Kiskőrösi Járási Hivatal

Kiskőrösi Járási Hivatal, 2019-07-18 15:34

Kiemelten fontos feladat a parlagfű-mentesítés

kep_3924.jpg Világszerte milliók életét keseríti meg a parlagfű okozta allergia. Magyarországon több mint kétmillióan szenvednek a tünetektől, továbbá a mezőgazdaságban gyomnövényként közvetlenül is gondot jelent, irtása éppen ezért fontos, és törvény szerint kötelező is.   A parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége, amely alapján a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, majd ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani. Ettől az évtől már –...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2019-07-11 08:32

A Nébih Zöld Számán jelenthetőek a méhpusztulási esetek

kep_3895.jpg Hamarosan megkezdődik a napraforgó virágzása, amikor is a méhészek gyakran tapasztalják a méhcsaládok gyengülését, pusztulását. A méhelhullási esetek hatékony és szakszerű kivizsgálása érdekében az Agrárminisztérium kéri, hogy a méhészek haladéktalanul jelentsék ezeket az eseteket a Nébih Zöld Számán (06-80/263-244).   A növénytermesztés során elengedhetetlen az okszerű növényvédő szer használat és az előírásoknak megfelelő technológia alkalmazása. A szabályos felhasználás biztonságos és nem okozhat méhmérgezést. Ha azonban a növényvédő szer ...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2019-06-03 10:17

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály soltvadkerti ügyfélszolgálata átmenetileg szünetel

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály soltvadkerti ügyfélszolgálata átmenetileg szünetel.   Az ügyfélfogadás a járásszékhelyen történik: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 3. III. emelet. A telefonos elérhetőség és az e-mail cím változatlan: 78-795-050, e-mail: gyam.soltvakert@bacs.gov.hu.     Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00 – 16.00 Kedd: 08.00 – 12.00 Szerda: 08.00 – 16.00 Csütörtök: 12.00 – 16.00 Péntek: 08.00 – 1...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2019-05-07 12:22

A kiskőrösi járás településein ismét várja ügyfeleit a mobil kormányablak

kep_3763.jpg   A kormányablak buszon az alábbi ügyek intézésére lesz lehetősége:   személyi okmányok ügyintézése (pl. személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, diákigazolvány, útlevél, parkolási igazolvány) ...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2019-03-27 13:46

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, hivatalból eljárva meghoztam a következő:   HATÁROZAT-ot   A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (5) bekezdése alapján Kalocsa Járás és Kiskőrös Járás közigazgatási területén a mellékelt térképen megjelölt területeken 21 napig 2019. március 30-tól 2019. április 19-ig  ebzárlatot és legeltetési t...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2019-03-14 11:51

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatalának közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továb-biakban: Nkt.) 45. § (2) bekezdése értelmében a 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2019/2020. tanév kezdetén tankötelessé válnak.     A beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala a járás településeire egységesen, valamennyi általános iskolában az alábbiak szerint határozza meg: 2019. április 11. napján (csütörtökön) 8-18 óráig, és 2019. április 12. napján (pénteken) 8-18 óráig    Az ad...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2018-10-09 15:23

Kaszárnyafutás a kiskőrösi járás négy településén

„Az idei évben a 170. évfordulóját ünnepeljük annak, amikor a Magyar Honvédség nemzetünk legszebb és legdicsőbb pillanataiban, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején megszületett. A magyar honvédek évszázadokra megmutatták elszántságukat és hazaszeretetük erejét. A haza iránti elkötelezettségük, bátorságuk és hősiességük egyetlen háborúban sem kérdőjeleződött meg.” olvashatjuk a miniszteri köszöntő bevezető soraiban.   A Magyar Honvédség fennállásának 170. évfordulójának alkalmából, a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége rend...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2018-04-12 15:33

MEGNYÍLT A KECELI KORMÁNYABLAK

kep_3284.jpg Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,   hogy a Keceli Okmányiroda 2018. április 4-től, mint Keceli Kormányablak új ügyfélfogadási időben várja ügyfeleit.   A Keceli Kormányablak ügyfélfogadási rendje 2018. április 4-től: Hétfő: 07:00-17:00 Kedd: 08:00-12:00 Szerda: 08:00-12:00 Csütörtökön: 08:00-18:00 Péntek: 08:00-12:00 Képek forrása: VIRA Magazin...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2018-03-27 08:48

MEGNYÍLT A SOLTVADKERTI KORMÁNYABLAK

kep_3244.jpg Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,   hogy a Soltvadkerti Okmányiroda 2018. március 27-től, mint Soltvadkerti Kormányablak új ügyfélfogadási időben várja ügyfeleit.   A Soltvadkerti Kormányablak ügyfélfogadási rendje 2018. március 27-től: Hétfő: 07:00-17:00 Kedd: 08:00-12:00 Szerda: 08:00-12:00 Csütörtökön: 08:00-18:00 Péntek: 08:00-12:00  ...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2016-01-29 13:26

HIRDETMÉNY AZ ERDŐNEK NEM MINŐSÜLŐ FÖLD KÉNYSZERHASZNOSÍTÓJAKÉNT TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban Földforgalmi tv.) meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások és tilalmak betartását a mezőgazdasági igazgatási szerv (a továbbiakban: járási hivatal) ellenőrzi és a Földforgalmi tv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén, végső szankcióként a föld kényszerhasznosításba adásáról intézkedik. A kényszerhasznosítás azzal a földtulajdont, vagy földhasználati jogosultságot szerző személlyel szemben rendelhető el, aki felszólítás, illetv...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2015-10-06 10:48

2015. szeptember 28-án megindultak a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárások.

HIRDETMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Kiskőrösi Járási Hivatal illetékességi területén a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, a korábban benyújtott kérelmek alapján a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó eljárások megindulnak. Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993....
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2015-09-25 09:53

MEGNYÍLT A KISKŐRÖSI KORMÁNYABLAK

kep_1411.png Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,   hogy a Kiskőrösi Okmányiroda 2015. október 5-től, mint Kiskőrösi Kormányablak új ügyfélfogadási időben várja ügyfeleit.   A Kiskőrösi Kormányablak ügyfélfogadási rendje 2015. október 5-től: Hétfő: 07:00-17:00 Kedd: 08:00-16:00 Szerda: 08:00-16:00 Csütörtökön: 08:00-18:00 Péntek: 08:00-12:00...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2015-09-25 09:49

MEGNYÍLT AZ IZSÁKI KORMÁNYABLAK

kep_1410.jpg Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Izsáki Okmányiroda 2015. szeptember 23-tól, mint Izsáki Kormányablak új helyen, Izsák, Kossuth tér 8. szám alatt (a piactéren, a régi KHT. irodában), új ügyfélfogadási időben várja ügyfeleit. Az Izsáki Kormányablak ügyfélfogadási rendje 2015. szeptember 23-tól: Hétfő: 07:00-17:00 Kedd: 08:00-12:00 Szerda: 08:00-12:00 Csütörtökön: 08:00-18:00 Péntek: 08:00-12:00...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2015-08-06 08:18

Hadigondozotti ellátás nyomtatványai

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 2015. július 4. napjától hatályos szabályai szerint – az erre irányuló kérelem alapján – lehetőség nyílik volt hadiárva járadék, valamint volt hadigondozott családtag-, illetve volt hadigyámolt járadékának megállapítására is. Volt hadiárva járadék Hdt. 14/A. § Azon volt hadiárva, akit 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, de pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból megszüntették vagy szüneteltették...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2015-07-20 15:09

Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre

Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre     Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/4972. számú törvényjavaslatot.   A törvénymódosítás - kibővítve az eddigi jogosultak körét - támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgá...
Kiskőrösi Járási Hivatal, 2015-06-24 14:02

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. A parlagfű Magyarországon, a legnagyobb területen előforduló és legelterjedtebb gyomnövény, melynek egészségügyi és gazdasági károsító hatása rendkívül jelentős.  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében:   „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbój...