Kiskőrösi Járási Hivatal

Kiskőrösi Járási Hivatal, 2019-06-03 10:17

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály soltvadkerti ügyfélszolgálata átmenetileg szünetel

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály soltvadkerti ügyfélszolgálata átmenetileg szünetel.   Az ügyfélfogadás a járásszékhelyen történik: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 3. III. emelet. A telefonos elérhetőség és az e-mail cím változatlan: 78-795-050, e-mail: gyam.soltvakert@bacs.gov.hu.     Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00 – 16.00 Kedd: 08.00 – 12.00 Szerda: 08.00 – 16.00 Csütörtök: 12.00 – 16.00 Péntek: 08.00 – 1...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2019-05-22 08:00

Rendkívüli nyitva tartás lesz az EP-választás hétvégéjén a kormányablakokban

kep_3792.jpg Fontosnak tartjuk, hogy május 26-án minden magyar állampolgár élhessen szavazati jogával, amelyhez minden technikai feltételt biztosítunk.   Ahhoz, hogy valaki leadhassa voksát, érvényes okmányokkal kell rendelkeznie (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány). Annak érdekében, hogy minden választásra jogosult szavazhasson, az európai parlamenti választások hétvégéjén, május 25-én és 26-án, rendkívüli nyitvatartási rend lesz érvényben a kormányablakkal, okmányirodával rendelkező...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2019-05-07 12:22

A kiskőrösi járás településein ismét várja ügyfeleit a mobil kormányablak

kep_3763.jpg   A kormányablak buszon az alábbi ügyek intézésére lesz lehetősége:   személyi okmányok ügyintézése (pl. személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, diákigazolvány, útlevél, parkolási igazolvány) ...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2019-03-27 13:46

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, hivatalból eljárva meghoztam a következő:   HATÁROZAT-ot   A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (5) bekezdése alapján Kalocsa Járás és Kiskőrös Járás közigazgatási területén a mellékelt térképen megjelölt területeken 21 napig 2019. március 30-tól 2019. április 19-ig  ebzárlatot és legeltetési t...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2019-03-14 11:51

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatalának közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továb-biakban: Nkt.) 45. § (2) bekezdése értelmében a 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2019/2020. tanév kezdetén tankötelessé válnak.     A beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala a járás településeire egységesen, valamennyi általános iskolában az alábbiak szerint határozza meg: 2019. április 11. napján (csütörtökön) 8-18 óráig, és 2019. április 12. napján (pénteken) 8-18 óráig    Az ad...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2018-10-09 15:23

Kaszárnyafutás a kiskőrösi járás négy településén

„Az idei évben a 170. évfordulóját ünnepeljük annak, amikor a Magyar Honvédség nemzetünk legszebb és legdicsőbb pillanataiban, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején megszületett. A magyar honvédek évszázadokra megmutatták elszántságukat és hazaszeretetük erejét. A haza iránti elkötelezettségük, bátorságuk és hősiességük egyetlen háborúban sem kérdőjeleződött meg.” olvashatjuk a miniszteri köszöntő bevezető soraiban.   A Magyar Honvédség fennállásának 170. évfordulójának alkalmából, a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége rend...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2018-04-12 15:33

MEGNYÍLT A KECELI KORMÁNYABLAK

kep_3284.jpg Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,   hogy a Keceli Okmányiroda 2018. április 4-től, mint Keceli Kormányablak új ügyfélfogadási időben várja ügyfeleit.   A Keceli Kormányablak ügyfélfogadási rendje 2018. április 4-től: Hétfő: 07:00-17:00 Kedd: 08:00-12:00 Szerda: 08:00-12:00 Csütörtökön: 08:00-18:00 Péntek: 08:00-12:00 Képek forrása: VIRA Magazin...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2018-03-27 08:48

MEGNYÍLT A SOLTVADKERTI KORMÁNYABLAK

kep_3244.jpg Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,   hogy a Soltvadkerti Okmányiroda 2018. március 27-től, mint Soltvadkerti Kormányablak új ügyfélfogadási időben várja ügyfeleit.   A Soltvadkerti Kormányablak ügyfélfogadási rendje 2018. március 27-től: Hétfő: 07:00-17:00 Kedd: 08:00-12:00 Szerda: 08:00-12:00 Csütörtökön: 08:00-18:00 Péntek: 08:00-12:00  ...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2016-01-29 13:26

HIRDETMÉNY AZ ERDŐNEK NEM MINŐSÜLŐ FÖLD KÉNYSZERHASZNOSÍTÓJAKÉNT TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban Földforgalmi tv.) meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások és tilalmak betartását a mezőgazdasági igazgatási szerv (a továbbiakban: járási hivatal) ellenőrzi és a Földforgalmi tv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén, végső szankcióként a föld kényszerhasznosításba adásáról intézkedik. A kényszerhasznosítás azzal a földtulajdont, vagy földhasználati jogosultságot szerző személlyel szemben rendelhető el, aki felszólítás, illetv...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2015-10-06 10:48

2015. szeptember 28-án megindultak a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárások.

HIRDETMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Kiskőrösi Járási Hivatal illetékességi területén a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, a korábban benyújtott kérelmek alapján a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó eljárások megindulnak. Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993....
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2015-09-25 09:53

MEGNYÍLT A KISKŐRÖSI KORMÁNYABLAK

kep_1411.png Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,   hogy a Kiskőrösi Okmányiroda 2015. október 5-től, mint Kiskőrösi Kormányablak új ügyfélfogadási időben várja ügyfeleit.   A Kiskőrösi Kormányablak ügyfélfogadási rendje 2015. október 5-től: Hétfő: 07:00-17:00 Kedd: 08:00-16:00 Szerda: 08:00-16:00 Csütörtökön: 08:00-18:00 Péntek: 08:00-12:00...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2015-09-25 09:49

MEGNYÍLT AZ IZSÁKI KORMÁNYABLAK

kep_1410.jpg Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Izsáki Okmányiroda 2015. szeptember 23-tól, mint Izsáki Kormányablak új helyen, Izsák, Kossuth tér 8. szám alatt (a piactéren, a régi KHT. irodában), új ügyfélfogadási időben várja ügyfeleit. Az Izsáki Kormányablak ügyfélfogadási rendje 2015. szeptember 23-tól: Hétfő: 07:00-17:00 Kedd: 08:00-12:00 Szerda: 08:00-12:00 Csütörtökön: 08:00-18:00 Péntek: 08:00-12:00...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2015-08-06 08:18

Hadigondozotti ellátás nyomtatványai

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 2015. július 4. napjától hatályos szabályai szerint – az erre irányuló kérelem alapján – lehetőség nyílik volt hadiárva járadék, valamint volt hadigondozott családtag-, illetve volt hadigyámolt járadékának megállapítására is. Volt hadiárva járadék Hdt. 14/A. § Azon volt hadiárva, akit 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, de pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból megszüntették vagy szüneteltették...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2015-07-20 15:09

Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre

Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre     Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/4972. számú törvényjavaslatot.   A törvénymódosítás - kibővítve az eddigi jogosultak körét - támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgá...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2015-06-24 14:02

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. A parlagfű Magyarországon, a legnagyobb területen előforduló és legelterjedtebb gyomnövény, melynek egészségügyi és gazdasági károsító hatása rendkívül jelentős.  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében:   „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbój...