Pályázati felhívás Ügyfélszolgálati ügyintéző/szakügyintéző munkakör betöltésére

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának

vezetője

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatala Kormányablak Főosztály

Kormányablak Osztály 2. szervezeti egységénél

ügyfélszolgálati ügyintéző/szakügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Kormányablak Főosztály Kormányablak Osztály 2. (6000 Kecskemét, Rákóczi út 5. )

 

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 44. pontja szerinti végzettség.

Feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 44. pontja szerinti Ügyfélszolgálati feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Kormányablak Főosztály Kormányablak Osztály 1. feladat- és hatáskörébe tartozó igazgatási és hatósági feladatok:

 • közlekedési igazgatási hatósági és ügyfélszolgálati feladatok
 • egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatok
 • személyi okmányokkal kapcsolatos feladatok
 • okmányirodai igazgatási feladatok párhuzamos ellátása - a jogszabályok naprakész ismeretével.
 • egyéb a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott ügykörökkel kapcsolatos feladatok.

 

A munkakör az ügyfélfogadást és a háttérmunka ellátását is magában foglalja.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 1-6. számú mellékletében felsorolt ügykörökkel kapcsolatos feladatok.

Személyi okmányok és közlekedés igazgatási feladatok ügyintézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló
2016. évi LII. törvény, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Közép vagy felsőfokú végzettség,
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási és szakmai gyakorlat,
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga;
 • kormányablak ügyintéző vizsga;
 • Legalább 1-3 év okmányirodában, vagy kormányablakban szerzett szakmai tapasztalat;
 • a magas ügyfélforgalom miatt fejlett stressz-tűrő képesség;
 • gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség és kiemelt teherbíró képesség.

Elvárt kompetenciák:

 • ügyfél-orientáltság, megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, csapatmunka, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy az állami szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll az állami tisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz
 • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Weningerné Makkos Gabriella osztályvezető ad, a 06-76/795-251 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 14. emelet) kell személyesen zárt borítékban vagy elektronikus úton (kecskemet@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „Ügyfélszolgálati ügyintéző/szakügyintéző'' megjelölést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: