Hadigondozotti ellátás nyomtatványai

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 2015. július 4. napjától hatályos szabályai szerint – az erre irányuló kérelem alapján – lehetőség nyílik volt hadiárva járadék, valamint volt hadigondozott családtag-, illetve volt hadigyámolt járadékának megállapítására is.

Volt hadiárva járadék

Hdt. 14/A. § Azon volt hadiárva, akit 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, de pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból megszüntették vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

Volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt járadéka

Hdt. 15/A. § Azon volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt, akit 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, de pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból megszüntették vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

Volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag

Hdt. 7/A. § (1) Volt hadiárva, akit a szolgálat következtében meghalt szülője - katonai szolgálat esetén a Magyarország területéről katonai szolgálatra bevonult és a katonai szolgálat következtében meghalt szülője - halála miatt hadiárvaként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátás iránti igénye fennállt, ha a 4. §-ban meghatározott feltételek már nem állnak fenn. 

(2) Volt hadigyámolt, akit szülője hadirokkantsága miatt hadigyámoltként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt, ha a 4. §-ban meghatározott feltételek már nem állnak fenn.

(3) Volt hadigondozott családtag, akit a szolgálat következtében meghalt unokája, gyermeke vagy testvére halála miatt hadigondozott családtagként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt.

Az ellátások iránti kérelmeket az alábbi nyomtatványokon terjeszthetik elő:

NYOMTATVÁNYOK:

Rendszeres havi járadék nyomtatványa

Egyösszegű térítés nyomtatványa

Kérelmeiket postai úton, vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a Kiskőrösi Járási Hivatalnál és kirendeltségein (Izsák, Kecel, Soltvadkert), valamint települési ügysegédeinken keresztül is eljuttathatják hozzánk.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala)