2015. szeptember 28-án megindultak a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárások.

HIRDETMÉNY

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Kiskőrösi Járási Hivatal illetékességi területén a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, a korábban benyújtott kérelmek alapján a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó

eljárások megindulnak.

Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/F. § (1) bekezdése alapján2012. június 1-jéig lehetett az ingatlanügyi hatósághoz benyújtani.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az osztatlan közös tulajdon megszüntető eljárásokban a kiskőrösi járás illetékességi területén a fenti kormányrendeletben meghatározott feladatokat a járási hivatal, a jogi szolgáltató és a földmérő vállalkozó látja el.

A járási hivatali feladatokat a területileg illetékes Kiskőrösi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út 16.) végzi, koordinátor: Aszódi János osztályvezető.

A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. értesítése szerint:

  • a nyertes jogi szolgáltató az OKTM 2015/II. Konzorcium (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.), melynek tagjai közül Bács-Kiskun megye kapcsolattartója és a jogi szolgáltatói munkák koordinátora: Dr. Végh István ügyvéd (székhely: 1089 Budapest, Dugonics utca 6.);
  • a nyertes földmérő vállalkozó a Geodézia Zrt. (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) vezette konzorcium, melynek tagjai közül a vállalkozó konzorcium képviselője és kapcsolattartója Bács-Kiskun megye Kiskőrösi járás területén Dányi József, Geodézia Zrt. termelési és technológiai vezérigazgató-helyettes.

A megosztási eljárásokkal érintett földrészletek listája és sorrendje megtekinthető a földhivatali portálon, a www.foldhivatal.hu oldalon a Részarány megszüntetés/Járási tájékoztatók menüpontban.

Kiskőrös, 2015. október 1.

                                                                                                          Turánné Török Ágnes
                                                                                                                 hivatalvezető