Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

 


Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

 


Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

 

 

 

 

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.

    

 

 Dr. Nánási Éva

osztályvezető

 

Telefonszám:  06-76/795-747

 

E-mail cím: hatosagi.kiskunfelegyhaza@bacs.gov.hu

 Ügyfélfogadási idő:

                                                      Hétfő                    8:00-16:00 óráig

                                                      Kedd                    8:00-16:00 óráig

                                                      Szerda                 8:00-18:00 óráig

                                                      Csütörtök             nincs ügyfélfogadás

                                                      Péntek                 8:00-12:00 óráig

    

 

 

 

 

Illetékességi terület:

 

Kiskunfélegyháza

Bugac

Bugacpusztaháza

Gátér

Petőfiszállás

Pálmonostora

 

 


 

Feladat- és hatáskörök

- szociális igazgatás: időskorúak járadékával, ápolási díjjal, közgyógyellátásra való jogosultság megállapításával, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatban, valamint hadigondozotti ügyekben elsőfokú hatósági jogkört gyakorol.         

 

- kommunális igazgatás: temető fenntartás, üzemeltetés, temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása.

 

- menekültekkel kapcsolatos:  befogadás anyagi feltételeinek, igénybevételéről, ellátásokról, támogatásról, való döntés

 

- állampolgársági ügyek: honosítás, állampolgárságról lemondás, állampolgársági bizonyítvány kiadása

 

- állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok: állatotthon létesítésének engedélyezése, állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezése, szolgáltatás felügyelet. Állatvédelmi hatósági feladatok.

 

- oktatással kapcsolatos feladatok közül: írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásban történő közreműködés.

 

- ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok közül: az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság

 

- közlekedési igazgatás: járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárás. 

 

 -  gyermekvédelem: védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, iskoláztatási támogatással kapcsolatos ügyek, családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása, kiskorú veszélyeztetése vagy tartás elmulasztása miatt feljelentés

 

-   pénzbeli és természtbeni támogatások: otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezése

-   családi jogállás rendezése: teljes hatályú apai elismerőnyilatkozat felvétele, családi és utónév megállapítása, képzelt apa adatainak megállapítása

 

-  válsághelyzetben lévő várandós anya születendő gyermeke lakóhelyének meghatározása

 

-  örökbefogadás: gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságának megállapítása

 

- perindítás: gyermekelhelyezés illetve kiadás, gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, szülői felügylet megszüntetése, gondnokság alá helyezés, megszüntetés, számadási kötelezettség illetve számadás helyességének megállapítása iránt

 

- szülői felügyeleti ügyek: kapcsolattartás szabályozása, végrehajtás, szülői jognyilatkozat érvényességének jóváhagyása, szülői ház elhagyásának engedélyezése, családbafogadáshoz hozzájárulás, fiatalkorúak házasságkötésének engedélyezése, külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyek, tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatás engedélyezése, a gyermek huzamosabb időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási hely kijelölése

 

-  gyámság, gondnokság támogatott döntéshozatali ügyek:  gyám, gondok, támogató rendelése, tevékenységének irányítása, felügyelete

 

- vagyonkezelési ügyek: kiskorúak és gondnokoltak vagyonkezelésével kapcsolatos ügyek.

 

  

Tájékoztató az ügyfeleket a közigazgatási hatósági eljárásban megillető jogokról, illetve az őket terhelő kötelezettségekről

 (A linkre kattintva a tartalom elérhető.)

 

Munkakörök, feladatkörök


4. iroda

Telefonszám: 76/795-750


Ormándi Kármen

titkársági szakügyintéző


Rácz Anita

igazgatási és pénzügyi ügyintéző 

7/a. iroda

Telefonszám:  06-76/795-749

 

Dunás-Varga Ibolya

igazgatási és szociális szakügyintéző

Munkakör, feladatkör:

titkos ügyiratok kezelése, kommunikáció, sajtó, települési ügysegéd

 

Kurucz Edit

igazgatási és pénzügyi szakügyintéző

közfoglalkoztatási referensi feladatok

 

 

 7. iroda

 

 

 

Sallai Zsuzsanna

szocális ügyintéző 

Telefonszám:  06-76/795-746

Munkakör, feladatkör:

szociális ügyek intézése (időskorúak járadéka, közgyógyellátási igazolvány, egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány, foglalkoztatás helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti díj, gyermekek otthongondozási díja) P-ZS

hadigondozotti feladatok, P-Zs

települési ügysegédi feladatok

 

 

Bálintné Bajnóczi Edit

szociális szakügyintéző

Telefonszám:  06-76/795-745

Munkakör, feladatkör:

szociális ügyek intézése (időskorúak járadéka, közgyógyellátási igazolvány, egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány, foglalkoztatás helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti díj, gyermekek otthongondozási díja) H-Ö

hadigondozotti feladatok, H-Ö

települési ügysegédi feladatok

 

 Dancsecs Dóra 

szociális szakügyintéző 

Telefonszám:  06-76/795-745 

Munkakör, feladatkör:

szociális ügyek intézése (időskorúak járadéka, közgyógyellátási igazolvány, egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány, foglalkoztatás helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti díj, gyermekek otthongondozási díja) A-GY

hadigondozotti feladatok A-GY

települési ügysegédi feladatok

 


 (külső) 8. iroda

Tárgyaló


 


10. iroda

Telefonszám:  06-76/795-742


 

 

Dr. Bódis László

jogi szakügyintéző

Munkakör, feladatkör:

gondnokság, támogató kirendelése, vagyoni ügyek, gyermektartásdíj, szülői ház elhagyása, kiskorú házasságkötése, tartózkodási hely kijelólése P-Zs

állattartási ügyek, társasház, ingatlankezelés ellenőrzése 

Szabó-Hevér Ibolya 

gyámügyi szakügyintéző 

Munkakör, feladatkör: 

gondnokság, támogató kirendelése, vagyoni ügyek, gyermektartásdíj, szülői ház elhagyása,

kiskorú házasságkötése, tartózkodási hely kijelölése A-GY


 

 

14. iroda

Telefonszám:  06-76/795-744

 

 

Erdősné Balogh Ildikó Anikó

igazgatási ügyintéző

Munkakör, feladatkör:

iktatás, postázás. oktatási feladatok, titkos ügyiratok kezelése


 

Hajdú Piroska

igazgatási ügyintéző

Munkakör, feladatkör:

lakcímérvénytelenítés,

állampolgársági ügyek, társasház, ingatlankezelés ellenőrzése,

temetők és temetkezési szolgáltatók ellenőrzése,15. iroda

Telefonszám: 06-76/795-748

 

Dr. Zsidó Gábor

jogi szakügyintéző

Munkakör feladatkör: 

gondnokság, támogató kirendelése, vagyoni ügyek, gyermektartásdíj, szülői ház elhagyása, kiskorú házasságkötése, tartózkodási hely kijelölése, H-Ö

 

 társasház, ingatlankezelés ellenőrzése, temetők és temetkezési szolgáltatók ellenőrzése,
  16. szoba

Telefonszám:  06-76/795-754

 

Pintér Lászlóné

gyámügyi szakügyintéző

Munkakör, feladatkör:

 védelembe vétel, nevelésbe vétel, utógondozás, utógondozói ellátás, ideiglenes hatályú elhelyezés, gyámság, családbafogadás, örökbefogadás, kapcsolattartás, otthonteremtési támogatás, családi pótlék felfüggesztése, igazolatlan hiányzás, megelőző pártfogolás, A-F

 

Gulyásné Fazekas Mária

gyámügyi szakügyintéző

Munkakör, feladatkör:

védelembe vétel, nevelésbe vétel, utógondozás, utógondozói ellátás, ideiglenes hatályú elhelyezés, gyámság, családbafogadás, örökbefogadás, kapcsolattartás, otthonteremtési támogatás, családi pótlék felfüggesztése, igazolatlan hiányzás, megelőző pártfogolás, S-ZS

 

 

 17. iroda

Telefonszám: 06-76/795-743

 

 Varga Marianna 

gyámügyi szakügyintéző

Munkakör, feladatkör

védelembe vétel, nevelésbe vétel, utógondozás, utógondozói ellátás, ideiglenes hatályú elhelyezés, gyámság, családbafogadás, örökbefogadás, kapcsolattartás, otthonteremtési támogatás, családi pótlék felfüggesztése, igazolatlan hiányzás, megelőző pártfogolás, G-K

 

Veszprémi Zsuzsanna

gyámügyi szakügyintéző

Munkakör, feladatkör

védelembe vétel, nevelésbe vétel, utógondozás, utógondozói ellátás, ideiglenes hatályú elhelyezés, gyámság, családbafogadás, örökbefogadás, kapcsolattartás, otthonteremtési támogatás, családi pótlék felfüggesztése, igazolatlan hiányzás, megelőző pártfogolás, L-R


 

 

AZ ÜGYKÖRÖK BŐVEBB ISMERTETÉSE  


 SZOCIÁLIS IGAZGATÁS

 

  

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

Nyomtatvány


 

 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA

Nyomtatvány


VAGYONNYILATKOZAT AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁHOZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Nyomtatvány


 

ÁPOLÁSI DÍJ

Nyomtatvány

ÁPOLÁSI DÍJ SZAKVÉLEMÉNY

Nyomtatvány

 


GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA

Nyomtatvány

GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA SZAKVÉLEMÉNY

Nyomtatvány

 

 

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA 

Nyomtatvány

 

 KÖZGYÓGYELLÁTÁS

Nyomtatvány

 

Adatváltozás bejelentése - nyomtatvány

 

 

 SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY RÉSZÉRE KÖZLEKEDŐKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁBAN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS


 

LAKCÍMRENDEZÉS

Kérelem és nyilatkozat lakcím érvénytelenné nyilvánításához

 

 

 

HADIGONDOZOTTAK JÁRADÉKA

HADIGONDOZOTT NYOMTATVÁNY

 


ÁLLATVÉDELMI-ÁLLATTARTÁSI ÜGYEK


 ÁLLATOTTHON LÉTESÍTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

ÁLLATTARTÁS

A FELELŐS ÁLLATTARTÁSRÓL

 

 

GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK 


Ügyleírások


VÉDELEMBE VÉTEL

MEGELŐZŐ PÁRTFOGÁS

CSALÁDI PÓTLÉK TERMÉSZETBENI FOLYÓSÍTÁSA

CSALÁDI PÓTLÉK FOLYÓSÍTÁSÁNAK SZÜNETELTETÉSE

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

CSALÁDBAFOGADÁS

IDEIGLENES HATÁLYÚ ELHELYEZÉS

NEVELÉSBE VÉTEL

UTÓGONDOZÁS

UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁBAN MEGÁLLAPODÁS

A GYERMEK HUZAMOS IDŐTARTAMÚ VAGY LETELEPEDÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ KÜLFÖLDI TARTÓZKODÁSI HELYÉNEK KIJELÖLÉSE

GYÁMNEVEZÉS, GYÁMSÁGBÓL VALÓ KIZÁRÁS

ÖRÖKBE FOGADNI SZÁNDÉKOZÓK ALKALMASSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA (ÖRÖKBEFOGADÁS ELŐTTI ELJÁRÁS)

KAPCSOLLATTARTÁS GYÁMHATÓSÁGI RENDEZÉSE (MEGVÁLTOZTATÁSA, KORLÁTOZÁSA, SZÜNETELTETÉSE, MEGVONÁSA NYOMTATVÁNYOK

Gyermektartásidíj megelőlegezéséhez

Otthonteremtési támogatás iránti kérelem 

Beszámoló jelentés gyámi működésemről és gyámoltam állapotáról

Egyszerűsített számadás kiskorú vagyonkezeléséről

Tételes számadás ....... vagyon kezeléséről

Éves beszámoló jelentés gondnoki működésemről és gondnokoltam állapotáról

(részleges korlátozó)

Éves beszámoló jelentés gondnoki működésemről és gondnokoltam állapotáról

(teljes korlátozó)

Egyszerűsített számadás .... gondnokolt vagyonkezeléséről

(részleges korlátozó)

Egyszerűsített számadás .... gondnokolt vagyonkezeléséről

(teljes korlátozó)

Tételes számadás .... gondnokolt vagyonkezeléséről 

(részleges kolátozó)

 Rendes számadás .... gondnokolt vagyonkezeléséről

(teljes korlátozó)

 

Tisztelettel tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a járási gyámhivatal hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre nincs mód.

 

 

 

A Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és  gyámügyi eljárásról -  8/C §.  (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja az ügyfeleket.:

 

 Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az örökbefogadási ügyek elbírálásához szükséges iratok, valamint a hatósági, bírósági döntést tartalmazó közokiratok kivételével a gyámhatóság  eltekint a nem magyar nyelvű irat hiteles magyar fordításának beszerzésétől az angol nyelven becsatolt iratok esetén. „

 

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy melyek azok az ügyek, melyek illeték, igazgatásszolgáltatási és egyéb díj fizetési kötelezettség terhel, valamint  mely ügyek esetében van kötelezően kitöltendő nyomtatvány.

 

               feladatok                                                       költségek                                               nyomtatvány

- gyermekek nevelésbe vétele                              költség- és illetékmentes                                    -

- utógondozás, utógondozói ellátás                   költség- és illetékmentes                                    -

- kiskorúak vagyoni ügyei                                    költség- és illetékmentes,                                   -                                                                     (egyes esetekben költségfizetési  kötelezettség)

- gondnoksági ügyek                                            költség- és illetékmentes                                     igen 

                                                                                                                               (számadás benyújtására)

- családi jogállás rendezése                                  költség- és illetékmentes                                     -

- kiskorú házasságkötésének                               költség- és illetékmentes                                      -

   engedélyezése                      

- családba fogadás                                                 költség- és illetékmentes                                     -

- gyámság, szülői felügyeleti jog                         költség- és illetékmentes                                          igen 

                                                                                                                                (számadás benyújtására) 

- örökbefogadásra alkalmasság                            illetékmentes                                                          -

                                                                            az eljárási költséget az ügyfélnek

                                                                            kell fizetnie                                                                    -

- kapcsolattartási ügyek                                          illetékmentes                                                         -

                                                                         az eljárási költségek közül a szak-

                                                                         értői díjat az ügyfélnek kell fizet-

                                                                          nie, kivéve ha a jogszabályban

                                                                          meghatározott költségmentesség-

                                                                          nek megfelel

- otthonteremtési támogatás                                költség- és illetékmentes                                       igen

- gyermektartásdíj állam általi                              költség- és illetékmentes                                        igen

  megelőlegezése

- a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése      költség- és illetékmentes                                          -

- védelembe vételről és megszüntetésről           költség- és illetékmentes                                          -

  való döntés

- családi pótlék természetbeni formában             költség- és illetékmentes                                         -

  történő nyújtásról való döntés

- iskoláztatási támogatás folyósítása                   költség- és illetékmentes                                         -

  szüneteltetésének kezdeményezése,

  a szüneteltetés felülvizsgálata

 

 

A gyermekvédelmi ellátások közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, és az óvodáztatási támogatás továbbra is jegyzői hatáskör.

 

Az örökbefogadási, ill. a származás megállapításával kapcsolatos ügyek kizárólag a megyeszékhelyen működő Kecskeméti Járási Gyámhivatal hatáskörébe tartoznak.

 

 ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYEK

TÁJÉKOZTATÓ FELHÍVÁS

Az egyszerűsített honosítási eljárásban tapasztalható gyakori nyelvismereti problémák, illetve visszaélések elkerülése és megelőzése érdekében

 magyar nyelven

angolul (EN)

németül (DE)

románul (RO)

szerbül (SRB)

oroszul (RU)

ukránul (UKR)Honosításhoz nyomtatványok (hagyományos és egyszerűsített)Adatlap születés hazai anyakönyvezéséhezAdatlap házasság haza anyakönyvezéséhez
Egyszerűsített honosítási kérelem Hagyományos honosítási kérelem

 

 

 

 TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése - ÜGYLEÍRÁS

(szerkesztés alatt)

Temetkezési szolgáltatás engedélyezése - KÉRELEM NYOMTATVÁNY


 

A szolgáltatókról vezetett nyilvántartás

Üzletszerű társasházkezelői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartása

(Szerkesztés alatt)

 Üzletszerű ingatlankezelői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartása (Szerkesztés alatt)

 Temetkezési szolgáltatók (szerkesztés alatt)

 

Ellenőrzési tervek 2014.

Állatotthon ellenőrzési terve

Üzletszerűen végzett ingatlankezelői, társasházkezelői tevékenység ellenőrzési terve

Temető ellenőrzési terv

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉSEK

Temetők ellenőrzéséről készült 2014. évi jelentés

Összefoglaló jelentés az üzletszerűen végzett ingatlankezelői, illetve társasházkezelői tevékenység

2014. évi hatósági ellenőrzéséről

 Beszámoló jelentés az állatotthon 2014. évi hatósági ellenőrzéséről

 

Ellenőrzési tervek 2015.

Állatotthon ellenőrzési terve

 Üzletszerűen végzett ingatlankezelői, társasházkezelői tevékenység ellenőrzési terve

Temető ellenőrzési terv


Jelentés hatósági ellenőrzésekről 2015

Jelentés állatotthon hatósági 2015. évi ellenőrzéséről

Jelentés ingatlankezelői, társasházkezelői tevékenység 2015. évi ellenőrzéséről

Jelentés temetők fenntartásával kapcsolatos 2015. évi hatósági ellenőrzéséről

 

 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya által a munkaköri feladatok ellátásához szükséges jogszabályok felsorolása

(A linkre kattintva a tartalom elérhető.)

 

 

 

 

Ügykatalógus

Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.

E-mail cím: hatosag.kiskunfelegyhaza@bacs.gov.hu

kiskunfelegyhaza@bacs.gov.hu

Googlemaps
Ügyleírás Elérhetőség
 Aktív korúak ellátása (foglalkozást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti ellátás) 76/795-745, 795-746
 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (szociális rászorultság jogcímén történő megállapítása)  76/795-745, 795-746
 Ápolási díj  76/795-745, 795-746
 Időskorúak járadéka  76/795-745, 795-746
 Közgyógyellátás  76/795-745, 795-746
 Hadigondozottak járadéka  76/795-755
 Állatotthon létesítése és fenntartása  76/795-742
 Állatvédelmi, állattartási ügyek (Kutyakötelesség: felelős kutyatartásról)  76/795-742
Védelembe vételi ügyek 76/795-743
Megelőző pártfogás 76/795-743
Családi pótlék természetbeni folyósítása 76/795-743
Családba fogadás 76/795-754
 Ideiglenes hatályú elhelyezés  76/795-754
 Nevelésbe vétel  76/795-754
 Utógondozás, utógondozói ellátás  76/795-754
 Kapcsolattartás szabályozása, módosítása  76/795-743
Örökbe fogadni szándékozók alkalmasságának megállapítása (örökbefogadás előtti eljárás) 76/795-754
Cselekvőképességet érintő gondnoksági ügyek, támogató kirendelése 76/795-748, 795-742
Gyámság 76/795-755, 76/795-742
Otthonteremtési támogatás 76/795-745, 795-746
 Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése  76/795-745, 795-746

 Állampolgársági ügyek (egyszerűsített honosítási eljárás)

 76/795-755
Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése, ellenőrzése  76/795-744
Kiskorúak házasságkötésének engedélyezése  76/795-742
Szülői ház elhagyásának engedélyezése 76/795-754
Kiskorúak vagyoni ügye  76/795-755, 795-742
Üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése és felügyelete 76/795-755
Járdák, gyalogutak építésének, korszerűsítésének engedélyezésének eljárásai 76/795-751