- Földhivatali Osztály

Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya

Képtalálat a következőre: „földhivatal kiskunhalas”

 

 

Tájékoztató földügyi eljárásokkal kapcsolatban

„Földügyi igazgatási eljáráshoz” – ezzel a felirattal ajánlott ellátni a járási hivatalok földhivatali osztályainak címzett, postai úton kézbesített küldeményeket, így azok közvetlenül az eljáró hatóságokhoz kerülnek, biztosítva a gyors és hatékony ügyintézést.


A földügyi igazgatási (ingatlan-nyilvántartási, földhasználati nyilvántartási, földműves nyilvántartási, földforgalmi, földvédelmi, földminősítési, földhasznosítási, földmérési és térképészeti, telekalakítási) eljáráshoz kapcsolódó beadványt (kérelmet, nyilatkozatot, okiratot, vázrajzot stb.) tartalmazó borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a „földügyi igazgatási eljáráshoz” szövegű kezelési jelzést. Ezáltal a kormányhivatalnak, illetve járási hivatalok földhivatali osztályainak címzett postai küldeményeket közvetlenül és haladéktalanul továbbítják az illetékes hatósághoz.


                                                                                                       

                                                                         (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

Elérhetőség:

Cím: 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 29.

e-mail cím: foldhivatal.kiskunhalas@bacs.gov.hu

Tel: 77/795-025, Fax: 77/999-628

 

 

Illetékességi területe kiterjed: Balotaszállás, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Móricgát, Pirtó, Szank, Tompa, Zsana

 

Gulyás Zsuzsanna osztályvezető 77/795-026 gulyas.zsuzsanna@bacs.gov.hu
Tóth Ernő ingatlannyilvántartási szakügyintéző 77/795-045 toth.erno@bacs.gov.hu
Gyenizse Gábor földmérési szakügyintéző 77/795-031 gyenizse.gabor@bacs.gov.hu
Nagyné Gálik Rózsa Eszter  földügyi szakügyintéző 77/795-036 nagyne.galik.eszter@bacs.gov.hu
Adamecz István földügyi szakügyintéző 77/795-027 adamecz.istvan@bacs.gov.hu
Babudné Barabás Beáta ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 77/795-028 foldhivatal.kiskunhalas@bacs.gov.hu
Bende Beatrix földügyi szakügyintéző 77/795-029 bende.beatrix@bacs.gov.hu
Hegedűsné Bogdán Ildikó titkársági ügyintéző 77/795-025

foldhivatal.kiskunhalas@bacs.gov.hu

Horváthné Nagy Anita földmérési szakügyintéző 77/795-035 foldhivatal.kiskunhalas@bacs.gov.hu
Kaszás Laura ingatlannyilvántartási szakügyintéző 77/795-033

foldhivatal.kiskunhalas@bacs.gov.hu

Kertes Zita titkársági szakügyintéző 77/795-039 foldhivatal.kiskunhalas@bacs.gov.hu
Karácsony Szilvia Krisztina ingatlannyilvántartási szakügyintéző 77/795-034 foldhivatal.kiskunhalas@bacs.gov.hu
Mátóné Szűcs Andrea ingatlannyilvántartási szakügyintéző 77/795-035 foldhivatal.kiskunhalas@bacs.gov.hu
Patikné Krizsák Ágnes ingatlannyilvántartási szakügyintéző 77/795-037 foldhivatal.kiskunhalas@bacs.gov.hu
Péter Gyöngyi ingatlannyilvántartási szakügyintéző 77/795-038 foldhivatal.kiskunhalas@bacs.gov.hu
Rozsi Brigitta ingatlannyilvántartási szakügyintéző 77/795-039 foldhivatal.kiskunhalas@bacs.gov.hu
Senduláné Vidéki Edit igazgatási ügyintéző 77/795-025 foldhivatal.kiskunhalas@bacs.gov.hu
Apáti Andrea földhivatali szakügyintéző 77/795-040 foldhivatal.kiskunhalas@bacs.gov.hu
Simon János földmérési szakügyintéző 77/795-041 simon.janos@bacs.gov.hu
Surján Márta igazgatási-informatikai szakügyintéző 77/795-042 surjan.marta@bacs.gov.hu
Szűcs Lászlóné földügyi szakügyintéző 77/795-044 foldhivatal.kiskunhalas@bacs.gov.hu
Varga Anita ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző 77/795-046 foldhivatal.kiskunhalas@bacs.gov.hu
Vargáné Makó Éva földmérési szakügyintéző 77/795-047 mako.eva@bacs.gov.hu
Vásári Gyuláné földmérési szakügyintéző 77/795-048 vasari.gyulane@bacs.gov.hu


Tisztelettel köszöntöm a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali Osztály oldalán.

Ezen oldal célja, hogy ügyfeleinknek lehetőséget biztosítsunk hivatali ügymenetünkkel kapcsolatos információk megszerzésére, illetve ügymenetünkről tájékoztassuk Önöket. 

Amennyiben oldalunkon a kérdésére nem talál választ, úgy kérem szíveskedjék felkeresni hivatalunk ügyfélszolgálatát.

 

Gulyás Zsuzsanna
  osztályvezető
 

Telefon:(77)795-026


ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

 

  Délelőtt: Délután:
Hétfő:                                        8:00 - 11:30          13:00 - 15:00       
Kedd: 8:00 - 11:30  13:00 - 15:00
Szerda: 8:00 - 11:30  13:00 - 15:00
Csütörtök:        8:00 - 11:30  -
Péntek 8:00 - 11:30 -


ILLETÉKESSÉGI TERÜLET

A Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben meghatározott földügyi igazgatási feladatait és hatáskörét és a mezőgazdasági igazgatási feladatait és hatáskörét a Kiskunhalasi és a Kiskunmajsai Járás területén gyakorolja.

 

FÖLDÜGYI IGAZGATÁSI FELADATKÖR ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE
Balotaszállás Csólyospálos Harkakötöny Jászszentlászló Kelebia
Kiskunmajsa Kiskunhalas Kisszállás Kömpöc Kunfehértó
Móricgát Pirtó Szank Tompa Zsana

 

 

FÖLDÜGYI IGAZGATÁSI FELADATKÖR

 

 • Az ingatlan-nyilvántartás vezetése.
 • A földhasználati nyilvántartás vezetése.
 • A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: földműves nyilvántartás) vezetése.
 • A földmérési és térképészeti állami alapfeladatok és alapmunkák ellátása.
 • A földminősítéssel, a földvédelemmel, a földhasznosítással kapcsolatos előírások érvényesítése.
 • A földtulajdoni és a földhasználati előírások érvényesítése.
 • A földforgalommal kapcsolatos eljárások lefolytatása.
 • A telekalakítással kapcsolatos eljárások lefolytatása.


MEZŐGAZDASÁGI IGAZGATÁS FELADATKÖR ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE
Balotaszállás Kiskunhalas Harkakötöny Kisszállás Kelebia
Kunfehértó Pirtó Tompa Zsana  


MEZŐGAZDASÁGI IGAZGATÁSI FELADATKÖR

 

 • A családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, módosítása, valamint a nyilvántartásból való törlése.
 • Az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használat jogszerűségének, valamint az őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságának ellenőrzése.
A Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának feladatai


LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK

http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/


TÁJÉKOZTATÓ A KISKUNHALASI JÁRÁSI HIVATAL FÖLDHIVATALI OSZTÁLY

MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 

A földhivatali osztály feladata az ingatlan-nyilvántartás, a földhasználati nyilvántartás, a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásának vezetése. A földmérési, térképészeti tevékenységek, a földvédelem, földminősítés hatósági feladatainak ellátása. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazása, a földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása, a családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használat jogszerűségének, valamint az őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságának ellenőrzése.

A földhivatali osztály az ingatlanok és az ingatlanokhoz kötődő jogok és jelentős tények nyilvántartását, ezek változásainak vezetését végzi. Az ingatlanok nyilvántartása és az ország állami alaptérképekkel való ellátása állami alapfeladat. Az ingatlan-nyilvántartás nyilvános, tartalma az ingatlan-nyilvántartási törvény szerint bárki számára megismerhető. Az ingatlan-nyilvántartás a bejegyzett jogokat és tényeket hitelesen tanúsítja, az ingatlan-nyilvántartási térkép az ingatlanokat hitelesen ábrázolja.

  

Földhivatali osztályvezető :
Gulyás Zsuzsanna
 

 

FÖLDHIVATALI OSZTÁLY FELADATAI

 Ingatlan-nyilvántartási ügyintézés:

 

 • Feladatkörébe tartozik a tulajdoni lapot érintő valamennyi ügy intézése
 • Az ingatlan-nyilvántartás vezetése - azaz valamilyen változtatás végrehajtása az adatokban - az ügyfél kérelme alapján történik. A nyilvántartás vezetése számítógépen történik.
 • A változásvezetés során a tulajdoni lapon történt bejegyzésről (törlésről) - azaz az ingatlanhoz fűződő jogok vagy tények megváltoztatásáról - az ügyintéző határozatot hoz, amit megküld az ügyfélnek.
 • Feladata, a bejelentett változások alapján, a tulajdoni lapon szereplő személyi és cégadatok karbantartása.
 • Adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartás adataiból a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • A tulajdoni lapok szolgáltatása.
 • Az ingatlanokhoz fűződő jogok, vagy tények bejegyzéséhez benyújtott okiratok tárolása.

 

 Földmérési ügyintézés:

 • Az ingatlan-nyilvántartási térkép vezetése.
 • A sajátos célú földmérési tevékenységek felügyelete.
 • Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása.
 • Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmában bekövetkező változások, előzetes és végleges átvezetése.
 • Térképmásolatok kiadása.
 • Ellátja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos feladatokat.
 • Adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmából, lakossági megkeresésre, valamint földmérési munkákhoz.
 • Földmérési tartalmú panaszügyek, beadványok kivizsgálása.
 • A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földmérési feladatok ellátása.

 

Földügyi és földhivatali ügyintézés (földvédelem, földminősítés és földhasználat, földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági jóváhagyása, a családi gazdaságok nyilvántartásba vétele)

 

 • A talajosztályozási térképek, valamint a földhasználati nyilvántartás vezetése.
 • Földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásának vezetése.
 • A termőföldek minősítése, védelme, a rendeltetésszerű használatuk ellenőrzése.
 • A más célú hasznosítás engedélyezése, az engedély nélküli más célú hasznosítás felderítése és szankcionálása.
 • Adatszolgáltatás a termőföldek művelési ágáról, minőségi osztályáról, valamint az aranykorona számítások ellenőrzése.
 • A parlagfűmentesítés ellenőrzése, határszemle.
 • A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzése, valamint az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazása.
 • Művelési ágban végrehajtott változások ellenőrzése.
 • Földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatás.
 • Szakkérdéssel kapcsolatos állásfoglalás kiadása.
 • A 2014. május 1-jén vagy azt követően közzétett (közölt) haszonbérleti szerződések, illetve megkötött, haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása.
 • A családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, módosítása, valamint a nyilvántartásból való törlése.
 • Az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használat jogszerűségének, valamint az őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságának ellenőrzése.

 

Ügyfélszolgálat, adatszolgáltatás

 

 • Hivatalunkban önálló ügyfélszolgálat működik, melynek feladata a beadványok átvétele, az ügyfelek részére történő adatszolgáltatás. A tulajdonlapi adatok szolgáltatása a hivatal belső adatátviteli hálózatán keresztül, számítógépen történik.

 

ADATSZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ DÍJAK

 Hiteles tulajdoni lap másolat díja ingatlanonként

6.250.- Ft

 Hiteles térképmásolat díja

3.000.- Ft

 Nem hiteles térképmásolat díja

2.400.- Ft

 Földhasználati lap másolat díja oldalanként     

800.- Ft

 Iratmásolat díja oldalanként

100.- Ft 

Földhasználati összesítő díja

4000.-Ft

 
 
AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁSÉRT FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

 

Elsőfokú eljárás (kivéve jelzálogjog)


  

6.600.- Ft/érintett ingatlan


 

Jelzálogjog bejegyzése, illetve módosítása


 

12.600.- Ft/érintett ingatlan


 

Társasház alapítás, illetve társasházi alapító okirat 
 módosításának bejegyzése


  

6.600.- Ft/társasházi különlap
   max. 100.000.- Ft


 

Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére) 10.000.- Ft/érintett ingatlan


 

Járási Hivatali határozat elleni fellebbezés   10.000.- Ft/határozat


A TELEKALAKÍTÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSÉRT FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

 

Elsőfokú eljárás


  

12.000.- Ft/érintett ingatlan


 

Hivatalos ügyintézés csak az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal földhivatali osztályán lehetséges, de az adatszolgáltatás, különösen a tulajdoni és földhasználati lapok, valamint a térképek kiváltása bármelyik földhivatali osztályon, vagy kihelyezett ügyfélszolgálaton, illetve a Kormányablak Osztályon is kérelmezhető (TAKARNET-es tulajdoni lap, TAKARNET-es földhasználati lap, TAKARNET-es térképmásolat).

Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap tartalma - személyazonossági, illetve a képviseleti jogosultság igazolásával – korlátozás nélkül megismerhető, a tulajdoni lapba bárki betekinthet, arról feljegyzést készíthet, tulajdoni lap másolatot kérhet.

 

TULAJDONI LAP MÁSOLAT FORMÁI


 • Teljes másolat, amely valamennyi bejegyzést tartalmazza,
 • Szemle, amely a tulajdoni lap másolat kiadásának időpontjában fennálló bejegyzéseket tartalmazza.

Az ügyfél írásbeli kérelmére a járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlan tulajdoni lapjának a tartalmába történő betekintés díjmentes.

 

FÖLDHIVATAL ONLINE SZOLGÁLTATÁS

 

A TakarNet24 a földügyi szakigazgatás adatszolgáltatási rendszere, amely biztosítja a leggyakrabban igényelt földügyi adatok széles körű elérhetőségét.

A Földhivatal Online már elérhető az interneten keresztül, akár otthonról is, a szolgáltatások igénybevételéhez mindössze Ügyfélkapu regisztráció szükséges.

Aki már rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, a Földhivatali Portálról belépve automatikusan igénybe veheti a Földhivatal Online szolgáltatásait. Ehhez nincs szükség újabb regisztrációra vagy díj megfizetésére.

Aki még nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, annak először regisztrálnia kell. Ez díjmentesen, személyesen megtehető bármelyik okmányirodában vagy kormányablaknál. A rendszer használatát megismerheti a Földhivatal Online DEMO változatának segítségével, amely további részletes tudnivalókkal is szolgál, valamint tartalmazza a Felhasználói Kézikönyvet.

 


A Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának másodfokú szerve a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya, amely egyben a földhivatali osztály szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését is ellátja.


Elérhetősége:

Cím:

6000 Kecskemét, Fecske u. 25.

Postacím:

6001. Pf. 100.

Telefon:

76/795-826

Fax:

76/795-858

E-mail

kecskemet_m@bacs.gov.hu

 

A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja megtekinthető az alábbi linken:

http://www.foldhivatal.hu/

 


 

Amennyiben a rendszer használatával kapcsolatban kérdése van, a

 

77/795-042-es vagy a 77/795-045-ös   telefonszámon,

 

vagy  info@takarnet.hu  e-mail címen felteheti.

 


 


 

 

 

Ügykatalógus
Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali Osztály kép
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 29. Googlemaps
Intézhető ügyek Elérhetőség

Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre)

77/795-045,  77/795-037, 77/795-030 

Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (belterületi ingatlanra) 77/795-045,  77/795-037, 77/795-030 
Vagyonkezelői jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Haszonélvezeti jog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre)  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Haszonélvezeti jog törlésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Használati jog, használat joga bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Földhasználati jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Jelzálogjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Jelzálogjog törlésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom feljegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom törlésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog törlésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Tartási és életjáradéki jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Tartási és életjáradéki jog törlésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Telki szolgalmi jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Végrehajtási jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Végrehajtási jog törlésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
A föld átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Árverés kitűzése tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Árverés kitűzése tényének törlésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Jogi jelleg feljegyzésére irányuló eljárás megindítása  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Épület feltüntetésére irányuló kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Épület bontás átvezetésére irányuló kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Épület rendeltetésének átvezetésére irányuló kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Társasház nyilvántartásba vétele iránti kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Szövetkezeti ház nyilvántartásba vétele iránti kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére irányuló eljárás megindítása  77/795-047,  77/795-031
Művelési ág változás átvezetése iránti kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Önálló épület feltüntetése iránti kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Jogosult adataiban történt változás átvezetése iránti kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Hiteles tulajdoni lap másolat szolgáltatás iránti kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Kérelem a tulajdoni lap adataiba történő betekintéshez  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Iratmásolat szolgáltatás iránti kérelem  77/795-045,  77/795-037, 77/795-030
Hiteles térképmásolat (helyszínrajz) szolgáltatás iránti kérelem  77/795-031,  77/795-047
Hiteles földhasználati lap szolgáltatás iránti kérelem  77/795-036,  77/795-029,
Földhasználati összesítő szolgáltatása iránti kérelem 77/795-036,  77/795-029,
Földkönyv szolgáltatás iránti kérelem  77/795-045,  77/795-042
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavételi iránti kérelem szakirányú képzettségen alapulóan  77/795-036,  77/795-029
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem őstermelői tevékenységen alapulóan  77/795-036,  77/795-029
Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem  77/795-036,  77/795-029
Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem 77/795-036,  77/795-029
Földművesként nyilvántartott személy adataiban történt változás bejelentése  77/795-036,  77/795-029
Mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartásba vett szervezet adataiban történt változás bejelentése  77/795-036,  77/795-029
Földhasználati nyilvántartásba vétel iránti kérelem  77/795-036,  77/795-029
Földhasználati nyilvántartásból törlés iránti kérelem  77/795-036,  77/795-029
Földhasználóként nyilvántartásba vett személy adataiban történt változás bejelentése  77/795-036,  77/795-029
Termőföld végleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás megindítása  77/795-036,  77/795-027
Termőföld időleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás megindítása   77/795-036,  77/795-027
Engedély nélküli más célú hasznosítási eljárás megindítása  77/795-036,  77/795-027
Újrahasznosítási eljárás megindítása  77/795-036,  77/795-027
Művelési ág változás bejelentése   77/795-036,  77/795-027
Földminősítési eljárás megindítása   77/795-036,  77/795-027
A föld haszonbérletének hatósági jóváhagyására irányuló eljárás megindítása  77/795-036,  77/795-027, 77/795-029
Hatósági jóváhagyás iránti eljárás megindítása a haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződésnek, a haszonbérleti szerződés módosításának, valamint az olyan haszonbérleti szerződésnek, melynek létestése során nem áll fenn előhaszonbérleti jog  77/795-036,  77/795-027, 77/795-029
Őstermelők nyilvántartásba vétele iránti eljárás  77/795-045
Őstermelő nyilvántartásból törlése iránti eljárás  77/795-045
Családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti eljárás  77/795-029
Családi gazdaság nyilvántartásból törlése iránti eljárás  77/795-029
Felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására indult eljárás

 77/795-031,  77/795-047, 77/795-048, 77/795-041

Telekalakítási engedélyezési eljárás   77/795-031,  77/795-047, 77/795-048, 77/795-041
Földmérési és térképészeti adatok szolgáltatása iránti kérelem   77/795-031,  77/795-047, 77/795-048, 77/795-041
Változási vázrajz vizsgálata és záradékolása iránti eljárás   77/795-031,  77/795-047, 77/795-048, 77/795-041