Ügysegédi szolgálat

 

A járási ügysegéd a Járási Hivatal munkatársa, aki az ügyfél lakóhelyén segíti a járási hivatal ügyintézését, közelebb hozva ezzel a hivatalt az ügyfélhez. Cél, hogy lehetőleg ne az ügyfél, hanem az ügyirat utazzon.

 

Az alább felsorolt ügyekben átadja a kérelem nyomtatványokat, segít azok kitöltésében, átveszi a kitöltött nyomtatványt:

 

-         mozgásukban korlátozott személyek közlekedésképesség-vizsgálata iránti kérelmek,

-         ápolási díj,

-         közgyógyellátás (alanyi és normatív alapon járó),

-         egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális alapon,

-         időskorúak járadéka,

-         hadigondozottak ellátása.

-         aktív korúak ellátása,

-         A családtámogatásról szóló törvényben meghatározott alábbi nyomtatványok átvétele:

          anyaságit támogatás, gyermekgondozási segély, GYET támogatás, családi pótlék, családtámogatás

          az EGT tagállamokban, nagycsaládosok földgár árkedvezménye,  fogyatésokkási támogatás.

 

 

Átveszi az ügyféltől a kérelmet megalapozó egyéb, csatolandó iratokat, mellékleteket, ill. azokról másolatot készít.

 

Segíti az okmányirodai ügyintézést, ennek keretében tájékoztatást nyújt a szükséges iratokról, az ügyintézés menetéről (kivéve közlekedésigazgatási és egyéni vállalkozói engedélyhez kötődő ügytípusok).

 

Népesség nyilvántartási ügyekben kiadja a lakcímbejelentő lapokat, segít azok kitöltésében, szükség esetén segítséget nyújt az okmányiroda, gyámhivatal és a szociális feladatokat ellátó hatósági osztálynál időpont egyeztetésben, segít a gyámhivatal ügyintézőjével való kapcsolattartásban, helyben elvégez meghatározott eljárási cselekményeket (pld. jegyzőkönyv felvétele, környezettanulmány).

 

Bugac

Polgármesteri Hivatal

6114 Bugac, Béke u. 10.

Telefon: 76/575-100, 107-es mellék

szerda: 09.00-12.00

Ügysegéd: Dunás-Varga Ibolya

 

Bugacpusztaháza

Faluház (IKSZT - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér)

6114 Bugacpusztaháza, Számadó u. 24.

Telefon: 76/580-616

szerda: 12.45-14.00

ügysegéd: Dunás-Varga Ibolya

 

Gátér

Faluház (Könyvtár részleg)

6111 Gátér, Petőfi u. 25.

Telefon: 00 36(70)436 2943

csütörtök: 13.30-15.00

ügysegéd: Dunás-Varga Ibolya

 

Pálmonostora

Polgármesteri Hivatal

6112 Pálmonostora, Posta u. 10.

Telefon: 76/369-570

csütörtök: 09.30-13.00

ügysegéd: Dunás-Varga Ibolya

 

Petőfiszállás

Községi Ügyfélpont

6113 Petőfiszállás, Kossuth L. u. 10.

Telefon: 00 36 (70) 4004248

kedd: 09.30-13.00

ügysegéd: Dunás-Varga Ibolya