Pályázati felhívás közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző munkakör betöltésére

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának

vezetője

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályán

  közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap.

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)

 

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 34.5. pontja szerinti felsőfokú végzettség.

Feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016 (X.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet felsőfokú végzettséggel a 34.5. pontja szerinti Közegészségügyi-járványügyi feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Kecskeméti Járási Hivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva a Kecskeméti, Tiszakécskei, Kunszentmiklósi Járásokra kiterjedő illetékességgel közegészségügyi-járványügyi szakügyintézői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. tv. szerinti közegészségügyi felügyelői feladatok és ellenőrzési eljárások lefolytatása, dokumentálása, közigazgatási hatósági döntések előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016.évi LII. törvény, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • felsőoktatásban műszaki, gazdaságtudományok, természettudományi, agrár, orvos- és egészségtudományi képzési területen szerzett szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • főiskolai szintű közegészségügyi járványügyi felügyelő, vagy népegészségügyi ellenőr szakképzettség,
  •  „B” kategóriás jogosítvány és legalább egy év vezetési gyakorlat,
  • közigazgatási és szakmai gyakorlat,
  • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy az állami szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll az állami tisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz
 • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 09.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Oláh László járási tisztifőorvos, osztályvezető ad, a 06-76/896-325, vagy a 06-70/436-2990 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3, 14 emelet) kell személyesen zárt borítékban vagy elektronikus úton (kjhpalyazat@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „Közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző'' megjelölést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: