+ Földhivatali Osztály

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.


 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányhivatalok földhivatali osztályain 2020. március 2-án (hétfőn) országos informatikai átállás miatt technikai okokból szünetel az ügyfélfogadás.

 

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

 

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)Kiskőrösi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út 16. 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskőrösi Járási Hivatal
Földhivatali Osztály

Osztályvezető:     Aszódi János
Telefon:          (78) 795-058

ELÉRHETŐSÉG

Cím: 6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út 16.

Telefon:          (78) 795-059
Fax:                 (78) 312-376

E-mail: foldhivatal.kiskoros@bacs.gov.hu


 

Kérjük, hogy a földügyi igazgatási beadványok postai úton történő beterjesztése esetén a gyorsabb ügyintézés érdekében a borítékon a „földügyi igazgatási eljáráshoz” kezelési utasítást szíveskedjenek feltüntetni.

 

 

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

 

Hétfő

8:00 – 15:00

Kedd

8:00 – 15:00

Szerda

8:00 – 16:00

Csütörtök

8:00 – 13:00

Péntek

        –

Hétfőn, kedden és szerdán 12:15 és 12:45 között a pénztár nem üzemel! 

 

A FÖLDHIVATALI OSZTÁLY ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE
Kiskőrös Akasztó Bócsa Császártöltés Csengőd
Fülöpszállás Imrehegy Izsák Kaskantyú Kecel
Páhi Soltszentimre Soltvadkert Tabdi Tázlár

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A KISKŐRÖSI JÁRÁSI HIVATAL FÖLDHIVATALI OSZTÁLY MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A járási hivatalok földhivatali osztályai feladatuk ellátása során első fokon ingatlanügyi, valamint telekalakítási hatóságként, valamint mezőgazdasági igazgatási szervként járnak el.     
Ingatlanügyi hatóságként ellátják az ingatlan-nyilvántartás (tulajdoni lapok és térképek) vezetésével, a földhasználati nyilvántartás vezetésével, a földmérési tevékenységgel, valamint a földvédelemmel, földminősítéssel, földhasználattal kapcsolatos feladatokat.   
Telekalakítási hatóságként ellátják a telekcsoport újraosztásával, telekfelosztással, telekegyesítéssel, telekhatár rendezéssel kapcsolatos engedélyezési feladatokat.           
Mezőgazdasági igazgatási szervként ellátják a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek, valamint a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, a földhasználati szerződések hatósági jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat, valamint a szerzési korlátozások hatósági ellenőrzésével és a kényszerhasznosítással kapcsolatos feladatokat.     
Továbbá ellátják a családi gazdaságok nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat.

A földhivatali osztályok az osztályvezető irányításával, a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint végzik az ügyrendben meghatározott alábbi feladatokat.

Ingatlan-nyilvántartási ügyintézés:

 • A tulajdoni lapot érintő valamennyi ügy.
 • Az ingatlan-nyilvántartás vezetése - azaz valamilyen változtatás végrehajtása az adatokban - az ügyfél kérelme, bejelentése, illetve hatósági megkeresés alapján történik. A nyilvántartást minden földhivatalban számítógépen vezetik.
 • A változásvezetés során a tulajdoni lapon történt bejegyzésről (törlésről) - azaz az ingatlanhoz fűződő jogok vagy tények megváltoztatásáról - az ügyintéző határozatot hoz, amit megküld az ügyfélnek.
 • Feladata a bejelentett változások alapján a tulajdoni lapon szereplő személyi és cégadatok karbantartása.
 • Adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartás adataiban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 

Földmérési ügyintézés:

 • Az ingatlan-nyilvántartási térkép vezetése.
 • Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása.
 • Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmában bekövetkező változások, előzetes és végleges átvezetése.
 • Ellátja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos feladatokat.
 • Földmérési tartalmú panaszügyek, beadványok kivizsgálása.
 • Adatszolgáltatás.

Földügyi (földvédelem, földminősítés és földhasználat, földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági jóváhagyása, a családi gazdaságok nyilvántartásba vétele) ügyintézés:

 • A termőföld minősítése, védelme, a termőföld rendeltetésszerű használata, más célú hasznosítás engedélyezése és az engedély nélküli hasznosítás felderítése és szankcionálása.
 • Termőföldek művelési ágának, minőségi osztályának megállapítása.
 • Talajosztályozási térképek vezetése.
 • Földhasználat nyilvántartás vezetése.
 • A parlagfűmentesítés ellenőrzése.
 • A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzése, valamint az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazása.
 • Földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása.
 • Szerzési korlátozások hatósági ellenőrzésével és a kényszerhasznosítással kapcsolatos feladatok.
 • A családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, módosítása, valamint a nyilvántartásból való törlése.
 • Az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használat jogszerűségének, valamint az őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságának ellenőrzése.
 • Adatszolgáltatás

Ügyfélszolgálat, adatszolgáltatás

 • A földhivatali osztálynál önálló ügyfélszolgálat működik, melynek feladata a beadványok átvétele, az ügyfelek részére történő adatszolgáltatás.
 • A tulajdoni lap adatok szolgáltatása a hivatal belső adatátviteli hálózatán keresztül, számítógépen történik.

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK

http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, ADATSZOLGÁLTATÁS

 


ADATSZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ DÍJAK

 Hiteles tulajdoni lap másolat díja ingatlanonként

6.250.- Ft

 Hiteles térképmásolat díja

3.000.- Ft

 Nem hiteles térképmásolat díja (csak elektronikusan lekérhető)

2.400.- Ft

 Földhasználati lap másolat díja oldalanként     

800.- Ft

 Iratmásolat díja oldalanként

100.- Ft 

Földhasználati összesítő díja

4.000.-Ft

 

 

 

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁSÉRT FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

 Elsőfokú eljárás (kivéve jelzálogjog)

6.600.- Ft/érintett ingatlan

 Jelzálogjog bejegyzése, illetve módosítása

12.600.- Ft/érintett ingatlan

 Társasház alapítás, illetve társasházi alapító okirat 
 módosításának bejegyzése

   6.600.- Ft/társasházi különlap
   max. 100.000.- Ft

 Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére)

 10.000.- Ft/érintett ingatlan

 Járási Hivatali határozat elleni fellebbezés  

  10.000.- Ft/határozat

 

 

A TELEKALAKÍTÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSÉRT FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

 Elsőfokú eljárás

12.000.- Ft/érintett ingatlan

 

Hivatalos ügyintézés csak az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal földhivatali osztályán lehetséges, de az adatszolgáltatás, különösen a tulajdoni és földhasználati lapok, valamint a térképek kiváltása bármelyik földhivatali osztályon, vagy kihelyezett ügyfélszolgálaton, illetve a Kormányablak Osztályon is kérelmezhető (TAKARNET-es tulajdoni lap, TAKARNET-es földhasználati lap, TAKARNET-es térképmásolat).

Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap tartalma - személyazonossági, illetve a képviseleti jogosultság igazolásával – korlátozás nélkül megismerhető, a tulajdoni lapba bárki betekinthet, arról feljegyzést készíthet, tulajdoni lap másolatot kérhet.

 

TULAJDONI LAP MÁSOLAT FORMÁI

 

 • Teljes másolat, amely valamennyi bejegyzést tartalmazza,
 • Szemle, amely a tulajdoni lap másolat kiadásának időpontjában fennálló bejegyzéseket tartalmazza.

Az ügyfél írásbeli kérelmére a járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlan tulajdoni lapjának a tartalmába történő betekintés díjmentes.

 

FÖLDHIVATAL ONLINE SZOLGÁLTATÁS

 

A TakarNet24 a földügyi szakigazgatás adatszolgáltatási rendszere, amely biztosítja a leggyakrabban igényelt földügyi adatok széles körű elérhetőségét.

A Földhivatal Online már elérhető az interneten keresztül, akár otthonról is, a szolgáltatások igénybevételéhez mindössze Ügyfélkapu regisztráció szükséges.

Aki már rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, a Földhivatali Portálról belépve automatikusan igénybe veheti a Földhivatal Online szolgáltatásait. Ehhez nincs szükség újabb regisztrációra vagy díj megfizetésére.

Aki még nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, annak először regisztrálnia kell. Ez díjmentesen, személyesen megtehető bármelyik okmányirodában vagy kormányablaknál. A rendszer használatát megismerheti a Földhivatal Online DEMO változatának segítségével, amely további részletes tudnivalókkal is szolgál, valamint tartalmazza a Felhasználói Kézikönyvet.

 


A Kiskőrösi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának másodfokú szerve a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya.


Elérhetősége:

Cím:

6000 Kecskemét, Fecske u. 25.

Postacím:

6001. Pf. 100.

Telefon:

76/795-826

Fax:

76/795-858

E-mail

kecskemet_m@bacs.gov.hu

 

A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja megtekinthető az alábbi linken:

http://www.foldhivatal.hu/

 

Amennyiben a rendszer használatával kapcsolatban kérdése van a

78/795-063 telefonszámon,

vagy foldhivatal.kiskoros@bacs.gov.hu e-mail címen felteheti.

 

ÜGYINTÉZŐK ÉS FELADATKÖRÖK

 Bársics Attila földmérési ügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-070

 

Cseh-Szakál Györgyné ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-066

 

Hajdúné Veinhardt Éva ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-072

 

Herczeg Adrienn földügyi szakügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-064

 

 

Herczeg Judit Éva földmérési szakügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-070

 

Homolya Tünde földügyi szakügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-059

 

Kelemen Anita ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-060

 

Kelemen Ildikó földügyi szakügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-073

 

Kelemenné Dr. Gszelmann Alíz ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-064

 

Kelemenné Izsáki Mariann földügyi szakügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-068

 

Kürtösi Anett földügyi szakügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-069

 

Rőfiné Kállai Szilvia ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-064

 

Pogonyi Nóra ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-064


Solti János ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-063

 

Szabadszállási Mária földügyi ügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-067

 

Szabó Péter földügyi szakügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-067

 

Takács Márta földügyi  ügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-065

 

Tar Attila ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-063

 

Vári Dóra földügyi  ügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-074

 

Vásári Gyula földmérési szakügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-070

 

Vincze Endre ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-061

 

Zsámboki Tót Erzsébet földügyi  ügyintéző

 elérhetőség: (78) 795-073


 

Ügykatalógus
Kiskőrösi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út 16. Googlemaps
Intézhető ügyek Elérhetőség

Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre)

78/795-060
78/795-061
78/795-063

Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (belterületi ingatlanra) 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Vagyonkezelői jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Haszonélvezeti jog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre) 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Haszonélvezeti jog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Használati jog, használat joga bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Földhasználati jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Jelzálogjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Jelzálogjog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Tartási és életjáradéki jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Tartási és életjáradéki jog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Telki szolgalmi jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Végrehajtási jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Végrehajtási jog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
A föld átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Árverés kitűzése tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Árverés kitűzése tényének törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Jogi jelleg feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Épület feltüntetésére irányuló kérelem 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Épület bontás átvezetésére irányuló kérelem 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Épület rendeltetésének átvezetésére irányuló kérelem 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Társasház nyilvántartásba vétele iránti kérelem 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Szövetkezeti ház nyilvántartásba vétele iránti kérelem 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére irányuló eljárás megindítása 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Művelési ág változás átvezetése iránti kérelem 78/795-067
Önálló épület feltüntetése iránti kérelem 78/795-060
78/795-061
78/795-063
Jogosult adataiban történt változás átvezetése iránti kérelem 78/795-060
78/795-061
78/795-062
78/795-063
78/795-064
Hiteles tulajdoni lap másolat szolgáltatás iránti kérelem 78/795-072
Kérelem a tulajdoni lap adataiba történő betekintéshez 78/795-072
Iratmásolat szolgáltatás iránti kérelem 78/795-072
Hiteles térképmásolat (helyszínrajz) szolgáltatás iránti kérelem 78/795-071
Hiteles földhasználati lap szolgáltatás iránti kérelem 78/795-072
Földhasználati összesítő szolgáltatása iránti kérelem 78/795-072
Földkönyv szolgáltatás iránti kérelem 78/795-058
78/795-063
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavételi iránti kérelem szakirányú képzettségen alapulóan 78/795-073
78/795-074
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem őstermelői tevékenységen alapulóan 78/795-073
78/795-074
Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem 78/795-073
78/795-074
Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem 78/795-073
78/795-074
Földművesként nyilvántartott személy adataiban történt változás bejelentése 78/795-073
78/795-074
Mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartásba vett szervezet adataiban történt változás bejelentése 78/795-073
78/795-074
Földhasználati nyilvántartásba vétel iránti kérelem 78/795-073
78/795-074
Földhasználati nyilvántartásból törlés iránti kérelem 78/795-073
78/795-074
Földhasználóként nyilvántartásba vett személy adataiban történt változás bejelentése 78/795-073
78/795-074
Termőföld végleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás megindítása 78/795-069
Termőföld időleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás megindítása 78/795-069
Engedély nélküli más célú hasznosítási eljárás megindítása 78/795-069
Újrahasznosítási eljárás megindítása 78/795-069
Művelési ág változás bejelentése 78/795-067
Földminősítési eljárás megindítása 78/795-067
A föld haszonbérletének hatósági jóváhagyására irányuló eljárás megindítása 78/795-062
Hatósági jóváhagyás iránti eljárás megindítása a haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződésnek, a haszonbérleti szerződés módosításának, valamint az olyan haszonbérleti szerződésnek, melynek létestése során nem áll fenn előhaszonbérleti jog 78/795-062
Őstermelők nyilvántartásba vétele iránti eljárás 78/795-073
78/795-074
Őstermelő nyilvántartásból törlése iránti eljárás 78/795-073
78/795-074
Családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti eljárás 78/795-073
78/795-074
Családi gazdaság nyilvántartásból törlése iránti eljárás 78/795-073
78/795-074
Felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására indult eljárás 78/795-070
Telekalakítási engedélyezési eljárás 78/795-059
Földmérési és térképészeti adatok szolgáltatása iránti kérelem 78/795-070
78/795-071
Változási vázrajz vizsgálata és záradékolása iránti eljárás 78/795-070