Szakmai előadások a Kalocsai Rendőrkapitányság állománygyűlésén - Terítéken a jogi segítségnyújtás, áldozat- és fogyasztóvédelem


 

Mayer József ezredes, a Kalocsai Rendőrkapitányság vezetője meghívására a Kalocsai Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi osztálya szakügyintézői a hivatalhoz 2017. január 1-jétől került három új ügycsoport, jogi segítségnyújtás, áldozatvédelem és fogyasztóvédelem aktuális kérdéseiről tartottak előadást október 11-én a kapitányság épületében. Az állománygyűlésre érkezett tisztek, zászlósok és tiszthelyettesek részére tartott prezentációk középpontjában azok a témák szerepeltek hangsúlyosan, amelyekkel a rendőri állomány szolgálata ellátása során találkozik, vagy a rendőröknek egyes esetekben a járási hivatal munkatársaival van közös ellenőrzési feladatuk.


A dr.Varga Gabriella Katalin jogi segítségnyújtási és áldozatvédelmi szakügyintéző előadásában elhangzottak nem voltak teljesen ismeretlenek a Kalocsai Rendőrkapitányság bűnügyi nyomozói és vizsgálótisztjei számára. A tisztek a korábban első fokon a Megyei Kormányhivatalhoz tartozó ügycsoport ügyintézőivel álltak szakmai kapcsolatban annak érdekében, hogy a bűncselekmények elszenvedői az állami segítségnyújtást a leghatékonyabban vehessék igénybe. Mint elhangzott, természetesen ebben a segítségnyújtásban a terheltek, azaz a bűncselekmények gyanúsítottjai, vádlottjai és elítéltjei nem részesülhetnek, ám a sértettek szociális rászorultság alapján igen. A járási hivatalhoz került hatáskör egyik előnyeként említették, , hogy az ügyfél földrajzilag is közelebb került az ügyintézés helyéhez, de ugyan ebből az okból a rendőrség és a járási hivatal munkatársai is szorosabb szakmai kapcsolatot alakíthatnak ki. A szakügyintéző szavaiból az is kiviláglott, hogy a kérelmező csak szigorúan meghatározott feltételek esetén, jóhiszemű együttműködés mellett részesülhet jogi segítségnyújtásban.

 

Az előadás második részének fontos megállapítása volt, hogy az áldozatsegítési szolgáltatások iránti kérelmeket közvetlenül a szakügyintézőnél, vagy a Kormányablakban lehet előterjeszteni. Azonnali pénzügyi segély a bűncselekmény következtében krízishelyzetbe került áldozatnak állapítható meg. A kérelem előterjesztésének határideje a bűncselekmény elkövetését követő 5 nap. Amennyiben az áldozatnak a bűncselekmény következtében személyes okmányai pótlására van szükség, úgy áldozati státusza megállapítását kérheti okmányai esetleges térítésmentes pótlása érdekében. A bűncselekmény áldozata meghatározott feltételek esetén szakjogász segítségét is kérheti a bűncselekménnyel okozott kára megtérítése érdekében.

 

Dr. Varga Gabriella prezentációja az úgynevezett állami kárenyhítés keretében nyújtott segítségnyújtással folytatódott. A bűncselekménnyel okozott igazolt kár megtérítésére a személy elleni erőszakos, szándékos bűncselekmény áldozata jogosult. Az állami kárenyhítés előterjesztésének határideje a bűncselekmény elkövetését követő 3 hónap. Állami kárenyhítés (nem azonos a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére irányuló igénnyel) iránti kérelmet bármelyik járási hivatalnál vagy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztályánál, mint döntő hatóságnál is elő lehet terjeszteni.

 

Nagy Csaba fogyasztóvédelmi szakügyintéző előadásának kezdetén arra hívta fel a figyelmet, hogy idén január 1-jétől már mind a 197 járási hivatalban elérhető a fogyasztóvédelem, de a hangsúlyosabb fogyasztóvédelmi ügyekben, a megye egész területén a Kecskeméti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya illetékes. Ám ezzel együtt mindenki a lakóhelyéhez legközelebbi hivatalban intézheti fogyasztóvédelmi ügyét, kérhet tanácsot például jótállási, szavatossági, panaszkezelési kérdésekben. A másodfokú hatósági feladatok országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium általános jogutódként továbbra is ellátja a fogyasztóvédelmet érintő stratégiai feladatokat. Az ellenőrzéseket a járási hivatalok munkatársai végzik a minisztérium által jóváhagyott éves ellenőrzési és vizsgálati program alapján.

 

Az előadó arra is felhívta a figyelmet, hogy az idei év ellenőrzéseinek fókuszába a robbanásszerűen növekvő e-kereskedelem, vagyis az internetes vásárlással összefüggő fogyasztóvédelmi kérdések kerültek. Ezekben az ügyekben a Kecskeméti Járási Hivatal illetékes. 2017-ben a tavalyi évhez hasonlóan 40 vizsgálatot és ellenőrzést végez a fogyasztóvédelem. Változatlanul kiemelt területnek számít az idős emberek megtévesztését célzó árubemutatók ellenőrzése, a gyermekgondozási és gyermekruházati termékek, játékok vizsgálata. A minisztériumnak lehetősége van arra, hogy eseti jelleggel rendkívüli ellenőrzést rendeljen el olyan fogyasztókat érintő probléma feltárása érdekében, mely azonnali beavatkozást igényel és a hatóság hatásköre erre kiterjed.

 

Nagy Csaba tételesen is felsorolta a járási hivatalhoz tartozó fogyasztóvédelmi feladatokat. Így szó esett az ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatokról, a fogyasztói panaszkezelésről, a minőségi kifogásokról, a szavatossággal, jótállással összefüggő ügyekről.

 

A járási hivatal folytatja le az eljárást akkor is, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy a nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve a nyitvatartási időt nem tüntették fel. Ugyancsak járási hatáskörbe tartozik a mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése, továbbá fiatalkorú kiszolgálása alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, vagy a fiatalkorú részére szexuális termék értékesítése. A sorból nem maradt ki a dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásának az ellenőrzése sem.

 

Mint elhangzott, a nyár folyamán az egyik település jegyzőjének kezdeményezésére a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel közös ellenőrzésre került sor, de ez az ellenőrzés alapvető hiányosságokat egyik hatóság részéről sem tárt fel.

 

.A szakügyintéző az eddigi ellenőrzések tapasztalatairól szólva elmondta: a nyári ellenőrzések során két alkalommal is feltártak olyan esetet, amikor a vendéglátó helyen kiskorút szolgáltak ki szeszesitallal. Mivel mindkét helyen első alkalommal tártak fel ilyen szabályszegést, a bírság összegét 100 -100 ezer forintban határozták meg.

 

A rendőrség állománygyűlése rendőrszakmai kérdések megbeszélésével folytatódott.