Kormányablak Osztály 2.

 

 

Kormányablak Osztály 2.
(bővebb információ IDE kattintva)

Osztályvezető: Dr. Weningerné Makkos Gabriella
Cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 5. Googlemaps
E-mail: kormanyablak2.kecskemet@bacs.gov.hu
Telefon: Információ, tájékoztatás kérése, időpontfoglalás (0-24 órában): 1818; Külföldről: +36(1)550-1858
Telefax: Információ, tájékoztatás kérés: +36(1)550-1819

 

 

 

A kormányablak

 • széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti;
 • felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni;
 • segít a formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében.

 

Intézhető ügyek

Azonnal intézhető ügyek:

Gépjármű ügyintézés:

Okmánykiállítás:

NEK adatlap (diákigazolvány)

Ügyfélkapu regisztráció

Földügyi igazgatási ügyek

 • Papíralapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem;
 • Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem;
 • Papíralapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem

Az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány kitöltésében.


A továbbítás céljából előterjesztett kérelmet
 a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.


A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet és mellékleteit - a kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon - egy példányban kell benyújtani.

Állampolgársági ügyek (honosítás, állampolgársági kérelmek)

Családtámogatási ellátások

 • Anyasági támogatás
 • Családi pótlék (nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás)
 • Gyermekgondozási segély – GYES, Gyermeknevelési támogatás – GYET
 • Fogyatékossági támogatások

Egészségbiztosítási ügyek

 • TAJ kártya iránti kérelem
 • Európai Egészségbiztosítási Kártya iránti kérelem
 • Utazási költségtérítés, pénzbeli ellátások (táppénz, CSED, GYED)

Nyugdíjügyek

 • Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
 • Özvegyi nyugdíj
 • Nők kedvezményes öregségi nyugdíja
 • Korhatár előtti ellátás megállapítása
 • Szülői nyugdíj megállapítása
 • Árvaellátás megállapítása iránti kérelem

Rehabilitációs és rokkantsági ellátások

 • Rokkantsági járadék
 • Baleseti járadék
 • Rehabilitációs ellátás

Szociális ügyek:


 • Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság)
 • Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás)
 • Hadigondozotti ellátás
 • Lakáscélú állami támogatások

A kormányablak hatósági szolgáltatásként – amennyiben a technikai feltételei adottak - a szolgáltatásokat biztosítja:

 • Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség nyújtása
 • Tájékoztatás nyújtása az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről, informatikai segítség nyújtása, továbbá egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez, az adatváltozások elektronikus bejelentéséhez, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának, valamint megszűnésének elektronikus bejelentéséhez
 • Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan
 • Internethasználat és -hozzáférés biztosítása az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához
 • Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában való szereplés - az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának igénybevételével való - ellenőrzése
 • A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és lebonyolítása
 • A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába
 • Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdonilap-másolat lekérdezésének biztosítása
 • Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás
 • Egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztráció
 • Ügyintézési rendelkezés tétele
 • Megtett ügyintézési rendelkezésről szóló igazolás kiadásának kérése
 • Ügyfélkapu-regisztráció birtokában internethasználat biztosítása a személyiadat- és lakcímnyilvántartás tekintetében adatszolgáltatások alanyára vonatkozó tájékoztatás iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához
 • Internethasználat és - hozzáférés biztosítása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásához
 • Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás birtokában a hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása
 • Pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések, a Pénzügyi Békéltető Testület közigazgatási hatósági eljárásnak nem minősülő eljárására irányuló kérelmek továbbítása
 • Tiltakozás továbbítása Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben tárolt személyes adatok kezelése ellen
 • Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatmódosítás iránti kérelem továbbítása
 • Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatvédelmi incidens bejelentésének továbbítása
 • Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adathordozhatósághoz való jog gyakorlása iránti kérelem továbbítása
 • Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kezelt adatokról tájékoztatás kérésének továbbítása

Egyéb kiegészítő szolgáltatás:

 • Családvételi Akciótervvel összefüggő támogatások

 

Az ügyfélszolgálat további ügyköreiről, működéséről és helyszíneiről részletes és aktuális információt talál a www.kormanyablak.hu honlapon.