Kormányablak Osztály 2.

 

 

Kormányablak Osztály 2.
(bővebb információ IDE kattintva)

Osztályvezető: Dr. Weningerné Makkos Gabriella
Cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 5. Googlemaps
E-mail: kormanyablak2.kecskemet@bacs.gov.hu
Telefon: Információ, tájékoztatás kérése, időpontfoglalás (0-24 órában): 1818; Külföldről: +36(1)550-1858
Telefax: Információ, tájékoztatás kérés: +36(1)550-1819

 

 

 

A kormányablak

 • széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti;
 • felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni;
 • segít a formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében.

 

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy –  a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 55. §-a értelmében – telefonon keresztül nincs lehetőség ügyintézésre, valamint – az ügyfél azonosításának hiányában – az ügyfélszolgálat munkatársai nem adhatnak felvilágosítást sem konkrét üggyel, sem pedig személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

 

 

Az ügyfélfogadással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a  www.kormanyablak.hu oldalra!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a napi ügyfélforgalom alakulására tekintettel előfordulhat a napi sorszámhúzás lezárás és az ügyfélfogadás - átmeneti jellegű - szüneteltetése.

 

Kormányablakainkban időpontfoglalás a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonal vagy saját ügyfélkapun keresztül a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon van lehetőség, míg az okmányirodákban az ügyfélkapun keresztül, vagy a honlapunkon közzétett elérhetőségeken tudnak előzetesen időpontot foglalni.

 

Kérjük, hogy a gördülékeny ügyintézés érdekében szíveskedjenek élni az előzetes időpont-foglalás lehetőségével, így elkerülhető a hosszas várakozás.

 

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az online vagy telefonos időpontfoglalás végeztével generált sorszámot szíveskedjenek megjegyezni, mivel ezen sorszám alapján történik az ügyfelek behívása.


 

Fizetési módok:

- bankkártyás fizetés

- postai befizetés

- házipénztári befizetés csak a közhiteles ingatlan-nyilvántartásból történő adatszolgáltatás tekintetében (papír alapú tulajdoni lap másolat; ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat)

 

Az illeték befizetés a munkaállomásnál történik.

 

A Postahivatal nyitvatartási idején túli és illeték befizetéséhez kötött ügyintézés csak a bankkártyával rendelkező ügyfelek részére teljesíthető.

 

Ügyleírások, letölthető nyomtatványok - https://www.nyilvantarto.hu/hu/kulcsszavak

Adatszolgáltatás - https://www.nyilvantarto.hu/hu/adatszolgaltatas

Gépjármű ügyintézés - https://www.nyilvantarto.hu/hu/gepjarmu

 

Kiemelt Ügyfeleink (márkakereskedők, használt gépjármű-kereskedők) az új és külföldről behozott járművek forgalomba helyezését, a Z és P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadását, illetőleg a külön jogszabály meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga) különleges rendszámtábla kiadását a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Kormányablak 2. Osztályán, a Kecskemét, Rákóczi út 5. sz. alatt intézhetik.

 A BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Kormányablak Osztály 1. szervezeti egységeinél (Kerekegyházai Okmányirodai Ügyfélszolgálat, Lajosmizse Kormányablak) és a Kormányablak Osztály 2.-nél a rendszeresen meghatalmazással eljáró személy természetes/magán személy gépjármű ügyintézés ügytípusban maximum KETTŐ ügyet intézhet naponta, melyhez az azonnali ügyintézés lehetőségét előzetes időpontfoglalás alapján biztosítjuk. (https://idopontfoglalo.kh.gov.hu, 1818)

 Amennyiben az adott napon belül kettőnél több ügyben kíván eljárni, úgy a lakossági ügyfelek érdekeit szem előtt tartva - a várakozási idő kalkulálhatósága érdekében - az ügyek/anyagok akár előzetes időpont egyeztetése nélkül is a Kormányablak szervezeti egységei által átvételre kerülhetnek és sommás eljárás keretében (max. 8 napon belül) kerülnek elintézésre.

 A járművek első forgalomba helyezésére, illetőleg a külföldről behozott használt járművek forgalomba helyezésére az alábbi időpontokban van lehetőség:

 

Kormányablak Osztály 1.

Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

Kormányablak Osztály 1.

Lajosmizse Kormányablak

Lajosmizse, Dózsa Gy. út 100.

 

Kormányablak Osztály 2.

Kecskemét, Rákóczi út 5.

Hétfő  -Kedd

08:00 - 14:00

Hétfő,Szerda

08:00 – 16:00

Hétfő  -Kedd

08:00 – 16:00

Szerda –Csütörtök:

08:00 – 16:00

Kedd, Csütörtök, Péntek

08:00 - 10:00

Szerda –Csütörtök:

08:00 – 14:00

Péntek:

08:00 - 10:00

 

Péntek:

08:00 - 10:00

 

 

 Okmánykiállítás:

            útlevél: https://www.nyilvantarto.hu/hu/utlevel

            személyazonosító igazolvány - https://www.nyilvantarto.hu/hu/szig

            lakcímigazolvány - https://www.nyilvantarto.hu/hu/lig

            vezetői engedély - https://www.nyilvantarto.hu/hu/vezetoiengedely

            Erkölcsi bizonyítvány -https://www.nyilvantarto.hu/hu/erkolcsi

            Törzskönyv - https://www.nyilvantarto.hu/hu/torzskonyv_okmany

            Mozgásukban korlátozottak parkolási igazolványa - https://www.nyilvantarto.hu/hu/parkolasi

            Mozgásukban korlátozottak parkolási igazolvány iránti kérelem

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézésre a Kormányablak Osztály 1. Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. sz alatt található ügyfélszolgálaton van  lehetőség.

Magyar igazolvány - https://www.nyilvantarto.hu/hu/mig

            Meghatalmazás gépjármű ügyintézéshez

            Meghatalmazás parkolási igazolványhoz

            Meghatalmazás személyazonosító igazolvány átvételéhez

            Meghatalmazás útlevél átvételéhez

            Meghatalmazás vezetői engedély átvételéhez

            Meghatalmazás lakcímbejelentéshez

            Meghatalmazás parkolási igazolvány átvételéhez

Hozzájáruló nyilatkozat közlekedőképesség vizsgálatához

Hozzájáruló nyilatkozat lakcímváltozáshoz

Okmány elvesztés, találás - https://www.nyilvantarto.hu/hu/okmany_elveszet_talalt

Ügyfélkapu regisztráció - https://www.nyilvantarto.hu/hu/ugyfelkapu_regisztracio

Lakcím érvénytelenítési / fiktíválási eljárás iránti kérelem

Nyilatkozat lakcím érvénytelenítési / fiktíválási eljáráshoz a haragban, perben, birtokvitában nem állásról

Nyilatkozat lakcím érvénytelenítési / fiktiválási eljáráshoz ingatlan több tulajdonosa/haszonélvezője esetében

Egy lakcímen lakókra vonatkozó kérelem

Nyilatkozat egy lakcímen lakók adatszolgáltatásához

Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező személyazonosító igazolvány kezdeményezéséhez hozzájáruló szülői (törvényes képviselői) nyilatkozat

 

A kiskorú kérelmező útlevél kezdeményezéséhez hozzájáruló szülői (törvényes képviselői) nyilatkozat

 

EU kártya nyomtatvány NEU 67.G-1 - http://bkmkh.hu/uploads/EU_kartya_KERELEM_NYOMTATVANY_NEU.67.G-1.pdf

 

TAJ kártya kérelem nyomtatvány NYT G-53 - http://bkmkh.hu/uploads/TAJ_kartya_KERELEM_NYOMTATVANY_NYT.53.G.pdf

 

Tájékoztató elektronikus ügyintézési kötelezettségéről

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettek:

9. § (1) *  Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében 

a) az ügyfélként eljáró

aa) gazdálkodó szervezet,

ab) állam,

ac) önkormányzat,

ad) költségvetési szerv,

ae) ügyész,

af) jegyző,

ag) köztestület,

ah) az ac)-ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint

b) az ügyfél jogi képviselője.

 

Tájékoztató elektronikus ügyintézés lehetőségéről –

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 8. § (1) bekezdése értelmében az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.     

Az elektronikus ügyintézés a természetes személy ügyfelek számára lehetőség, nem kötelezettség. Tájékoztatom, hogy a magán e-mail címen keresztül történő kapcsolattartás a hatályos jogszabályok alapján nem minősül biztonságos kapcsolattartási módnak, mert többek között a feladó nem egyértelműen azonosítható és a feladott üzenet változatlan formában történő megérkezése sem garantált stb..

                          

Amennyiben jogszabályszerűen kíván élni az elektronikus ügyintézés lehetőségével, akkor az erre irányuló nyilatkozatát és hivatalos elérhetőségét az Eüsztv. 15. § (1) bekezdése alapján a Rendelkezési Nyilvántartásban  (továbbiakban: RNY) kell rögzítenie. 

 

(Az RNY a személyek e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak – pl.: kormányhivatal - felé megismerhetővé teszi. Itt elsősorban azonosítási, kapcsolattartási és képviseletre vonatkozó rendelkezések tehetők meg. Az RNY elérhetősége: https//rendelkezes.gov.hu/rny-public/ )

 

Továbbá a https://epapir.gov.hu/internetes oldalon igénybe vehető az e-Papír szolgáltatás, melynek segítségével a kormányhivatal, illetve a járási hivatal, valamint az ügytípus kiválasztása mellett jogszabályszerűen nyújthat be kérelmet, teheti meg nyilatkozatát

 

 

Földügyi igazgatási ügyek

 • Papíralapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem;
 • Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem;
 • Papíralapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem

Az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány kitöltésében.

A továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet és mellékleteit - a kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon - egy példányban kell benyújtani.

 

 

Családtámogatási ellátások - https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html

 • Anyasági támogatás
 • Családi pótlék (nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás)
 • Gyermekgondozási segély – GYES, Gyermeknevelési támogatás – GYET
 • Fogyatékossági támogatás

Egészségbiztosítási ügyek

TAJ kártya kérelem nyomtatvány NYT G-53 - http://bkmkh.hu/uploads/TAJ_kartya_KERELEM_NYOMTATVANY_NYT.53.G.pdf

EU kártya nyomtatvány NEU 67.G-1 - http://bkmkh.hu/uploads/EU_kartya_KERELEM_NYOMTATVANY_NEU.67.G-1.pdf

Utazási költségtérítés

 

Nyugdíjügyek- https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ügyintézés/ügyintézési-tájékoztatók/108-öregségi-nyugdíj.html

 • Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
 • Özvegyi nyugdíj
 • Nők kedvezményes öregségi nyugdíja
 • Korhatár előtti ellátás megállapítása
 • Szülői nyugdíj megállapítása
 • Árvaellátás megállapítása iránti kérelem

Elektronikus ügyintézés: http://e-ugyintezes.onyf.hu/

Rehabilitációs és rokkantsági ellátások

Szociális ügyek:

 • Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás)
 • Hadigondozotti ellátás
 • Lakáscélú állami támogatások

 

A Webes Ügysegéd felületén (https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/Tajekoztato.xhtml) elektronikusan indított ügyek kezdeményezésére és nyomonkövetésére van lehetőség. A személyesen indított kérelmek ezen a felületen nem jelennek meg.

 

 

 

I