Új vezető a Kecskeméti Járási Hivatal élén

Kovács Ernő kormánymegbízott úr felkérésére – Tuzson Bence, a Miniszterelnökség Közszolgálatért Felelős Államtitkárától a Kecskeméti Járási Hivatal járási hivatalvezetői feladatainak ellátására 2019. január 1. napjától Cseh Tamás kapott kinevezést.Cseh Tamás 1978-ban született Kecskeméten. A Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Karán, Szarvason szerezte meg a meliorációs mérnöki képesítését. A közigazgatásban 1999-ben kezdett dolgozni a Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatalban vízgazdálkodási felügyelőként. Ezen munkakört 2009-ig töltötte be a Földművelésügyi Hivatalban, illetve jogutódjában. 2009-2010 között a Földművelésügyi Igazgatóság szakmai tanácsadójaként dolgozott. 2011-től a Földművelésügyi Igazgatóság igazgató-helyetteseként tevékenykedett. 2015. április 1-jétől a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályán előbb osztályvezetői, később főosztályvezetői tisztséget töltött be, majd 2017. január 1-jétől a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztályának vezetője. 2019. január 1-jétől a Kecskeméti Járási Hivatal hivatalvezetője.(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)