Pályázat építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyintéző munkakör betöltésére

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

 

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Városház u 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A Korm. rendelet 1. számú melléklet 15. Építésügyi igazgatási terület a) pontja alapján: építésfelügyeleti ellenőrzési tevékenység, építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, döntéshozatal

 

Ellátandó feladatok: Ellátja az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköröket érintő feladatokat az illetékességi területen ( Kalocsai, Kiskőrösi, Kunszentmiklósi járás).

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 34. § (2)-(4) bekezdése és a 46.§ (2) bekezdése szerinti építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, előírt képesítési követelmény,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         § megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, döntéshozatali-, és önálló munkavégzési képesség, pontosság, együttműködési, konfliktuskezelési képesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         § „B” kategóriás jogosítvány,közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, építésügyi vizsga


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         § részletes fényképes szakmai önéletrajz, hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormánytisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai, az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, m


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schneider Márton nyújt, a 78/795-234 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Városház u 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1862-21/2015. , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyintéző.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         BKMKH honlapjai - 2015. június 6.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 6.