkal összefüggő eljárás, védelembe vétel, megelőző pártfogás, családbafogadás, szülői ház elhagyása, gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétel, gondozási díj megállapítása, gyámság, kiskorú veszélyeztetése, más bűncselekmény miatt feljelentés, szülői felügyeleti jog rendezése, nevelésbe vett gyermekek ügyében benyújtott rendszeres, eseti és végszámadás elfogadása, nevelésbe vett gyermekek kapcsolattartása, eseti gyám, ügygondnok kirendelése, utógondozás, utógondozói ellátás.

 

Torma Ágnes Anna gyámügyi szakügyintéző

Tel: 06 77/795-266

E-mail: torma.agnes.anna@bacs.gov.hu

Védelelembe vétel, megelőző pártfogás, igazolatlan óvodai, iskolai hiányzásokkal összefüggő eljárás, ideiglenes hatályú elhelyezés, családbafogadás, szülői ház elhagyása, nevelésbe vétel, nevelésbe vett gyermekek kapcsolattartása, nevelésbe vett gyermekek ügyében benyújtott rendszeres eseti és végszámadás elfogadása, gondozási díj megállapítása, gyámság, kiskorú veszélyeztetése, más bűncselekmény miatti feljelentés, eseti gyám, ügygondnok kirendelése.


Vereb István gyámügyi szakügyintéző

Tel: 06 77/795-266

E-mail:vereb.istvan@bacs.gov.hu

Igazolatlan óvodai, iskolai hiányzásokkal összefüggő eljárás, védelembe vétel, megelőző pártfogás, családbafogadás, szülői ház elhagyása, gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétel, gondozási díj megállapítása, gyámság, kiskorú veszélyeztetése, más bűncselekmény miatt feljelentés, szülői felügyeleti jog rendezése, nevelésbe vett gyermekek ügyében benyújtott rendszeres, eseti és végszámadás elfogadása, nevelésbe vett gyermekek kapcsolattartása, eseti gyám, ügygondnok kirendelése, utógondozás, utógondozói ellátás.


Péter-Héderi János állami ügykezelő

Tel: 06 77/795-263

E-mail: peter-hederi.janos@bacs.gov.hu

- iktatás

- irattárazás.

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0600331.kor

 

A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében pdf

A gyámhivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban

pdf


A gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében

pdf


A gyámhivatal a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke érdekében pdf

A gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban pdf

Örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban

pdf


A gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet

pdf


A gyámhivatal feljelentést tesz

pdf


A gyámhivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban

pdf


A gyámhivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal kapcsolatban

pdf


A gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban

pdf


Egyéb feladat- és hatáskörök pdf

Tájékoztatás hiteles magyar fordítás becsatolásának eltekintéséről pdf

Kérelem gyermektartásdíj megelőlegezése iránt pdf

Kérelem otthonteremtési támogatás iránt pdf

Kérelem áldozati státusz igazolása iránt pdf

Nyomtatvány azonnali pénzügyi segély iránti kérelemhez pdf

Nyomtatvány jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez pdf

 

 

 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya által a munkaköri feladatok ellátásához szükséges jogszabályok felsorolása

 Jogszabályok jegyzéke


Az eddiginél is egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés a kormányhivataloknál és a járási hivataloknál

A 2011. január 1-jével létrejött fővárosi és megyei kormányhivatalok jelentősen csökkentették a korábbi időszakra jellemző területi széttagoltságot, ezzel gyorsabbá, rugalmasabbá és költséghatékonyabbá téve a közigazgatást. Ezen fejlesztések folytatódnak most, aminek eredményéül a kormányhivatalokhoz további feladatok kerülnek, valamint a kormányhivatalokban és a hozzájuk tartozó járási hivatalokban megszűnik a szakigazgatási szervre és törzshivatalra való felosztás és csökken a vezetői szintek száma. Mindez többek között egységes feladatellátást, gyorsabb döntéshozatalt és olcsóbb működést eredményez.

2015. április 1-től átalakul a fővárosi és megyei kormányhivatalok eddigi szervezeti struktúrája, valamint új feladatokat delegál a kormányhivatalokhoz egy új jogszabály, amelynek célja az egységes kormányhivatali rendszer megteremtése.

A kormányhivatalok eddig ágazatonként elkülönülten, megyei és járási szinten működő, önálló feladat-és hatáskörrel bíró szakigazgatási szervekből (pl. munkaügyi központ, földhivatal, fogyasztóvédelmi felügyelőség, közlekedési felügyelőség, szociális és gyámhivatal), valamint a szintén önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező, funkcionális és egyéb (pl. koordinációs) feladatokat ellátó törzshivatalból álltak. A kormányhivatalok tehát osztott szerkezetűek voltak, hiszen a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett törzshivatalból illetve a szakmailag önálló szakigazgatási szervekből álltak, együtt, egy költségvetési szervet alkotva.

A kormányhivatalok a jövőben a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből (főosztályokból) és a járási hivatalvezetők által vezetett, osztályokra tagozódó járási hivatalokból állnak. A szakigazgatási szervekből (a jelenlegi megyei igazgatóságokból, felügyelőségekből) kormányhivatali főosztályok, a járási szinten működőkből pedig osztályok lesznek. A kormányhivataloknál egy-egy főosztály több jelenlegi szakigazgatási szerv feladatát fogja ellátni, amellyel összefüggésben csökken a vezetői szintek száma. Mindez egységes feladatellátást, egyszerűbb és gyorsabb döntéshozatalt, valamint ügyek tényleges elintézésére fordítható kapacitásnövekedést, illetve a jelenleginél olcsóbb, költséghatékonyabb működést eredményez.

A kormányhivatalokhoz ezen túl új, eddig más szervek által ellátott feladatok is kerülnek. Az integráció keretében elsősorban a hatósági típusú államigazgatási feladatok kerülnek a kormányhivatalokba.

  • · A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, valamint a bányakapitányságok, továbbá a
  • Magyar Államkincstár családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatai, az
  • Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalaitól a baleseti megtérítéssel és a keresőképesség vizsgálatával összefüggő feladatok, valamint a
  • Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal hazai anyakönyvezéssel összefüggő feladatai.

A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatalt ezen csoportokból a Magyar Államkincstártól és az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átkerülő feladatok érintik.

 Ezen intézkedés eredményeképpen tehát nő a kormányhivataloknál elintézhető ügyek száma. Az azokkal kapcsolatos kérelmek pedig leadhatóak a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél is, aminek köszönhetően az ügyfelek egyes ügyeket, amiket addig csak a megyeszékhelyen intézhettek, a jövőben már a lakóhelyükhöz közel is elindíthatják.

 A módosítások az egységes kormányhivatali struktúra jegyében megszüntetik a szakhatósági eljárásokat is a kormányhivatalhoz tartozó szervezeti egységségek tekintetében. 2015. április 1-től a kormányhivatal valamelyik szervezeti egységénél folyamatban lévő olyan ügyekben, amelyekben valamely másik kormányhivatali szerv szakmai állásfoglalása szükséges, a szakmai kompetenciával, ismerettel rendelkező szerv már nem mint szakhatóság, hanem mint az adott ügyben szakértelemmel bíró szervezet jár el. Az integrációt követően a hatósági eljárásban a szakhatósági megkeresés megszűnik, a korábban közreműködő szakhatóságok az eljáró hatósággal közösen hozzák meg a döntésüket, azt egy döntésbe foglalják; ezen eljárások esetén a szakhatósági eljárás időszükségletével rövidül a döntés meghozatalához szükséges idő.

 

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

 

 

Ügykatalógus
Kiskunmajsai Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. Googlemaps
Ügyleírás Elérhetőség
Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) 77/795-260  77/795-261
Aktív korúak ellátása (egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti ellátás)  77/795-258
Ápolási díj  77/795-258
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság címén történő megállapítása  77/795-258
Időskorúak járadéka  77/795-259
Közgyógyellátás (alanyi és normatív)  77/795-267
Hadigondozotti ellátások  77/795-258
Fogyasztóvédelmi feladatok 77/795-262
Családi gazdaságokkal kapcsolatos ügyintézés 77/795-262 77/795-258  77/795-256
Mezei őrszolgálatokkal kapcsolatos ügyintézés 77/795-262 77/795-258  77/795-256
Mezőgazdasági őstermelői igazolványok jogszerű használatának ellenőrzése  77/795-262 77/795-258  77/795-256
Temetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése és a temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárás 77/795-262 77/795-258  77/795-256
Üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése és felügyelet  77/795-262  77/795-258  77/795-256
Levegőtisztaság-védelmi ügyben a jogszabályban meghatározott elsőfokú hatósági  eljárások lefolytatása  77/795-262  77/795-258  77/795-256
Járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárás  77/795-262  77/795-258  77/795-256
Elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés, vagy tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyintézés  77/795-262  77/795-258  77/795-256
A közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése 77/795-262  77/795-258  77/795-256
Az ingatlan tulajdonosainak víziközmű-rendszerbe történő beköttetésére történő kötelezés 77/795-262  77/795-258  77/795-256
Általános szabálysértési feladatok 77/795-257 77/795-255
Köznevelési feladatok (tankötelesek nyilvántartása, tankötelezettség teljesítésének elrendelése és felügyelete, szakértői vizsgálatokon való megjelenésre kötelezés, a gyermek 6. éves kor előtti tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos eljárások, tanköteles tanuló tankötelezettségének külföldön való teljesítése bejelentésének fogadása) 77/795-257  77/795-255
Írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásban történő közreműködés  77/795-256  77/795-265
Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésével kapcsolatos ügyek 77/795-263   77/795-264 77/795-265 77/795-266
Családba fogadás 77/795-263   77/795-264 77/795-265 77/795-266
Nevelésbe vétel 77/795-263   77/795-264 77/795-265 77/795-266
Örökbefogadni szándékozók alkalmasságával kapcsolatos ügyek 77/795-263    77/795-265  
Szülői jognyilatkozat felvétele, amelyben hozzájárul a gyermeke örökbefogadásához 77/795-263 77/795-264   77/795-265
Otthonteremtési támogatás megállapítása 77/795-263    77/795-265  
Gyermektartásdíj megelőlegezése 77/795-263    77/795-265  
Családi jogállás rendezése 77/795-263    77/795-265  
Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése 77/795-263   77/795-264 77/795-265 77/795-266
Gyermek szülővel, más hozzátartozójával történő kapcsolattartásának szabályozása, kapcsolattartás végrehajtása 77/795-263  77/795-265 
Gyámsági ügyek 77/795-263 77/795-264 77/795-265 77/795-266
Eseti gyám, eseti gondnok, ügygondnok kirendelése 77/795-263 77/795-264 77/795-265 77/795-266
Kiskorú házasságkötésének engedélyezése 77/795-263 77/795-264 77/795-265 77/795-266
Szülői ház elhagyásának engedélyezése 77/795-263 77/795-264 77/795-265 77/795-266
Iskoláztatási támogatással kapcsolatos ügyek 77/795-264  77/795-266
Védelembe vétel 77/795-264  77/795-266
Gondnoksággal, támogatott döntéshozatallal, számadással kapcsolatos ügyek 77/795-263 77/795-265
Kiskorúak vagyoni ügye 77/795-263 77/795-265
Hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartással kapcsolatos eljárás 77/795-263 77/795-265
Áldozatsegítéssel kapcsolatos ügyek 77/795-263 77/795-265
Jogi segítségnyújtással kapcsolatos ügyek 77/795-263 77/795-265