Gyámügyi Osztály

 

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

Kiskőrösi Járási Hivatal

Gyámügyi Osztály Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 3. II. emelet


 

Osztályvezető:     Fodorné dr. Pagács Csilla

hivatalvezető-helyettes

 

Illetékességi területe a Kiskőrösi Járási Hivatal illetékességi területével azonos.

 

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

 Kiskőrösi Járási Hivatal

 Gyámügyi Osztály

 

Osztályvezető:     Fodorné dr. Pagács Csilla

 

 

 

ELÉRHETŐSÉG

 

Cím: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 3.

 

Gyámügyi ügyintézés:

 

Telefon:          (78) 795-028

 

E-mail:            gyam.kiskoros@bacs.gov.hu

 

 

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

 

Délelőtt

Délután

Hétfő

8:00 – 12:00

12:00 – 16:00

Kedd

8:00 – 12:00

-

Szerda

8:00 – 12:00

 

Csütörtök

8:00 – 12:00

12:00 – 16:00

Péntek

8:00 – 12:00

-

 

 

 

A GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI OSZÁTLY ÁLTAL HASZNÁLT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK

 

Jogszabályok jegyzéke (PDF)

 


 

ÜGYINTÉZŐK

 

 

Fodorné dr. Pagács Csilla osztályvezető

 

közvetlen elérhetőség: (78) 795-034

 

ellátott gyámhatósági feladatok: gondnoksági ügyek

 

 

 

Fricskáné Tóth Tímea vezető-hivatalitanácsos

 

közvetlen elérhetőség: (78) 795-033

 

ellátott gyámhatósági feladatok: családi jogállás rendezése, előzetes jognyilatkozat felvétele, támogatott döntéshozatal, gondnoksági ügyek, védelembe vételi ügyek, iskoláztatási támogatás szüneteltetésének felülvizsgálata, ideiglenes hatályú elhelyezés.

 

 

Oroszi Zsuzsanna  vezető-hivatalitanácsos

 

közvetlen elérhetőség: (78) 795-028

 

ellátott gyámhatósági feladatok: nevelésbe vételi ügyek, otthonteremtési támogatás, utógondozottak ügyei, szülői felügyelet, ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata, gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése.

 

 

Budáné Torgyik Szilvia vezető-hivatalitanácsos

 

közvetlen elérhetőség: (78) 795-028

 

ellátott gyámhatósági feladatok: védelembe vételi ügyek, iskoláztatási támogatás szüneteltetésének felülvizsgálata, ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata, nevelésbe vételi ügyek, ideiglenes hatályú elhelyezés.

 

 

Lajkóné Török Szilvia Anna hivatal itanácsos

 

közvetlen elérhetőség: (78) 795-032

 

ellátott gyámhatósági feladatok: kiskorúak vagyoni ügyei, családba fogadás, gyámság, eseti és ügygondnok kirendelés, kapcsolattartási ügyek.

 

 

Borosné dr. Szántó Judit vezető-hivatalitanácsos

 

ellátott gyámhatósági feladatok: kiskorúak vagyoni ügyei, védelembe vételi ügyek, iskoláztatási támogatás szüneteltetésének felülvizsgálata, ideiglenes hatályú elhelyezés.


 

Herczegné Zsember Zsuzsanna hivatali főtanácsos I.

 

közvetlen elérhetőség: (78) 795-037

 

ellátott gyámhatósági feladatok: védelembe vételi ügyek, nevelésbe vételi ügyek, otthonteremtési támogatás, utógondozottak ügyei, örökbe fogadni szándékozók alkalmassá nyilvánítása, családba fogadás, kapcsolattartási ügyek, gyámság, családi jogállás rendezése, iskoláztatási támogatás szüneteltetésének felülvizsgálata, ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata.

 

 

dr. Kósa Ágnes vezető-hivatalitanácsos

 

közvetlen elérhetőség: (78) 795-036

 

ellátott gyámhatósági feladatok: előzetes jognyilatkozat felvétele, támogatott döntéshozatal, gondnoksági ügyek, kiskorúak vagyoni ügyei, gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, ideiglenes hatályú elhelyezés.

 

 

Bezsenyiné Doszpot Kitti hivatali tanácsos

 

közvetlen elérhetőség: (76) 795-741

 

ellátott gyámhatósági feladatok: védelembe vételi ügyek, iskoláztatási támogatás szüneteltetésének felülvizsgálata, ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata, nevelésbe vételi ügyek, ideiglenes hatályú elhelyezés.

 

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZTATÓK (PDF)

 

 

 

 

Ügykatalógus
Kiskőrösi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály
6200 Kiskőrös Petőfi Sándor tér 3. Googlemaps
Intézhető ügyek Elérhetőség
Ideiglenes hatályú elhelyezés 78/795-028
Nevelésbe vétel 78/795-028 
Utógondozás 78/795-028 
Utógondozói ellátás 78/795-028 
Nevelési felügyelet 78/795-028 
Védelembe vétel

78/795-026
78/795-033

Megelőző pártfogás 78/795-028
78/795-033
Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása

78/795-028
78/795-033

Igazolatlan iskolai, óvodai hiányzás miatt családi pótlék folyósításának szünetelése felülvizsgálata
78/795-028
78/795-033
Otthonteremtési támogatás 78/795-028 

Gyermektartásdíj megelőlegezése

78/795-050
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat kiskorú apa esetében
78/795-033
Származási perek megindításához hozzájárulás  78/795-033
Örökbe fogadni szándékozók alkalmasságának megállapítása  78/795-028
Ismeretlen személy általi örökbefogadáshoz hozzájáruló szülői jognyilatkozat felvétele 78/795-028 
Kapcsolattartás
78/795-032
Szülői jognyilatkozat érvényességének jóváhagyása 78/795-032
Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek 78/795-028
78/795-032
Családba fogadás 78/795-032
Szülői ház elhagyása  78/795-033
16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése 78/795-033
Tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat  78/795-033
Gyámság 78/795-032
Gondnokság  78/795-033
78/795-034
Előzetes jognyilatkozat  78/795-033
Támogatott döntéshozatal 78/795-033
Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyoni ügyei (link: 1, 2, 3, 4)
78/795-127
78/795-034