+ Földhivatali Osztály

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.


Kiskőrösi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út 16. 

 

 

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

 

Hétfő

8:00 – 15:00

Kedd

8:00 – 15:00

Szerda

8:00 – 16:00

Csütörtök

8:00 – 13:00

Péntek

        –

 

 

A HATÓSÁGI OSZTÁLY ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE
Kiskőrös Akasztó Bócsa Császártöltés Csengőd
Fülöpszállás Imrehegy Izsák Kaskantyú Kecel
Páhi Soltszentimre Soltvadkert Tabdi Tázlár

 

Ügykatalógus
Kiskőrösi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út 16. Googlemaps
Intézhető ügyek Elérhetőség

Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre)

 

Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (belterületi ingatlanra)  
Vagyonkezelői jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  
Haszonélvezeti jog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre)  
Haszonélvezeti jog törlésére irányuló eljárás megindítása  
Használati jog, használat joga bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  
Földhasználati jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  
Jelzálogjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása  
Jelzálogjog törlésére irányuló eljárás megindítása  
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom feljegyzésére irányuló eljárás megindítása  
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom törlésére irányuló eljárás megindítása  
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog törlésére irányuló eljárás megindítása  
Tartási és életjáradéki jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  
Tartási és életjáradéki jog törlésére irányuló eljárás megindítása  
Telki szolgalmi jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  
Végrehajtási jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása  
Végrehajtási jog törlésére irányuló eljárás megindítása  
A föld átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása  
Tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása  
Árverés kitűzése tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása  
Árverés kitűzése tényének törlésére irányuló eljárás megindítása  
Jogi jelleg feljegyzésére irányuló eljárás megindítása  
Épület feltüntetésére irányuló kérelem  
Épület bontás átvezetésére irányuló kérelem  
Épület rendeltetésének átvezetésére irányuló kérelem  
Társasház nyilvántartásba vétele iránti kérelem  
Szövetkezeti ház nyilvántartásba vétele iránti kérelem  
Telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére irányuló eljárás megindítása  
Művelési ág változás átvezetése iránti kérelem  
Önálló épület feltüntetése iránti kérelem  
Jogosult adataiban történt változás átvezetése iránti kérelem  
Hiteles tulajdoni lap másolat szolgáltatás iránti kérelem  
Kérelem a tulajdoni lap adataiba történő betekintéshez  
Iratmásolat szolgáltatás iránti kérelem  
Hiteles térképmásolat (helyszínrajz) szolgáltatás iránti kérelem  
Hiteles földhasználati lap szolgáltatás iránti kérelem  
Földhasználati összesítő szolgáltatása iránti kérelem  
Földkönyv szolgáltatás iránti kérelem  
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavételi iránti kérelem szakirányú képzettségen alapulóan  
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem őstermelői tevékenységen alapulóan  
Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem  
Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem  
Földművesként nyilvántartott személy adataiban történt változás bejelentése  
Mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartásba vett szervezet adataiban történt változás bejelentése  
Földhasználati nyilvántartásba vétel iránti kérelem  
Földhasználati nyilvántartásból törlés iránti kérelem  
Földhasználóként nyilvántartásba vett személy adataiban történt változás bejelentése  
Termőföld végleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás megindítása  
Termőföld időleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás megindítása  
Engedély nélküli más célú hasznosítási eljárás megindítása  
Újrahasznosítási eljárás megindítása  
Művelési ág változás bejelentése  
Földminősítési eljárás megindítása  
A föld haszonbérletének hatósági jóváhagyására irányuló eljárás megindítása  
Hatósági jóváhagyás iránti eljárás megindítása a haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződésnek, a haszonbérleti szerződés módosításának, valamint az olyan haszonbérleti szerződésnek, melynek létestése során nem áll fenn előhaszonbérleti jog  
Őstermelők nyilvántartásba vétele iránti eljárás  
Őstermelő nyilvántartásból törlése iránti eljárás  
Családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti eljárás  
Családi gazdaság nyilvántartásból törlése iránti eljárás  
Felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására indult eljárás  
Telekalakítási engedélyezési eljárás  
Földmérési és térképészeti adatok szolgáltatása iránti kérelem  
Változási vázrajz vizsgálata és záradékolása iránti eljárás